Akik már nincsenek közöttünk

Képzettség
Tudományos fokozat


Név Születés Kép Rövid bemutatás
Ábel Lászlóné (Tánya) 1936 - 1992 matematikus

Az MTA KKCS programozója, majd az SZKI számítógépes részlegének vezető munkatársa volt.

Ábrahám István 1929 - 2003 mérnök

Az MTA KKCS, majd az IBM Hungary munkatársa volt. Később a Számalk Alkalmazási Főosztályának vezetője, majd az ICL Hungary igazgatóhelyettese volt.

Aczél István 1916 - 1962 jogász

A számítógépek hazai bevezetésének egyik úttörőjev olt. 1945 után minisztériumi főosztályvezető volt. 1957-től a KKCS osztályvezetőjeként szervezte az M-3 alkalmazásait. 1960–1962 között az MTA Számítóközpont igazgatója volt.

Adorján Bence 1921 - 1989 közgazdász
MTA doktora

1957-től a KFKI munkatársa;. 1969-től az SZKI tudományos és műszaki-gazdasági tanácsadója, majd igazgatóhelyettese volt. Az 1980-as években megjelent számítástechnikai művei nagy sajtóvisszhangot kiváltott, klasszikus dolgozatok voltak.

Almás Károly 1939 - 2013 mérnök

1967-től jelentős szerepet töltött be az államigazgatás és nagyvállalatok számítástechnikai rendszereinek szervezésében és tervezésében, számítóközpontok vezetésében.

Arató Mátyás 1931 - 2015 matematikus
MTA doktora

A matematikai statisztika, a valószínűség-elmélet és a számítástudomány nemzetközileg elismert kutatója. A MTA SZTAKI igazgatóhelyettese, a Számki és a Számalk igazgatója volt. A DE Informatikai Karának professzora volt.

Aszalós János 1931 - 2016 matematikus

Az Ural-2 számítógép programozásától indulva a szakértő rendszerek kidolgozásáig jutott el. Intenzíven foglalkozott az utóbbi témakör elméleti alapjaival is. Oktatási tevékenysége mellett ismert konferenciák előadója volt.

Bach Iván 1927 - 2006 mérnök
MTA kandidátusa

Nemzetközileg is új eredményeket ért el a formális nyelvek és programrendszerek terén. A VEIKI , majd a SZTAKI kutatója, a BME VIK Matematikai és Számítástudományi Tanszék alapító tagja, címzetes egyetemi docens volt.

Bakó András 1941 - 2017 matematikus
MTA doktora

Az MTA SZTAKI tudományos munkatársa volt. Később oktatott a BME-n, az ÓE-n (és elődein) és a SZE-n; egyetemi tanár, többszörös intézeti igazgató. Érdeklődési területei: informatika, operációkutatás, közlekedéstudomány.

Bakos Tamás 1937 - 1998 matematikus

A SZÜV, az Infelor, a Számki, majd a Számalk vezető munkatársa volt. Szakterülete a fordítóprogramok elmélete és gyakorlata. Több könyv szerzője (pl. MINSZK-2; COBOL; PASCAL az új PASCAL generáció; operációs rendszerek).

Bálint Lajos 1946 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa

Kezdetben a térelmélet és a CAD volt kutatási területe (TKI, SZTAKI). 1985-től tudomány- és információs infrastruktúra szervezéssel foglalkozott (MTA, NHIT, NIIFI, NKÖM, KIFÜ, Hungarnet). Számos egyetemen tanított.

Bálint Róbert 1921 - 2009 közgazdász

A BHG munkatársa, az OSZV első igazgatója, majd az ITV igazgatója volt. Alapító tagja volt az első hazai számítástechnikai kisszövetkezeteknek. A ZDS-EBON vegyesvállalat, majd az Amex Kft. ügyvezetője volt.

Ballai János 1939 - 2017 mérnök

A Malév Számítástechnikai Osztály megalapítója, majd 14 évig vezetője volt. A repülési informatika elismert alakja, a Malév globális informatikai integrálódásának egyik élharcosa volt. Oktatott a KKMF-en. Részt vett az NJSZT iTF munkájában.

Bánhegyi Ottó 1936 - 2012 mérnök

Fejlesztőként majd vezetőként NC gépekhez adattároló perifériákat fejlesztett (Telefongyár, Vilati). Szerepe volt ntegrált áramkörös NC-vezérléstechnikák gyártásában is. Később a Vilati egyik vegyesvállalatát (KVS) irányította.

Bánki Ferenc 1934 - 2002 mérnök

A KFKI MSZKI-ban a TPA számítógépek fejlesztése, tervezése és gyártása során a műszaki szerkesztés és technológiai tervezés meghatározó személyisége volt. Később jelentős résztvevője volt a Vénusz-Halley programnak.

Baráth Csaba 1939 - 2015 mérnök
egyetemi doktor

Számítástechnikai pályafutását fejlesztőmérnökként kezdte, majd magas pozíciót töltött be több bankban és befektetési cégben. Elnökségi és igazgatósági tagja volt az MVM-nek és a Paksi Atomerőmű Vállalatnak.

Bárdos Attila 1941 - 2015 matematikus

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. A Számoknál, majd a Számalknál dolgozott kutatóként, később oktatóként. Minisztériumi főtanácsos, majd az Educatio Kft. tanácsadója volt. Élete végén verseket írt.

Beck Tamásné Rákos Ilona 1932 - 2019 matematikus
egyetemi doktor

A KMF docenseként, majd a Számítástechnikai Tanszék vezetőjeként sokat tett a számítástechnika oktatásáért. Jó kapcsolatot alakított ki könnyűipari üzemekkel, így tanszéke jelentős ipari munkákat tudott végezni.

Bein Kornél 1938 - 2015 mérnök

Híradástechnikai fejlesztőmérnökként kezdett dolgozni, majd bekapcsolódott az MTA KFKI TPA-projektjébe. 1975-1987 között az SZKI-ban, később Ausztriában, Németországban és Svájcban szoftver-fejlesztőként dolgozott.

Békéssy András 1925 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa

Az elméleti fizika, matematikai statisztika, numerikus módszerek kutatása során felismerte a számítógépek jelentőségét. Hazánkban elsők között oldott meg matematikai és fizikai problémákat számítógépen.

Benedikt Ottó 1897 - 1975 mérnök
MTA rendes tagja

A 20. századi hazai irányítástechnika és automatizálási kutatások egyik kiemelkedő alakja és szervező egyénisége volt. Feltalálta az autiodin elnevezésű villamosgépet. ABME díszdoktora, az MTA AKI alapító igazgatója volt.

Berecz Károly 1931 - 1990 mérnök

Egyetemi évei előtt a pécsi TEFU NV karbantartó részlegénél művezető volt. 1964-től a NIM IGÜSZI, majd az ÁSZSZ számítóközpontjának gépészeti tervezését és karbantartását végezte, komoly szakmai hírnévre téve szert.

Bereczki Ilona 1927 - 2004 matematikus

Az SZTE, majd a JATE tudományos munkatársa volt; Kalmár László oktatási tevékenységének segítője, tankönyvei kidolgozásának aktív résztvevője. A matematikai logika és programozás oktatásának egyik első hazai oktatója volt.

Berencei Rezső 1935 - 2008 mérnök
egyetemi doktor

A Térképészeti Intézetben topográfusként kezdett, majd parancsnok lett. 1983-tól a katonai térképészet meghatározó alakja. Térinformatikai konferenciák és szakmai műhelyek közismert szervezője; a HUNGIS alapítvány vezetője.

Berényi Miklós 1940 - 2017 mérnök

Statikai és dinamikai feladatok számítógépes megoldásával vált neve ismertté (NIM IGÜSZI, SZKI). Részt vett a BS2000 operációs rendszer fejlesztésében. A Softcoop egyik alapítója; 1988-tól egy németországi szoftver vállalat tulajdonosa volt.

Biri János 1937 - 2005 mérnök

Az analóg jelek digitális méréstechnikájának és eszközeinek kidolgozása, az eredmények feldolgozása és a mérések automatizálása fűződik a nevéhez. A CAMAC real-time rendszer első magyarországi alkalmazója.

Bod Péter 1924 - 2005 közgazdász
MTA kandidátusa

Az operációkutatás és a biztosításmatematika ismert művelője, a MABI biztosítási, majd az OTI matematikusa volt. A Matematikai Kutató igazgatóhelyettese, a TB Nyugdíjbiztosítás Felügyelőbizottságának vezetője volt.

Bodnár László 1939 - 2017 mérnök

A KFKI TPA számítógépek gyártása, bemérése, szervízelése szervezésében és irányításában végzett kiemelkedő munkát. Utóbb a PC-s rendszerek és hálózatok forgalmazásával és tervezésével foglalkozó KFKI Direkt Kft. ügyvezetője volt.

Bognár Katalin 1954 - 2014 matematikus
PhD

Első tapasztalatait az iparban szerezte. 1990-től a KLTE adjunktusa, majd a DE IK gazdasági dékán-helyettese volt. Aktívan vett részt az egyetemi közéletben. Érdeklódési területei: leiró logikák, szemantikus web, ontológiák.

Bohus Miklós 1933 - 1998 mérnök

A BME VIK HEI egyetemi docense majd igazgatóhelyettese, a Számítógéptechnika Osztály vezetője. Vezetésével indult be 1969-ben a Félvezetős digitális elektronika szakmérnöki képzés.

Bordás István 1941 - 2007 mérnök

A magyar egészségügyi informatika egyik megalapítója volt. A Szekszárdi Kórház informatikai rendszerének kidolgozója, majd a szekszárdi Gyógyinfok igazgatója; az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke volt.

Boros Pál 1950 - 2004 mérnök

A TKI tudományos munkatársa, majd önálló vállalkozó volt, végül kis-és középvállalatok vezetőségében dolgozott. Érdeklődési területei: egészségügyi informatika, számítógépes grafika, számítógépes és piaci marketing.

Borovszky László n.a. - n.a. mérnök

A Vilenki vezető kutatója, a FÉTIS (Félvezetős Telemechanikai és Irányító Szisztéma) kidolgozója volt.

Botka Zoltán n.a. - n.a.

informatikus

A KSH Országos Ügyvitel-gépesítési Felügyelet (OÜF) igazgatója volt.

Brányik Tamásné (Zsuzsa) 1930 - 1992 közgazdász

1971 és 1990 között az IBM Hungary magyar ügyvezetője volt. Vezetése alatt a cég sikerre vitte a magyar közigazgatás és gazdaság alkalmazói rendszereinek IBM nagygépekkel és PC-kel történő támogatását.

Braun Péter 1936 - 2016 mérnök

35 évig a VEIKI munkatársaként kezdett foglalkozni informatikával. Ez után a K&H Bank ügyvezető igazgatója volt, majd az OTP vezérigazgató-helyetteseként a bank információrendszerét korszerűsítette. A VISZ elnöke volt.

Buda Szabolcs n.a. - 2009 mérnök

A controlling szakma egyik hazai úttörője volt. Gyáregység vezető volt az FMV-ben. A Comporgannál szervezési munkákat végzett. A MCE alapító tagja; aktív szervezője volt a Gyulai Számítástechnikai és Szervezési Akadémiának.

Csákány Antal 1933 - 2010 mérnök

Kiemelkedő jelentőségű műszaki kutató; 35 évig volt a KFKI főmunkatársa. Szakterülete az elektronikus mérőműszerek, méréselmélet, számítógépek fejlesztése, digitális adatátvitel, jelfeldolgozás volt. 48 évig oktatott az ELTE-n.

Csáki Frigyes 1921 - 1977 mérnök
MTA rendes tagja

A BME rektora, az MTA AKI egyik alapítója volt. Kutatásaival és szakkönyveivel megteremtette a teljesítmény-elektronika és automatika magyarországi alapjait. Sokat tett a villamosmérnöki képzés korszerűsítéséért.

Csákó Mihály 1941 - 2019 bölcsész
MTA kandidátusa

Kutatási területe az oktatásszociológia. a politika és a szakképzés szociológiája; foglalkozott a pedagógusok informatikával szembeni attitűdjével is. Társadalmi tevékenysége gazdag; az MSZT alapító elnökségi tagja volt.

Csánky Lajos 1933(?) - 2005(?) mérnök

Az ATOMKI-ban kezdte pályáját, majd a VIDEOTON főosztályvezetője volt. A TII Számítástechnikai Főosztálya után az SZKI-ban volt vezető beosztásban. Utóbb a GDF-en helyezkedett el.

Csébfalvi Károly 1930 - 2005 matematikus

A Bányaterv matematikusa volt. 1962-ben megalapította NIM IGÜSZI Számolóközpontot, amely a hazai számítástechnika egyik máig ható bölcsőjévé vált. Univerzális érdeklődésű, köztiszteletben álló személyiség volt.

Cséfalvay Klára 1941 - 2009 mérnök
egyetemi doktor

A BME oktatójaként kezdte. Nevéhez fűződik az oktatásszervezés rendszerbe foglalásának gondolata; a BME HIR oktatásszervező rendszere után megtervezte a felsőoktatás egységes tanulmányi rendszerét, a NEPTUN-t.

Csibi Sándor 1927 - 2003 mérnök
MTA rendes tagja

Az információelmélet és a híradástechnika vezető szakembere volt, aki összekötötte a technológiai fejlesztést az elméleti megalapozással. 22 éven át a TKI vezető munkatársa, aA BME HEI alapító igazgatója volt. IEEE-Fellow.

Csőke Lajos 1941 - 2019 matematikus
PhD

Középiskolában kezdett tanítani, majd igazgatóhelyettesként irányította a számítástechnikai képzést. Az EKTF Információtechnológiai Tanszék alapító tanszékvezetője volt. Alapítója volt az egri ICAI konferencia-sorozatnak.

Csorba Béla 1941 - 2015 mérnök

A szegedi JATE Kibernetikai Laboratórium technikusaként dolgozott 1965-1985 között (M-3, Minszk 22, R-20 és R-40). 1990-től a szegedi Informatikatörténeti Gyűjtemény katalóguskészítő munkatársa és tárlatvezetője volt.

Dancs István 1933 - 2011 matematikus
MTA kandidátusa

Közgazdasági matematikusként munkálkodott az Országos Tervhivatalban (OT), az OT Számítóközpontban, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Dávid Gábor 1942 - 2014 matematikus

A SZTAKI Igazgató Tanácsának titkára volt, majd a számítógép architektúra tervező csoportot vezette. Külföldi munkák után hazai cégek ügyvezetője volt. Úttörő szerepe volt a műhold alapú adatátviteli rendszerek honosításában.

Dékán Pál 1932 - 1987 mérnök

A Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó Vállalat után a SZÜV műszaki munkatársa volt. Később a NOTOOSZV vevőszolgálatát, majd a Számalk Szerviz Ügyfélszolgálati és Kooperációs Főosztályt vezette.

Dénes József 1932 - 2002 mérnök
MTA kandidátusa

Az MTA KFKI munkatársa, majd az SZKI-ban a Matematikai Laboratórium vezetője volt. A képfeldolgozás szakembereként ismerték.

Detrekői Ákos 1939 - 2012 mérnök
MTA rendes tagja

A BME rektora, majd az NHIT volt elnöke. A Magyar Rektori Konferencia volt elnöke, Rektor Emeritus. A HUNAGI alapítója és első elnöke. Kutatási területei a geodéziai és a fotogrammetriai mérések, valamint a térinformatika.

Edelényi László n.a. - n.a. mérnök

A KKCS-ben az M-3 számítógép építésénél a mechanikai munkák vezetője volt. A Telefongyár 1959-ben tervezett elektroncsöves-jelfogós EDLA ügyviteli gépét Ladó Lászlóval együtt tervezték (a számítógép neve az ő nevüket idézi).

Endrődy Tamás 1941 - 2014 mérnök
PhD

Legismertebb műve az első hazai grafikus rendszer, a GD’71 tervezése a kapcsolódó szabadalom (SZTAKI). Kutatói munkája mellett több egyetem tanára; oktatási területe az Autocad és az Archicad. Az iTF veezetőségi tagja volt.

Ésik Zoltán 1951 - 2016 matematikus
MTA doktora

Az SZTE tanszékvezető egyetemi tanára; külföldi egyetemek meghívott előadója, az Európai Akadémia tagja volt. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika, fixpontelmélet, iterációelmélet.

Faragó Sándor 1933 - 2016 közgazdász

A hazai számítástechnika oktatás egyik úttörője, a Számok alapító igazgatója volt; szerkesztője sok számítástechnikai jegyzetnek, értelmező szótárnak, folyóiratnak. Tagja volt az NJSZT Elnökségének és Végrehajtó Bizottságának.

Farkas Ernő 1944 - 1994 matematikus

Programnyelv-, élőnyelv- technológiákkal dolgozott a SZTAKI-ban, majd a MorphoLogic-ban. Több fordítóprogram hazai implementálása fűződik nevéhez. Ötlete alapján készült egy általánosan alkalmazható magyar mondatelemző.

Fehér Mátyás 1940(?) - 1998(?) matematikus

MÁV ösztöndíjasként került a MÁV-hoz, ahol a Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) fejlesztésének vezetője volt.

Fekete János 1949 - 2016 mérnök

A BME Automatizálási Tanszéken tanársegédként, majd az S.B.G.& K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodában dolgozott IT-vezetőként. A MATISZ egyik alapítója, ahol haláláig szakértőként tevékenykedett.

Fidrich Ilona 1932 - 1983 matematikus
MTA kandidátusa

Kalmár László szegedi iskolájának első évfolyamán végzett. A magyar számítástechnika egyik első kandidátusa volt. Munkahelyei: JATE, MTA SZK, BHG, MTA SZTAKI és SZKI. Az ESZR munkálataiban adatbázisokkal foglalkozott.

Frajka Béla 1933 - 2017 mérnök
MTA kandidátusa

A BME VIK-en Kozma László munkatársaként egyik megépítője volt a MESZ-1 nyelvstatisztikai célszámítógépnek. A BME HEI oktatója is volt. A VIK oktatási dékánhelyettese; részese volt az Informatikai szak beindításának.

Frey Tamás 1927 - 1978 mérnök
MTA doktora

Nagydoktori disszertációja a számítástudomány alapjaihoz kötődő első hazai dolgozat volt. 1963-tól az MTA SZK igazgatója, majd (villamosmérnökként!) a BME VIK Matematikai Tanszékének egyetemi tanára és az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt.

Frigyes Andor 1922 - 1992 mérnök
MTA doktora

Nevéhez fűződik a BME VIK Folyamatszabályozási Tanszékének 1964-es megalapítása, melyet közel huszonöt éven át vezetett. Volt a BME VIK dékánhelyettese, majd dékánja, 1978–1982 között a BME rektorhelyettese.

Füle Károly 1940(?) - n.a. mérnök

Az Erőterv, a NIM IGÜSZI és a Számki alkalmazási programfejlesztője volt.

Gábor Dénes 1900 - 1979 mérnök

Közel száz találmányt jegyzett. Úttörő volt tevékenysége a híradástechnikai információelméletben is. Nemzetközi hírű akadémiák tagja. 1971-ben fizikai Nobel-díjban részesült a holográfia módszerének felfedezéséért és fejlesztéséért.

Galló Gyula 1948 - 2005 mérnök

A korán megalakított, egyik legsikeresebb és legnagyobb vidéki informatikai vállalkozás, a Szintézis Rt. alapító társtulajdonosa és kereskedelmi vezetője volt. Ezt megelőzően a SZÜV győri központjának munkatársa.

Gécseg Ferenc 1939 - 2014 matematikus
MTA rendes tagja

Az automataelmélet és az univerzális algebra neves kutatója, a szegedi automataelméleti iskola alapítója volt. A JATE-n számos informatikai szakot indított be. 1975-1993 között a JATESzámítástudományi Tanszékének vezetője volt.

Gémes Ferenc 1930 - 2019 mérnök
egyetemi doktor

A DV Nagyolvasztó üzemvezetője volt. 1960-1970 között az Operációkutatási Csoport vezetésével fejlesztette ki hazánk első vaskohászati alkalmazásait. 1971-től aktyvan részt vett a NME KFFK rendszerszervező üzemmérnök képzésben.

Gergely Csaba 1940(?) - 2015 mérnök

A távadatfeldolgozás elismert hazai szakértője, a PSZI műszaki igazgatója volt. 1991-2001 között a IFIP General Assembly tagja. Kulcsszerepe volt az IFIP Bécs-Budapesti Világkongresszusának előkészítésében és lebonyolításában.

Gerlitsné Friss Ilonka 1945 - 1975 matematikus

Az Infelor fiatalon elhunyt, tehetséges szoftver-fejlesztője volt.

Gesztelyi Ernő 1923 - 1991 matematikus
MTA doktora

1973-ban megszervezte és vezette a KLTE Számítástudományi Tanszékét. Meghatározó szerepe volt az informatika egyetemi oktatásában; számos jegyzetet írt. A színérzékelés matematikai leírása terén nemzetközileg is jelismert.

Gordos Géza 1937 - 2014 mérnök
MTA doktora

A BME Híradástechnika szakán kezdett oktatni. A BME-n végigjárta a ranglétrát; 26 éven át a TMIT (és jogrelődjei) tanszékvezetője, 6 éven át a BME tudományos rektorhelyettese. A BAY-IKTI alapító igazgatója volt.

Gróf András (Andy Grove) 1936 - 2016 mérnök
PhD

Két évtizedes vezetése alatt az Intel céget a világ vezető félvezető-, illetve chipgyártó cégévé tette. Meghatározó kulcsfigurája volt a Szilikon-völgy formálódásának. Vezetési stílusa példaként szolgált más vállalatok számára is.

Gulyás Ottó 1932 - 1988 matematikus
MTA kandidátusa

A TKI-ban, majd az OMSZ-nál alakfelismeréssel és osztályozás-elmélettel foglalkozott; tevékenysége úttörő volt ezek meteorológiai alkalmazásainál. Egyik újjászervezője volt a biztosítási matematika hazai oktatásának.

Gyires Béla 1909 - 2001 matematikus
MTA rendes tagja

A valószínűségszámítás, a statisztika és a lineáris algebra nemzetközi hírű kutatója, a KLTE TTK volt dékánja. Tanszéket, számolóközpontot alapított; iskolateremtőként beindította a KLTE programozó matematikus képzését.

Györfi Zoltán 1951 - 2019 mérnök
egyetemi doktor

Villamosmérnök, kutató, oktató volt. A BME-n információelméleti és műszaki matematikai tárgyakat oktatott. Később képfeldolgozással és –tárolással kapcsolatos nemzetközi cégek hazai fejlesztő vállalatait vezette.

Gyuris László 1941 - 1976 matematikus

A szegedi József Attila Tudományegyetem tehetséges fiatal oktatója; programozáselméleti témákkal foglalkozott. Később a SZTAKI-ban, majd NIM IGÜSZI-ben dolgozott.

Gyurós Tibor 1963 - 2001 mérnök

Nagyreményű, dinamikus informatikai vezető. A TKI-ban kezdett, majd a Rollitron Informatika Rt. szoftverfejlesztője, később igazgatója volt. A Synergon Informatikai Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Az IVSZ alapító tagja, haláláig elnöke.

Hack Frigyes Mihály 1933 - 2016 matematikus
PhD

Az ELTE tanárképzésnél az informatika oktatásának egyik megalapozója, a számítógépek oktatásának egyik kezdeményezője volt. Elsők között szervezett hazánkban középiskolai számítástechnikai szakkört.

Hajtó Aurél 1929 - 2001 közgazdász
MTA kandidátusa

A hazai műszaki és híradástechnikai szervezés- és vezetéstudomány úttörője, az MKKE egyetemi tanára volt. A BHG után más vállalatok vezetője; több mint 10 évig gazdasági igazgatója volt a SZÜV-nek, majd a Számalk Rendszerháznak.

Háklár László n.a. - n.a. közgazdász

Vállalati ügyvitelszervező volt az Infelorban, majd a PM Számítóközpontjának vezetője volt.

Harnos Zsolt 1941 - 2009 matematikus
MTA levelező tagja

A SZIE, majd a BCE Matematikai és Informatikai Tanszékének vezetője, a BCE tudományos rektorhelyettese volt. Kutatási területei voltak: agrárökológia, biometria, agrárbiológiai problémák matematikai modellezése.

Hatvany József 1926 - 1987 mérnök

A CAD és a számjegyvezérlésű szerszámgépek nemzetközi hírű kutatója. A SZTAKI-ban úttörő volt a geometriai modellezés és a számítógépes grafika hazai eszközeinek kidolgozásában. Iskolát teremtett fiatal tehetségek számára.

Heckenast Gábor 1925 - 2018 mérnök

A magyar rádiózás doayenje. Meghatározó része volt abban, hogy 1950 után hazánkban beindult a mágneses hangrögzítő berendezések gyártása. 1973-1992 között a Magyar Rádió műszaki igazgatója, szakami szervezetek tagja, elnöke volt.

Henk Tamás 1948 - 2020 mérnök
MTA kandidátusa

A TKI tudományos munkatársa, majd az Űrtávközlő berendezések és rendszerek főosztályának vezetője volt. A BME VIK TMIT Nagysebességű Hálózatok Laboratórium vezetője, majd a TMIT tanszékvezetője volt.

Hoffmann Tibor 1922 - 2001 fizikus
MTA doktora

Az Egyesült Izzóban, a Vegyipari Egyesülésben, majd a KFKI-ben nemzetközileg elismert eredményeket ért el a fémek olvadáselméletének témájában. Az OMFB-ben jelentős szerepet játszott a számítógépek hazai elterjesztésében.

Holtzer Lóránt 1936 - 2004 mérnök
egyetemi doktor

Pályafutását az MMG-ben kezdte. 1971-1989 között a KFKI MSZKI gazdasági vezetője volt. Később a Megamicro Rt. elnökeként vagyonvédelmi rendszerek és hálózatok, valamint eseményvezérelt képrögzítők fejlesztését irányította.

Homonnay Hugó 1915 - 2000 közgazdász

Ügyvitel- és rendszerszervezéssel foglalkozott a Ganz-MÁVAG-ban, majd a KSH-ban. Része volt abban, hogy az 1960-as években hazánk korszerű ICT 1900-as gépeket szerzett be. Fiatalok sora mellette tanulta meg a szakmát.

Horváth Gábor 1946 - 2018 mérnök
MTA kandidátusa

A BME MIT oktató-kutatója volt majd 50 éven át, 2008 és 2011 között tanszékvezető docense. Főbb területei: digitális jelfeldolgozás, neurális hálózatok és orvosi képfeldolgozás volt.

Horváth László 1931 - 2015 mérnök

Az első hazai építésű számítógép, az M-3 telex input-output berendezés fő szakértője. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Posta (majd Matáv), ahol az adatátviteli szolgáltatás hazai bevezetésnek megszervezését és irányítását látta el.

Horváth Mihály 1924 - 2006 orvos
MTA doktora

33 évig volt a balatonfüredi Szívkórház főorvosa. Kiemelkedő szerepe volt a számítástechnika alkalmazásában a kardiológia és az izotópos diagnosztika területén. 1970 és 1980 között az OMFB egyetlen orvos-tagja; címzetes egyetemi tanár volt.

Hosszú Miklós 1929 - 1980 matematikus
MTA doktora

Az NME egyetemi tanára, majd a GATE Matematikai és Számítástechnikai Intézet első igazgatója volt. A Hosszú-féle függvényegyenlet kidolgozója. Később operációkutatással és matematikai programozással foglalkozott.

Hubert Béla 1939 - 2005

mérnök

1957-től az MTA KFKI tudományos főmunkatársa volt. A nukleáris műszertechnika, a digitális műszerek terén végzett tervező, irányító munkát. Évekig volt az SZKi vezető munkatársa, majd a Duna Elektronika Kft. műszaki igazgatója.

Hujber Endre 1939 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor

A Számok induló csapatának tagja volt. Később dolgozott a FÜTI-ben. majd a Raiffeisen bankban. Nyugdíjasként még dolgozott a Kompkonzult Kft.-nél, melynek résztulajdonosa volt.

Hutás Imre 1926 - 2015 orvos
MTA doktora

A hazai tüdőgyógyászat és az egészségügyi informatika egyik meghatározó alakja; a Korányi főigazgatója, a Pulmonológiai Klinika tanszékvezetője volt. Miniszter-helyettesként és államtitkárként sokat tett az egészségügyi informatikáért.

Hutter Ottó 1960 - 2006 mérnök
egyetemi doktor

A hazai eLearning jelentős alakja, informatikai szakíró; a SZTAKI eLearning osztályának vezetője, az eLearning Fórum kezdeményezője és társelnöke volt. Az „Év Informatika Oktatója Díj” egyik megalapítója; nevéről 2díjat alapítottak.

Ihrig Péter 1942 - 2013 mérnök

A magyar számítástechnikai kiállítások és vásárok központi alakja volt. A NIM IGÜSZI-ben kezdett számítástechnikai marketinggel foglalkozni. A Compfair kiállítások fő szervezője és vezetője, a COMPEXPO ügyvezető igazgatója volt.

Imreh Balázs 1945 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa

A JATE Számítástudományi Tanszék, majd az Informatikai Tanszékcsoport vezetője volt. Az operációkutatás és a kombinatorikus optimalizálás oktatója és nemzetközikeg elismert kutatója; nagy munkabírású tudományszervező volt.

Imreh Csanád 1975 - 2017 matematikus
PhD

Nemzetközileg ismert kutató az online algoritmusok elemzése, a kombinatorikus optimalizálás és az irányítható automaták területén. Az SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék vezetője volt.

Inzelt Péter 1944 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa

Közel öt évtizeden át dolgozott az MTA SZTAKI-ban; 1993-tól 2015-ig volt igazgató. 1987-2004 között volt a KF Infrastruktúra Kft. ügyvezető igazgatója. Az ELTE informatika doktori iskolájának oktatója, címzetes egyetemi tanár.

Iványi Antal 1942 - 2017 matematikus

Az ELTE egyetemi tanára volt. Kiemelkedő oktatási, kutatási, fordítói és könyvszerkesztői tevékenységet folytatott. A közreműködésével készült szakkönyveket és jegyzeteket évtizedeken át használták a felsőoktatásban.

Iványi Gyula 1932 - 2008 mérnök

Kiemelkedő képességű és fantáziájú fejlesztő mérnök volt. Magyarországon a KFKI MSZKI-ban és az SZKI-ban dolgozott. Az ő nevéhez fűződik a TPA-1001 miniszámítógép fejlesztésének irányítása. Utóbb Kanadában élt.

Ivanyos Lajosné 1933 - 1997 matematikus

A KFKI-ban csoport-, majd osztályvezetőként az ICL gép fogadásával, a TPA-70 operációs rendszereinek, az MSZKI termelésirányítási rendszerének kidolgozásával, a nyilvános hálózathoz kapcsolódás szoftver feladataival foglalkozott.

Jakab Ágnes 1943 - 2018 matematikus

1974-ig az Olajterv műszaki tervezője, majd vezető program-tervezője volt. Később műszaki tudását, széles műveltségét számítástechnikai szaklapok szerkesztésében hasznosította (Mikroszámítógép Magazin, Alaplap, Új Alaplap).

Jakobi Gyula 1931 - 2020 matematikus

A BME első számítógépe (ODRA 1013), majd a VIK ODRA 1204 számítógép felelőse. Megszervezte a Számítástechnikai és Ügyvitelgépesítési Osztályt. 1972-ben vezetésével valósították meg a VIK számítógépes felvételi rendszerét.

Jancsó Ferenc Aurél 1934 - 2020 matematikus

A számítástechnika középfokú oktatásának egyik hazai kiválósága volt. 1977-ben egy ügyviteli szakközépiskolából kialakította az ország első számítástechnikai végzettséget adó szakközépiskoláját – Kalmár Lászlóról elnevezve.

Jándy Géza 1922 - 1988 mérnök
MTA doktora

A kibernetika, az operációkutatás, a rendszerelemzés és ezek építőipari alkalmazásai terén nemzetközi szaktekintély. Az MKKE Egyetemi Számítóközpont megalapítója volt. Az NJSZT Operációkutatási Szakosztályát 10 éven át vezette.

Jankó Géza 1941 - 2014 mérnök

A MÜM SZÁMTI–ban, majd 1977-től az MNB-ben vezető beosztást töltött be. A GIRO Rt. tanácsadója. Az ICL 1900 gépeket Angliában ismerte meg. Közoktatási vénáját középiskolai tankönyv és a Rádió előadás-sorozata fémjelzi.

Janni Éva 1952 - 2005 matematikus

Az Infelor Rendszertechnikai Vállalatnál szoftverfejlesztőként kezdte, majd az SZKI Mprolog projektjében vett részt. Szoftverfejlesztői munkáját a Bank Ausztriánál folytatta.

Jánosi Marcell 1931 - 2011 mérnök

A világ első kazettás floppyjának (BRG MCD-1) feltalálója volt – ő a hazai hardveripar Rubik Ernője. Feltalálta az automatikus hidraulikus fröccsöntőgépet, és részt vett az első háromsebességes orsós magnó, a Calypso tervezésében.

Janovics Sándor 1934 - 2003 mérnök

A hazai számítástechnikai disztribúció atyjaként tartják számon. Kezdetben egyetemi oktató. Az 1980-as évektől dolgozott azon, hogy terjedjenek a számítógép-hálózatok, és az ehhez kapcsolódó kereskedelem kialakuljon hazánkban.

Jarabek Lajos 1939 - 2005 matematikus

Matematika-fizika tanár volt Balatonfelvidéken. Ez után az EMG szoftverese, osztályvezetője, majd a KSH OSZI szoftverfejlesztések finanszírozásáért felelős munkatársa volt.

Jedlovszky Pál 1938 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa

A számítástechnikával vegyipari alkalmazások kapcsán ismerkedett meg. Dolgozott az AKI-ban, majd nyugdíjazásáig oktatott a BME-n. A „UNIX lépésről lépésre” című könyve alapmű minden kezdő programozó számára.

Jékel Pál 1932 - 2014 matematikus
egyetemi doktor

1961-tól másfél évet az MTA KKCS M-3 gépe mellett töltött, majd a KLTE-n megszervezte a számítástechnika oktatását. A KLTE Számolóközpont vezetője, a TTK Dékáni Hivatal osztályvezetője volt. Számos szakmai szervezet tagja volt.

Jeney Kálmán n.a. - n.a.

mérnök

Eredetileg vasutas volt. A MÁV Adatfeldolgozó Főnökségén olyan számítógépes vasútüzemi rendszerek előkészítésében volt érdekelt, mint az üres kocsik elosztása, vonatközlekedési tervkészítés.

Kádár Iván 1921 - 1995 közgazdász

Az MKKE tanszékvezető egyetemi tanára, az ÉM Számítástechnikai Vállalat igazgatója, az Infelor tudományos munkatársa, az MNB főosztályvezetője volt. Az NJSZT első főtitkára, az IFIP igazgatótanácsának magyar tagja volt.

Kaliszky Sándorné Horváth Klára 1936 - 2013 mérnök

Pályája során sikeresen ötvözte az építőipari mérnöki tervezési feladatokat és számításokat az akkor még újszerű számítástechnikai megoldásokkal az SZKI-ban, ahol vezetőként is nagy tiszteletet és elismerést vívott ki magának.

Kalmár László 1905 - 1976 matematikus
MTA rendes tagja

A matematikai logika nemzetközileg elismert alakja, a számítástechnikai kultúra hazai úttörője. 1957-ben hazánkban elsőként indított be számítástechnika szakot a SZTE-n. Az IEEE Computer Pioneer Award díj birtokosa.

Kanyár Béla 1940 - 2015 fizikus
MTA kandidátusa

Az OSSKI vezetője, sugárvédelmi kutató volt. 1986 után irányításával integrálták az ágazati radiológiai hálózatokat egységes országos sugárvédelmi rendszerré. A VVE Radiokémiai Tanszékét vezette.

Kardos Gilbert 1930(?) - n.a. matematikus

Franciaországban, emigrációban nevelkedett magyar matematikus. Numerikus matematikával foglalkozott a Matematikai Kutató Intézetben, majd az MTA KFKI-ban.

Kárpáti László n.a. - n.a. mérnök

A Csepeli Számítástechnikai és Szervezési Intézet igazgatója volt.

Kecskés József 1927 - 2013 közgazdász

Az SKV igazgatója volt. Sikeres könyvkiadó: az Információ-Elektronika szakfolyóirat, majd a Számítástechnikai Évkönyvek, az NJSZT évkönyvei, a Számítástechnika újság és a Mikroszámítógép Magazin kiadása fűződött nevéhez.

Kemény János 1926 - 1992 matematikus
egyetemi doktor

Az 1970-80-as évek egyik legnépszerűbb USA-beli tudósa, a Dartmouth Egyetem matematika professzora, egy évtizeden át rektora. Nevéhez fűződik a BASIC programozási nyelv és az első időosztásos számítógépes rendszer megalkotása.

Keresztély Zsolt 1942 - 1999(?) mérnök

Az EMG tervező mérnöke, majd az Infelor, az SZKI, később a Computer Média Kft. vezető munkatársa volt.

Kertész Ádám 1936 - 2019 matematikus

Az APL programozási nyelv egyik szakértője. Volt az IBM hazai képviseletének igazgatója, majd a Számalk fejlesztési igazgatója. Részt vett az MNB kereskedelmi rendszerének fejlesztésében. Később az USA nemzetközi cégeinél dolgozott.

Kiss Imre 1930 - 2002 közgazdász

Az MTA KKCS munkatársa, majd az MKKE tanára volt. Ő indította el az egyetemen a számítástechnika tömeges oktatását. A Számítástechnikai Tanszék megalapítója volt. Emlékére alapították a Kiss Imre Tanulmányi Versenyt.

Klatsmányi Árpád 1923 - 2007 mérnök

Az 1960-as években a hazai számítástechnikai fejlesztés úttörője volt. Vezetésével az EMG-ben létrehozták az EDS tranzisztoros építőelem-családot, a Hunor számológépeket, majd az EMG 830 számítógépet. 21 szabadalma volt.

Knuth Előd 1943 - 1992 matematikus
MTA doktora

A SZTAKI programozáselmélettel, adatbáziskezeléssel foglalkozó vezető szakembere volt. Számos hazai és nemzetközi rendezvény, konferencia szervezőbizottságának volt tagja. Jelentősen hozzájárult az adatbázis-kutatáshoz.

Kocsis János 1938 - 2000 mérnök
MTA kandidátusa

A szabályozáselmélet és a számítógépes folyamatirányítás kiemelkedő elméleti kutatója volt a SZTAKI-ban, majd a BME Automatizálási Tanszékén. 1977-től ő lett a BME Számítástechnikai Alkalmazási Központ első igazgatója.

Kőhegyi János 1952 - 2017 matematikus

Az ELTE TTK mestertanára volt; számos szoftverfejlesztési projekt irányítója. Aktívan közreműködött az ELTE-n az informatika (számítástechnika) tanári szak elindításában. Egy teljes informatika tanári generáció tekinti őt nevelőjének.

Könyves Tóth Kálmán 1929 - 2007 matematikus

Matematikus, nyelvész, tankönyvíró, bencés papnövendék volt. Az Egyetemi Számítóközpont munkatársaként elsősorban a felvételi vizsgák statisztikai feldolgozását végezte. Átdolgozta Bolyai Farkas “Űrtan elemei kezdőknek” c. könyvét.

Koppány Levente 1934 - 2015 mérnök

Az IBM Magyarországnál kezdte a szakmát. A SZÜV-ben nagy cégek projektjeivel foglalkozott, míg az SZKI-ban elsősorban ügyviteli alkalmazásokkal foglalkozott – mindkét cégnél vezetői beosztásban. Ez után tanácsadó volt több cégnél.

Kormos János 1952 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa

Vezetése alatt a KLTE Közgazdaságtudományi Kar országos hírű oktatási és tudományos műhellyé vált; meghatározó szerepe volt az informatikusi szak kialakításában. Szakmai kisugárzása országosan is jelentős volt.

Korodi Albert 1898 - 1995 mérnök

Neves villamosmérnök-kutató. A világ számos kiemelkedő tudósával dolgozott együtt külföldön. Magyarországon elsők között foglalkozott információ-elmélettel. A szakirodalom első főiskolai jegyzetének szerzője.

Kovács Attila 1939 - 2010

mérnök

Kezdetben informatikus volt a Számoknál, a KSH OSZI-ban, majd újságíró az IDG-nél, a Monitornál. A gazau informatika első fél évszázadának egyik legjelentősebb tudósítója volt; emlékére alapították „Az év informatikai újságírója” díjat.

Kovács Győző 1933 - 2012 mérnök

A KKCS, OVK, SZKI és Számalk vezető munkatársa volt. Az informatika népszerűsítésének úttörője volt; nevéhez fűzödik az első távtanulási tanfolyam (TV-BASIC). Kezdeményezője az ITMA-nak. Az NJSZT volt főtitkára, az iTF tiszteletbeli elnöke.

Kovács János 1941 - 1996 matematikus

A SZÜV, majd a Számalk szoftvervezetője, a Számalk-SOFTEC igazgatója volt. Az IBM operációs rendszerek szakértőjeként ismerték.

Kovács Magda 1931 - 2006 mérnök
PhD

A hazai távoktatás egyik elindítója. Fejlesztő-, illetve tervező mérnök több helyen (ORION, ÉVITERV, Csepeli Fémmű, KGM Automatikai Társaság, HIKI). Az LSI Alapítvány létrehozója, elnöke. A GDF első rektora, a ZMNE címzetes egyetemi tanára.

Kovács Mihály 1916 - 2006 matematikus

A Budapesti Piarista Gimnázium tanára, a számítástechnika-oktatás kiemelkedő hazai úttörője. Az 1983-as magyar középfokú oktatási fejlesztések részben az ő kísérleteire épültek. 1984-ben diákjai már tanultak számítástechnikát.

Kővári István 1940 - 2012 mérnök

A KFKI-ban az elsők között foglalkozott a kisszámítógépek mágneses adathordozói illesztőinek / vezérlőinek fejlesztésével és alkalmazásával. Később a VIFI-ben mágnesszalagok és diszkek fejlesztését és gyártását végezte.

Köves Péter 1940 - 1999 mérnök

Az EMG-ben részt vett az EMG 830 számítógép és a HUNOR asztali számológép létrehozásában. Az SZKI-ban többek között létrehozta és szabadalmaztatta a mágneses billenésű klaviatúrát. Utóbb szoftverfejlesztő volt az IQSOFT-ban.

Köveskuti Lajos 1927 - 2014 mérnök

A néphadsereg tervezőmérnöke, majd a légierő elektrotechnikai főmérnöke volt. Később a HTSZ műszaki vezetője, 1992-ig elnöke volt. A céget a magyar elektronikai ipar egyik legkorszerűbb üzemévé tette. Volt a HTE elnöke is.

Kozma László (1902) 1902 - 1983 mérnök
MTA rendes tagja

A Bell Comp. kutatójaként 35 szabadalma volt. . Az Egyesült Izzó, majd a Standard munkatársa. A BME egyetemi tanára, dékánja volt. Az első magyar számológép, a MESZ-1 tervezője. Az IEEE Computer Pioneer Award díj birtokosa.

Krajcsovits Márton 1937 - 2007 matematikus

Az Infelor egyik alapítója, a Számki főosztályvezetője, majd a Számalk AFI igazgatója volt – operációkutatási és vállalati ügyviteli témákban igazságügyi szakértő. Sakknagymester; a Nemzetközi Sakkszövetség hazai delegátusa volt.

Krammer Gergely 1937 - 2016 matematikus

A számítógépes grafika nemzetközileg elismert szakembere volt, de más tudományterületek is érdekelték. Élete nagy részében a SZTAKI-ban dolgozott, de tanári elhivatottságból majdnem kezdettől fogva oktatott az ELTE-n, majd a PPKE-n.

Krekó Béla (1915) 1915 - 1994 közgazdász
MTA kandidátusa

Az 1950-es éveben az MKKE-n meghatározó alakja a matematika oktatás reformjának, az operációkutatás oktatásának. 1961-ben elindította a terv-matematikus közgazdász szakot. Generációk tanultak könyveiből.

Krekó Béla (1945) 1945 - 2013 közgazdász

1994-től a PM Informatikai és Módszertani Intézetét vezette, majd biztosítás-matematikával és biztosításfelügyelettel foglalkozott. Részt vett a banki szabályozást meghatározó bázeli elvek kidolgozásában és honosításában.

Krepuska János 1925 - 2000 vegyész

1960-1980 között a NIM IGÜSZI osztályvezetője volt. Vegyipari alkalmazások területén dolgozott.

Kuba Attila 1953 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa

A JATE tanszékvezető egyetemi tanára volt. Az orvosi képfeldolgozás és diszkrét tomográfia jeles kutatója, iskolateremtő mestertanár, a tudományos közélet aktív résztvevője volt. Nevéről díjat neveztek el.

Kuttner János 1951 - 2014 matematikus

1976-tól a Számki programfejlesztője volt, később a pénzügyi informatika terén dolgozott. Sok évet töltött Németországban és Ausztriában, ahol elsősorban a SIEMENS informatikai alkalmazásaival foglalkozott.

Ladó László 1919 - 2007 közgazdász
MTA doktora

A BME egyetemi tanára, professor emeritusa volt. Katonatiszt, közgazdász, a magyar üzemszervezés teoretikusa. A Telefongyárban Edelényi Lászlóval együtt tervezték az EDLA ügyviteli gépet (a gép neve az ő nevüket idézi).

Láng András 1937 - 2017 tanár

Egri szakközépiskolájában számítástechnikai tananyagok kidolgozásában élen járt. A KSH Heves Megyei szervezetések igazgatóhelyettese is volt. A Pásztorvölgyi iskola igazgatójaként híres szakmai műhelyt hozott létre.

Langer László 1947 - 1997 mérnök

A BME Folyamatszabályozási Tanszékének oktatója volt, majd külföldön a Bertelsmann cégnél elektronikus publikációkkal foglalkozott. Hazatérve, a dokumentum feldolgozó rendszerek szakértőjeként több ilyen rendszer bevezetését irányította.

Leindler László 1935 - 2020 matematikus
MTA doktora

Kalmár László szegedi iskolája első évfolyamán végzett. 1967-től a JATE TTK dékánhelyettese, 1972-1975 között dékánja, míg 1975-től és 1984-1987 között az egyetem rektorhelyettese volt. Professzor emeritusz.

Lengyel Veronika 1947 - 2016 matematikus

Az első magyar nyelvű internet szakkönyv („Az internet világa”) szerkesztő-társszerzője volt. 1990-ben az első nemzeti informatikai stratégia összeállításának koordinátora volt a Miniszterelnöki Hivatal részéről.

Lenkei Ernő n.a. - 1980(?) mérnök

A MÁV Szállítási Információs Rendszer (SZIR) projekt meghatározó munkatársa volt. A Honeywell gép idején programozóként csatlakozott a MÁV Számító Központhoz.

Lipták Tamás 1930 - 1998 matematikus

A Matematikai Kutató Intézetben kezdte pályafutását. A Kornai-Lipták-modell gazdasági és matematikai modell egyik kidolgozója volt. Saját, önálló eredményei is voltak az operációkutatás területén. 1956 után karrierje megtört.

Lőcs Gyula 1936 - 2016 matematikus

A magyar programozási iskola egyik megteremtője volt. A KFKI TPA-70 rogramrendszere kidolgozásának egyik vezetője volt. Az 1960-as években írt különböző programozási nyelvekről szóló könyveiből generációk tanultak.

Lugosi Gábor 1934 - 2004 matematikus
egyetemi doktor

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. Munkahelyei: DV, KGM Vaskohászati Igazgatóság SZK, NIM IGÜSZI, GTI és Hungarocamion. Külső előadó volt a BME Vegyészmérnöki Karán, ahol ipari megbízásokkal is foglalkozott.

Madarász István 1926 - 2003 orvos
MTA kandidátusa

Neurofiziológusként kezdett, majd számítástechnikai módszerekkel foglalkozott. Interdiszciplináris módszereket fejlesztett ki sportolók teljesítményének vizsgálatára. Alapító elnöke volt az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztályának.

Majtényi György 1939 - 2002 mérnök

A SZÜV Budapesti Számító Központ igazgatója volt. A számítógéppel támogatott tervezés (CAD) témájában számos hazai és nemzetközi rendezvény előadója, e témában különböző projektek vezetője volt.

Makay Árpád 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa

1987-től 18 éven át vezette a JATE Egyetemi Számítóközpontot. Alapvető szerepe volt az egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében és az egységes elektronikus tanulmányi rendszer bevezetésében.

Mannhardt Endre 1929 - 2008 mérnök

Az MTA KFKI, majd az SZKI hardver-fejlesztője; meghatározó személyiség volt.

Márkus András 1949 - 2005 matematikus
MTA doktora

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt; hazai és külföldi egyetemek professzora, a CIRP nemzetközi műszaki akadémia levelező tagja. Az alkalmazott MI-kutatás nemzetközileg elismert, kiemelkedő személyisége.

Marton László 1947 - 2004 matematikus
PhD

A SZE-n és jogelődjeinél oktatott; intézetvezető is volt. Kutatási területe a közlekedéstervezés és forgalomelosztás számítástechnikai modelljei. Nevéhez fűződik a NETWINFO közlekedéstervezési programrendszer kidolgozása.

Marx Tamás 1958 - 1995

matematikus

Külföldön tanult és dolgozott, többek között az IBM-nél. Hazatérése után az IQSOFT-nál számítástechnikai tanácsadó volt.

Máté Levente László 1940 - 2018 mérnök

Kiemelkedő képességű kutató volt; a SZTAKI-ban villamos hálózatok gépesítésével kezdte. Később kulcsszerepe volt az igények elbírálását és a nyugdíj megállapítását szolgáló rendszerek létrehozásában és jogszabályi követésében.

Matók György n.a. - n.a.

Az MNB-ben az ügyvitel gépesítés elindítója volt. A Számokban irodavezetőként a kiadványozás területén dolgozott.

Mazzag Mihály 1941 - 1992 mérnök

Az EMG-ben hardver-, az SZKI-ban hardverközeli szoftver-fejlesztőként dolgozott. 1983-tól külföldi projektekben vett részt neves cégeknél. Utolsó munkahelye az Epson cég volt, Kaliforniában.

Megyesi László 1939 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa

Kalmár László szegedi iskolájának növendéke; komoly elméleti matematikai feladatok programjait dolgozta ki az M-3 számítógépre. Az SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője; címzetes egyetemi tanár.

Miskolczi László 1930 - 2009 mérnök

A DV-ben a gyártásprogramozás és más feladatok számítógépes megvalósításában vett részt szervezőként és programozóként egyaránt. Kiváló rendszerszervező volt. Később a DUFF elődintézményében oktatott operációkutatást.

Mojzes Imre 1948 - 2009 fizikus
MTA doktora

A BME és a DE egyetemi tanára volt. Hazánkban elsők között foglalkozott a nanotechnológiával. Fő szakterülete a mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, mikroelektronika. Az ezredforduló Évszámkezelési kormánybiztosa volt.

Münnich Antal 1923(?) - n.a.

mérnök

Az ORION és az MTA KFKI után dolgozott az MTA KKCS-ben, az EMG-ben és az Infelorban. Az eszperantó programozási nyelvként való használatát szergalmazta. A “számítógép” szó megalkotója; szaknyelvi szabványosító volt.

Muszka Dániel 1930 - 2018 mérnök

A “Szegedi Katicabogár” megalkotója. 11 szabadalma volt. A SZTE Kibernetikai Laboratórium műszaki vezetője volt. 1975-től gyűjtötte a hazai vonatkozású számítástechnikai eszközöket; a kiemelkedő darabok a szegedi ITK-n láthatók.

Muzslai Róbert n.a. - n.a.

közgazdász

A SZÜV igazgatóhelyettese volt.

Nagy Róbert 1955 - 2017 mérnök

A szegedi postánál kezdett, majd a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese lett. Az MVM és a MÁV után 2005-től a MÁV informatikai szervezetének első embere volt. 2011-től a NISZ-ben töltött be vezető pozíciókat

Náray Miklós 1940(?) - 1985(?) matematikus

A NIM IGÜSZI-ben az EMG 803 számítógép alapszoftvereinek fejlesztését vezette. Ez után az SZKI-ban, majd Németországban dolgozott különböző szoftver-fejlesztési projektekben.

Náray Zsolt 1927 - 1995 mérnök
MTA doktora

Kossuth- és Állami-díjas kutató. A KFKI igazgatóhelyettese, 1968-tól az ESZR magyarországi főkonstruktőre volt. 1969-ben (az ESZR bázis-intézményeként) megalapította az SZKI-t. melynek főigazgatója volt nyugdíjba vonulásáig.

Naszlady Attila 1931 - 2015 orvos
MTA doktora

A magyar orvostársadalom egyik „nagy öregje” volt, aki nem csak a gyógyításnak és az orvostudománynak, hanem az egészségügynek, a kórházvezetésnek is kiemelkedő alakja. Egyik úttörője volt a hazai egészségügyi informatikának.

Nemes Tihamér 1895 - 1960 mérnök
MTA doktora

Egyike volt a magyar televíziózás megteremtőinek. A hazai számítástechnika egyik jeles úttörője; Kibernetikai gépek című könyvében külön fejezet szól a számítógépekről. Nevét viseli az Országos Informatikai Tanulmányi Verseny.

Németh Imre 1956 - 2009 mérnök

Fejlesztő villamosmérnökből (MOM) lett sikeres informatikai vállalkozó (KVENTA Kft.), majd átvette és az ország egyik legnagyobb magyar tulajdonú számítástechnikai nagykereskedő cégévé fejlesztette a CHS Hungary-t.

Németh Lóránt 1920 - 2008 közgazdász

Az ÉM Számgép, majd az Infelor igazgatóhelyettese volt. A KSH OSZI igazgatója, majd a MNB Felügyelőbizottság elnöke; a Comporgan-Diebold Magyarország megalapítója és igazgatója volt. A projektirányítás szakembereként ismerték.

Nemetz Tibor 1941 - 2006 matematikus
MTA doktora

A Matematikai Kutató Intézet főmunkatársa volt. Tudományos kutatásait elsősorban az információelmélet egyes témaköreiben és annak határterületein végezte. A hazai kriptográfia legismertebb kutatója.

Nyíry Géza 1942 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa

A BGF címzetes főiskolai tanára. Az Infelor igazgatóhelyettese, az OSZV és az ÁSZSZ igazgatója, majd a PSZÁF és a HIF vezető munkatársa volt. Az ISACA Magyarország megalakításának részvevője, majd elnöke volt.

Nyitrai Ferencné Gondos Vera 1926 - 2011 közgazdász
MTA doktora

A KSH-ban végzett kutatómunkát, és 10 éves elnöki tisztsége alatt jött létre hazánkban a nemzetközi színvonalú számítástechnikai statisztikai rendszer. Számos nemzetközi statisztika szervezetben jelentős funkciót töltött be.

Őry István n.a. - n.a.

közgazdász

A SZÜV első igazgatója volt, körülbelül az 1980-as évek közepéig.

Pádár Gyula 1926 - 2006 közgazdász

Az Információ Feldolgozási Laboratórium (Infelor) igazgatóhelyettese, a Közgazdasági Osztály vezetője volt. A számítógépes ügyvitelszervezés vezető szakembere volt.

Pál László 1942 - 2017 mérnök

Számítógépes tervezőként kezdett, majd iparpolitikussá vált. 1970-től az OMFB-ben szervezte az ESZR és MSZR hazai munkálatait, irányította az SZKFP-t. Ipari és kereskedelmi miniszter, a MOL Rt. elnöke és az MVM vezérigazgatója is volt.

Páris György 1934 - 2016 fizikus

Az OM főosztályvezetője, TII és a Tudorg igazgatója volt. Jelentősek érdemei a felsőoktatás számítástechnikai infrastruktúrájának, a kutatóhelyek pályázati rendszerének kialakításában és az iskola-számítógépes programban.

Pataki Ernő n.a. - n.a.

mérnök

Lyukkártyás szakember. 1945 után ezredesként a rádiófelderítés vezetője volt. Koholt vádak alapján börtönben ült, majd szabadulása után az MTA KKCS-nél programozással foglalkozott.

Peák István 1936 - 1989 matematikus
MTA doktora

A JATE, a PSZF, az MKKE és az ELTE oktatója, egyetemi tanár volt. Kutatási területei: algebra és automataelmélet. Róla nevezték el a Nógrád megyei Peák István középiskolai matematika versenyt.

Peller Róbert 1940 - 2004 közgazdász

Dolgozott a DATORG-nál, a KSH-ban és a KSH OSZI-ban. A Számalk vezérigazgató-helyettese volt. A rendszerváltozást követő vállalati privatizációk időszakában a SZÜV vezérigazgatója volt.

Perge Imre 1932 - 2011 matematikus

Az EKTF főiskolai tanára, az egri számítástechnika-oktatás megteremtője, a hazai számítástechnikai tanárképzés meghatározó személyisége volt. 1971-ben vezetésével jött létre a Számítástechnikai Csoport, majd Tanszék.

Pesti Lajos 1925 - 2013 közgazdász

Kiváló taktikai érzékű politikus, a hazai számítástechnikai élet megalapozója volt. A KSH elnökhelyetteseként kialakította a számítógépek alkalmazását elősegítő intézményeknek átgondolt hálózatát. Kialakította az elektronikus médiát is.

Péter Rózsa 1905 - 1977 matematikus
MTA levelező tagja

A magyar matematikusnők közül elsőként lett az MTA doktora; az ELTE professzora. Elsők között foglalkozott a rekurzív függvények számítógépes alkalmazásával. Játék a végtelennel c. könyvét számtalan nyelvre lefordították.

Petőfi Sándor János 1931 - 2013 nyelvész
MTA külső tagja

Nemzetközi hírű nyelvész, szemiotikus, a szövegnyelvészet valamint a számítógépes nyelvészet úttörője volt. Több külföldi egyetem tanára; a JPTE, a KLTE és a Torinoi Egyetem díszdoktora volt.

Philip Miklós 1921 - n.a. mérnök

1948-től hivatásos mérnök ezredes a Haditechnikai Intézetben, majd különböző ipari vállalatoknál volt alkalmazásban. 1965‐1974 között a HTE Elnökségének a tagja. 1991-től telekommunikációs tanácsadó volt.

Pintér László 1927 - 1997 közgazdász

A SZÜV-ben vezetése alatt indult meg a váltás a Hollerith technikáról a számítógépek alkalmazására. 1981-ben az első hazai számítástechnikai kisszövetkezet, a Softcoop elnöke volt. Főiskolákon és tanfolyamokon több témában oktatott.

Pogány Károly 1930 - 2018 közgazdász

A számítóközpont szervezés és vezetés kiemelkedő alakja volt (Comporgan). Elsők között indított szoftver-fejlesztőket Nyugat-Európába. Nemzetközi vegyesvállalattal importált know-how-t a hazai szervezési kultúra emelése érdekében.

Pohlinger László 1933 - 2013 mérnök

A Telefongyárban résztvevője volt az EDLA ügyviteli gép fejlesztésének. Később a MÁV karbantartó mérnöke volt.

Pölöskei Pál 1945 - 1985 közgazdász
egyetemi doktor

Eészt vett 1976-tól az új gazdasági mechanizmus előkészítésében. A KGST számítástechnikai bizottságának tagja. A Számki-ban az IDMS adatbáziskezelő-rendszer hazai elterjesztését és mezőgazdasági VIR-ek fejlesztését vezette.

Pomázi Lajos 1934 - 2012 mérnök
MTA kandidátusa

Egyetemi tanár, 1984-1990 között a BDMF vezetője. A szakminisztériumban 10 éven át oktatás- és tudományszervezési feladatokat látott el. Az ÓE ösztöndíjat alapított hátrányos helyzetű tanulók részére.

Pompéry Béla 1918.07.27. - 2015 jogász

A számítástechnika hazai alkalmazásának egyik úttörője volt. A Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulásnál vezetésével dolgozták ki a hazai vegyipar egységes VIR-jét, melynek alapelveit és módszereit számos egyetemen oktatta.

Pongrácz Tibor 1940 - 2019 közgazdász
egyetemi doktor

A matematika közgazdaságtani alkalmazásainak kutatója. A korai hazai számítástechnikai alkalmazások irányításában vezető pozíciókat töltött be (KSH OSZI, ÁNH, ÁVÜ, PSZTI, APEH). Később gazdaságpolitikai kérésekkel foglalkozott.

Póta László 1914 - 1975 jogász

A MÁV Vezérigazgatóságán a nyugdíjhivatalnál dolgozott. Hobbija volt a matematikai logika, ezen belül a többértékű logika.

Prékopa András 1929 - 2016 matematikus
MTA rendes tagja

Széchenyi-díjas egyetemi tanár volt. Az operációkutatás egyik magyarországi megalapozója, kivételes tudományszervezői képességekkel rendelkező személyiség; a sztochasztikus programozás nemzetközileg elismert vezető kutatója volt.

Rabár Ferenc 1929 - 1999 közgazdász

A magyar közgazdasági-informatikai élet meghatározó szellemi alakja. Az Infelor alapító igazgatója. A laxenburgi IIASA mezőgazdasági programvezetője. Egyetemi tanár. Az Antall kormány első pénzügyminisztere.

Rammacher Tamás 1945 - 2019 matematikus

A FÜTI-nél, majd az OKISZ SZSZV-nél az R20 gépek hasznosítását irányította. 1984-1990 között a hazai szoftver kereskedelemmel foglalkozó Softinvest-et vezette. Később a Controll, majd a Microsystem vezérigazgatója volt.

Ratkó István 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa

12 éven át matematikát oktatott a Berzsenyi gimnáziumban. Ezután az MTA SZTAKI-ban több orvosi számítógépes rendszer fejlesztésében vett részt. Később oktatott a Számalkban és a GDF-en; a GDF főiskolai tanára.

Rázga Tamás 1938 - 2011 mérnök

Az MTA KFKI, majd az SZKI közismert vezető szakembere volt; az infokommunikáció és a matematikai területén elért kutatási eredményeit jegyezték. Később a Számalk munkatársa lett.

Rét András 1938 - 2010 mérnök
egyetemi doktor

A TKI-ban és a Telefongyárban távadatfeldolgozással foglalkozott. ESZR távadatfeldolgozási perifériák és szoftverek fejlesztését vezette. Később nemzetközi hálózati termékgyártókat képviselt hazánkban.

Rochlitz Szilveszter 1943 - 2013 matematikus
egyetemi doktor

1968-tól a debreceni KLTE oktatója volt; 1972-től aktívan bekapcsolódott a programozó matematikus képzésbe. Később a KLTE Számoló Központjának volt a szoftverese 1992-ig. Tagja volt az NJSZT ODRA Munkabizottságának.

Rónai Tibor 1932 - 2011 mérnök

Az intelligens kártyák hazai bevezetésének úttörője volt. A szervező és ismeretterjesztő munkában szorosan együttműködött sok hazai partnerrel (pl. OMIKK, OMFB, MNB és NJSZT). Tagja volt neves külföldi szakmai szervezeteknek.

Roska Tamás 1940 - 2014 mérnök
MTA rendes tagja

A TKI, majd a SZTAKI vezető kutatója. Később iskolateremtő kutatóprofesszor, a VVE tanszékvezetője majd alapító dékánja a PPKE ITK-nak. A neurális hálózatok, a celluláris szuper-számítógépek, a vizuális információ-feldolgozás kutatója.

Rózsa Pál 1925 - 2011 matematikus
MTA doktora

A mátrixelmélet és a numerikus módszerek nemzetközileg ismert kutatója. Dolgozott a Matematikai Kutató Intézetben, a KFKI-ban, oktatott a BME-n. A hazai számítógépek műszaki alkalmazásának egyik mentora.

Salánkiné Gulácsi Sára 1938 - 1990 matematikus

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. A JATE Kibernetikai Laboratóriumában programtervezőként dolgozott. Közben oktatott a győri KTMF szegedi Vasút-közlekedési Tagozatán.

Sándor Ferenc 1923 - 1990 matematikus

Mérnökként dolgozott a Standardnál, a TKI-ban és a BHG-ben, majd 1953-ban a Matematikai Kutató Intézetbe került aspiránsnak. Dolgozott az MTA KKCS-ben, a KFKI-ban és a NIM IGÜSZI-ben is. Ezután Svájcba költözött.

Sánta Lóránt 1937 - 2016 matematikus

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. Az M-3 gép mellett kezdett, majd a DV-ben ipari alkalmazásokat valósított meg. Később az SZKI, majd más intézmények számítóközpontjában vezető pozíciót töltött be.

Sárossy József 1940(?) - 1986 mérnök

Először műszaki fejlesztésekkel foglalkozott (EMG), majd nagygépes szoftverekkel (Infelor), programozási nyelvekkel (TKI), végül informatikai vállalkozó volt. Részt vett az ESZR program előkészítésében. A szakma ismert képviselője volt.

Schnell László 1923 - 1995 mérnök
MTA doktora

A BME informatikai oktatásának meghatározó személyisége, egyetemi tanár. 1985-től a VIK dékánja is volt. Alapítvány és diplomadíj fűződik nevéhe; amíg élt, a Műszer és Irányítástechnika Tanszéket Schnell-tanszéknek is nevezték.

Scsaurszki Péter 1947 - 2017 mérnök
egyetemi doktor

A TKI-ban 17 éven át áramkörök számítógéppel segített tervezésével (CAD) foglalkozott, majd 27 éven át térinformatikai fejlesztéseket irányított. A piLINE cég egyik alapítója, tulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt.

Sebestyén János 1911 - 2001 mérnök

A XX. század második felének meghatározó iparpolitikusa, a hazai számítástechnikai ipar egyik megalapozója volt. Az OMFB egyik megalakítója, általános elnökhelyettese; az SZKFP irányítója, az ESZR magyar oldalának vezetője volt.

Sike Sándor 1964 - 2015 matematikus
PhD

Az ELTE TTK oktatója, aki az angliai Leeds-i egyetemen végezte PhD tanulmányait. 2013-tól az ELTE IK tanácsának tagja, 2015-től a Programozáselmélet és Szoftvertechnológia Tanszék vezetője volt – korai haláláig.

Síklaky István 1927 - 2005 közgazdász

Vállalati, ügyviteli és számítógépes rendszerszervezéssel foglalkozott. Az 1970-es években munkatársaival kidolgozott egy újszerű moduláris alkalmazási programot és paraméterezhető nyelvet a vállalatirányítás főbb funkcióira.

Simon Endre 1947 - 1986 matematikus

A JATE tehetséges oktatója volt. Programozáselméleti témákkal foglalkozott. Kollégáival együtt létrehozták az objektumelvű “HLP/Szeged” fordítóprogramíró rendszert, amely nemzetközi érdeklődést váltott ki.

Simon László 1942 - 2014 orvos
MTA kandidátusa

Sokoldalúan képzett, elismert gasztroenterológus; újdonságot kereső, bátran kísérletező tudós. A Tolna Megyei Kórházban (a Számalk-kal közösen) az ő vezetésével készült el hazánk első gasztroenterológiai szakértő rendszere, a GAIA.

Simonyi Endre 1937 - 2018 mérnök
egyetemi doktor

Igazságügyi műszaki szakértőként elsősorban tárgy- és képfelismerési eljárások kidolgozásával foglalkozott; eredményeit hazai egyetemeken is oktatta. Magyarországon megalapította a HCC klubokat. Számos találmánya volt.

Sipka Júlia 1950 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor

A hazai szoftver kereskedelem meghatározó személyisége, az SZKI és az IQSOFT vezető munkatársa volt. Mind a szakmai, mind az értékőrző és értékteremtő tevékenységekkel foglalkozó civil közélet együttműködést előmozdító tagja volt.

Solt Géza 1949 - 2008 mérnök

Nagy formátumú, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező informatikai vállalkozó volt. Az egyik kiemelkedő, évtizedek óta működő hazai számítástechnikai disztribúciós cégcsoport, a HRP Kft. megalapítója, fő tulajdonosa és irányítója volt.

Somogyi József n.a. - n.a. fizikus

Tehetséges operációsrendszer-fejlesztő volt a NIM IGÜSZI-ben, illetve az Infelorban. Később az MTA KFKI-ban, majd külföldön dolgozott.

Stahl János 1939 - 2008 matematikus
MTA kandidátusa

A BCE professzora volt. Kutatási területe nagyméretű matematikai programozási feladatok dekompozicióval történő megoldása. A Számkiban a hazai népesség-nyilvántartási rendszer kidolgozásának irányítója volt.

Stuka Károly 1942 - 2011 fizikus

A KFKI szoftverfejlesztője, majd részt vett az OMFB ESZRMSZR programjaiban. Később Moszkvában a számítástechnikai együttműködés Koordinációs Központ magyar kiküldöttje, majd igazgatóhelyettese volt.

Szabó László 1931 - 2005 mérnök

Évtizedekig volt az MTA KFKI RMKI egyik műszaki vezetője, végül igazgatóhelyettese. Vezetőként vett részt a CAMAC elemcsalád kifejlesztésében, majd magyar részvételű űrprogramokhoz űreszközök kidolgozásában.

Szamosközi Zoltán 1950 - 1997 mérnök
egyetemi doktor

A HIKI tudományos munkatársa, később a MEV osztályvezetője, a Microsystem Kisszövetkezet kereskedelmi vezetője volt. A Nádor Rendszerház Kft. alapítója, társtulajdonosa volt.

Szanyi László 1928(?) - n.a. biológus

A MTA KKCS-ben az M-3 gép építésének egyik technikai vezetője, a SOTE kibernetikai kutatója. Később a TV-ben ismeretterjesztő műsorokat vezetett.

Szentes János 1940 - 1996 matematikus

Az SZKI vezető szakembere. Nevéhez fűződik a Qualigraph statikus programelemző kifejlesztése. Haláláig az EOQ magyar Szoftver Szakbizottságának elnöke; nevével díjat alapítottak az EU Szoftverminőségügyi Konferenciák előadói számára.

Szentgáli Gyula 1923 - 1980 orvos

1961-től haláláig a Szekszárdi Megyei Kórház igazgatójaként korát messze megelőző egészségügyi menedzser volt. Az országban elsőként indította el a számítástechnika egészségügyi alkalmazását a kórházak életében.

Szentiványi Tibor 1931 - 2009 mérnök

A KKCS, a KGM Számítóközpont, az Infelor és a MATÁV munkatársa volt. A számítástechnika népszerűsítése egész életét végigkísérte. A hazai szoftver export egyik megalapítója volt. A Kiss Áron Játéktársaság alapító elnöke.

Szépe György 1931 - 2012 nyelvész
MTA doktora

A PTE nyelvész professzora volt. A hazai nyelvtudomány jelentős alakja; nyelvészgenerációk gondolkodásmódjára volt hatással. Nevéhez fűződik a természetes magyar nyelvi szövegek számítógépes feldolgozásának beindítása.

Széphalmi Géza 1940 - 2002 fizikus

Az ÁSZSZ egyik vezetője, 1990-től vezérigazgatója volt. Az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztály örökös titkáraként meghatározó alakja volt a Neumann Kollokviumoknak. 1977-ben a szegedi Informatikai Gyűjtemény egyik alapítója.

Szilágyi János 1948 - 1999 mérnök

A magyar térkép-digitalizálás és térinformatika vezető alakja; a Geometria Kisszövetkezet (később Kft.) alapító vezetője és fő tulajdonosa volt. Jelentős export tevékenységet fejtett ki.

Sziray József 1945 - 2015 mérnök
MTA kandidátusa

A NEVIKI után 26 éven át volt az SZKI vezető kutató-fejlesztő főmérnöke. 1966-tól haláláig a SZE-n oktatott; 14 éven át volt az Informatika Tanszék vezetője. 2008-ban az IBM Kutatóintézet (USA) Innovációs Díjban részesítette.

Szmrecsányi Klára 1943 - 2014 matematikus

Integrált adatbázis kezelő rendszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozott az Infelorban, majd az abból alakult intézményekben. Közel 45 éven keresztül nagy jelentőségű projektekben vett részt.

Szondi Tamás n.a. - n.a. vegyész

Kvantumkémikus; a számítástechnika kémiai alkalmazásának szakértője volt. Munkásságát az ELTE-n, a MAVEMI-ben, az MTA Izotóp Intézetében és a KFKI-ban fejtette ki.

Szűcs Ervin 1930 - 2008 mérnök
MTA doktora

Az ELTE TTK technika szakos tanárképzésének megszervezője volt. Korábban az ÉTI számítóközpontját vezette. Az ELTE és a JPTE tanszékvezető egyetemi tanára. Részt vett a Magyar Nagylexikon készítésében.

Tápai Tamás n.a. - n.a. jogász

A Volán Elektronika alapítója és első igazgatója volt.

Tarján Rezső 1908 - 1978 matematikus
MTA doktora

A KKCS tudományos igazgatóhelyettese, az NJSZT alapító elnöke volt. A kibernetika egyik hazai élharcosa volt; alapkönyve a „Gondolkodó gépek”. Nevét az informatika oktatásban kiemelkedő embereknek adományozott díj viseli.

Tarnai Gyula 1932 - 2008 matematikus

Az MTA Matematikai Kutatóintézetének munkatársa. Numerikus analízissel foglalkozott.

Tarnay Katalin 1933 - 2020 mérnök
MTA doktora

36 évig foglalkozott a KFKI-ban nukleáris mérésekkel, majd kommunikációs protokollokkal. Tanított a BME-n és a VE-n; a BME címzetes egyetemi tanára, a PE professor emeritusa. Az NJSZT főtitkárhelyettese volt.

Telbisz Ferenc 1932 - 2010 matematikus

A KFKI RMKI vezető munkatársaként az Internet hazai bevezetésének egyik úttörője, a számítógép hálózatoknak a nemzetközi tendenciákat gyorsan követő szakértője. Nagy tudású szakemberként törekedett tudását másoknak is átadni.

Telkes Béla 1935 - 1989 mérnök
MTA kandidátusa

A BME docense, a VIK MMT tanszékvezető-helyettese, az Orvos-biológiai méréstechnikai szakmérnöki szak kezdeményezője. Volt a VIK oktatási dékán-helyettese is. A Mérés és Automatika c. folyóirat főszerkesztője volt.

Terényi Lajos 1929 - 1970 matematikus

Piarista tanár, a programozott oktatás úttörője, kibernetikai automaták alkotója volt. Gépei közül legfontosabbak a Tanítógép (1962) és a Didaktomat (1964), amelyet Kovács Mihállyal közösen fejlesztett.

Tóth Imre 1929 - 2011 matematikus

A számítástechnika egyik hazai úttörő személyisége. A KFKI vezető munkatársa volt, majd az OT SZK igazgatójaként korszerű számítóközpontot hozott létre. Az NJSZT egyik alapító tagja; több ciklusban volt a vezetőség tagja.

Trethon Ferenc 1923 - 2012 közgazdász

Revizor volt a MÁSZ-nál, főrevizor az SZM-ben. 1974-től pénzügyminiszter-helyettes, míg 1977-1981 között munkaügyi miniszter volt. 1982-től a VVE Vállalatgazdasági csoportját vezette. A MTESZ társelnöke, az SZVT elnöke volt.

Tuschák Róbert 1927 - 2018 mérnök
MTA rendes tagja

Kutatási területe a szabályozástechnika, a villamos gépek és az irányításelmélet. Számos méretezési és szabályozási eljárás kifejlesztője. 1973 és 1979 között a BME VIK dékánja, 1984 és 1990 között a BME rektorhelyettese.

Ujlaky Tamás 1914 - 1995 jogász

1964-től aktív szerepet vállalt a számítástechnika hazai meghonosításában. Az 1960-as évek végén hívták meg az Infelor alapítói, ahol 1974-es nyugdíjazásáig vállalatirányítási és adatfeldolgozási feladatok szervezésén dolgozott.

Uzsoky Miklós 1925 - 1995 mérnök

A hazai elektronikai kutatás/fejlesztés zseniális alakja volt. Az első hazai TV adó és az első mikrohullámú távközlési rendszer fejlesztője. A számítógéppel segített tervezés, ellenőrzés és gyártás úttörője. Munkahelyei: TKI, BHG, KFKI és SZTAKI.

Vadász Dénes 1944 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa

Technológiatervezési programcsomagok tervezése, programozása és ipari bevezetése kötődött nevéhez. Az NME Általános Informatikai Tanszék alapító tanszékvezetője volt. Emlékét Vadász Dénes Emlékkorsó díj órzi.

Vadász Péter 1945 - 2019 mérnök
egyetemi doktor

Az egyik első hazai számítástechnikai kisvállalkozás, a Microsystem Számítástechnikai Kisszöv. társalapítója, Rt.-vé alakulását követően elnök-vezérigazgatója volt. Az MKIK és BKIK alelnök, az MGYOSZ társelnöke volt.

Vajda Ferenc 1934 - 2004 mérnök
MTA doktora

Munkássága döntően a KFKI-hoz kötődött. Oktatott a BME-n; az SZE Informatikai és Villamosmérnöki Intézet igazgatója volt. Kutatási területe az elektronikus mérő- és irányító rendszerek, mikroprocesszorok, mikroprogramozás volt.

Varga László 1931 - 2020 matematikus
MTA doktora

Az M-3 gépen kezdett programozni. A KFKI-ban nagy rendszer-projekteket vezetett. 14 éven át az ELTE ÁSZT vezetője; 1972-től az ELTE programozó- és programtervező matematikusok képzésében meghatározó szerepe volt.

Varga Sándor n.a. - n.a. mérnök

Az MTA KKCS első igazgatója volt. Előtte szovjet emigrációban a hadiiparban volt vezető.

Vargha Dénes 1928 - 2014 nyelvész
MTA kandidátusa

A magyar számítógépes nyelvészet egyik kiemelkedő úttörője. Munkássága elsősorban az információkereső tezauruszok kutatására és a gépi fordításra terjedt ki. Később az MI és a számítógépes nyelvészet kapcsolata is foglalkoztatta.

Vásárhelyi Pál 1938 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa

A BME Központi Könyvtárának főigazgatója volt. Érdeklődési területei a dokumentációk kezelése, számítógépes nyilvántartásuk és a szöveges visszakeresés. Dolgozott a párizsi UNESCO-nál, majd a SZTAKI-ban. Öt nyelven beszélt.

Vashegyi György 1939 - 2013 mérnök

A számítástechnika ipari alkalmazásának egyik kiemelkedő alakja. KFKI MSZKI főosztályvezető, majd igazgatóhelyettes. TPA alapú gépek ipari célú szoftver fejlesztéseit vezette az olaj- és energiaiparban, ill. a Paksi Atomerőműben.

Vasvári György 1930 - 2015 mérnök

A KKCS-ben az M-3 gép építésének résztvevője volt. A BM, a Kerszi, az MNB számítástechnikai központjának vezetője volt. A Giro Rt. egyik létrehozója, vezérigazgatója; az informatika biztonság elismert szakértője volt.

Veidinger László 1935 - 2010 matematikus
MTA kandidátusa

Az MTA KKCS-ben meghatározó szerepe volt az M-3 mátrix-invertálással megoldható programozási munkáiban. Moszkvai aspiráns évei után a Matematikai Kutató Intézetben differenciálegyenletekkel foglalkozott.

Vékony Tamás 1950 - 2002 közgazdász

Informatikai vállalkozó és újságíró. Családi gmk-ból önerővel, folyamatos fejlesztéssel juttatta az informatika élmezőnyébe a Cédrus Informatikai Rt-t. Szakmai újítások (floppy-melléklet), innovatív ötletek fűződnek a nevéhez.

Votisky Zsuzsa 1948 - 2018 matematikus

A Typotex kiadót 1989-es alapításától kezdve vezette. Munkája (TeX szedőprogram magyarítása, e-book kiadása, digitális szövegfeldolgozás és adatbázis-építés) korszakos jelentőségű volt a hazai tudományos könyvkiadásban.

Weisz Istvánné Littner Judit 1939 - 2014 jogász

A Infelor vezető jogtanácsosa; a Számalkban irodavezető volt, majd vezérigazgató, a vállalat privatizációjának szervezője. Elismert szaktekintélye az adatvédelemnek, a szerzői és a személyiségi jogoknak.

Zámori Zoltán 1930 - 2009 fizikus
MTA kandidátusa

Kezdetben sugárzásméréssel és magfizikai mérésekkel foglalkozott. Utóbb és hosszan a KFKI MSZKI tudományos főmunkatársa volt; nagy- és mikró-számítógépek műszaki-tudományos célú alkalmazásaival foglalkozott.

Zentai Béla 1914 - 1980 mérnök

A Csepeli Autógyár, majd a Láng Gépgyár főmérnöke, majd 3 éven át a KGM fő energetikusa volt. A MTESZ első elnöke volt. 1962-től az OMFB főosztályvezetőjeként részt vett az SZKFP kidolgozásában.

Zimányi Magdolna 1934 - 2016 matematikus

A KFKI RMKI munkatársaként a hazai számítógép-hálózatos szakterület meghatározó személyiségei közé tartozott. A NIIF Program vezetőségében az alkalmazói közösséget képviselte. Meghatározó szerepe volt a MEK kifejlesztésében.

Zsombok Zoltán 1938 - 1983 mérnök

Kreatív szellemben foglalkozott a programozás alapjaival és módszertanával. A SZÜV Elméleti és Módszertani Osztályának 10 évig volt a vezetője. Később az ÁSZSZ főosztályvezetője lett korai haláláig


Létrehozva: 2016.05.22. 22:12