Akik már nincsenek közöttünk

Alapképzettség
Tudományos fokozat


Név Születés Kép Rövid bemutatás
Ábrahám István n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS, majd az IBM munkatársa, Később a Számalk Alkalmazási Főosztályának vezetője volt.

Ábel Lászlóné (Tánya) 1936 - 1992 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS programozója, majd az SZKI számítógépes részlegének vezető munkatársa volt.

Aczél István 1916 - 1962 jogász nagyításhoz kattints a képre

A számítógépek hazai bevezetésének egyik úttörője. 1945 után minisztériumi főosztályvezető, majd az OMKER igazgatója. 1957-től az MTA KKCS osztályvezetőjeként az M-3 alkalmazásainak szervezője, majd az MTA Számítóközpont igazgatója volt.

Adorján Bence 1921 - 1989 közgazdász
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

1957-től a KFKI munkatársa;. 1969-től az SZKI tudományos és műszaki-gazdasági tanácsadója, majd igazgatóhelyettese volt. Az 1980-as években megjelent számítástechnikai művei nagy sajtóvisszhangot kiváltott, klasszikus dolgozatok voltak.

Almás Károly 1939 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1967-től jelentős szerepet töltött be az államigazgatás és nagyvállalatok számítástechnikai rendszereinek szervezésében és tervezésében, számítóközpontok vezetésében.

Arató Mátyás 1931 - 2015 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A matematikai statisztika, a valószínűség-elmélet és a számítástudomány nemzetközileg elismert kutatója. A MTA SZTAKI igazgatóhelyettese, a Számki és a Számalk igazgatója volt. A DE Informatikai Karának professzora volt.

Aszalós János 1931 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Ural-2 számítógép programozásától indulva a szakértő rendszerek kidolgozásáig jutott el. Intenzíven foglalkozott az utóbbi témakör elméleti alapjaival. Oktatási tevékenysége mellett ismert konferenciák előadója volt.

Bach Iván 1927 - 2006 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas, címzetes egyetemi tanár. Nemzetközileg is új eredményeket ért el a formális nyelvek és programrendszerek terén. A VEIKI , majd az MTA SZTAKI kutatója, a BME VIK Matematikai és Számítástudományi Tanszék alapító tagja volt.

Bakó András 1941 - 2017 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos munkatársa volt. Később oktatott a BME-n, az ÓE-n (és elődein) és a SZE-n; egyetemi tanár, többszörös intézeti igazgató. Érdeklődési területei: informatika, operációkutatás, közlekedéstudomány.

Bakos Tamás 1937 - 1998 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV, az Infelor, a Számki, majd a Számalk vezető munkatársa volt. Szakterülete a fordítóprogramok elmélete és gyakorlata. Több könyv szerzője (pl. MINSZK-2; COBOL; PASCAL az új PASCAL generáció; operációs rendszerek).

Bálint Lajos 1946 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben a térelmélet és a CAD volt kutatási területe (TKI, SZTAKI). 1985-től tudomány- és információs infrastruktúra szervezéssel foglalkozott (MTA, NHIT, NIIFI, NKÖM, KIFÜ, Hungarnet). Számos egyetemen tanított.

Bálint Róbert 1921 - 2009 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A BHG munkatársa, az OSZV első igazgatója, majd az ITV igazgatója volt. Alapító tagja volt az első hazai számítástechnikai kisszövetkezeteknek. A ZDS-EBON amerikai-német-osztrák vállalat, majd az Amex Kft. ügyvezetője volt.

Ballai János 1939 - 2017 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Malév Számítástechnikai Osztály megalapítója, majd 14 évig vezetője volt. A repülési informatika elismert alakja, a Malév globális informatikai integrálódásának egyik élharcosa volt. Oktatott a KKMF-en. Részt vett az NJSZT iTF munkájában.

Baráth Csaba 1939 - 2015 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Számítástechnikai pályafutását fejlesztőmérnökként kezdte, majd magas pozíciót töltött be több bankban és befektetési cégben. Elnökségi és igazgatósági tagja volt az MVM-nek és a Paksi Atomerőmű Vállalatnak.

Bárdos Attila 1941 - 2015 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. A Számoknál, majd a Számalknál dolgozott kutatóként, később oktatóként. Minisztériumi főtanácsos, majd az Educatio Kft. tanácsadója volt. Élete végén verseket írt.

Beck Tamásné Rákos Ilona 1932 - 2019 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A KMF docenseként, majd a Számítástechnikai Tanszék vezetőjeként nagyon sokat tett a számítástechnika oktatásáért. Jó kapcsolatot alakított ki a könnyűipari üzemekkel; tanszéke jelentős ipari munkákat végezett a termelésirányítás területén.

Bein Kornél 1938 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Híradástechnikai fejlesztőmérnökként kezdett dolgozni, majd bekapcsolódott az MTA KFKI TPA-projektjébe. 1975-1987 között az SZKI-ban, később Ausztriában, Németországban és Svájcban szoftver-fejlesztőként dolgozott.

Békéssy András 1925 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az elméleti fizika, a matematikai statisztika, a numerikus módszerek kutatása és alkalmazása mellett felismerte az elektronikus számítógépek jelentőségét, és hazánkban az elsők között foglalkozott matematikai és fizikai problémák számítógépes megoldásával.

Benedikt Ottó 1897 - 1975 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A 20. századi hazai irányítástechnika és automatizálási kutatások egyik kiemelkedő alakja és szervező egyénisége volt. Feltalálta az autiodin elnevezésű villamosgépet. Kossuth-díjas egyetemi tanár, a BME díszdoktora. Az MTA AKI alapító igazgatója volt.

Berecz Károly 1931 - 1990 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanulmányai előtt a pécsi TEFU NV karbantartó részlegénél művezető volt. 1964-től a NIM IGÜSZI, majd az ÁSZSZ számítóközpontjának gépészeti tervezésével és karbantartásával foglalkozott, komoly szakmai hírnévre téve szert.

Bereczki Ilona 1927 - 2004 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE, majd a JATE tudományos munkatársa volt; Kalmár László professzor oktatási tevékenységének segítője, tankönyvei kidolgozásának aktív résztvevője. A hazai matematikai logika és programozás oktatásának egyik első hazai oktatója volt.

Berényi Miklós 1940 - 2017 mérnök

Statikai és dinamikai feladatok számítógépes megoldásával vált neve ismertté (NIM IGÜSZI, SZKI). Részt vett a BS2000 operációs rendszer fejlesztésében. Egyik alapítója volt a Softcoop-nak. 1988-tól tulajdonosa volt egy németországi szoftver vállalatnak.

Bod Péter 1924 - 2005 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az operációkutatás és a biztosításmatematika ismert művelője, a MABI biztosítási , majd az OTI öregségi és rokkantsági matematikusa volt. A Matematikai Kutató igazgatóhelyettese, a TB Nyugdíjbiztosítás Felügyelőbizottságának vezetője volt.

Bognár Katalin 1954 - 2014 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Első szakmai tapasztalatait az iparban szerezte. 1990-től a KLTE adjunktusa, majd a DE IK gazdasági dékán-helyettese volt. Aktívan vett részt az egyetemi közéletben. Érdeklódési területei: tudásalapú technológia, LL, szemantikus web, ontológiák.

Bohus Miklós 1933 - 1998 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK HEI egyetemi docense majd igazgatóhelyettese, a Számítógéptechnika Osztály vezetője. Vezetésével indult be 1969-ben a Félvezetős digitális elektronika szakmérnöki képzés.

Bordás István 1941 - 2007 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar egészségügyi informatika jeles képviselője, egyik megalapítója volt. A Szekszárdi Kórház informatikai rendszerének kidolgozója, majd a szekszárdi Gyógyinfok igazgatója; egy ideig az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke volt.

Boros Pál 1950 - 2004 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A TKI tudományos munkatársa, majd önálló vállalkozó volt, végül kis-és középvállalatok vezetőségében dolgozott. Érdeklődési területei voltak: egészségügyi informatika, számítógépes grafikai tervezés, számítógépes és piaci marketing.

Borovszky László n.a. - n.a. mérnök

A Vilenki vezető kutatója, a FÉTIS (Félvezetős Telemechanikai és Irányító Szisztéma) kidolgozója volt.

Botka Zoltán n.a. - n.a.

A KSH Országos Ügyvitel-gépesítési Felügyelet (OÜF) igazgatója volt.

Brányik Tamásné n.a. - n.a. közgazdász

Az IBM magyarországi képviseletének vezetője volt az 1970-1980-as években.

Braun Péter 1936 - 2016 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez kötődik az OTP bank informatikai korszerűsítése. Előtte 35 évig a VEIKI munkatársaként kezdett foglalkozni informatikai rendszerekkel. Ez után a K&H Bank ügyvezető igazgatója, majd az OTP vezérigazgató-helyettese volt. A VISZ elnöke volt.

Buda Szabolcs n.a. - 2009 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A controlling szakma egyik hazai úttörője volt. Gépészmérnök, később gyáregység vezető volt az FMV-ben. A Comporgannál szervezési munkákat végzett. A MCE alapító tagja; aktív szervezője volt a Gyulai Számítástechnikai és Szervezési Akadémiának.

Csáki Frigyes 1921 - 1977 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME rektora, az MTA AKI egyik alapító tagja volt. Iskolateremtő kutatásaival és szakkönyveivel megteremtette a teljesítmény-elektronika és automatika magyarországi alapjait. Sokat tett a villamosmérnöki képzés korszerűsítéséért.

Csákó Mihály 1941 - 2019 bölcsész
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe az oktatásszociológia. a politikai szocializáció és a szakképzés szociológiája; foglalkozott a pedagógusok informatikával szembeni attitűdjével is. Társadalmi tevékenysége szerteágazó; az MSZT alapító- és elnökségi tagja volt.

Csébfalvi Károly 1930 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Bányaterv alkalmazott matematikusa volt. 1962-ben megalapította NIM IGÜSZI Számolóközpontot, amely a magyar számítástechnika egyik máig ható bölcsőjévé vált. Univerzális érdeklődésű, köztiszteletben álló személyiség volt.

Csibi Sándor 1927 - 2003 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az információelmélet és a híradástechnika vezető szakembere, aki összekötötte a technológiai fejlesztést az elméleti megalapozással. 22 éven át a TKI vezető munkatársa, a BME Híradástechnikai Intézet alapító igazgatója; a HEI igazgatója volt. IEEE Fellow.

Dancs István 1933 - 2011 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Közgazdasági matematikusként munkálkodott az Országos Tervhivatalban (OT), az OT Számítóközpontban, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Dávid Gábor 1942 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI Igazgató Tanácsának titkára volt, majd a számítógép architektúra tervező csoportot vezette. Külföldi munkák után hazai cégek ügyvezető igazgatója volt. Úttörő szerepet játszott a digitális, műhold alapú adatátviteli rendszerek honosításában.

Dékán Pál 1932 - 1987 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó Vállalat után a SZÜV műszaki munkatársa volt. Később a NOTOOSZV vevőszolgálatát, majd a Számalk Szerviz Ügyfélszolgálati és Kooperációs Főosztályt vezette.

Dénes József 1932 - 2002 mérnök
MTA kandidátusa

Az MTA KFKI munkatársa, majd az SZKI-ban a Matematikai Laboratórium vezetője volt. A képfeldolgozás szakembereként ismerték.

Detrekői Ákos 1939 - 2012 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME rektora, majd az NHIT volt elnöke. A Magyar Rektori Konferencia volt elnöke; a Rektor Emeritus cím birtokosa. A HUNAGI alapítója és első elnöke. Fő kutatási területei a geodéziai és a fotogrammetriai mérések, valamint a térinformatika.

Edelényi László n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben az M-3 számítógép építésénél a mechanikai munkák vezetője volt. A Telefongyár 1959-ben tervezett elektroncsöves-jelfogós EDLA ügyviteli gépét Ladó Lászlóval együtt tervezték (a számítógép neve az ő nevüket idézi).

Endrődy Tamás 1941 - 2014 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Legjelentősebb műve az MTA SZTAKI-ban az első hazai grafikus rendszer, a GD’71 tervezése és az ebből született szabadalom. Sokirányú kutatói munkája mellett a több egyetem tanára. Fő oktatási területei az Autocad és az Archicad.

Ésik Zoltán 1951 - 2016 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE tanszékvezető egyetemi tanára; külföldi egyetemek meghívott előadója, az Európai Akadémia tagja volt. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika, fixpontelmélet, iterációelmélet.

Faragó Sándor 1933 - 2016 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika oktatás egyik úttörője, a Számok alapító igazgatója volt. Szerkesztője volt sok számítástechnikai jegyzetnek, értelmező szótárnak, folyóiratnak. Tagja volt az NJSZT Elnökségének és Végrehajtó Bizottságának.

Farkas Ernő 1944 - 1994 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Programnyelv-, élőnyelv- technológiákkal dolgozott a SZTAKI, majd a MorphoLogic munkatársaként. Több fordítóprogram hazai implementálása fűződik nevéhez. Ötlete alapján készült egy általánosan alkalmazható magyar mondatelemző.

Fehér Mátyás 1940(?) - 1998(?) matematikus

MÁV ösztöndíjasként került a MÁV-hoz, ahol a Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) fejlesztésének vezetője volt.

Fekete János 1949 - 2016 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A BME Automatizálási Tanszéken tanársegédként, majd az S.B.G.& K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodában dolgozott IT-vezetőként. A MATISZ egyik alapítója, ahol haláláig szakértőként tevékenykedett.

Fidrich Ilona 1932 - 1983 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának első évfolyamán végzett. A magyar számítástechnika egyik első kandidátusa volt. Munkahelyei: JATE, MTA SZK, BHG, MTA SZTAKI és SZKI. Az ESZR munkálataiban adatbázisokkal foglalkozott.

Frajka Béla 1933 - 2017 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK-en Kozma László munkatársaként egyik megépítője volt a MESZ-1 nyelvstatisztikai analízist végző célszámítógépnek. A BME HEI oktatója is volt. A VIK oktatási dékánhelyetteseként részese volt az Informatikai szak beindításának.

Frey Tamás 1927 - 1978 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Nagydoktori disszertációja a számítástudomány alapjaihoz kötődő első hazai dolgozat volt. 1963-tól az MTA SZK igazgatója, majd (villamosmérnökként!) a BME VIK Matematikai Tanszékének egyetemi tanára és az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt.

Frigyes Andor 1922 - 1992 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez fűződik a BME VIK Folyamatszabályozási Tanszékének 1964-es megalapítása, melyet közel huszonöt éven át vezetett. Volt a BME VIK dékánhelyettese, majd dékánja, 1978–1982 között a BME rektorhelyettese.

Füle Károly 1940(?) - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az Erőterv, a NIM IGÜSZI és a Számki alkalmazási programfejlesztője volt.

Gábor Dénes 1900 - 1979 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Közel száz találmány fűződik nevéhez. Úttörő volt tevékenysége a híradástechnikai információelméletben is. Nemzetközi hírű akadémiák tagja. 1971-ben fizikai Nobel-díjban részesült a holográfia módszerének felfedezéséért és fejlesztéséért.

Gécseg Ferenc 1939 - 2014 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az automataelmélet és az univerzális algebra neves kutatója, a szegedi automataelméleti iskola alapítója volt. A JATE-n számos informatikai szakot indított be. 1975-1993 között a JATESzámítástudományi Tanszékének vezetője volt.

Gémes Ferenc 1930 - 2019 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A DV Nagyolvasztójának termelési üzemvezetője volt. 1960-1970 között az Operációkutatási Csoportban vezetésével fejlesztették ki hazánk első vaskohászati alkalmazásait. 1971-től tevékenyen részt vett a NME KFFK rendszerszervező üzemmérnökök képzésében.

Gergely Csaba 1940(?) - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A távadatfeldolgozás elismert hazai szakértője, a PSZI műszaki igazgatója volt. 1991-2001 között a IFIP General Assembly tagja. Kulcsszerepe volt az IFIP Bécs-Budapesti Világkongresszusának előkészítésében és lebonyolításában.

Gerlitsné Friss Ilonka n.a. - n.a. matematikus

Az Infelor fiatalon elhunyt, tehetséges szoftver-fejlesztője volt.

Gesztelyi Ernő 1923 - 1991 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

1973-ban megszervezte és vezette a KLTE Számítástudományi Tanszékét. Meghatározó szerepe volt az informatika egyetemi oktatásában; számos jegyzetet írt munkatársaival. A színérzékelés matematikai leírása terén nemzetközileg is jegyzik eredményeit.

Gordos Géza 1937 - 2014 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas egyetemi tanár. A BME Híradástechnika szakán kezdett oktatni. A BME TMIT -n végigjárta a ranglétrát; 26 éven át tanszékvezető, 6 éven át a BME tudományos rektorhelyettese. A BAY-IKTI alapító igazgatója volt.

Gróf András (Andy Grove) 1936 - 2016 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Két évtizeden át irányította az Intel céget, amelyet a világ vezető félvezető-, illetve chipgyártó cégévé tett. Meghatározó egyénisége és kulcsfigurája volt a Szilikon-völgy formálódásának. Vezetési stílusa példaként szolgált más informatikai vállalatok számára is.

Gulyás Ottó 1932 - 1988 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI-ban, majd az OMSZ-nál alakfelismeréssel és osztályozás-elmélettel foglalkozott; tevékenysége úttörő volt ezek meteorológiai alkalmazásainál. Egyik újjászervezője volt a biztosítási matematika hazai oktatásának.

Gyires Béla 1909 - 2001 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A valószínűségszámítás, a statisztika és a lineáris algebra nemzetközi hírű kutatója, a KLTE TTK volt dékánja. Iskola-teremtő, tudományszervező volt: tanszéket, számolóközpontot alapított, beindította a KLTE programozó matematikus képzését.

Györfi Zoltán 1951 - 2019 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Villamosmérnök, kutató, oktató volt. A BME-n információelméleti és műszaki matematikai tárgyakat oktatott. Később képfeldolgozással és –tárolással kapcsolatos nemzetközi cégek hazai fejlesztő vállalatait vezette.

Gyuris László 1940(?) - 1970(?) matematikus

Az Szegedi Tudományegyetem tehetséges fiatal oktatója. Pogramozáselméleti témákkal foglalkozott.

Gyurós Tibor 1963 - 2001 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Nagyreményű, dinamikus informatikai vezető. A TKI-ban kezdett, majd a Rollitron Informatika Rt. szoftverfejlesztője, később igazgatója volt. A Synergon Informatikai Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Az IVSZ alapító tagja, haláláig elnöke.

Hack Frigyes Mihály 1933 - 2016 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE tanárképzésnél az informatika oktatásának egyik megalapozója, a mikroszámítógépek oktatásba történő bevezetésének egyik kezdeményezője volt. Elsők között szervezett hazánkban középiskolai számítástechnikai szakkört.

Hajtó Aurél 1929 - 2001 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai műszaki és híradástechnikai számítógépes szervezés- és vezetéstudomány úttörője, az MKKE egyetemi tanára volt. A BHG után más vállalatok vezetője; több mint 10 évig gazdasági igazgatója volt a SZÜV-nek, majd a Számalk Rendszerháznak is.

Háklár László n.a. - n.a. közgazdász

Vállalati ügyvitelszervező volt az Infelorban, majd a PM Számítóközpontjának vezetője volt.

Harnos Zsolt 1941 - 2009 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A SZIE, majd a BCE Kertészettudományi Kar Matematikai és Informatikai Tanszékének vezetője, a BCE tudományos rektorhelyettese volt. Kutatási területei voltak: agrárökológia, biometria, agrárbiológiai problémák matematikai modellezése.

Hatvany József 1926 - 1987 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A CAD és a számjegyvezérlésű szerszámgépek nemzetközi hírű kutatója. Az MTA SZTAKI-ban úttörő részt vállalt a geometriai modellezés és a számítógépes grafika hazai eszközeinek kidolgozásában. Iskolát teremtett fiatal tehetségek gondozására.

Heckenast Gábor 1925 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar rádiózás doayenje. Meghatározó része volt abban, hogy 1950 után hazánkban beindult a mágneses hangrögzítő berendezések gyártása. 1973-1992 között a Magyar Rádió műszaki igazgatója, hazai és nemzetközi szervezetek tagja, elnöke volt.

Hoffmann Tibor 1922 - 2001 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az Egyesült Izzóban, a Vegyipari Egyesülésben, majd az MTA KFKI-ben nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a fémek olvadáselméletének témájában. Az OMFB-ben jelentős szerepet játszott a számítógépek magyarországi elterjesztésében.

Holtzer Lóránt 1936 - 2004 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Pályafutását az MMG-ben kezdte. 1971-1989 között a KFKI MSZKI gazdasági vezetője volt. Később a Megamicro Rt. elnökeként vagyonvédelmi rendszerek és hálózatok, valamint eseményvezérelt képrögzítők fejlesztését irányította.

Homonnay Hugó 1915 - 2000 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Ügyvitel- és rendszerszervezéssel foglalkozott a Ganz-MÁVAG-ban, majd a KSH-intézményeiben. Része volt abban, hogy az 1960-as években hazánk korszerű ICT 1900-as gépeket szerzett be. Fiatalok sora az ő környezetében tanulta meg a szakmát.

Horváth László 1931 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az első hazai építésű számítógép, az M-3 telex input-output berendezés fő szakértője. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Posta (majd Matáv), ahol az adatátviteli szolgáltatás hazai bevezetésnek megszervezését és irányítását látta el.

Horváth Mihály 1924 - 2006 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Címzetes egyetemi tanár. 33 évig volt a balatonfüredi Szívkórház főorvosa. Kiemelkedő szerepe volt a számítástechnika alkalmazásában a kardiológia és az izotópos diagnosztika területén. 1970 és 1980 között az OMFB egyetlen orvos-tagja volt.

Hosszú Miklós 1929 - 1980 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az NME egyetemi tanára volt, majd a GATE Matematikai és Számítástechnikai Intézet első igazgatója. A Hosszú-féle függvényegyenlet kidolgozója. Később operációkutatással, matematikai programozással és modellalkotással foglalkozott.

Hubert Béla 1939 - 2005

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

1957-től az MTA KFKI tudományos főmunkatársa volt. A nukleáris műszertechnika, a digitális műszerek, később a számítástechnika terén végzett tervező, irányító munkát. Évekig volt az SZKi vezető munkatársa, majd a Duna Elektronika Kft. műszaki igazgatója.

Hujber Endre 1939 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A Számok induló csapatának tagja volt. Később dolgozott a FÜTI-ben. majd a Raiffeisen bankban. Nyugdíjasként még dolgozott a Kompkonzult Kft.-nél, melynek résztulajdonosa volt.

Hutás Imre 1926 - 2015 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai tüdőgyógyászat és az egészségügyi informatika egyik meghatározó alakja volt. A Korányi főigazgatója, a Pulmonológiai Klinika tanszékvezetője volt. Miniszter-helyettesként és államtitkárként sokat tett az egészségügyi informatikáért.

Hutter Ottó 1960 - 2006 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai eLearning jelentős alakja, informatikai szakíró volt. A SZTAKI eLearning osztályának vezetője, az eLearning Fórum kezdeményezője és társelnöke volt. Az „Év Informatika Oktatója Díj” egyik megalapítója; nevéről 2006-ban díjat alapítottak.

Ihrig Péter 1942 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar számítástechnikai kiállítások és vásárok központi alakja volt. A NIM IGÜSZI-ben kezdett számítástechnikai marketinggel foglalkozni. Az 1988 és 2000 közötti Compfair kiállítások fő szervezője és vezetője, a COMPEXPO ügyvezető igazgatója volt.

Imreh Balázs 1945 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE Számítástudományi Tanszék, majd az Informatikai Tanszékcsoport vezetője volt. Az operációkutatás és a kombinatorikus optimalizálás oktatója és nemzetközikeg elismert kutatója; nagy munkabírású, eredményes tudományszervező volt.

Imreh Csanád 1975 - 2017 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Nemzetközileg ismert kutató az online algoritmusok elemzése, a kombinatorikus optimalizálás és az irányítható automaták területén. 2010-től az SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék vezetője volt – korai haláláig.

Inzelt Péter 1944 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Közel öt évtizeden át dolgozott az MTA SZTAKI-ban; 1993-tól 2015-ig volt igazgató. 1987-2004 között volt a KF Infrastruktúra Kft. ügyvezető igazgatója. Az ELTE informatika doktori iskolájának oktatója, címzetes egyetemi tanár.

Iványi Antal 1942 - 2017 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE egyetemi tanára volt. Kiemelkedő oktatási, kutatási, fordítói és könyvszerkesztői tevékenységet folytatott. A közreműködésével készült szakkönyveket és jegyzeteket évtizedeken át használták a felsőoktatásban.

Ivanyos Lajosné 1933 - 1997 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban csoport-, majd osztályvezetőként az ICL gép fogadásával, a TPA-70 operációs rendszereinek, az MSZKI termelésirányítási rendszerének kidolgozásával, a nyilvános hálózathoz kapcsolódás szoftver feladataival foglalkozott.

Jakab Ágnes 1943 - 2018 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1966-1974 között az Olajterv műszaki tervezője, majd vezető programtervezője volt. Később műszaki tudását, széleskörű műveltségét számítástechnikai szaklapok szerkesztésében hasznosította (Mikroszámítógép Magazin, Alaplap, Új Alaplap).

Jándy Géza 1922 - 1988 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A kibernetika, az operációkutatás, a rendszerelemzés és ezek építőipari alkalmazásai terén nemzetközi szaktekintély. Az MKKE Egyetemi Számítóközpont megalapítója volt. Az NJSZT Operációkutatási Szakosztályát 10 éven át vezette.

Jankó Géza 1941 - 2014 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MÜM SZÁMTI–ban, majd 1977-től az MNB-ben vezető beosztást töltött be. A GIRO Rt. tanácsadója. Az ICL 1900 gépeket Angliában ismerte meg. Közoktatási vénáját középiskolai tankönyv és a Magyar Rádió 25 előadásból álló sorozata fémjelzi.

Janni Éva 1952 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Infelor Rendszertechnikai Vállalatnál szoftverfejlesztőként kezdte, majd az SZKI Mprolog projektjében vett részt. Szoftverfejlesztői munkáját a Bank Ausztriánál folytatta.

Jánosi Marcell 1931 - 2011 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A világ első kazettás floppyjának (BRG MCD-1) feltalálója volt – ő a hazai hardveripar Rubik Ernője. Feltalálta az automatikus hidraulikus fröccsöntőgépet, és részt vett az első háromsebességes orsós magnó, a Calypso tervezésében.

Jarabek Lajos 1939 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Matematika-fizika tanár volt Balatonfelvidéken. Ez után az EMG szoftverese, osztályvezetője, majd a KSH OSZI szoftverfejlesztések finanszírozásáért felelős munkatársa volt.

Jedlovszky Pál 1938 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa

A számítástechnikával vegyipari alkalmazások kapcsán ismerkedett meg. Dolgozott az AKI-ban, majd nyugdíjazásáig oktatott a BME-n. A „UNIX lépésről lépésre” című könyve alapmű minden kezdő programozó számára.

Jékel Pál 1932 - 2014 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1961-tól másfél évet az MTA KKCS M-3 gépe mellett töltött, majd a KLTE-n megszervezte a számítástechnika oktatását. A KLTE Számolóközpont vezetője, a TTK Dékáni Hivatal osztályvezetője volt. Számos szakmai szervezet tagja volt.

Jeney Kálmán n.a. - n.a.

mérnök

Eredetileg vasutas volt. A MÁV Adatfeldolgozó Főnökségén olyan számítógépes vasútüzemi rendszerek előkészítésében volt érdekelt, mint az üres kocsik elosztása, vonatközlekedési tervkészítés.

Kádár Iván 1921 - 1995 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MKKE tanszékvezető egyetemi tanára, az ÉM Számítástechnikai Vállalat igazgatója, az Infelor tudományos munkatársa, az MNB főosztályvezetője volt. Az NJSZT első főtitkára, az IFIP igazgatótanácsának magyar tagja volt.

Kaliszky Sándorné Horváth Klára 1936 - 2013 mérnök

Pályája során sikeresen ötvözte az építőipari mérnöki tervezési feladatokat és számításokat az akkor még újszerű számítástechnikai megoldásokkal az SZKI-ban, ahol vezetőként is nagy tiszteletet és elismerést vívott ki magának.

Kalmár László 1905 - 1976 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A matematikai logika nemzetközileg elismert alakja, a számítástechnikai kultúra hazai úttörője. 1957-ben hazánkban elsőként indított be számítástechnika szakot a SZTE-n. Életművét az IEEE Computer Pioneer Award díjjal ismerte el.

Kanyár Béla 1940 - 2015 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az OSSKI vezetője, sugárvédelmi kutató és szakértő volt. 1986 után irányításával integrálták az ágazati radiológiai hálózatokat egységes országos sugárvédelmi rendszerré. Utóbb a VVE Radiokémiai Tanszékét vezette.

Kardos Gilbert 1930(?) - n.a. matematikus

Franciaországban, emigrációban nevelkedett magyar matematikus. Numerikus matematikával foglalkozott a Matematikai Kutató Intézetben, majd az MTA KFKI-ban.

Kárpáti László n.a. - n.a. mérnök

A Csepeli Számítástechnikai és Szervezési Intézet igazgatója volt.

Kecskés József 1927 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az SKV igazgatója volt. Sikeres könyvkiadó: az Információ-Elektronika szakfolyóirat, majd a Számítástechnikai Évkönyvek, az NJSZT évkönyvei, a Számítástechnika újság és a Mikroszámítógép Magazin kiadása fűződött nevéhez.

Kemény János 1926 - 1992 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-80-as évek egyik legnépszerűbb USA-beli tudósa, a Dartmouth Egyetem matematika professzora, egy évtizeden át rektora. Nevéhez fűződik a BASIC programozási nyelv és az első időosztásos számítógépes rendszer megalkotása.

Keresztély Zsolt 1942 - 1999(?) mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG tervező mérnöke, majd az Infelor, az SZKI, később a Computer Média Kft. vezető munkatársa volt.

Kertész Ádám 1936 - 2019 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az APL programozási nyelv egyik szakértője. Volt az IBM hazai képviseletének igazgatója, majd a Számalk fejlesztési igazgatója. Részt vett az MNB kereskedelmi rendszerének fejlesztésében. Később az USA nemzetközi cégeinél dolgozott.

Kiss Imre 1930 - 2002 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS munkatársa, majd az MKKE tanára volt. Ő indította el az egyetemen a számítástechnika tömeges oktatását. A Számítástechnikai Tanszék megalapítója volt. Emlékére alapították a Kiss Imre Tanulmányi Versenyt.

Klatsmányi Árpád 1923 - 2007 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1960-as években a hazai számítástechnikai fejlesztés úttörője volt. Vezetésével az EMG-ben létrehozták az EDS tranzisztoros építőelem-családot, a Hunor számológépeket, majd az EMG 830 moduláris számítógépet. 21 szabadalmat jegyzett.

Knuth Előd 1943 - 1992 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI programozáselmélettel, adatbáziskezeléssel foglalkozó vezető szakembere volt. Számos hazai és nemzetközi rendezvény, konferencia szervezőbizottságának volt tagja. Korai haláláig jelentősen hozzájárult az adatbázis-kutatáshoz.

Kőhegyi János 1952 - 2017 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE TTK mestertanára volt; számos nagy szoftverfejlesztési projekt kidolgozója, irányítója. Aktívan közreműködött az ELTE-n az informatika (számítástechnika) tanári szak elindításában. Egy teljes informatika tanári generáció tekinti őt nevelőjének.

Könyves Tóth Kálmán 1929 - 2007 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Matematikus, nyelvész, tankönyvíró, bencés papnövendék volt. Az Egyetemi Számítóközpont munkatársaként elsősorban a felvételi vizsgák statisztikai feldolgozását végezte. Átdolgozta Bolyai Farkas “Űrtan elemei kezdőknek” c. könyvét.

Kormos János 1952 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Vezetése alatt a KLTE Közgazdaságtudományi Kar országos hírű oktatási és tudományos műhellyé vált; meghatározó szerepe volt az informatikusi szak kialakításában. Műhelyteremtő munkája és szakmai kisugárzása országosan is jelentős volt.

Korodi Albert 1898 - 1995 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Neves villamosmérnök-kutató. A világ számos kiemelkedő tudósával dolgozott együtt külföldön. Magyarországon elsők között foglalkozott információ-elmélettel. A szakirodalom első főiskolai jegyzetének szerzője.

Kovács Attila 1939 - 2010

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben informatikus volt a Számoknál, majd a KSH OSZI-ban. Újságíróként tevékenykedett az IDG-nél, a Monitornál. A magyar informatika első fél évszázadának egyik legjelentősebb tudósítója volt; emlékére alapították „Az év informatikai újságírója” díjat.

Kovács Győző 1933 - 2012 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KKCS, az OVK, az SZKI és a Számalk vezető munkatársa volt. Az informatika népszerűsítésének úttörője volt, Megszervezte az első távtanulási tanfolyamot (TV-BASIC). Az ITMA kezdeményezője. Az NJSZT volt főtitkára, az iTF tiszteletbeli elnöke.

Kovács János 1941 - 1996 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV, majd a Számalk szoftvervezetője, a Számalk-SOFTEC igazgatója volt. Az IBM operációs rendszerek szakértőjeként ismerték.

Kovács Magda 1931 - 2006 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai távoktatási rendszer egyik elindítója. Fejlesztő-, illetve tervező mérnök több helyen (ORION, ÉVITERV, Csepeli Fémmű, KGM Automatikai Társaság, HIKI). Az LSI Alapítvány létrehozója, elnöke. A GDF első rektora, a ZMNE címzetes egyetemi tanára.

Kovács Mihály 1916 - 2006 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Budapesti Piarista Gimnázium tanára, a számítástechnika-oktatás kiemelkedő hazai úttörője. Az 1983-as magyar középfokú oktatási fejlesztések részben az ő kísérleteire épültek. 1984-ben érettségizett diákjai már mind tanultak számítástechnikát.

Kővári István 1940 - 2012 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1963-től a KFKI-ban az elsők között foglalkozott a kisszámítógépek mágneses adathordozói illesztőinek/vezérlőinek fejlesztésével és alkalmazásával. 1984-től a VIFI-ben mágnesszalagok és diszkek fejlesztését és gyártását végezte.

Köves Péter 1940 - 1999 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben részt vett az EMG 830 számítógép és a HUNOR asztali számológép létrehozásában. Az SZKI-ban többek között létrehozta és szabadalmaztatta a mágneses billenésű klaviatúrát. Végül szoftverfejlesztőként dolgozott az IQSOFT-ban.

Köveskuti Lajos 1927 - 2014 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A néphadsereg tervezőmérnöke, majd a légierő elektrotechnikai főmérnöke volt. Később a HTSZ műszaki vezetője, 1992-ig elnöke volt. A céget a magyar elektronikai ipar egyik legkorszerűbb üzemévé tette. Volt a HTE elnöke is.

Kozma László (1902) 1902 - 1983 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A Bell Comp. kutatójaként tíz szabadalma volt. Az Egyesült Izzó, majd a Standard munkatársa. A BME egyetemi tanára, dékánja volt. Az első magyar elektromos számítógép, a MESZ-1 tervezője. Életművét az IEEE Computer Pioneer Award díjjal ismerte el.

Krajcsovits Márton 1937 - 2007 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Infelor egyik alapítója, a Számki főosztályvezetője, majd a Számalk AFI igazgatója volt. Vállalati ügyviteli és operációkutatási témákban igazságügyi szakértő volt. Sakknagymester; a Sakkszövetség delegátusa volt a Nemzetközi Sakkszövetségnél.

Krammer Gergely 1937 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes grafika nemzetközileg elismert szakembere volt. Széleskörű volt érdeklődése más tudományterületeken is. Élete nagy részében a SZTAKI-ban dolgozott, de tanári elhivatottságból majdnem kezdettől fogva oktatott az ELTE-n, majd a PPKE-n.

Krekó Béla (1915) 1915 - 1994 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1950-es évek közepétől az MKKE-n meghatározó alakja a matematika oktatás reformjának, az operációkutatás oktatásának. 1961-ben elindította a terv-matematikus közgazdász szakot. Generációk számára alapműként szolgáló könyvek szerzője.

Krekó Béla (1945) 1945 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

1994-től a PM Informatikai és Módszertani Intézetét vezette, majd biztosítás-matematikával és biztosításfelügyelettel foglalkozott. Részt vett a banki szabályozást meghatározó bázeli elvek kidolgozásában és honosításában.

Krepuska János 1925 - 2000 vegyész

1960-1980 között a NIM IGÜSZI osztályvezetője volt. Vegyipari alkalmazások területén dolgozott.

Kuba Attila 1953 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE tanszékvezető egyetemi tanára volt. A számítógépes orvosi képfeldolgozás és diszkrét tomográfia jeles kutatója, iskolateremtő mestertanár, a tudományos közélet aktív résztvevője volt. Nevéről díjat neveztek el.

Kuttner János 1951 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1976-tól a Számki programfejlesztője volt, később a pénzügyi informatika terén dolgozott. Sok évet töltött Németországban és Ausztriában, ahol elsősorban a SIEMENS informatikai alkalmazásaival foglalkozott.

Ladó László 1919 - 2007 közgazdász
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME egyetemi tanára, professor emeritusa volt. Katonatiszt, közgazdász, a magyar üzemszervezés teoretikusa. A Telefongyárban Edelényi Lászlóval együtt tervezték az EDLA ügyviteli gépet (a gép neve az ő nevüket idézi).

Langer László 1947 - 1997 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A BME Folyamatszabályozási Tanszékének oktatója volt. Az IQSOFT-nál a dokumentum feldolgozó rendszerek szakértője, több ilyen rendszer hazai bevezetésének irányítója volt.

Lengyel Veronika 1947 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az első magyar nyelvű internet szakkönyv („Az internet világa”) szerkesztő-társszerzője volt. 1990-ben az első nemzeti informatikai stratégia összeállításának koordinátora volt a Miniszterelnöki Hivatal részéről.

Lenkei Ernő n.a. - 1980(?) mérnök

A MÁV Szállítási Információs Rendszer (SZIR) projekt meghatározó munkatársa volt. A Honeywell gép idején programozóként csatlakozott a MÁV Számító Központhoz.

Lipták Tamás 1930 - 1998 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Matematikai Kutató Intézetben kezdte pályafutását. A Kornai-Lipták-modell gazdasági és matematikai modell egyik kidolgozója volt. Saját, önálló eredményei is voltak, főként az operációkutatás területén. Az 1956-os események után azonban karrierje megtört.

Lőcs Gyula 1936 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A magyar programozási iskola egyik megteremtője volt. A KFKI TPA-70 rogramrendszere kidolgozásának egyik vezetője volt. Az 1960-as években egymás után írta meg a megjelenő programozási nyelvekről könyveit, amelyekből generációk tanultak.

Lugosi Gábor 1934 - 2004 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. Munkahelyei: Dunai Vasmű, KGM Vaskohászati Igazgatóság Számítóközpontja, GTI és Hungarocamion. Közben külső előadó volt a BME Vegyészmérnöki Karán, ahol ipari megbízásokkal is foglalkozott.

Madarász István 1926 - 2003 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Neurofiziológusként kezdett, majd számítástechnikai módszerekkel foglalkozott. Interdiszciplináris módszereket fejlesztett ki sportolók teljesítményének vizsgálatára. Alapító elnöke volt az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztályának.

Majtényi György 1939 - 2002 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV Budapesti Számító Központ igazgatója volt. A számítógéppel támogatott tervezés (CAD) témájában számos hazai és nemzetközi rendezvény előadója, e témában különböző projektek vezetője volt.

Makay Árpád 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1987-től 18 éven át vezette a JATE Egyetemi Számítóközpontot. Alapvető szerepe volt az egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében és az egységes elektronikus tanulmányi rendszer bevezetésében.

Mannhardt Endre n.a. - n.a. mérnök

Az MTA KFKI, majd az SZKI hardver-fejlesztője; meghatározó személyiség volt.

Márkus András 1949 - 2005 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt; hazai és külföldi egyetemek professzora, a CIRP nemzetközi műszaki akadémia levelező tagja. Az alkalmazott mesterségesintelligencia-kutatás nemzetközileg elismert, kiemelkedő személyisége.

Marton László 1947 - 2004 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1974-től haláláig a SZE-n és jogelődjeinél oktat; intézetvezető. Kutatási területe a közlekedéstervezés és forgalomelosztás számítástechnikai modelljei. Nevéhez fűződik a NETWINFO közlekedéstervezési programrendszer kidolgozása.

Marx Tamás 1958 - 1995

matematikus

 nagyításhoz kattints a képre

Külföldön tanult és dolgozott, többek között az IBM-nél. Hazatérése után az IQSOFT-nál számítástechnikai tanácsadó volt.

Máté Levente László 1940 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kiemelkedő képességű kutató volt; a SZTAKI-ban villamos hálózatok gépesítésével kezdte. Később kulcsszerepe volt az igények elbírálását és a nyugdíj megállapítását szolgáló rendszerek létrehozásában és jogszabályi követésében.

Matók György n.a. - n.a.

Az MNB-ben az ügyvitel gépesítés elindítója volt. A Számokban irodavezetőként a kiadványozás területén dolgozott.

Mazzag Mihály 1941 - 1992 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben hardver-, az SZKI-ban hardverközeli szoftver-fejlesztőként dolgozott. 1983-tól külföldi projektekben vett részt neves cégeknél. Utolsó munkahelye az Epson cég volt, Kaliforniában.

Megyesi László 1939 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának növendéke; komoly elméleti matematikai feladatok programjait dolgozta ki az M-3 számítógépre. Az SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője; címzetes egyetemi tanár.

Miskolczi László 1930 - 2009 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A DV-ben a gyártásprogramozás és más feladatok számítógépes megvalósításában vett részt szervezőként és programozóként egyaránt. Kiváló rendszerszervező volt. Később az NME Dunaújvárosi Főiskolai Karán oktatott operációkutatást.

Mojzes Imre 1948 - 2009 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME és a DE egyetemi tanára volt. Hazánkban elsők között foglalkozott a nanotechnológiával. Fő szakterülete a mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, mikroelektronika. Az ezredforduló Évszámkezelési kormánybiztosa volt.

Münnich Antal 1923(?) - n.a.

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Az ORION és az MTA KFKI után dolgozott az MTA KKCS-ben, az EMG-ben és az Infelorban. Az eszperantónak programozási nyelvként való használatát propagálta élete végéig. A “számítógép” szó megalkotója, szaknyelvi szabványosító volt.

Muszka Dániel 1930 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A “Szegedi Katicabogár” megalkotója. 11 szabadalma volt. A SZTE Kibernetikai Laboratórium műszaki vezetője volt. 1975-től gyűjtötte a hazai vonatkozású számítástechnikai eszközöket, melyek kiemelkedő darabjai a szegedi ITK-n láthatók.

Muzslai Róbert n.a. - n.a.

közgazdász

A SZÜV igazgatóhelyettese volt.

Náray Miklós 1940(?) - 1985(?) matematikus nagyításhoz kattints a képre

A NIM IGÜSZI-ben az EMG 803 számítógép alapszoftvereinek fejlesztését vezette. Ez után az SZKI-ban, majd Németországban dolgozott különböző szoftver-fejlesztési projektekben.

Náray Zsolt 1927 - 1995 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Kossuth- és Állami-díjas kutató. A KFKI igazgatóhelyettese, 1968-tól az ESZR magyarországi főkonstruktőre volt. 1969-ben (az ESZR bázis-intézményeként) megalapította az SZKI-t. melynek főigazgatója volt nyugdíjba vonulásáig.

Naszlady Attila 1931 - 2015 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A magyar orvostársadalom egyik „nagy öregje” volt, aki nem csak a gyógyításnak és az orvostudománynak, hanem az egészségügynek, a kórházvezetésnek is kiemelkedő személyisége. Egyik úttörője volt a hazai egészségügyi informatikának.

Nemes Tihamér 1895 - 1960 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyike volt a magyar televíziózás megteremtőinek. A hazai számítástechnika egyik jeles úttörője; Kibernetikai gépek című könyvében külön fejezet szól a számítógépekről. Nevét viseli az Országos Informatikai Tanulmányi Verseny.

Németh Imre 1956 - 2009 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Fejlesztő villamosmérnökből (MOM) lett sikeres informatikai vállalkozó (KVENTA Kft.), majd átvette és az ország egyik legnagyobb magyar tulajdonú számítástechnikai nagykereskedő cégévé fejlesztette a CHS Hungary-t.

Németh Lóránt 1920 - 2008 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az ÉM Számgép, majd az Infelor igazgatóhelyettese volt. A KSH OSZI igazgatója, majd a MNB Felügyelőbizottság elnöke; a Comporgan-Diebold Magyarország megalapítója és igazgatója volt. A projektirányítás szakembereként ismerték.

Nemetz Tibor 1941 - 2006 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A Matematikai Kutató Intézet főmunkatársa volt. Tudományos kutatómunkáját elsősorban az információelmélet egyes témaköreiben és annak határterületein végezte. A hazai kriptográfia legismertebb kutatója.

Nyíry Géza 1942 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BGF címzetes főiskolai tanára. Az Infelor igazgatóhelyettese, az OSZV és az ÁSZSZ igazgatója, majd a PSZÁF és a HIF vezető munkatársa volt. Az ISACA Magyarország megalakításának részvevője, majd elnöke volt.

Őry István n.a. - n.a.

közgazdász

A SZÜV első igazgatója volt, körülbelül az 1980-as évek közepéig.

Pádár Gyula 1926 - 2006 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az Információ Feldolgozási Laboratórium, az Infelor igazgatóhelyettese, a számítógépes ügyvitelszervezés vezető szakembere volt.

Pál László 1942 - 2017 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Számítógépes tervezőként kezdte, majd iparpolitikussá vált. 1970-től az OMFB színeiben szervezte az ESZR és MSZR hazai munkálatait, irányította az SZKFP-t. Volt ipari és kereskedelmi miniszter, a MOL Rt. elnöke és az MVM vezérigazgatója is.

Páris György 1934 - 2016 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az OM főosztályvezetője, TII és a Tudorg igazgatója volt. Jelentősek érdemei a felsőoktatás számítástechnikai infrastruktúrájának, a kutatóhelyek pályázati rendszerének kialakításában és az iskola-számítógépes programban.

Pataki Ernő n.a. - n.a.

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Lyukkártyás szakember. 1945 után ezredesként a rádiófelderítés vezetője volt. Koholt vádak alapján börtönben ült, majd szabadulása után az MTA KKCS-nél programozással foglalkozott.

Peák István 1936 - 1989 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE, a PSZF, az MKKE és az ELTE oktatója, egyetemi tanár volt. Kutatási területei: algebra és automataelmélet. Róla nevezték el a Nógrád megyei Peák István középiskolai matematika versenyt.

Peller Róbert 1940 - 2004 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Dolgozott a DATORG-nál, a KSH-ban és a KSH OSZI-ban. A Számalk vezérigazgató-helyettese volt. A rendszerváltozást követő vállalati privatizációk időszakában a SZÜV vezérigazgatója volt.

Perge Imre 1932 - 2011 matematikus

Az EKTF főiskolai tanára, az egri számítástechnika-oktatás megteremtője, a hazai számítástechnikai tanárképzés meghatározó személyisége volt. 1971-ben vezetésével jött létre a Számítástechnikai Csoport, majd Tanszék.

Pesti Lajos 1925 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Kiváló taktikai érzékű politikus, a hazai számítástechnikai élet megalapozója volt. A KSH elnökhelyetteseként kialakította a számítógépek alkalmazását elősegítő intézményeknek átgondolt hálózatát. Nevéhez fűződik az elektronikus média kialakítása is.

Péter Rózsa 1905 - 1977 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A ELTE egyetemi tanára, a rekurzív függvények elméletében nemzetközi hírű kutató volt. Az elsők között foglalkozott a rekurzív függvények számítógépes alkalmazásával. A „Játék a végtelennel” könyve az ismeretterjesztő könyvek klasszikusa.

Petőfi Sándor János 1931 - 2013 nyelvész
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Nemzetközi hírű nyelvész, szemiotikus, a szövegnyelvészet valamint a számítógépes nyelvészet úttörője volt. Több külföldi egyetem tanára; a JPTE, a KLTE és a Torinoi Egyetem díszdoktora volt.

Philip Miklós 1921 - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

1948-től hivatásos mérnök ezredes a Haditechnikai Intézetben, majd különböző ipari vállalatoknál volt alkalmazásban. 1965‐1974 között a HTE Elnökségének a tagja. 1991-től telekommunikációs tanácsadó volt.

Pintér László 1927 - 1997 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV-ben vezetése alatt indult meg a váltás a Hollerith technikáról a számítógépek alkalmazására. 1981-ben az első hazai számítástechnikai kisszövetkezet, a Softcoop elnöke volt. Főiskolákon és tanfolyamokon több témában oktatott.

Pohlinger László 1933 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Telefongyárban résztvevője volt az EDLA ügyviteli gép fejlesztésének. Később a MÁV karbantartó mérnöke volt.

Pölöskei Pál 1945 - 1985 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Ökonométerként részt vett 1976-tól az új gazdasági mechanizmus előkészítésében. A KGST számítástechnikai bizottságának tagja. A Számki főosztályvezetőjeként az IDMS adatbáziskezelő-rendszer hazai elterjesztését és mezőgazdasági VIR-ek fejlesztését vezette.

Pomázi Lajos 1934 - 2012 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár, 1984-1990 között a BDMF vezetője. A szakminisztériumban 10 éven át oktatás- és tudományszervezési feladatokat látott el. Az ÓE Pomázi Lajos-ösztöndíjat alapított hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók részére.

Pompéry Béla 1918 - 2015 jogász nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika hazai alkalmazásának egyik úttörője volt. A Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulásnál vezetésével dolgozták ki a hazai vegyipar egységes VIR-jét, melynek alapelveit és módszereit számos egyetemen oktatta.

Pongrácz Tibor 1940 - 2019 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A matematika közgazdaságtani alkalmazásainak kutatója. A korai hazai számítástechnikai alkalmazások irányításában vezető pozíciókat töltött be (KSH OSZI, ÁNH, ÁVÜ, PSZTI, APEH). Később gazdaságpolitikai kérésekkel foglalkozott.

Póta László 1914 - 1975 jogász

A MÁV Vezérigazgatóságán a nyugdíjhivatalnál dolgozott. Hobbija volt a matematikai logika, ezen belül a többértékű logika.

Prékopa András 1929 - 2016 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas egyetemi tanár volt. Az operációkutatás egyik magyarországi megalapozója, kivételes tudományszervezői képességekkel rendelkező személyiség; a sztochasztikus programozás nemzetközileg elismert vezető kutatója volt.

Rabár Ferenc 1929 - 1999 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A magyar közgazdasági-informatikai élet meghatározó szellemi alakja. Az Infelor alapító igazgatója. A laxenburgi IIASA mezőgazdasági programvezetője. Egyetemi tanár. Az Antall kormány első pénzügyminisztere.

Rammacher Tamás 1945 - 2019 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A FÜTI-nél, majd az OKISZ SZSZV-nél az R20 gépek hasznosítását irányította. 1984-1990 között a hazai szoftver kereskedelemmel foglalkozó Softinvest-et vezette. Később a Controll, majd a Microsystem vezérigazgatója volt.

Ratkó István 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

12 éven át matematikát oktatott a Berzsenyi gimnáziumban. Ezután az MTA SZTAKI-ban több orvosi számítógépes rendszer fejlesztésében vett részt. Később oktatott a Számalkban és a GDF-en; a GDF főiskolai tanára.

Rázga Tamás 1938 - 2011 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI, majd az SZKI közismert vezető szakembere volt; az infokommunikáció és a matematikai területén elért kutatási eredményeit jegyezték. Később a Számalk munkatársa lett.

Rochlitz Szilveszter 1943 - 2013 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1968-tól a debreceni KLTE oktatója volt; 1972-től aktívan bekapcsolódott a programozó matematikus képzésbe. Később a KLTE Számoló Központjának volt a szoftverese 1992-ig. Tagja volt az NJSZT ODRA Munkabizottságának

Rónai Tibor 1932 - 2011 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az intelligens kártyák hazai bevezetésének úttörője volt. A szervező és ismeretterjesztő munkában szorosan együttműködött sok hazai partnerrel (pl. OMIKK, OMFB, MHB, NJSZT). Tagja volt neves külföldi szakmai szervezeteknek.

Roska Tamás 1940 - 2014 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI, majd a SZTAKI vezető kutatója. Később iskolateremtő kutatóprofesszor, egyben a VVE tanszékvezetője. Alapító dékánja volt a PPKE ITK-nak. A neurális hálózatok, a celluláris szuper-számítógépek, a vizuális információ-feldolgozás ismert kutatója.

Rózsa Pál 1925 - 2011 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A mátrixelmélet és a numerikus módszerek nemzetközileg ismert kutatója. Dolgozott a Matematikai Kutató Intézetben, az MTA KFKI-ban, oktatott a BME-n. A BME emeritus professora. A hazai számítógépek műszaki alkalmazásának egyik mentora.

Salánkiné Gulácsi Sára 1938 - 1990 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. A JATE Kibernetikai Laboratóriumában programtervezőként dolgozott. Közben oktatott a győri KTMF szegedi Vasút-közlekedési Tagozatán.

Sándor Ferenc 1923 - 1990 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Mérnökként dolgozott a Standardnál, a TKI-ban és a BHG-ben, majd 1953-ban a Matematikai Kutató Intézetbe került aspiránsnak. Dolgozott az MTA KKCS-ben, a KFKI-ban és a NIM IGÜSZI-ben is. Ezután Svájcba költözött.

Sánta Lóránt 1937 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. Az M-3 gép mellett kezdett, majd a Dunai Vasműben ipari alkalmazásokat valósított meg. Ez után az SZKI-ban, majd más intézmények számítóközpontjában vezető pozíciókat töltött be.

Sárossy József 1940(?) - 1986 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Először műszaki fejlesztésekkel foglalkozott (EMG), majd nagygépes szoftverrendszerekkel (Infelor), programozási nyelvekkel (TKI), végül informatikai vállalkozó volt. Részt vett az ESZR program előkészítésében. A szakma ismert képviselője volt.

Schnell László 1923 - 1995 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Állami-díjas tanszékvezető egyetemi tanár. A BME informatikai oktatásának meghatározó személyisége. 1985-től a VIK dékánja is volt. Alapítvány és diplomadíj fűződik nevéhez (amíg élt, a Műszer és Irányítástechnika Tanszéket Schnell-tanszéknek is nevezték).

Scsaurszki Péter 1947 - 2017 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI-ban 17 éven át áramkörök számítógéppel segített tervezésével (CAD) foglalkozott, majd 27 éven át térinformatikai fejlesztéseket irányított. A piLINE cég egyik alapítója, tulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt.

Sebestyén János 1911 - 2001 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A XX. század második felének meghatározó iparpolitikusa, a hazai számítástechnikai ipar egyik megalapozója volt. Az OMFB egyik megalakítója, általános elnökhelyettese; az SZKFP irányítója, az ESZR magyar oldalának vezetője volt.

Sike Sándor 1964 - 2015 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE TTK oktatója, aki az angliai Leeds-i egyetemen végezte PhD tanulmányait. 2013-tól az ELTE IK tanácsának tagja, 2015-től a Programozáselmélet és Szoftvertechnológia Tanszék vezetője volt – korai haláláig.

Síklaky István 1927 - 2005 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Vállalati, ügyviteli és számítógépes rendszerszervezéssel foglalkozott. Az 1970-es években munkatársaival kidolgozott egy újszerű moduláris alkalmazási programot és paraméterezhető nyelvet, amely a vállalatirányítás főbb funkcióit fedte le.

Simon Endre 1947 - 1986 matematikus

A JATE fiatalon elhunyt, tehetséges oktatója volt. Programozáselméleti témákkal foglalkozott. Kollégáival együtt létrehozták az objektumelvű “HLP/Szeged” fordítóprogramíró rendszert, amely nemzetközi érdeklődést váltott ki.

Simon László 1942 - 2014 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Sokoldalúan képzett, elismert gasztroenterológus; újdonságot kereső, bátran kísérletező tudós. A Tolna Megyei Kórházban (a Számalk-kal közösen) az ő vezetésével készült el hazánk első gasztroenterológiai szakértő rendszere, a GAIA.

Simonyi Endre 1937 - 2018 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Igazságügyi műszaki szakértőként elsősorban tárgy- és képfelismerési eljárások kidolgozásával foglalkozott; eredményeit hazai egyetemeken is oktatta. Magyarországon megalapította a HCC klubokat. Számos kémiai témájú találmánya volt.

Sipka Júlia 1950 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai szoftver kereskedelem meghatározó személyisége, az SZKI és az IQSOFT vezető munkatársa volt. Mind a szakmai, mind az értékőrző és értékteremtő tevékenységekkel foglalkozó civil közélet együttműködést előmozdító tagja és alakítója volt.

Somogyi József n.a. - n.a. fizikus

Tehetséges operációsrendszer-fejlesztő volt a NIM IGÜSZI-ben, illetve az Infelorban. Később az MTA KFKI-ban, majd külföldön dolgozott.

Stahl János 1939 - 2008 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE professzora volt. Kutatási területe nagyméretű matematikai programozási feladatok dekompozicióval történő megoldása. A Számkiban a hazai népesség-nyilvántartási rendszer kidolgozásának irányítója volt.

Stuka Károly 1942 - 2011 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban szoftverfejlesztőként dolgozott, majd az OMFB-ben részt vett az ESZRMSZR programokban. 1971-1979 között Moszkvában az NICEVT magyar kiküldöttje, majd igazgatóhelyettese volt.

Szabó László 1933(?) - 2005 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Évtizedeken át volt az MTA KFKI RMKI egyik műszaki vezetője, végül igazgatóhelyettese. Vezetőként vett részt az ipari folyamatok CAMAC elemcsaládjának kifejlesztésében, majd magyar részvételű űrprogramokhoz űreszközök kidolgozásában.

Szamosközi Zoltán 1950 - 1997 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A HIKI tudományos munkatársa, később a MEV osztályvezetője, a Microsystem Kisszövetkezet kereskedelmi vezetője volt. A Nádor Rendszerház Kft. alapítója, társtulajdonosa volt.

Szanyi László 1928(?) - n.a. biológus nagyításhoz kattints a képre

A MTA KKCS-ben az M-3 gép építésének egyik technikai vezetője, a SOTE kibernetikai kutatója. Később a TV-ben ismeretterjesztő műsorokat vezetett.

Szentes János 1940 - 1996 matematikus

Az SZKI vezető szakembere. Nevéhez fűződik a Qualigraph statikus programelemző kifejlesztése. Haláláig az EOQ magyar Szoftver Szakbizottságának elnöke; nevével díjat alapítottak az Európai Szoftverminőségügyi Konferenciák előadói számára.

Szentgáli Gyula 1923 - 1980 orvos nagyításhoz kattints a képre

1961-től haláláig a Szekszárdi Megyei Kórház igazgatójaként korát messze megelőző egészségügyi menedzser volt. Az országban elsőként indította el a számítástechnika egészségügyi alkalmazását a kórházak életében.

Szentiványi Tibor 1931 - 2009

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS, a KGM Számítóközpont, az Infelor és a MATÁV munkatársa volt. A számítástechnika népszerűsítése egész életét végigkísérte. A magyar szoftver export egyik megalapítója volt. Alapító elnöke volt a Kiss Áron Játéktársaságnak.

Szépe György 1931 - 2012 nyelvész
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A PTE nyelvész professzora volt. A hazai nyelvtudomány jelentős alakja; nyelvészgenerációk gondolkodásmódját meghatározó személyiség. Nevéhez fűződik a természetes magyar nyelvi szövegek számítógépes feldolgozásának beindítása.

Széphalmi Géza 1940 - 2002 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az ÁSZSZ egyik vezetője, 1990-től vezérigazgatója volt. Az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztály örökös titkáraként meghatározó alakja volt a Neumann Kollokviumoknak. 1977-ben a szegedi Informatikai Gyűjtemény egyik alapítója.

Szilágyi János 1948 - 1999 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar térkép-digitalizálás és térinformatika vezető alakja; a Geometria Kisszövetkezet (később Kft.) alapító vezetője és fő tulajdonosa volt. Jelentős export tevékenységet fejtett ki.

Sziray József 1945 - 2015 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A NEVIKI után 26 éven át volt az SZKI vezető kutató-fejlesztő főmérnöke. 1966-tól haláláig a SZE-n oktatott; 14 éven át volt az Informatika Tanszék vezetője. 2008-ban az IBM Kutatóintézet (USA) Innovációs Díjban részesítette.

Szmrecsányi Klára 1943 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi évei alatt kezdett el dolgozni az Infelorban. Későbbi munkahelyei: Számki, Számalk-DATAMAN Kft, IQSOFT és IFS Hungarian Kft. Közel 45 éven keresztül nagy jelentőségű projektekben vett részt.

Szondi Tamás n.a. - n.a. vegyész

Kvantumkémikus; a számítástechnika kémiai alkalmazásának szakértője volt. Munkásságát az ELTE-n, a MAVEMI-ben, az MTA Izotóp Intézetében és a KFKI-ban fejtette ki.

Szűcs Ervin 1930 - 2008 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE TTK technika szakos tanárképzésének megszervezőjeként ismerték legtöbben. Korábban az ÉTI számítóközpontját vezette. Az ELTE és a JPTE tanszékvezető egyetemi tanára. Részt vett a Magyar Nagylexikon készítésében.

Tápai Tamás n.a. - n.a. jogász

A Volán Elektronika alapítója és első igazgatója volt.

Tarján Rezső 1908 - 1978 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS tudományos igazgatóhelyettese, az NJSZT alapító elnöke volt. A kibernetika egyik hazai élharcosa volt; meghatározó alapkönyve a „Gondolkodó gépek”. Nevét az informatika oktatásban kiemelkedő emberek számára adományozott díj viseli.

Tarnai Gyula 1932 - 2008 matematikus

Az MTA Matematikai Kutatóintézetének munkatársa. Numerikus analízissel foglalkozott.

Telbisz Ferenc 1932 - 2010 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A KFKI RMKI vezető munkatársaként az Internet hazai bevezetésének egyik úttörője, a számítógép hálózatoknak a nemzetközi tendenciákat gyorsan követő szakértője. Nagy tudású szakemberként törekedett tudását másoknak is átadni.

Terényi Lajos 1929 - 1970 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Piarista tanár, a programozott oktatás úttörője, kibernetikai automaták alkotója volt. Gépei közül legfontosabbak a Tanítógép (1962) és a Didaktomat (1964), amelyet Kovács Mihállyal közösen fejlesztett.

Trethon Ferenc 1923 - 2012 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Revizor volt a MÁSZ-nál, főrevizor az SZM-ben. 1974-től pénzügyminiszter-helyettes, míg 1977-1981 között munkaügyi miniszter volt. 1982-től a VVE Vállalatgazdasági csoportját vezette. Évekig a MTESZ társelnöke, az SZVT elnöke volt.

Tuschák Róbert 1927 - 2018 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe a szabályozástechnika, a villamos gépek és az irányításelmélet. Számos méretezési és szabályozási eljárás kifejlesztője. 1973 és 1979 között a BME VIK dékánja, 1984 és 1990 között a BME rektorhelyettese.

Ujlaky Tamás 1914 - 1995 jogász nagyításhoz kattints a képre

1964-től aktív szerepet vállalt a számítástechnika hazai meghonosításában. Az 1960-as évek végén hívták meg az Infelor alapítói, ahol 1974-es nyugdíjazásáig vállalatirányítási és adatfeldolgozási feladatok szervezésén dolgozott.

Uzsoky Miklós 1925 - 1995 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai elektronikai kutatás/fejlesztés egyik legzseniálisabb alakja volt. Az első hazai TV adó és az első mikrohullámú távközlési rendszer fejlesztője. A számítógéppel segített tervezés, ellenőrzés és gyártás úttörője. Munkahelyei: TKI, BHG, KFKI és SZTAKI.

Vadász Dénes 1944 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Számítógépes technológiatervezési programcsomagok tervezése, programozása és ipari bevezetése kötődött nevéhez. Az NME oktatója, az Általános Informatikai Tanszék alapító tanszékvezetője volt. Emlékét Vadász Dénes Emlékkorsó díj órzi.

Vadász Péter 1945 - 2019 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az egyik első hazai számítástechnikai kisvállalkozás, a Microsystem Számítástechnikai Kisszöv. társalapítója, Rt.-vé alakulását követően elnök-vezérigazgatója volt. Az MKIK és BKIK alelnök, az MGYOSZ társelnöke volt.

Vajda Ferenc 1934 - 2004 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Munkássága döntően a KFKI-hoz kötődött. Az SZE Informatikai és Villamosmérnöki Intézet igazgatója is volt. Folyamatosan oktatott a BME-n. Kutatási területe az elektronikus mérő- és irányító rendszerek, mikroprocesszorok, mikroprogramozás volt.

Varga Sándor n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS első igazgatója volt. Előtte szovjet emigrációban a hadiiparban volt vezető.

Vargha Dénes 1928 - 2014 nyelvész
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A magyar számítógépes nyelvészet egyik kiemelkedő úttörője. Munkássága elsősorban az információkereső tezauruszok kutatására és a gépi fordításra terjedt ki. Később foglalkoztatta az MI és a számítógépes nyelvészet kapcsolata is.

Vásárhelyi Pál 1938 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME Központi Könyvtárának főigazgatója volt. Érdeklődési területei a dokumentációk kezelése, számítógépes nyilvántartásuk és a szöveges visszakeresés. 7 évig a párizsi UNESCO-nál dolgozott, majd az MTA SZTAKI-ban. Öt világnyelven beszélt.

Vashegyi György 1939 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika ipari alkalmazásának egyik kiemelkedő alakja. KFKI MSZKI főosztályvezető, majd igazgatóhelyettes. TPA alapú számítógépek ipari célú szoftver fejlesztéseit vezette, különösen az olaj- és energiaiparban, ill. a Paksi Atomerőműben.

Vasvári György 1930 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben az M-3 gép építésének résztvevője volt. Több intézmény (BM, Kerszi, MNB) számítástechnikai központjának vezetője volt. A Giro Rt. egyik létrehozója, vezérigazgatója; az informatika biztonság elismert szakértője volt.

Veidinger László 1935 - 2010 matematikus
MTA kandidátusa

Az MTA KKCS-ben meghatározó szerepe volt az M-3 mátrix-invertálással megoldható programozási munkáiban. Moszkvai aspiráns évei után a Matematikai Kutató Intézetben differenciálegyenletekkel foglalkozott.

Votisky Zsuzsa 1948 - 2018 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Neve egybeforrt a Typotex kiadóval, melyet 1989-es alapításától kezdve vezetett. Munkája (a TeX szedőprogram magyarítása, az e-book kiadása, a digitális szövegfeldolgozás és adatbázis-építés) korszakos jelentőségű volt a hazai tudományos könyvkiadásban.

Weisz Istvánné Littner Judit 1939 - 2014 jogász nagyításhoz kattints a képre

A Infelor vezető jogtanácsosa; a Számalkban irodavezető volt, majd vezérigazgató, a vállalat privatizációjának szervezője. Elismert szaktekintélye az adatvédelemnek, a szerzői és a személyiségi jogoknak.

Zentai Béla 1914 - 1980 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Csepeli Autógyár, majd a Láng Gépgyár főmérnöke, majd 3 éven át a KGM fő energetikusa volt. A MTESZ első elnöke volt. 1962-től az OMFB főosztályvezetőjeként részt vett az SZKFP kidolgozásában.

Zimányi Magdolna 1934 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI RMKI munkatársaként a hazai számítógép-hálózatos szakterület meghatározó személyiségei közé tartozott. A NIIF Program vezetőségében mindig az alkalmazói közösséget képviselte. Meghatározó szerepe volt a MEK kifejlesztésében.

Zsombok Zoltán 1938 - 1983 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kreatív szellemben foglalkozott a programozás alapjaival és módszertanával. A SZÜV Elméleti és Módszertani Osztályának 10 évig volt a vezetője. Később az ÁSZSZ főosztályvezetője lett korai haláláig


Létrehozva: 2016.05.22. 22:12