Akik már nincsenek közöttünk

Születési év

 

Halálozási év

 

Név Rövid bemutatás
Feczkó Iván 1940 - 2023 mérnök

A diploma megszerzésétől nyugdíjba vonulásáig, majd külsős tanácsadóként a MATÁV előd- és utódszervezeteinél csaknem 50 évig szolgálta a magyarországi (nem beszédcélú) távközlési és informatikai szolgáltatások technológiai és üzleti fejlődését.

Tölösi Péter 1943 - 1999 mérnök

A magyar távközlési iparág kiemelkedő szereplője volt. Meghatározó szerepe volt az iparág liberalizációjában és MATÁV felsővezetőként annak privatizációjában. Az ő nevéhez is fűződik a hazai optikai gerinchálózat kiépítésének elindítása.

Ambrusné Somogyi Kornélia 1951 - 2023 matematikus
PhD

Közel 50 éven keresztül tanított az ÓE-n informatikát és matematikát. Több tantárgyi tematika, valamint a környezetinformatika szakirány kidolgozója és a szakirány felelőse volt. Ipari projektekben is közreműködött – matematikai modellezéssel.

Garai Géza 1944 - 1996 mérnök

1967-től a Videoton fejlesztőmérnöke; majd osztályvezetője, ill. főosztályvezetője lett. Nevéhez fűződik a VT 340, VT 56100 terminál és VT 20 számítógépcsalád kifejlesztése. 1991-től az Axis Kft. projektmenedzsere volt.

Kertész Gábor (1952) 1952 - 2022 mérnök

Fejlesztőmérnöki indulást követően a hazai számítástechnikai kereskedelem jeles szereplője lett. Több nemzetközi nagykereskedelmi-disztribúciós cég (pl. Computer-2000, Tech Data, DNS, Arrow) hazai leányvállalatának alapító ügyvezető igazgatója volt.

Fekete Gábor 1963 - 2023 mérnök

A hazai e-közigazgatási szakma jeles szakértője; fontos szerepe volt a informatika-alapú közigazgatás, ill. a digitális állam felépítésében. A rendszerváltást követően államigazgatási és kormányzati szervezeteknél töltött be vezető beosztásokat.

Virághalmy Géza 1932 - 2019 fizikus

Az Országos Mérésügyi Hivatal, majd az MTA Csillagvizsgáló Intézet munkatársa, utóbbiban műszaki igazgató volt. Csillagászati polarimetriával és ehhez digitális mérésvezérlő és mérési adatgyűjtő rendszerek kifejlesztésével foglalkozott.

Monos Emil 1935 - 2018 orvos
MTA doktora

Orvos, kutató fiziológus, egyetemi tanár. A vérkeringés élettanának kiemelkedő szakértője. Úttörőként szorgalmazta a számítástechnika alkalmazását az orvosbiológiában. Egyik kezdeményezője és vezetője volt az SE és a BME közös orvosbiológiai mérnök képzésének.

Fedina László 1933 - 2022 orvos
MTA kandidátusa

Orvos, fiziológiai kutató volt. Első igazgatója volt a SOTE-n 1974-ben létrehozott Számítástechnikai Csoportnak. Gyakorlati orvosi és kutatói munkásságát követően minisztériumi felsőoktatási főosztályvezető lett.

Julesz Béla (Bela Julesz) 1928 - 2003 mérnök
PhD

Villamosmérnök, neurológus és kísérleti pszichológus a látás-észlelés területén. Bell Labotarórium-beli (USA) munkássága az emberi látórendszer megismerése, a térbeli mélység észlelése és az alakfelismerés területén meghatározó jelentőségű.

Méder István 1951 - 2023 mérnök

1977-2007 között a SZTAKI hardverfejlesztő mérnöke volt. Szakterülete volt: mikroprocesszoros rendszerek, speciális hang- és képfeldolgozó berendezések, 8 bites személyi számítógépek (Primo). Később egy magáncégben folytatta ezeket a fejlesztéseket.

Kelen András 1944 - 2020(?) mérnök

Hardver- majd szoftverfejlesztőként kezdett. Később szoftver-oktató, kiadói szerkesztő, marketingvezető. A Triad cég alapító tulajdonosa volt, és vezette haláláig. A szakmai közösségi élet számos területén aktivitásáról volt ismert.

Eőry Karácson 1943 - 2007 mérnök
egyetemi doktor

Magyarországon elsők között ismerte fel a térinformatika jelentőségét. Számos fotogrammetriai feladat megoldását vezette (ezek egyike egy ellenőrző információs rendszer volt a Paksi Atomerőmű beruházásánál). Megalkotta a Területi Műszaki Adatbázis (TMAB) koncepciót.

Papp Péter 1973 - 2022 matematikus

Meghatározó alakja volt a hazai információbiztonsági közösségnek. A Kancellar.hu cég megalapítója. Átvette és átformálta a Hacktivity Kft.-t, amellyel létrehozta a régió egyik legtekintélyesebb információbiztonsági konferenciáját.

 

Richter Nándor 1932 - 2015 mérnök

Matematikus-fizikus és villamosmérnökként a Medicor egészségügyi mérőkészülékei fejlesztésének egyik vezetője volt. Több nemzetközi szervezetnél volt egészségügy-műszaki szakértő. A hazai orvostechnikai és orvosbiológiai mérnökképzés egyik úttörője.

Reé Eörs 1944 - 2019 mérnök

Az MTA KFKI Mérés és Számítástechnikai Kutatóintézet fejlesztőmérnöke volt. Fontos szerepe volt a legtöbb TPA számítógép fejlesztésében; később az általa is fejlesztett gépek rendszerbe állításán a Paksi Atomerőmű Vállalatnál.

Neumann János (John von Neumann) 1903 - 1957 matematikus

Világhíres magyar születésű matematikus, akit a kvantummechanika és matematika területén végzett elméleti kutatásai és alapvető eredményei, ill. a digitális számítógép elvi alapjainak lefektetése emelték a világ legkiemelkedőbb tudósainak sorába.

Ács Miklós 1922 - 2014 mérnök
MTA kandidátusa

Jelentős alkotó tevékenységet folytatott az informatika gépészmérnöki alkalmazásai területén. Nevéhez fűződik a DIMACS műhelyszintű termelésirányítási rendszer kifejlesztése, valamint bevezetése a VIDEOTON-nál ill. IKARUS-nál.

Nonn Ferenc 1933 - 2014 matematikus

Kezdetben matematikusként dolgozott. Később a PMSZK/PSZTI-ben eltöltött húsz éve alatt osztály-, ill. főosztályvezetőként pénzügyi valamint adóügyi informatikai rendszerek szervezését és fejlesztését irányította.

Póti Imréné (Nagy Magdolna Ida) 1933 - 2023 matematikus

A magyar informatikatörténet több meghatározó vállalatánál dolgozott alkalmazott matematikusként, alkalmazási rendszerek tervezőjeként. Jelentős szerepe volt az állami Pénzügyi Információs Rendszer, majd az 1988-as új adórendszer informatikai projektjének létrehozásában.

Giese Piroska 1942 - 2021 fizikus
MTA kandidátusa

Hazánkban az elsők között használt e-mail levelezést, videokonferenciás rendszereket, és szorgalmazta használatukat. Több nemzetközi kutatási projekt számítógépes hátterének K+F-jében vett részt. Neves keramikus volt.

Gerl Zsolt 1942 - 2021 mérnök

Kezdetben részt vett az EMG 830 fejlesztésében. Az SZKI-ban a saját gyártású PC-k szoftver-fejlesztését vezette. 1989-től a Computer Média cég vezetőjeként főleg szerkesztőségi és kiadványszerkesztő rendszereket fejlesztettek és értékesítettek.

Kerémi András 1953 - 2021 mérnök

Az IT iparág nagyjai között tartják számon, sokat dolgozott az iparág elismeréséért. Az IVSZ Közbeszerzési Munkacsoportját vezette. A partnerségi munka ikonja volt; nevéhez jelentős projektek megvalósítása fűződik.

Kmety Antal 1920 - 1982(?) közgazdász
egyetemi doktor

A magyar számítástechnikai tájékoztatás egyik úttörője. Meghatározó tagja az Információ Elektronika szaklap szerkesztőségének. A KSH SZTI igazgatója volt; dolgozott még a Számok-nál és a Számalk-nál is. A MÚOSZ műszaki klubjának elnökhelyettese volt.

Juhász János 1933 - 1986 közgazdász

A KSH-ban közgazdasági elemzésekkel, míg az 1970-es években a kormányzati információs rendszerek koncepciójának és működési feltételeinek összehangolásával foglalkozott. Később az OSZV igazgatója, majd a Számalk vezérigazgatója volt.

Jávorka Edit 1925 - 2011 közgazdász

Az OMFB főosztályvezetőjeként a magyar számítástechnika helyzetének feltárását célzó, jelentős elemzések készítésében vett részt. A hazai közgazdászok között elsőként elemezte a számítástechnika hatását a munkaerő struktúrára.

Heppes Aladár 1933 - 2021 matematikus
MTA doktora

Kiemelkedő képességű kutatója volt a geometriának az ELTE-n. Az 1970-es évektől az operációkutatás magyar iskolájának lett egyik vezető alakja. Nevéhez fűződik a (továbbfejlesztve) 1980-tól működő népességnyilvántartó adatbázis létrehozása.

Fónagy Iván 1930 - 2005 nyelvész
MTA külső tagja

A nyelvelmélet, a hangtan, a költői nyelv és a mélylélektan úttörő kutatóprofesszora volt Franciaországban, szorosan ápolva a hazai kapcsolatokat. 1960 elején a számítógépek hazai nyelvészeti alkalmazásainak első kezdeményezői közé tartozott.

Bródy Ferenc 1931 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa

Filozófusként kezdte, majd az 1970-es évektől nyugdíjazásáig a SZTAKI munkatársa volt. Sokoldalú programfejlesztő, elméleti és gyakorlati szakember volt – játékprogramoktól hálózati megoldásokig számos zseniális munka került ki keze alól.

Békéssy Andrásné Görög Éva 1925 - 2018 matematikus

Az első hatai programozók egyike. Az Országos Meteorológiai Intézetben kezdett, majd több évtizeden át, egészen nyugdíjazásáig a MÁV Adatfeldolgozási Főnökség elismert programozója volt.

Hinsenkamp László 1942 - 2016 mérnök
PhD

A TKI-ban kutató-fejlesztő, majd a brémai Hochschule Bremen (HSB) vendégtanára volt. Alapítója és ügyvezetője volt a brémai DSI GmbH cégnek. Tervezési, fejlesztési és megvalósítási projekteket vezetett az űrtávközlés különböző területein.

Leitner László 1946 - 2008 közgazdász

A kecskeméti SZÜV igazgatójaként a számítástechnika vidéki elterjedését segítette munkásságával. Számos diákversenyt is szervezett. Sokoldalúan vett részt városa gazdasági-kulturális életében.

Nemény Vilmos 1919 - 1995 közgazdász
MTA doktora

Pályáját a BME-n kezdte, majd az OT főosztályvezetője lett. A tervezéselmélet általános kérdéseivel, operációkutatással, elsősorban a népgazdasági tervezéssel és annak információelméleti vizsgálatával foglalkozott.

Varga Lajos 1940 - 2011(?) közgazdász

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Számítástechnikai Főosztályának vezetője, majd a Softinvest igazgató tanácsának elnöke volt.

Dán Klára (Klara Dan von Neumann) 1911 - 1963 programozó

A világ első programozói között emlegetik; munkájával matematikai problémák megoldásához járult hozzá. A Los Alamos-i Tudományos Laboratórium MANIAC-I gépét programozta; előtte együtt dolgozott az ENIAC gép programozóival.

Dusza Árpád 1944 - 2007 tanár

A hazai számítástechnikai-oktatás ikonikus alakja, aki az egyik legeredményesebb versenyfelkészítő informatikatanár volt az 1990-es években. 4 éven át mindig volt résztvevő tanítványa az IOI-n; 1997-ben Fokvárosban ezüstérmet nyertek.

Buzgó József 1925 - 1977 mérnök

A KGMTI munkatársaként már 1960-ban írt alkalmazói programokat az M-3 számítógépre. Később a KGM Számítóközpontjának munkatársa volt, majd a Kertészeti Egyetem Számítástechnikai Tanszékén oktatott számítástechnikát.

Balatoni János 1929 - 1980(?) matematikus

A számítástechnika alkalmazásának egyik hazai úttörője, a Gamma Művek munkatársa volt. 1960-ban az M-3 számítógépre optikai rendszerek tervezéséhez írt programokat, amelyek az adott terület első számítógépes programjai voltak.

Tankó József 1935 - 2020 matematikus
MTA kandidátusa

1965-től dolgozott a számítástechnika területén (MTA SZK, SZTAKI, ÁSZSZ). Főbb érdeklődési területei: szerszámgépek numerikus vezérlése, programok ütemezésének matematikai vizsgálata, információs rendszerek tervezése.

Székely-Doby Sándor 1928 - 2020 mérnök
MTA kandidátusa

Részese volt az első két hazai elektromechanikus számológép (MESZ I és szegedi logikai gép) tervezésének. A győri közlekedés-automatizálási képzés meghatározó személyisége; a KTMF tanszékvezetőjeként korszerűsítette az oktatást.

Bársony András 1935 - 1984 mérnök
MTA kandidátusa

A BME Folyamatszabályozási Tanszék alapító oktatója, a Gépi számítástechnika alapjai c. tantárgy kidolgozója és első oktatója (1971/72). 1976-tól a KKMF előd intézményében főiskolai tanár, intézetigazgató volt.

Bitó János 1936 - 2022 matematikus
MTA doktora

A HIKI-ben, majd a TUNGSRAM-nál kezdett, hamar vezetői beosztásokba került. Egyetemi oktató, egyetemi tanár (BMF, PPKE, ÓE), utóbb professor emeritus lett. A robottechnika és automatizálás területén szaktekintély volt. Számos kitüntetést kapott.

Gerő Vilmos 1917 - 2005 mérnök

Több jelentős műszaki fejlesztési munkában való részvétel (Standard, TKI) után 1963-tól az AKI beruházásán dolgozott. 1970-től az SZKI ESZR Titkárság vezetője volt. Nyugdíjasként az SZKI ELL, majd az IQSOFT gazdasági ügyeit intézte.

Fodor János 1956 - 2016 matematikus
MTA doktora

1992-ig az ELTE Számítóközpont munkatársa volt. Később a GATE egyetemi docense, majd a SZIE tanszékvezető egyetemi tanára. 2005-től a BMF-en, illetve az ÓE-n egyetemi tanár; 2014-től az utóbbi rektora volt.

Baranyi András 1936 - 1997 mérnök
MTA kandidátusa

A TKI-ban volt osztályvezető. Adatátviteli modemek fejlesztésével, nemlineáris áramkörök hálózatelméletével foglalkozott. Később szerepe volt az Interkozmosz program űrtávközlési kutatásaiban.

Kőszegi György 1939 - 2020 informatikus
egyetemi doktor

Középiskolai tanárként kezdte, majd intézmények (NIM IGÜSZI, VSZFP, FIM, MALÉV) alkalmazás-fejlesztő részlegét irányította. Élete végéig oktatott; jelentős szerepe volt a számítástechnikai OKJ képzésben.

Striker György 1913 - 1992 mérnök
egyetemi doktor

Kutató, a BME oktatója és iparági vezető a műszertechnika területén. Részt vett a poligráf és első hordozható világvevő rádiókészülék kidolgozásában. Az EMG megalapításának kezdeményezője, majd az MTA MKKL vezetője.

Levendel László 1920 - 1994 orvos
MTA doktora

Kiemelkedő tüdőgyógyász; az alkohológia és a pszihoszomatikus gyógyítás úttörője. Széleskörű érdeklődése eredményeként Magyarországon elsőként dolgozott ki egy diagnosztikai célszámítógépet (Elektroklasszifikátor).

Hajnal Andrásné Márkus Emília 1934 - 2014 matematikus

A számítógép programozás egyik hazai úttörője (kezdetben Révész Pálné néven). Pályáját 1957-ben az MTA KKCS-ban kezdte, ahol az M-3 első szubrutinjainak kidolgozásában
vett részt. Később a SZTAKI, majd az SZKI munkatársa volt.

Gyürki József 1939 - 2018 mérnök

Az MTA AKI-ban, majd a SZTAKI-ban ipari alkalmazásokat programozott (analóg és digitális számítógépeken). Majd a KFKI MSZKI-ban részt vett a paksi blokk szimulátor létrehozásában. A BME-n is oktatott.

Székely Vladimír 1941 - 2020 mérnök
MTA rendes tagja

A BME EET tanszékvezető egyetemi tanára volt. Már 1969-től programozást oktatott a VIK-en. Kidolgozott CAD módszereket az elektronikai tervezéshez. Félvezető mérési, kiértékelési és minősítő módszerei világszerte elterjedtek.

Körösztös Vince 1941 - 2017 mérnök

A szekszárdi Tolna Megyei Kórház egészségügyi rendszereinek egyik megalapozó vezetője volt. Később a Videoton pécsi vevőszolgálat vezetőjeként a Dél-Dunántúl számítóközpontokkal való ellátásáért volt felelős.

Vida János 1961 - 2020 mérnök
MTA kandidátusa

A SZTAKI-ban bekapcsolódott a geometriai modellezés kutatásába. A VE-n, majd az ELTE-n geometriai modellezést oktatott. Kiemelkedőt alkotott a geometriai modellezés és annak oktatása területén.

Ada-Winter Péter 1923 - 2020 tanár
egyetemi doktor

A középiskolai számítástechnika-oktatás egyik úttörője: elsőként oktatott számítástechnikát és programozást (Fazekas). A KöMal Számítástechnika rovatának elindítója, a Nemes Tihamér verseny zsűrijének első vezetője.

Legendi Tamás 1944 - 2020 matematikus

A programozási nyelvek, a matematikai logika kiváló szakértője. Az automataelmélet, sejtautomaták nemzetközi szintű kutatója volt az 1980-as években (SZTAKI, JATE Automataelméleti Kutatócsoport, Számalk, CELLWARE).

Páti Gyula 1931 - 2021 mérnök
MTA kandidátusa

1971-1976 között az ÉM Számgép igazgatójaként, majd az ÉTI tudományos, később megbízott főigazgatójaként feladata volt számítógépes rendszerek tervezése, kidolgozása és az építőiparba történő bevezetése.

Rét András 1938 - 2010 mérnök
egyetemi doktor

A TKI-ban és a Telefongyárban távadatfeldolgozással foglalkozott. ESZR távadatfeldolgozási perifériák és szoftverek fejlesztését vezette. Később nemzetközi hálózati termékgyártókat képviselt hazánkban.

Csánky Lajos 1933(?) - 2005(?) mérnök

Az ATOMKI-ban kezdte pályáját, majd a VIDEOTON főosztályvezetője volt. A TII Számítástechnikai Főosztálya után az SZKI-ban volt vezető beosztásban. Utóbb a GDF-en helyezkedett el.

Fekete Ádám 1928 - 2021 menedzser

Nemzetközi piacokon jelentős üzleti sikert elért PAC I. szoftvercsomag tervezője, a terjesztő hálózat felépítője. Az International Systems alapító társtulajdonosa, a német „Roland Berger és Partnerei” vezetési tanácsadó cég Partnere.

Szabó Tamás (1944) 1944 - 2023 mérnök

Nemzetközi szintű szoftverfejlesztő volt. Bejárta a Digital, az IBM gépek világát, és sikerrel vett részt a személyi számítógépek szoftverfejlesztésében is. A versenydíjas d’Access Adatbank szoftver tervezője.

Bánhegyi Ottó 1936 - 2012 mérnök

Fejlesztőként majd vezetőként NC gépekhez adattároló perifériákat fejlesztett (Telefongyár, Vilati). Szerepe volt integrált áramkörös NC-vezérléstechnikák gyártásában is. Később a Vilati egyik vegyesvállalatát (KVS) irányította.

Nyitrai Ferencné Gondos Vera 1926 - 2011 közgazdász
MTA doktora

A KSH-ban végzett kutatómunkát, és 10 éves elnöki tisztsége alatt jött létre hazánkban a nemzetközi színvonalú számítástechnikai statisztikai rendszer. Számos nemzetközi statisztika szervezetben jelentős funkciót töltött be.

Koppány Levente 1934 - 2015 mérnök

Az IBM Magyarországnál kezdte a szakmát. A SZÜV-ben nagy cégek projektjeivel foglalkozott, míg az SZKI-ban elsősorban ügyviteli alkalmazásokkal foglalkozott – mindkét cégnél vezetői beosztásban. Ez után tanácsadó volt több cégnél.

Jakobi Gyula 1931 - 2020 matematikus

A BME első számítógépe, majd a VIK ODRA 1204 számítógép felelőse; létrehozta a Számítástechnikai és Ügyvitelgépesítési Osztályt. 1972-ben vezetésével valósították meg a VIK számítógépes felvételi rendszerét.

Bánki Ferenc 1934 - 2002 mérnök

A KFKI MSZKI-ban a TPA számítógépek fejlesztése, tervezése és gyártása során a műszaki szerkesztés és technológiai tervezés meghatározó személyisége volt. Később jelentős résztvevője volt a Vénusz-Halley programnak.

Pázmány Béla 1934 - 2022 matematikus

Kezdetben alkalmazás-fejlesztéssel foglakozott (NIM IGÜSZI). Később adatfeldolgozó programokat készített, majd vezetőként irányította fejlesztésüket (Comporgan, Számalk, Soft-Technika, EXPO’96).

Cséfalvay Klára 1941 - 2009 mérnök
egyetemi doktor

A BME oktatójaként kezdte. Nevéhez fűződik az oktatásszervezés rendszerbe foglalásának gondolata; a BME HIR oktatásszervező rendszere után megtervezte a felsőoktatás egységes tanulmányi rendszerét (NEPTUN).

Csorba Béla 1941 - 2015 mérnök

A szegedi JATE Kibernetikai Laboratórium technikusaként dolgozott 1965-1985 között (M-3, Minszk 22, R-20 és R-40). 1990-től a szegedi Informatikatörténeti Gyűjtemény katalóguskészítő munkatársa és tárlatvezetője volt.

Kocsis János 1938 - 2000 mérnök
MTA kandidátusa

A szabályozáselmélet és a számítógépes folyamatirányítás kiemelkedő elméleti kutatója volt a SZTAKI-ban, majd a BME Automatizálási Tanszékén. 1977-től ő lett a BME Számítástechnikai Alkalmazási Központ első igazgatója.

Iványi Gyula 1932 - 2008 mérnök

Kiemelkedő képességű és fantáziájú fejlesztő mérnök volt. A KFKI MSZKI-ban és az SZKI-ban dolgozott. Az ő nevéhez fűződik a TPA-1001 miniszámítógép fejlesztésének irányítása. Utóbb Kanadában élt.

Vékony Tamás 1950 - 2002 közgazdász

Informatikai vállalkozó és újságíró. Családi gmk-ból önerővel, folyamatos fejlesztéssel juttatta az informatika élmezőnyébe a Cédrus Informatikai Rt-t. Szakmai újítások (floppy-melléklet), innovatív ötletek fűződnek a nevéhez.

Benyó Zoltán 1937 - 2020 mérnök
MTA doktora

A BME IIT tanszék oktatója; professzor emeritus. Az orvos-biológiai, egészségügy-informatikai mérnökképzés egyik elindítója volt. Nevéhez fűződik az első integrált áramkörös oktató berendezés (LAB-LOG) kifejlesztése.

Somló János 1935 - 2023 mérnök
MTA doktora

Az automatizálás, számítógépes folyamatirányítás és -optimalizálás, adaptív rendszerek, robotika nemzetközi hírű szakembere volt. Több mint 20 éven át vezető a SZTAKI-ban, utána egyetemi professzor (BME, ÓE).

Pogány Károly 1930 - 2018 közgazdász

A számítóközpont szervezés és vezetés kiemelkedő alakja volt (Comporgan). Elsők között indított szoftver-fejlesztőket Nyugat-Európába. Nemzetközi vegyesvállalattal importált know-how-t a hazai szervezési kultúra emelése érdekében.

Csőke Lajos 1941 - 2019 matematikus
PhD

Középiskolában kezdett tanítani, majd igazgató-helyettesként irányította a számítástechnikai képzést. Az EKTF Információtechnológiai Tanszék alapító vezetője volt. Alapítója volt az egri ICAI konferencia-sorozatnak.

Nagy Róbert 1955 - 2017 mérnök

A szegedi postánál kezdett, majd a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese lett. Az MVM és a MÁV után 2005-től a MÁV informatikai szervezetének első embere volt. 2011-től a NISZ-ben töltött be vezető pozíciókat.

Láng András 1937 - 2017 tanár

Egri szakközépiskolájában számítástechnikai tananyagok kidolgozásában élen járt. A KSH Heves Megyei szervezetések igazgatóhelyettese is volt. A Pásztorvölgyi iskola igazgatójaként híres szakmai műhelyt hozott létre.

Janovics Sándor 1934 - 2003 mérnök

A hazai számítástechnikai disztribúció atyjaként tartják számon. Kezdetben egyetemi oktató. Az 1980-as évektől dolgozott azon, hogy terjedjenek a számítógép-hálózatok, és az ehhez kapcsolódó kereskedelem kialakuljon hazánkban.

Telkes Béla 1935 - 1989 mérnök
MTA kandidátusa

A BME docense, a VIK MMT tanszékvezető-helyettese, az Orvos-biológiai méréstechnikai szakmérnöki szak kezdeményezője. Volt a VIK oktatási dékán-helyettese is. A Mérés és Automatika c. folyóirat főszerkesztője volt.

Bodnár László 1939 - 2017 mérnök

A KFKI TPA számítógépek gyártása, bemérése, szervízelése szervezését és irányítását végezte. Utóbb a PC-s rendszerek és hálózatok forgalmazásával és tervezésével foglalkozó KFKI Direkt Kft. ügyvezetője volt.

Biri János 1937 - 2005 mérnök

Az analóg jelek digitális méréstechnikájának és eszközeinek kidolgozása, az eredmények feldolgozása és a mérések automatizálása fűződik a nevéhez. A CAMAC real-time rendszer első magyarországi alkalmazója.

Horváth Gábor 1946 - 2018 mérnök
MTA kandidátusa

A BME MIT oktató-kutatója volt majd 50 éven át, 2008 és 2011 között tanszékvezető docense. Főbb területei: digitális jelfeldolgozás, neurális hálózatok és orvosi képfeldolgozás volt.

Siegler Vera 1952 - 2024 mérnök

Az 1991-ben alapított Topolisz Kft. (és a Top-Map Kft.) ügyvezetőjeként szerepe a magyarországi közlekedési térinformatika, a navigációs rendszerek adatbázisa és a hazai útvonaltervezők megvalósítása terén volt jelentős.

Abos Imre 1945 - 2022 mérnök
MTA kandidátusa

Az új távközlési és vezetékes szolgáltatások tervezésének szakembere; hazai bevezetésükben úttörő szerepet játszott. A TKI, a SZTAKI, a Matáv munkatársa volt, majd a BME oktatója, címzetes egyetemi tanára.

Solt Géza 1949 - 2008 mérnök

Nagy formátumú, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező informatikai vállalkozó volt. Az egyik kiemelkedő hazai számítástechnikai disztribúciós cégcsoport, a HRP Kft. megalapítója, fő tulajdonosa és irányítója volt.

Nemes László 1937 - 2021 mérnök
MTA kandidátusa

Az automatizálás nemzetközileg elismert kutatója volt. A szerszámgépek számítógépes vezérlése és az integrált gyártórendszerek hazai vezetője, az általános vállalati referencia architektúra (GERAM) egyik kidolgozója.

Esztergár Zsolt 1935 - 2023 tanár

A magyar szoftverfejlesztés hőskorának mértékadó személyisége. Munkája nagymértékben segítette hazánkban a korszerű adatfeldolgozás kialakulását, és a számítógépek alkalmazásának elterjedését.

Galló Gyula 1948 - 2005 mérnök

A korán megalakított, egyik legsikeresebb és legnagyobb vidéki informatikai vállalkozás, a Szintézis Rt. alapító társtulajdonosa és kereskedelmi vezetője volt. Ezt megelőzően a SZÜV győri központjának munkatársa.

Rényi Gábor 1949 - 2023 közgazdász
PhD

Sikeres vállalkozó és kereskedelmi szakember volt, jelentős portfoliót menedzselt. A Novotrade Rt. alapító vezetőjeként a játékszoftver fejlesztés és a szoftver kereskedelem hazai úttörője. Számos üzleti és szoftverfejlesztési elképzelést kezdeményezett.

Csákány Antal 1933 - 2010 mérnök

Kiemelkedő jelentőségű kutató; a KFKI főmunkatársa 35 évig volt. Szakterületei: méréselmélet, elektronikus mérőműszerek, számítógépek fejlesztése, digitális adatátvitel, jelfeldolgozás volt. 48 évig oktatott az ELTE-n.

Tóth Imre 1929 - 2011 matematikus

A számítástechnika egyik hazai úttörője. A KFKI vezető munkatársa volt, majd az OT SZK igazgatójaként korszerű számítóközpontot hozott létre. Az NJSZT egyik alapítója; több ciklusban volt a vezetőség tagja.

Horváth János 1947 - 2022 közgazdász

Életművének kiemelkedő eredménye 1990 után az államigazgatási informatika koordinációjára létrehozott Informatikai Tárcaközi Bizottság, amelynek titkára, majd elnöke volt. Szervezési, irányítói képessége valamennyi szakmai területen megnyilvánult.

Zámori Zoltán 1930 - 2009 fizikus
MTA kandidátusa

Kezdetben sugárzásméréssel és magfizikai mérésekkel foglalkozott. Utóbb és hosszan a KFKI MSZKI tudományos főmunkatársa volt; nagy- és mikró-számítógépek műszaki-tudományos célú alkalmazásaival foglalkozott.

Berencei Rezső 1935 - 2008 mérnök
egyetemi doktor

A Térképészeti Intézetben topográfusként kezdett, majd parancsnok lett. 1983-tól a katonai térképészet meghatározó alakja; térinformatikai konferenciák és szakmai műhelyek szervezője; a HUNGIS vezetője volt.

Sipka László 1937 - 2022 mérnök

1969-től az SZKI-ban részt vett a hazai számítástechnikai ipar kezdeti K+F munkáiban, az Intézet koordinációs feladatainak ellátásában. Egész munkássága során a műszaki és a társadalmi fejlődés összefüggéseivel foglalkozott.

Németh Imre 1956 - 2009 mérnök

Fejlesztő villamosmérnökből (MOM) lett sikeres informatikai vállalkozó (KVENTA Kft.), majd átvette és az ország egyik legnagyobb magyar tulajdonú számítástechnikai nagykereskedő cégévé fejlesztette a CHS Hungary-t.

Gertler János 1936 - 2023 mérnök
MTA külső tagja

1967-től az MTA SZTAKI munkatársa, 10 éven át igazgatóhelyettese volt. 1981 óta amerikai egyetemeken tanított. Jelentős kutatási eredményeket ért el a szabályozástechnika, a folyamat-diagnosztika módszertana és ennek autóipari alkalmazása terén.

Györfi Zoltán 1951 - 2019 mérnök
egyetemi doktor

Kutató, egyben oktató volt. A BME-n információelméleti és műszaki matematikai tárgyakat oktatott. Később képfeldolgozással és –tárolással kapcsolatos nemzetközi cégek hazai fejlesztő vállalatait vezette.

Köveskuti Lajos 1927 - 2014 mérnök

A néphadsereg tervezőmérnöke, majd a légierő elektrotechnikai főmérnöke volt. Később a HTSZ műszaki vezetője, 1992-ig elnöke volt; a céget az elektronikai ipar egyik legkorszerűbb üzemévé tette. Volt a HTE elnöke is.

Holtzer Lóránt 1936 - 2004 mérnök
egyetemi doktor

Az MMG után, 1971-1989 között a KFKI MSZKI gazdasági vezetője volt. Később a Megamicro Rt. elnökeként vagyonvédelmi rendszerek és hálózatok, valamint eseményvezérelt képrögzítők fejlesztését irányította.

Buzder Lantos József 1947 - 2023 matematikus

Széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakember, aki különböző – K+F, banki alkalmazási, kereskedelmi alkalmazási, közüzemi és hardverinfrastruktúra létrehozási – projektekben kamatoztatta tudását.

Henk Tamás 1948 - 2020 mérnök
MTA kandidátusa

A TKI tudományos munkatársa, majd az Űrtávközlő berendezések és rendszerek főosztályának vezetője volt. A BME VIK TMIT Nagysebességű Hálózatok Laboratórium vezetője, majd a TMIT tanszékvezetője volt.

Korodi Albert 1898 - 1995 mérnök

Neves villamosmérnök-kutató. A világ számos kiemelkedő tudósával dolgozott együtt külföldön. Magyarországon elsők között foglalkozott információ-elmélettel. A szakirodalom első főiskolai jegyzetének szerzője.

Vashegyi György 1939 - 2013 mérnök

A számítástechnika ipari alkalmazásának egyik jeles alakja. KFKI MSZKI főosztályvezető, majd igazgató-helyettes. TPA gépek ipari szoftver fejlesztéseit vezette az olaj- és energiaiparban és a Paksi Atomerőműben.

Fekete János 1949 - 2016 mérnök

A BME Automatizálási Tanszéken tanársegédként, majd az S.B.G.& K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodában dolgozott IT-vezetőként. A MATISZ egyik alapítója, ahol haláláig szakértőként tevékenykedett.

Gulyás Ottó 1932 - 1988 matematikus
MTA kandidátusa

A TKI-ban, majd az OMSZ-nál alakfelismeréssel és osztályozás-elmélettel foglalkozott; ezek meteorológiai alkalmazásának úttörője volt. Egyik újjászervezője volt a biztosítási matematika hazai oktatásának.

Frigyes Andor 1922 - 1992 mérnök
MTA doktora

Nevéhez fűződik a BME VIK Folyamatszabályozási Tanszékének 1964-es megalapítása, melyet közel 25 éven át vezetett. Volt a BME VIK dékánhelyettese, majd dékánja, 1978–1982 között a BME rektorhelyettese.

Scsaurszki Péter 1947 - 2017 mérnök
egyetemi doktor

A TKI-ban 17 éven át áramkörök számítógéppel segített tervezésével (CAD) foglalkozott, majd 27 éven át térinformatikai fejlesztéseket irányított. A piLINE cég egyik alapítója, tulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt.

Rammacher Tamás 1945 - 2019 matematikus

A FÜTI-nél, majd az OKISZ SZSZV-nél az R20 gépek hasznosítását irányította. 1984-1990 között a hazai szoftver kereskedelemmel foglalkozó Softinvest-et vezette. Később a Controll, majd a Microsystem vezérigazgatója volt.

Jávor András (1937) 1937 - 2021 mérnök
MTA doktora

Közel 40 évig a KFKI vezető kutatója; majd egyetemi tanárként több egyetemen oktatott. Szakterületei: diszkrét szimulációk módszertana és alkalmazása; MI-rendszerek architektúrája és alkalmazástechnikája.

Bálint Lajos 1946 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa

Kezdetben a térelmélet és a CAD volt kutatási területe (TKI, SZTAKI). 1985-től tudomány- és információs infrastruktúra szervezéssel foglalkozott (MTA, NHIT, NIIFI, NKÖM, KIFÜ, Hungarnet). Számos egyetemen tanított.

Hujber Endre 1939 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor

A Számok induló csapatának tagja volt. Később dolgozott a FÜTI-ben. majd a Raiffeisen bankban. Nyugdíjasként még dolgozott a Kompkonzult Kft.-nél, melynek résztulajdonosa volt.

Bohus Miklós 1933 - 1998 mérnök

A BME VIK HEI egyetemi docense majd igazgatóhelyettese, a Számítógéptechnika Osztály vezetője. Vezetésével indult be 1969-ben a Félvezetős digitális elektronika szakmérnöki képzés.

Muth János 1954 - 2022 közgazdász
egyetemi doktor

Részt vett a magyarországi software-kereskedelem elindításában és felfejlesztésében, valamint a nyilvános internet megjelenésében és térhódításában. 1994-1999 között a Middle Europe Networks Rt. vezérigazgatója volt.

Sziebig Andrea 1957 - 2024 matematikus

Programtervező matematikusi kezdés után az ICT piac meghatározó szakmai újságírója és kiadója, komplex mediaportfólió létrehozója lett. Jelentős szerepet vállalt az információs társadalom megismertetésében.

Gróf András (Andy Grove) 1936 - 2016 mérnök
PhD

Két évtizedes vezetése alatt az Intel céget a világ vezető félvezető-, illetve chipgyártó cégévé tette. Meghatározó kulcsfigurája volt a Szilikon-völgy életének. Vezetési stílusa példaként szolgált más vállalatok számára is.

Ormai László 1932 - 2023 közgazdász

A számítástechnika statisztikai alkalmazásának egyik hazai úttörője volt; 18 évig volt a KSH Számítástechnikai Igazgatóság igazgatója. Nagy szerepe volt a KSH számítástechnikai rendszerének létrehozásában és folyamatos fejlesztésében.

Kemény János (John G. Kemeny) 1926 - 1992 matematikus
PhD

Az 1970-80-as évek egyik legnépszerűbb USA-beli tudósa, a Dartmouth Egyetem matematika professzora, egy évtizeden át rektora. Nevéhez fűződik a BASIC programozási nyelv és az első időosztásos számítógépes rendszer megalkotása.

Beck Tamásné Rákos Ilona 1932 - 2019 matematikus
egyetemi doktor

A KMF docenseként, majd a Számítástechnikai Tanszék vezetőjeként sokat tett a számítástechnika oktatásáért. Jó kapcsolatot alakított ki könnyűipari üzemekkel, így tanszéke jelentős ipari munkákat tudott végezni.

Szabó László 1933 - 2005 mérnök

Évtizedekig volt az MTA KFKI RMKI egyik műszaki vezetője, végül igazgatóhelyettese. Vezetőként vett részt a CAMAC elemcsalád kifejlesztésében, majd magyar részvételű űrprogramokhoz űreszközök kidolgozásában.

Gábor Dénes (Dennis Gabor) 1900 - 1979 mérnök

1971-ben fizikai Nobel-díjban részesült a holográfia módszerének felfedezéséért. Úttörő a tevékenysége a híradástechnikai információelméletben is. Közel száz találmánya volt. Nemzetközi hírű akadémiák tagja.

Vadász Péter 1945 - 2019 mérnök
egyetemi doktor

Az egyik első hazai számítástechnikai kisvállalkozás, a Microsystem Számítástechnikai Kisszöv. társalapítója, Rt.-vé alakulását követően elnök-vezérigazgatója volt. Az MKIK és BKIK alelnök, az MGYOSZ társelnöke volt.

Jakab Ágnes 1943 - 2018 matematikus

1974-ig az Olajterv műszaki tervezője, majd vezető program-tervezője volt. Később műszaki tudását, széles műveltségét számítástechnikai szaklapok szerkesztésében hasznosította (Mikroszámítógép Magazin, Alaplap).

Szentgáli Gyula 1923 - 1980 orvos

1961-től haláláig a Szekszárdi Megyei Kórház igazgatójaként korát megelőző egészségügyi menedzser volt. Hazánkban elsőként indította el a számítástechnika egészségügyi alkalmazását a kórházak életében.

Kornai János 1928 - 2021 közgazdász
MTA rendes tagja

Világhírű közgazdász, a matematikai modellezés hazai úttörője. A szocialista gazdasági rendszer és a posztszocialista átmenet nemzetközileg is kiemelkedő kutatója. A Harvard Egyetem és a BCE professor emeritusa.

Pongrácz Tibor 1940 - 2019 közgazdász
egyetemi doktor

A matematika közgazdaságtani alkalmazásainak kutatója. A korai hazai számítástechnikai alkalmazások irányításában vezető pozíciókat töltött be (KSH OSZI, ÁNH, ÁVÜ, PSZTI, APEH). Később gazdaságpolitikai kérésekkel foglalkozott.

Marton László 1947 - 2004 matematikus
PhD

A SZE-n és jogelődjeinél oktatott; intézetvezető is volt. Kutatási területe a közlekedéstervezés és forgalomelosztás számítástechnikai modelljei. Nevéhez fűződik a NETWINFO közlekedéstervezési programrendszer kidolgozása.

Jancsó Ferenc Aurél 1934 - 2020 matematikus

A számítástechnika középfokú oktatásának egyik hazai kiválósága volt. 1977-ben egy ügyviteli szakközépiskolából kialakította az ország első számítástechnikai végzettséget adó szakközépiskoláját – Kalmár Lászlóról elnevezve.

Tuschák Róbert 1927 - 2018 mérnök
MTA rendes tagja

Kutatási területe a szabályozástechnika, a villamos gépek és az irányításelmélet. Számos méretezési és szabályozási eljárás kifejlesztője volt. 1973 és 1979 között a BME VIK dékánja, 1984 és 1990 között a BME rektorhelyettese.

Csákó Mihály 1941 - 2019 bölcsész
MTA kandidátusa

Kutatási területe az oktatásszociológia. a politika és a szakképzés szociológiája; foglalkozott a pedagógusok informatikával szembeni attitűdjével is. Társadalmi tevékenysége gazdag; az MSZT alapító elnökségi tagja volt.

Simon László 1942 - 2014 orvos
MTA kandidátusa

Elismert gasztroenterológus; újdonságot kereső, bátran kísérletező tudós. A Tolna Megyei Kórházban (a Számalk-kal közösen) vezetésével készült el hazánk első gasztroenterológiai szakértő rendszere, a GAIA.

Perge Imre 1932 - 2011 matematikus

Az EKTF főiskolai tanára, az egri számítástechnika-oktatás megteremtője, a hazai számítástechnikai tanárképzés meghatározó személyisége volt. 1971-ben vezetésével jött létre a Számítástechnikai Csoport, majd Tanszék.

Pomázi Lajos 1934 - 2012 mérnök
MTA kandidátusa

Egyetemi tanár, 1984-1990 között a BDMF vezetője. A szakminisztériumban 10 éven át oktatás- és tudományszervezési feladatokat látott el. Az ÓE ösztöndíjat alapított hátrányos helyzetű tanulók részére.

Ivanyos Lajosné 1933 - 1997 matematikus

A KFKI-ban csoport-, majd osztályvezetőként az ICL gép fogadásával, a TPA-70 operációs rendszereinek és az MSZKI termelésirányítási rendszerének kidolgozásával, a nyilvános hálózathoz kapcsolódással foglalkozott.

Heckenast Gábor 1925 - 2018 mérnök

A magyar rádiózás doayenje. Meghatározó része volt abban, hogy 1950 után hazánkban beindult a mágneses hangrögzítő berendezések gyártása. 1973-1992 között a Magyar Rádió műszaki igazgatója volt.

Máté Levente László 1940 - 2018 mérnök

Kiemelkedő képességű kutató volt; a SZTAKI-ban villamos hálózatok gépesítésével kezdte. Később kulcsszerepe volt az igények elbírálását és a nyugdíj megállapítását szolgáló rendszerek létrehozásában és jogszabályi követésében.

Kovács György 1943 - 2023 mérnök
MTA doktora

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója és a CIM Laboratórium vezetője volt; valamint professzora a BME-nek és a PE-nek. Kutatási területe a gyártásautomatizálás, intelligens eszközök, virtuális gyártás, technológia transzfer volt.

Gergely Csaba 1941 - 2015 mérnök

A távadatfeldolgozás elismert hazai szakértője; a PSZTI műszaki igazgatója volt, majd a Siemens-nél dolgozott. 1991-2001 között a IFIP General Assembly tagja volt; kulcsszerepe volt az IFIP Bécs-Budapesti Világkongresszusának megrendezésében.

Maros István 1941 - 2023 matematikus
MTA doktora

A szimplex alapú lineáris optimalizálás területét jelentős új eredményekkel gazdagító, nemzetközileg is elismert szaktekintély. 1985 óta oktatott hazai és külföldi egyetemeken. A PE professor emeritusa volt.

Bárdos Attila 1941 - 2015 matematikus

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. A Számoknál, majd a Számalknál dolgozott kutatóként, később oktatóként. Minisztériumi főtanácsos, majd az Educatio Kft. tanácsadója volt. Élete végén verseket írt.

Vargha Dénes 1928 - 2014 nyelvész
MTA kandidátusa

A magyar számítógépes nyelvészet egyik kiemelkedő úttörője. Elsősorban az információkereső tezauruszok kutatása és a gépi fordítás érdekelte. Később az MI és a számítógépes nyelvészet kapcsolata is foglalkoztatta.

Endrődy Tamás 1941 - 2014 mérnök
PhD

Legismertebb műve az első hazai grafikus rendszer, a GD’71 tervezése a kapcsolódó szabadalom (SZTAKI). Több egyetem tanára; oktatási területe az Autocad és az Archicad. Az iTF veezetőségi tagja volt.

Imreh Csanád 1975 - 2017 matematikus
PhD

Nemzetközileg ismert kutató az online algoritmusok elemzése, a kombinatorikus optimalizálás és az irányítható automaták területén. Az SZTE Számítógépes Algoritmusok és MI Tanszék vezetője volt.

Zsakó László 1957 - 2024 matematikus
PhD

Az ELTE IK tanszékvezető egyetemi docense volt. Fő munkaterülete az informatika tanárképzés és az informatikai tehetséggondozás. Informatikai konferenciákat és versenyeket szervezett. 2013-tól az NJSZT alelnöke volt.

Simonyi Endre 1937 - 2018 mérnök
egyetemi doktor

Igazságügyi műszaki szakértőként elsősorban tárgy- és képfelismerési eljárások kidolgozásával foglalkozott; eredményeit egyetemeken is oktatta. Magyarországon megalapította a HCC klubokat. Több találmánya volt.

Szentiványi Tibor 1931 - 2009 mérnök

A KKCS, a KGM Számítóközpont, az Infelor és a MATÁV munkatársa volt. A számítástechnika népszerűsítője volt egész életében. A hazai szoftver export egyik megalapítója volt. A Kiss Áron Játéktársaság alapító elnöke.

Kanyár Béla 1940 - 2015 fizikus
MTA kandidátusa

Az OSSKI vezetője, sugárvédelmi kutató volt. 1986 után irányításával integrálták az ágazati radiológiai hálózatokat egységes országos sugárvédelmi rendszerré. A VVE Radiokémiai Tanszékét vezette.

Rochlitz Szilveszter 1943 - 2013 matematikus
egyetemi doktor

1968-tól a debreceni KLTE oktatója volt; 1972-től aktívan bekapcsolódott a programozó matematikus képzésbe. Később a KLTE Számoló Központjának volt a szoftverese 1992-ig. Tagja volt az NJSZT ODRA Munkabizottságának.

Kormos János 1952 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa

Vezetése alatt a KLTE Közgazdaságtudományi Kar országos hírű oktatási és tudományos műhellyé vált; meghatározó szerepe volt az informatikusi szak kialakításában. Szakmai kisugárzása országosan is jelentős volt.

Madarász István 1926 - 2003 orvos
MTA kandidátusa

Neurofiziológusként kezdett, majd számítástechnikai módszerekkel foglalkozott. Interdiszciplináris módszereket fejlesztett ki sportolók teljesítményének vizsgálatára. Alapító elnöke volt az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztályának.

Lengyel Veronika 1947 - 2016 matematikus

Az első magyar nyelvű internet szakkönyv („Az internet világa”) szerkesztő-társszerzője volt. 1990-ben az első nemzeti informatikai stratégia összeállításának koordinátora volt a Miniszterelnöki Hivatal részéről.

Berényi Miklós 1940 - 2017 mérnök

Statikai és dinamikai feladatok megoldásával vált ismertté (NIM IGÜSZI, SZKI). Részt vett a BS2000 operációs rendszer fejlesztésében. A Softcoop egyik alapítója; 1988-tól egy németországi szoftver vállalat tulajdonosa volt.

Győri István 1943 - 2022 matematikus
MTA doktora

A SZOTE-n vezetésével alakult meg az SZK; az egyetem informatikai hálózat kiépítésének szervezője. Orvos-informatikai alkalmazások kutatója és megvalósítója. Végül a VE-n tanszékvezető és az informatika tanári szakcsoport vezetője volt.

Péter Rózsa 1905 - 1977 matematikus
MTA levelező tagja

A magyar matematikusnők közül elsőként lett az MTA doktora; az ELTE professzora. Elsők között foglalkozott a rekurzív függvények számítógépes alkalmazásával. Játék a végtelennel c. könyvét számtalan nyelvre lefordították.

Bein Kornél 1938 - 2015 mérnök

Híradástechnikai fejlesztőmérnökként kezdte, majd bekapcsolódott a KFKI TPA-projektjébe. 1975-1987 között az SZKI-ban, később Ausztriában, Németországban és Svájcban szoftver-fejlesztőként dolgozott.

Votisky Zsuzsa 1948 - 2018 matematikus

A Typotex kiadót 1989-es alapításától kezdve vezette. Munkája (TeX magyarítása, e-book kiadása, digitális szövegfeldolgozás és adatbázis-építés) korszakos jelentőségű volt a hazai tudományos könyvkiadásban.

Kiefer Ferenc 1931 - 2020 nyelvész
MTA rendes tagja

A számítógépes nyelvészet hazai elindítói közé tartozott. Az általános nyelvészet és a nyelvi szemantika neves kutatója; 1992 és 2002 között az MTA NYTI igazgatója, az Akadémiai Aranyérem birtokosa volt.

Könyves Tóth Kálmán 1929 - 2007 matematikus

Matematikus, nyelvész, tankönyvíró, bencés papnövendék volt. Az Egyetemi Számítóközpont munkatársaként elsősorban a felvételi vizsgák statisztikai feldolgozását végezte. Átdolgozta Bolyai Farkas “Űrtan elemei kezdőknek” c. könyvét.

Inzelt Péter 1944 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa

Közel öt évtizeden át dolgozott az MTA SZTAKI-ban; 1993-2015 között volt igazgató. Később a KF Infrastruktúra Kft. ügyvezető igazgatója, az ELTE informatika doktori iskolájának oktatója.

Csapodi Csaba 1940 - 2024 mérnök
egyetemi doktor

Az MTA AKI munkatársa, majd a TKI-ban osztályvezető. A PKI főmérnöke. Az IHM Európai Uniós Integrációs és Szabályozási főcsoportfőnöke. Dolgozott a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseleten. Végül a GM főtanácsosa volt.

Sipka Júlia 1950 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor

A hazai szoftver kereskedelem meghatározó személyisége, vezetője volt (SZKI és IQSOFT). Mind a szakmai, mind az értékőrző és értékteremtő tevékenységekkel foglalkozó civil közélet együttműködést előmozdító tagja volt.

Kozmann György 1941 - 2022 mérnök
MTA doktora

A KFKI kutatója, majd a PE egyetemi tanára. Szakterülete az orvosbiológiai jel- és képfeldolgozás. A WIWE intelligens szív-jelzőkészülék kifejlesztője. Az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály volt elnöke. Az IME alapító főszerkesztője.

Frajka Béla 1933 - 2017 mérnök
MTA kandidátusa

A BME VIK-en Kozma László mellett egyik megépítője volt a MESZ-1 nyelvstatisztikai célszámítógépnek. A BME HEI oktatója is volt. A VIK oktatási dékánhelyettese; részese volt az Informatikai szak beindításának.

Lajtha György 1930 - 2021 mérnök
MTA doktora

A hazai távközlés nemzetközileg elismert szaktekintélye, a BME címzetes egyetemi tanára; 1974-1986 között a PKI tudományos igazgató-helyettese volt. Fiatal kollégáival együtt több hiánypótló szakkönyvet írt és szerkesztett.

Boros Pál 1950 - 2004 mérnök

Kutató intézeti (TKI) tudományos munkatárs, majd önálló vállalkozó volt, végül KKV-knál dolgozott. Tématerületei: egészségügyi informatika, számítógépes grafika, számítógépes és piaci marketing.

Szamosközi Zoltán 1950 - 1997 mérnök
egyetemi doktor

A HIKI tudományos munkatársa, később a MEV osztályvezetője, majd a Microsystem Kisszövetkezet kereskedelmi vezetője volt. Később Nádor Rendszerház Kft. alapítója, társtulajdonosa lett.

Ballai János 1939 - 2017 mérnök

A MALÉV Számítástechnikai Osztály megalapítója, majd 14 évig vezetője volt. A repülési informatika elismert alakja, a MALÉV globális informatikai integrálódásának egyik élharcosa volt. Oktatott a KKMF-en. Részt vett az NJSZT iTF munkájában.

Bakó András 1941 - 2017 matematikus
MTA doktora

Az MTA SZTAKI tudományos munkatársa volt. Később oktatott a BME-n, az ÓE-n (és elődein) és a SZE-n; egyetemi tanár, többszörös intézeti igazgató. Érdeklődési területei: informatika, operációkutatás, közlekedéstudomány.

Kőhegyi János 1952 - 2017 matematikus

Az ELTE TTK mestertanára volt; számos szoftverfejlesztési projekt irányítója. Aktívan közreműködött az ELTE-n az informatika (számítástechnika) tanári szak elindításában. Egy teljes informatika tanári generáció tekinti őt nevelőjének.

Iványi Antal 1942 - 2017 matematikus

Az ELTE egyetemi tanára volt. Kiemelkedő oktatási, kutatási, fordítói és könyvszerkesztői tevékenységet folytatott. A közreműködésével készült szakkönyveket és jegyzeteket évtizedeken át használták a felsőoktatásban.

Csáki Frigyes 1921 - 1977 mérnök
MTA rendes tagja

A BME rektora, az MTA AKI egyik alapítója volt. Kutatásai és szakkönyvei megteremtették a teljesítmény-elektronika és automatika hazai alapjait. Sokat tett a villamosmérnöki képzés korszerűsítéséért.

Gyires Béla 1909 - 2001 matematikus
MTA rendes tagja

A valószínűségszámítás, a statisztika és a lineáris algebra nemzetközi hírű kutatója, a KLTE TTK volt dékánja. Tanszéket, számolóközpontot alapított; iskolateremtőként beindította a KLTE programozó matematikus képzését.

Krekó Béla (1945) 1945 - 2013 közgazdász

1994-től a PM Informatikai és Módszertani Intézetét vezette, majd biztosítás-matematikával és biztosítá-felügyelettel foglalkozott. Részt vett a banki szabályozás bázeli elveinek kidolgozásában és honosításában.

Holnapy Dezső 1933 - 2022 mérnök
MTA kandidátusa

A BME Építőmérnöki Karon volt oktató. Kutatási területei: matematikai nyelvészet, absztrakt tervezés, intelligens rendszerek és CAD. Fontos szerepe volt a numerikus módszerek kutatásában és elterjesztésében a szakmában.

Prékopa András 1929 - 2016 matematikus
MTA rendes tagja

Széchenyi-díjas egyetemi tanár volt. Az operációkutatás egyik magyarországi megalapozója, kivételes tudományszervezői képességekkel rendelkező személyiség; a sztochasztikus programozás nemzetközileg elismert vezető kutatója volt.

Lőcs Gyula 1936 - 2016 matematikus

A magyar programozási iskola egyik megteremtője volt. A KFKI TPA-70 rogramrendszere kidolgozásának egyik vezetője volt. Az 1960-as években írt különböző programozási nyelvekről szóló könyveiből generációk tanultak.

Tarnay Katalin 1933 - 2020 mérnök
MTA doktora

36 évig foglalkozott a KFKI-ban nukleáris mérésekkel, majd kommunikációs protokollokkal. Tanított a BME-n és a VE-n; a BME címzetes egyetemi tanára, a PE professor emeritusa. Az NJSZT főtitkárhelyettese volt.

Horváth László 1931 - 2015 mérnök

Az M-3 számítógép telex input-output berendezésének fő szakértője. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Posta (majd Matáv), ahol az adatátviteli szolgáltatás hazai bevezetésnek megszervezését és irányítását látta el.

Baráth Csaba 1939 - 2015 mérnök
egyetemi doktor

Számítástechnikai pályafutását fejlesztőmérnökként kezdte, majd magas pozíciót töltött be több bankban és befektetési cégben. Elnökségi és igazgatósági tagja volt az MVM-nek és a Paksi Atomerőmű Vállalatnak.

Aszalós János 1931 - 2016 matematikus

Az Ural-2 számítógép programozásától indulva a szakértő rendszerek kidolgozásáig jutott el. Intenzíven foglalkozott az utóbbi témakör elméleti alapjaival is. Oktatási tevékenysége mellett ismert konferenciák előadója volt.

Szanyi László 1928(?) - n.a. biológus

A MTA KKCS-ben az M-3 gép építésének egyik technikai vezetője, a SOTE kibernetikai kutatója. Később a TV-ben ismeretterjesztő műsorokat vezetett.

Leindler László 1935 - 2020 matematikus
MTA doktora

Kalmár László szegedi iskolája első évfolyamán végzett. 1967-től a JATE TTK dékánhelyettese, 1972-1975 között dékánja, míg 1975-től és 1984-1987 között az egyetem rektorhelyettese volt. Professzor emeritusz.

Hack Frigyes Mihály 1933 - 2016 matematikus
PhD

Az ELTE tanárképzésnél az informatika oktatásának egyik megalapozója, a számítógépek oktatásának egyik kezdeményezője volt. Elsők között szervezett hazánkban középiskolai számítástechnikai szakkört.

Zsombok Zoltán 1938 - 1983 mérnök

Kreatív szellemben foglalkozott a programozás alapjaival és módszertanával. A SZÜV Elméleti és Módszertani Osztályának 10 évig volt a vezetője. Később az ÁSZSZ főosztályvezetője lett korai haláláig

Zimányi Magdolna 1934 - 2016 matematikus

A KFKI RMKI munkatársaként a hazai számítógép-hálózatok meghatározó személyiségei közé tartozott. A NIIF Program vezetőségében az alkalmazókat képviselte. Meghatározó szerepe volt a MEK kifejlesztésében.

Zentai Béla 1914 - 1980 mérnök

A Csepeli Autógyár, majd a Láng Gépgyár főmérnöke, majd 3 éven át a KGM fő energetikusa volt. A MTESZ első elnöke volt. 1962-től az OMFB főosztályvezetőjeként részt vett az SZKFP kidolgozásában.

Veidinger László 1935 - 2010 matematikus
MTA kandidátusa

Az MTA KKCS-ben meghatározó szerepe volt az M-3 mátrix-invertálással megoldható programozási munkáiban. Moszkvai aspiráns évei után a Matematikai Kutató Intézetben differenciálegyenletekkel foglalkozott.

Vásárhelyi Pál 1938 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa

A BME Központi Könyvtár főigazgatója volt. Érdeklődési területei: dokumentációk kezelése, számítógépes nyilvántartásuk és szöveges visszakeresés. Dolgozott az UNESCO-nál, majd a SZTAKI-ban. Öt nyelven beszélt.

Varga Sándor n.a. - n.a. mérnök

Az MTA KKCS első igazgatója volt. Előtte szovjet emigrációban a hadiiparban volt vezető.

Trethon Ferenc 1923 - 2012 közgazdász

Revizor volt a MÁSZ-nál, főrevizor az SZM-ben. 1974-től pénzügyminiszter-helyettes, 1977-től munkaügyi miniszter volt. 1982-től a VVE Vállalatgazdasági csoportját vezette. A MTESZ társelnöke, az SZVT elnöke volt.

Telbisz Ferenc 1932 - 2010 matematikus

A KFKI RMKI vezető munkatársaként az Internet hazai bevezetésének egyik úttörője, a számítógép hálózatoknak a nemzetközi tendenciákat követő szakértője. Nagy tudású szakemberként törekedett tudását másoknak is átadni.

Tarnai Gyula 1932 - 2008 matematikus

Az MTA Matematikai Kutatóintézetének munkatársa. Numerikus analízissel foglalkozott.

Tápai Tamás n.a. - n.a. jogász

A Volán Elektronika alapítója és első vezérigazgatója volt.

Szücs Ervin 1930 - 2008 mérnök
MTA doktora

Az ELTE TTK technika szakos tanárképzésének megszervezője volt. Korábban az ÉTI számítóközpontját vezette. Az ELTE és a JPTE tanszékvezető egyetemi tanára. Részt vett a Magyar Nagylexikon készítésében.

Szondi Tamás n.a. - n.a. vegyész

Kvantumkémikus; a számítástechnika kémiai alkalmazásának szakértője volt. Munkásságát az ELTE-n, a MAVEMI-ben, az MTA Izotóp Intézetében és a KFKI-ban fejtette ki.

Szmrecsányi Klára 1943 - 2014 matematikus

Integrált adatbázis kezelő rendszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozott az Infelorban, majd az abból alakult intézményekben. Közel 45 éven keresztül nagy jelentőségű projektekben vett részt.

Sziray József 1945 - 2015 mérnök
MTA kandidátusa

A NEVIKI után 26 éven át volt az SZKI vezető kutató-fejlesztő főmérnöke. 1966-tól haláláig a SZE-n oktatott; 14 éven át volt az Informatika Tanszék vezetője. 2008-ban az IBM Kutatóintézet (USA) Innovációs Díjban részesítette.

Szilágyi János 1948 - 1999 mérnök

A magyar térkép-digitalizálás, a térinformatika és közmű-informatika vezető alakja; a Geometria Kisszövetkezet (később Kft.) alapító vezetője és fő tulajdonosa volt. Cége jelentős tevékenységet végzett külföldre is.

Szentes János 1940 - 1996 matematikus

Az SZKI vezető szakembere voolt, a Qualigraph programelemző kifejlesztője. Az EOQ magyar Szoftver Szakbizottságának elnöke; nevével díjat alapítottak az EU Szoftverminőségügyi Konferenciák előadói számára.

Stuka Károly 1942 - 2011 fizikus

A KFKI-ban szoftverfejlesztő volt. 1971-től az SZKI-ban az ESZR koordinálására látrehozott SZKB magyarországi kiküldöttje, majd igazgatóhelyettese volt. Később az OMFB osztályvezetőjeként részt vett az SZKCP, majd más K+F programokban.

Stahl János 1939 - 2008 matematikus
MTA kandidátusa

A BCE professzora volt. Kutatási területe nagyméretű matematikai programozási feladatok dekompozicióval történő megoldása. A Számkiban a hazai népesség-nyilvántartási rendszer kidolgozásának irányítója volt.

Somogyi József n.a. - n.a. fizikus

Tehetséges operációsrendszer-fejlesztő volt a NIM IGÜSZI-ben, illetve az Infelorban. Később az MTA KFKI-ban, majd külföldön dolgozott.

Simon Endre 1947 - 1986 matematikus

A JATE tehetséges oktatója volt. Programozáselméleti témákkal foglalkozott. Kollégáival együtt létrehozták az objektumelvű “HLP/Szeged” fordítóprogramíró rendszert, amely nemzetközi érdeklődést váltott ki.

Sike Sándor 1964 - 2015 matematikus
PhD

Az ELTE TTK oktatója, aki az angliai Leeds-i egyetemen végezte PhD tanulmányait. 2013-tól az ELTE IK tanácsának tagja, 2015-től a Programozáselmélet és Szoftvertechnológia Tanszék vezetője volt – korai haláláig.

Széphalmi Géza 1940 - 2002 fizikus

Az ÁSZSZ egyik vezetője, 1990-től vezérigazgatója volt. Az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztály örökös titkáraként meghatározó alakja volt a Neumann Kollokviumoknak. A szegedi Informatikai Gyűjtemény egyik alapítója.

Sándor Ferenc 1923 - 1990 matematikus

Mérnökként dolgozott a Standardnál, a TKI-ban és a BHG-ben, majd 1953-ban a Matematikai Kutató Intézetbe került aspiránsnak. Dolgozott az MTA KKCS-ben, a KFKI-ban és a NIM IGÜSZI-ben is. Ezután Svájcba költözött.

Roska Tamás 1940 - 2014 mérnök
MTA rendes tagja

A TKI, majd a SZTAKI vezető kutatója. Később iskolateremtő kutatóprofesszor, a VVE tanszékvezetője majd alapító dékánja a PPKE ITK-nak. A neurális hálózatok, a celluláris szuper-számítógépek, a vizuális információ-feldolgozás kutatója.

Rázga Tamás 1938 - 2011 mérnök

Az MTA KFKI, majd az SZKI közismert vezető szakembere volt. Távadatfeldolgozási, számítógéphálózati és telematikai szakemberként ismerték el, kutatási eredményeit jegyezték. Később a Számalk munkatársa lett.

Pölöskei Pál 1945 - 1985 közgazdász
egyetemi doktor

Részt vett 1976-tól az új gazdasági mechanizmus előkészítésében. A KGST számítástechnikai bizottságának tagja. A Számki-ban az IDMS adatbáziskezelő-rendszer hazai elterjesztését és mezőgazdasági VIR-ek fejlesztését vezette.

Póta László 1914 - 1975 jogász

A MÁV Vezérigazgatóságán a nyugdíjhivatalnál dolgozott. Hobbija volt a matematikai logika, ezen belül a többértékű logika.

Pompéry Béla 1918 - 2015 jogász

A számítástechnika hazai alkalmazásának egyik úttörője volt. A Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulásnál vezetésével dolgozták ki a hazai vegyipar egységes VIR-jét, melynek alapelveit és módszereit számos egyetemen oktatta.

Pohlinger László 1933 - 2013 mérnök

A Telefongyárban résztvevője volt az EDLA ügyviteli gép fejlesztésének. Később a MÁV karbantartó mérnöke volt.

Peller Róbert 1940 - 2004 közgazdász

Dolgozott a DATORG-nál, a KSH-ban és a KSH OSZI-ban. A Számalk vezérigazgató-helyettese volt. A rendszerváltozást követő vállalati privatizációk időszakában a SZÜV vezérigazgatója volt.

Peák István 1936 - 1989 matematikus
MTA doktora

A JATE, a PSZF, az MKKE és az ELTE oktatója, egyetemi tanár volt. Kutatási területei: algebra és automataelmélet. Róla nevezték el a Nógrád megyei Peák István középiskolai matematika versenyt.

Pataky (Bachner) Ernő 1913 - 1974

mérnök

Lyukkártyás szakember. 1945 után ezredesként a rádiófelderítés vezetője volt. Koholt vádak alapján börtönben ült, majd szabadulása után az MTA KKCS-nél programozással foglalkozott. Később a Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztályvezetője lett.

Pádár Gyula 1926 - 2006 közgazdász

Az Információ Feldolgozási Laboratórium (Infelor) igazgatóhelyettese, a Közgazdasági Osztály vezetője volt. A számítógépes ügyvitelszervezés vezető szakembere volt.

Őry István n.a. - n.a.

közgazdász

A SZÜV első igazgatója volt, körülbelül az 1980-as évek közepéig.

Németh Lóránt 1920 - 2008 közgazdász
MTA kandidátusa

Jeles formálója volt a magyar számítástechnika hazai kibontakozásának; a projektirányítás szakembere volt. Az ÉM Számgép-nél, a KSH-nál és az Infelor-nál eltöltött vezető beosztásai után igazgatóként vezette a KSH OSZI-t.

Naszlady Attila 1931 - 2015 orvos
MTA doktora

A magyar orvostársadalom egyik „nagy öregje” volt, aki nem csak a gyógyításnak és az orvostudománynak, hanem az egészségügynek, a kórházvezetésnek is kiemelkedő alakja. Egyik úttörője volt a hazai egészségügyi informatikának.

Náray Miklós 1940 - 1991 matematikus

A NIM IGÜSZI-ben az EMG 803 számítógép alapszoftvereinek fejlesztését vezette. Ez után az SZKI-ban, majd Németországban dolgozott különböző szoftver-fejlesztési projektekben.

Münnich Antal 1923 - 1990

mérnök

Az ORION és az MTA KFKI után dolgozott az MTA KKCS-ben, az EMG-ben és az Infelorban. Az eszperantó programozási nyelvként való használatát szorgalmazta. A “számítógép” szó megalkotója; szaknyelvi szabványosító volt.

Muzslay Róbert 1941 - 2007

közgazdász

A SZÜV igazgatóhelyettese és címzetes egyetemi docens volt.

Matók György n.a. - n.a.

informatikus

Az MNB főcsoport vezetőjeként elindította a cégnél az ügyvitel gépesítést. A Számok Tájékoztatási igazgatóhelyetteseként a könyvtárban elkezdték az on-line lekérdezést (Babilon, OSIS). A Számki Tájékoztatási irodavezetője is volt.

Mannhardt Endre 1929 - 2008 mérnök

Az MTA KFKI, majd az SZKI hardver-fejlesztője; meghatározó személyiség volt.

Marx Tamás 1958 - 1995

matematikus

Külföldön tanult és dolgozott, többek között az IBM-nél. Hazatérése után az IQSOFT-nál számítástechnikai tanácsadó volt.

Makay Árpád 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa

1987-től 18 éven át vezette a JATE Egyetemi Számítóközpontot. Alapvető szerepe volt az egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében és az egységes elektronikus tanulmányi rendszer bevezetésében.

Lugosi Gábor 1934 - 2004 matematikus
egyetemi doktor

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. Munkahelyei: DV, KGM Vaskohászati Igazgatóság SZK, KGM ISZSZI és Hungarocamion. Külső előadó volt a BME Vegyészmérnöki Karán, ahol ipari megbízásokkal is foglalkozott.

Langer László 1947 - 1997 mérnök

A BME Folyamatszabályozási Tanszékének oktatója volt, majd külföldön a Bertelsmann cégnél elektronikus publikációkkal foglalkozott. Hazatérve több dokumentum feldolgozó rendszer bevezetését irányította.

Lenkei Ernő n.a. - 1980(?) mérnök

A MÁV Szállítási Információs Rendszer (SZIR) projekt meghatározó munkatársa volt. A Honeywell gép idején programozóként csatlakozott a MÁV Számító Központhoz.

Kuttner János 1951 - 2014 matematikus

1976-tól a Számki programfejlesztője volt, később a pénzügyi informatika terén dolgozott. Sok évet töltött Németországban és Ausztriában, ahol elsősorban a SIEMENS informatikai alkalmazásaival foglalkozott.

Krepuska János 1925 - 2000 vegyész

1960-1980 között a NIM IGÜSZI osztályvezetője volt. Vegyipari alkalmazások területén dolgozott.

Kővári István 1940 - 2012 mérnök

A KFKI-ban az elsők között foglalkozott a kisszámítógépek mágneses adathordozói illesztőinek / vezérlőinek fejlesztésével és alkalmazásával. Később a VIFI-ben mágnesszalagok és diszkek fejlesztését és gyártását végezte.

Köves Péter 1940 - 1999 mérnök

Az EMG-ben részt vett az EMG 830 számítógép és a HUNOR asztali számológép létrehozásában. Az SZKI-ban létrehozta és szabadalmaztatta a mágneses billenésű klaviatúrát. Utóbb szoftverfejlesztő volt az IQSOFT-ban.

Kozma László (1902) 1902 - 1983 mérnök
MTA rendes tagja

A Bell Comp. kutatójaként 35 szabadalma volt. . Az Egyesült Izzó, majd a Standard munkatársa. A BME dékánja volt. Az első magyar számológép, a MESZ-1 tervezője. Az IEEE Computer Pioneer Award díj birtokosa.

Kovács Magda 1931 - 2006 mérnök
PhD

A hazai távoktatás egyik elindítója. Fejlesztő-, illetve tervező mérnök több helyen (ORION, ÉVITERV, Csepeli Fémmű, KGM Automatikai Társaság, HIKI). Az LSI Alapítvány létrehozója, elnöke. A GDF első rektora, a ZMNE címzetes egyetemi tanára.

Kovács János 1941 - 1996 mérnök

A SZÜV, majd a Számalk szoftvervezetője, utóbbinál főosztályvezető, majd a Számalk-SOFTEC igazgatója volt. Az IBM operációs rendszerek szakértőjeként ismerték.

Keresztély Zsolt 1942 - 1999(?) mérnök

Az EMG tervező mérnöke, majd az Infelor, az SZKI, később a Computer Média Kft. vezető munkatársa volt.

Kovács Attila 1939 - 2010 mérnök

Kezdetben informatikus volt a Számoknál, a KSH OSZI-ban, majd újságíró az IDG-nél, a Monitornál. A hazai informatika első fél évszázadának egyik legjelentősebb tudósítója volt; emlékére alapították „Az év informatikai újságírója” díjat.

Knuth Előd 1943 - 1992 matematikus
MTA doktora

A SZTAKI programozáselmélettel, adatbáziskezeléssel foglalkozó vezető szakembere volt. Számos hazai és nemzetközi rendezvény, konferencia szervezőbizottságának volt tagja. Jelentősen hozzájárult az adatbázis-kutatáshoz.

Kiss Imre 1930 - 2002 közgazdász

Az MTA KKCS munkatársa, majd az MKKE tanára volt. Ő indította el az egyetemen a számítástechnika tömeges oktatását. A Számítástechnikai Tanszék megalapítója volt. Emlékére alapították a Kiss Imre Tanulmányi Versenyt.

Kecskés József 1927 - 2013 közgazdász

Az SKV igazgatója volt. Sikeres könyvkiadó: az Információ-Elektronika szakfolyóirat, majd a Számítástechnikai Évkönyvek, az NJSZT évkönyvei, a Számítástechnika újság és a Mikroszámítógép Magazin kiadása fűződött nevéhez.

Kárpáti László n.a. - n.a. mérnök

A Csepeli Számítástechnikai és Szervezési Intézet igazgatója volt.

Kardos Gilbert 1930 - 2011 matematikus

Franciaországban, emigrációban nevelkedett magyar matematikus. Numerikus matematikával foglalkozott a Matematikai Kutató Intézetben, majd az MTA KFKI-ban.

Kaliszky Sándorné Horváth Klára 1936 - 2013 mérnök

Pályája során sikeresen ötvözte az építőipari mérnöki tervezési feladatokat és számításokat az akkor még újszerű számítástechnikai megoldásokkal az SZKI-ban, ahol vezetőként is nagy tiszteletet és elismerést vívott ki magának.

Jeney Kálmán n.a. - n.a.

mérnök

Eredetileg vasutas volt. A MÁV Adatfeldolgozó Főnökségén olyan számítógépes vasútüzemi rendszerek előkészítésében volt érdekelt, mint az üres kocsik elosztása, vonatközlekedési tervkészítés.

Jedlovszky Pál 1938 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa

A számítástechnikával vegyipari alkalmazások kapcsán ismerkedett meg. Dolgozott az AKI-ban, majd nyugdíjazásáig oktatott a BME-n. A „UNIX lépésről lépésre” című könyve alapmű minden kezdő programozó számára.

Jarabek Lajos 1939 - 2005 matematikus

Matematika-fizika tanár volt Balatonfelvidéken. Ez után az EMG szoftverese, osztályvezetője, majd a KSH OSZI szoftverfejlesztések finanszírozásáért felelős munkatársa volt.

Janni Éva 1952 - 2005 matematikus

Az Infelor Rendszertechnikai Vállalatnál szoftverfejlesztőként kezdte, majd az SZKI Mprolog projektjében vett részt. Szoftverfejlesztői munkáját a Bank Ausztriánál folytatta.

Jankó Géza 1941 - 2014 mérnök

A MÜM SZÁMTI–ban, majd 1977-től az MNB-ben vezető beosztást töltött be. A GIRO Rt. tanácsadója. Az ICL 1900 gépeket Angliában ismerte meg. Közoktatási vénáját középiskolai tankönyv és a Rádió előadás-sorozata fémjelzi.

Jándy Géza 1922 - 1988 mérnök
MTA doktora

A kibernetika, az operációkutatás, a rendszerelemzés és ezek építőipari alkalmazásai terén nemzetközi szaktekintély. Az MKKE Egyetemi Számítóközpont megalapítója volt. Az NJSZT Operációkutatási Szakosztályát 10 éven át vezette.

Imreh Balázs 1945 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa

A JATE Számítástudományi Tanszék, majd az Informatikai Tanszékcsoport vezetője volt. Az operációkutatás és a kombinatorikus optimalizálás oktatója és nemzetközikeg elismert kutatója; kiváló tudományszervező volt.

Ihrig Péter 1942 - 2013 mérnök

A hazai számítástechnikai kiállítások és vásárok központi alakja volt. A NIM IGÜSZI-ben kezdett marketinggel foglalkozni. A Compfair kiállítások fő szervezője, a COMPEXPO ügyvezető igazgatója volt.

Hutter Ottó 1960 - 2006 mérnök
egyetemi doktor

Az eLearning jelentős alakja és informatikai szakíró volt. A SZTAKI eLearning osztályát vezette, az eLearning Fórum kezdeményezője és társelnöke volt. Az „Év Informatika Oktatója Díj” egyik alapítója.

Hutás Imre 1926 - 2015 orvos
MTA doktora

A tüdőgyógyászat és az egészségügyi informatika egyik jeles alakja; a Korányi főigazgatója, a Pulmonológiai Klinika tanszékvezetője volt. Miniszter-helyettesként és államtitkárként sokat tett az egészségügyi informatikáért.

Hubert Béla 1939 - 2005 mérnök

1957-től az MTA KFKI tudományos főmunkatársa volt; a nukleáris műszertechnikában, majd a digitális műszerek terén tervezett és alkotott. Évekig volt az SZKi vezető munkatársa, majd a Duna Elektronika műszaki igazgatója.

Hosszú Miklós 1929 - 1980 matematikus
MTA doktora

Az NME egyetemi tanára, majd a GATE Matematikai és Számítástechnikai Intézet első igazgatója volt. A Hosszú-féle függvényegyenlet kidolgozója; operációkutatással és matematikai programozással is foglalkozott.

Horváth Mihály 1924 - 2006 orvos
MTA doktora

33 évig volt a balatonfüredi Szívkórház főorvosa; úttörője volt a számítástechnika alkalmazásának a kardiológiában és az izotópos diagnosztikában. 1970 és 1980 között az OMFB egyetlen orvos-tagja volt.

Homonnay Hugó 1915 - 2000 közgazdász
egyetemi doktor

Ügyvitel- és rendszerszervezéssel foglalkozott iparvállalatoknál, majd a KSH intézményeiben. Része volt abban, hogy az 1960-as években hazánk korszerű ICT 1900-as számítógépeket szerzett be. Sok fiatalt ő indított el a rendszerszervezésben

Hoffmann Tibor 1922 - 2001 fizikus
MTA doktora

Az Egyesült Izzóban, a Vegyipari Egyesülésben, majd a KFKI-ben elismert eredményeket ért el a fémek olvadáselméletének témájában. Az OMFB-ben jelentős szerepet játszott a számítógépek hazai elterjesztésében.

Hatvany József 1926 - 1987 mérnök
MTA kandidátusa

A CAD és a számjegyvezérlésű szerszámgépek nemzetközi hírű kutatója (SZTAKI); a geometriai modellezés és a számítógépes grafika eszközei kidolgozásának úttörője. Iskolát teremtett fiatal tehetségek számára.

Hajtó Aurél 1929 - 2001 közgazdász
MTA kandidátusa

A hazai műszaki és híradástechnikai szervezés- és vezetéstudomány úttörője, az MKKE egyetemi tanára volt. A BHG után más vállalatok vezetője; több mint 10 évig gazdasági igazgatója volt a SZÜV-nek, majd a Számalk Rendszerháznak.

Csibi Sándor 1927 - 2003 mérnök
MTA rendes tagja

Az információelmélet és a híradástechnika vezető szakembere volt; aki a technológiai fejlesztést következetesen összekötötte az elméleti alapokkal. 22 éven át volt a TKI vezető munkatársa; majd alapító igazgatója a BME HEI-nek.

Békéssy András 1925 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa

Az elméleti fizika, matematikai statisztika, numerikus módszerek kutatása során felismerte a számítógépek jelentőségét. Hazánkban elsők között oldott meg matematikai és fizikai problémákat számítógépen.

Benedikt Ottó 1897 - 1975 mérnök
MTA rendes tagja

A 20. századi hazai irányítástechnika és automatizálási kutatások egyik kiemelkedő alakja és szervező egyénisége volt. Feltalálta az autiodin elnevezésű villamosgépet. ABME díszdoktora, az MTA AKI alapító igazgatója volt.

Háklár László 1930 - 1994 közgazdász

Úttörő jelentőségű szorgalmazója és neves művelője volt a hazai államigazgatási információs rendszerek összehangolt fejlesztésének. A PMSZK és a PSZTI igazgatója, majd a Siemens Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Elkötelezett oktató.

Harnos Zsolt 1941 - 2009 matematikus
MTA levelező tagja

A SZIE, majd a BCE Matematikai és Informatikai Tanszékének vezetője, a BCE tudományos rektorhelyettese volt. Kutatási területei voltak: agrárökológia, biometria, agrárbiológiai problémák matematikai modellezése.

Gyurós Tibor 1963 - 2001 mérnök

Nagyreményű, dinamikus informatikai vezető volt. A TKI-ban kezdett, majd a Rollitron Informatika szoftverfejlesztője, később igazgatója lett. Utóbb a Synergon elnök-vezérigazgatója volt. Az IVSZ alapító tagja, haláláig elnöke.

Gyuris László 1941 - 1976 matematikus

A szegedi József Attila Tudományegyetem tehetséges fiatal oktatója; programozáselméleti témákkal foglalkozott. Később a SZTAKI-ban, majd NIM IGÜSZI-ben dolgozott.

Gerlitsné Friss Ilonka 1945 - 1975 matematikus

Az Infelor fiatalon elhunyt, tehetséges szoftver-fejlesztője volt.

Gécseg Ferenc 1939 - 2014 matematikus
MTA rendes tagja

Az automataelmélet és az univerzális algebra neves kutatója, a szegedi automataelméleti iskola alapítója volt. A JATE-n számos informatikai szakot indított be. A JATE Számítástudományi Tanszékének vezetője volt.

Füle Károly 1940(?) - n.a. mérnök

Az Erőterv, a NIM IGÜSZI és a Számki alkalmazási programfejlesztője volt.

Frey Tamás 1927 - 1978 mérnök
MTA doktora

Nagydoktori disszertációja a számítástudomány alapjaihoz kötődő első hazai munka volt. 1963-tól az MTA SZK igazgatója, majd a BME VIK Matematikai Tanszékének egyetemi tanára és a SZTAKI tudományos tanácsadója volt.

Fehér Mátyás 1940(?) - 1998(?) matematikus

MÁV ösztöndíjasként került a MÁV-hoz, ahol a Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) fejlesztésének vezetője volt.

Farkas Ernő 1944 - 1994 matematikus

Programnyelv-, élőnyelv- technológiákkal dolgozott a SZTAKI-ban, majd a MorphoLogic-ban. Nevéhez fordítóprogramok hazai implementálása fűződik. Ötlete alapján készült egy általános magyar mondatelemző.

Ésik Zoltán 1951 - 2016 matematikus
MTA doktora

Az SZTE tanszékvezetője; külföldi egyetemek meghívott előadója, az Európai Akadémia tagja volt. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika, fixpontelmélet, iterációelmélet.

Edelényi László 1914 - 1979 mérnök

A KKCS-ben az M-3 számítógép építésénél a mechanikai munkák vezetője volt. A Telefongyár 1959-ben tervezett elektroncsöves-jelfogós EDLA ügyviteli gépét Ladó Lászlóval együtt tervezték (a számítógép neve az ő nevüket idézi).

Dénes József 1932 - 2002 matematikus
MTA kandidátusa

Az MTA KFKI munkatársa, majd az SZKI-ban a Matematikai Laboratórium vezetője volt. A képfeldolgozás szakembereként ismerték. Az ő ötlete volt az univerzális képdigitalizáló eszköz, képmű (CDP) kialakítása.

Dékán Pál 1932 - 1987 mérnök

A Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó Vállalat után a SZÜV műszaki munkatársa volt. Később a NOTOOSZV vevőszolgálatát, majd a Számalk Szerviz Ügyfélszolgálati és Kooperációs Főosztályt vezette.

Detrekői Ákos 1939 - 2012 mérnök
MTA rendes tagja

A BME rektora, majd az NHIT elnöke. A Magyar Rektori Konferencia elnöke, Rektor Emeritus. A HUNAGI alapítója és első elnöke volt. Kutatási területei a geodéziai és a fotogrammetriai mérések, valamint a térinformatika.

Dávid Gábor 1942 - 2014 matematikus

A SZTAKI Igazgató Tanácsának titkára, majd a számítógép architektúra tervező csoportot vezetóje volt. Külföldi munkák után hazai cégek ügyvezetője volt. Úttörő szerepe volt a műhold alapú adatátviteli rendszerek honosításában.

Dancs István 1933 - 2011 matematikus
MTA kandidátusa

Közgazdasági matematikusként munkálkodott az Országos Tervhivatalban (OT), az OT Számítóközpontban, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE).

Csébfalvi Károly 1930 - 2005 matematikus

A Bányaterv matematikusa volt. 1962-ben megalapította NIM IGÜSZI Számolóközpontot, amely a hazai számítástechnika egy fél évszázadig ható bölcsőjévé vált. Univerzális érdeklődésű, köztiszteletben álló személy volt.

Buda Szabolcs 1933 - 2009 mérnök

A controlling egyik hazai úttörője volt. Gyáregység vezető volt az FMV-ben. A Comporgannál szervezési munkákat végzett. A MCE alapító tagja; aktív szervezője volt a Gyulai Számítástechnikai és Szervezési Akadémiának.

Braun Péter 1936 - 2016 mérnök

35 évig a VEIKI munkatársaként kezdett foglalkozni informatikával. Ez után a K&H Bank ügyvezető igazgatója volt, majd az OTP vezérigazgató-helyetteseként a bank információrendszerét korszerűsítette. A VISZ elnöke volt.

Brányik Tamásné (Zsuzsa) 1930 - 1992 közgazdász

1971 és 1990 között az IBM Hungary magyar ügyvezetője volt. Vezetése alatt a cég sikerre vitte a magyar közigazgatás és gazdaság alkalmazói rendszereinek IBM nagygépekkel és PC-kel történő támogatását.

Botka Zoltán n.a. - n.a.

informatikus

A KSH Országos Ügyvitel-gépesítési Felügyelet (OÜF) igazgatója volt.

Borovszky László n.a. - n.a. mérnök

A Vilenki vezető kutatója, a FÉTIS (Félvezetős Telemechanikai és Irányító Szisztéma) kidolgozója volt.

Bod Péter 1924 - 2005 közgazdász
MTA kandidátusa

Az operációkutatás és a biztosításmatematika ismert művelője, a MABI biztosítási, majd az OTI matematikusa volt. A Matematikai Kutató igazgatóhelyettese, a TB Nyugdíjbiztosítás Felügyelőbizottságának vezetője volt.

Berecz Károly 1931 - 1990 mérnök

Egyetemi évei előtt a pécsi TEFU NV karbantartásánál művezető volt. 1964-től a NIM IGÜSZI, majd az ÁSZSZ számítóközpontjának gépészeti tervezését és karbantartását végezte, szakmai hírnévre téve szert.

Bálint Róbert 1921 - 2009 közgazdász

A BHG munkatársa, az OSZV első igazgatója, majd az ITV igazgatója volt. Alapító tagja volt az első hazai számítástechnikai kisszövetkezeteknek. A ZDS-EBON vegyesvállalat, majd az Amex Kft. ügyvezetője volt.

Gesztelyi Ernő 1923 - 1991 matematikus
MTA doktora

1973-ban megszervezte és vezette a KLTE Számítástudományi Tanszékét. Meghatározó szerepe volt az informatika egyetemi oktatásában. A színérzékelés matematikai leírása terén nemzetközileg is elismert.

Aczél István 1916 - 1962 jogász

A számítógépek hazai bevezetésének egyik úttörője volt. 1945 után minisztériumi főosztályvezető volt. 1957-től a KKCS osztályvezetőjeként szervezte az M-3 alkalmazásait. 1960–1962 között az MTA Számítóközpont igazgatója volt.

Kuba Attila 1953 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa

A JATE tanszékvezető egyetemi tanára volt. Az orvosi képfeldolgozás és diszkrét tomográfia jeles kutatója, iskolateremtő mestertanár, a tudományos közélet aktív résztvevője volt. 2007-ben a KÉPAF „Kuba Attila-díjat” alapított.

Jánosi Marcell 1931 - 2011 informatikus

A világ első kazettás floppyjának (BRG MCD-1) feltalálója volt – ő a hazai hardveripar Rubik Ernője. Feltalálta az automatikus hidraulikus fröccsöntőgépet, és részt vett az első háromsebességes orsós magnó, a Calypso tervezésében.

Gordos Géza 1937 - 2014 mérnök
MTA doktora

Egész életében a BME VIK-en oktatott. Az egyetemen végigjárta a ranglétrát; 26 éven át volt a TMIT (és jogelődjei) tanszékvezetője, 6 éven át a BME tudományos rektorhelyettese. Alapító igazgatója volt a BAY-IKTI-nek.

Kádár Iván 1921 - 1995 közgazdász

Az MKKE tanszékvezető egyetemi tanára, az ÉM Számítástechnikai Vállalat igazgatója, az Infelor tudományos munkatársa, az MNB főosztályvezetője volt. Az NJSZT első főtitkára, az IFIP igazgatótanácsának magyar tagja volt.

Krekó Béla (1915) 1915 - 1994 közgazdász
MTA kandidátusa

Az 1950-es éveben az MKKE-n meghatározó alakja a matematika oktatás reformjának, az operációkutatás oktatásának. 1961-ben elindította a terv-matematikus közgazdász szakot. Generációk tanultak könyveiből.

Vasvári György 1930 - 2015 mérnök

A KKCS-ben az M-3 gép építésének résztvevője volt. A BM, a Kerszi, az MNB számítástechnikai központjának vezetője volt. A Giro Rt. egyik létrehozója, vezérigazgatója. Az informatikabiztonság elismert szakértője volt.

Krajcsovits Márton 1937 - 2007 matematikus

Az Infelor egyik alapítója, a Számki főosztályvezetője, majd a Számalk AFI igazgatója volt – operációkutatási és vállalati ügyviteli témákban igazságügyi szakértő. A Nemzetközi Sakkszövetség hazai delegátusa volt.

Weisz Istvánné Littner Judit 1939 - 2014 jogász

A Infelor vezető jogtanácsosa; a Számalkban irodavezető volt, majd vezérigazgató, a vállalat privatizációjának szervezője. Elismert szaktekintélye az adatvédelemnek, a szerzői és a személyiségi jogoknak.

Arató Mátyás 1931 - 2015 matematikus
MTA doktora

A matematikai statisztika, a valószínűség-elmélet és a számítástudomány nemzetközileg elismert kutatója. A MTA SZTAKI igazgatóhelyettese, a Számki és a Számalk igazgatója volt. A DE IK professzora volt.

Bakos Tamás 1937 - 1998 matematikus

A SZÜV, az Infelor, a Számki, majd a Számalk vezető munkatársa volt. Szakterülete a fordítóprogramok elmélete és gyakorlata. Több könyv szerzője (pl. MINSZK-2; COBOL; PASCAL az új PASCAL generáció; operációs rendszerek).

Sánta Lóránt 1937 - 2016 matematikus

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. Az M-3 gép mellett kezdett, majd a DV-ben ipari alkalmazásokat fejlesztett. Később az SZKI-ban, majd más számítóközpontokban töltött be vezető pozíciót.

Bordás István 1941 - 2007 mérnök

A magyar egészségügyi informatika egyik megalapítója volt. A Szekszárdi Kórház informatikai rendszerének kidolgozója, majd a szekszárdi Gyógyinfok igazgatója; az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke volt.

Kalmár László 1905 - 1976 matematikus
MTA rendes tagja

A matematikai logika nemzetközileg elismert alakja, a számítástechnikai kultúra hazai úttörője. 1957-ben hazánkban elsőként indított be számítástechnika szakot a SZTE-n. Az IEEE Computer Pioneer Award díj birtokosa.

Megyesi László 1939 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa

Kalmár László szegedi iskolájának növendéke; komoly elméleti matematikai feladatok programjait dolgozta ki az M-3 számítógépre. Az SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője; címzetes egyetemi tanár.

Salánkiné Gulácsi Sára 1938 - 1990 matematikus

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. A JATE Kibernetikai Laboratóriumában programtervezőként dolgozott. Közben oktatott a győri KTMF szegedi Vasút-közlekedési Tagozatán.

Bognár Katalin 1954 - 2014 matematikus
PhD

Első tapasztalatait az iparban szerezte. 1990-től a KLTE adjunktusa, majd a DE IK gazdasági dékán-helyettese volt. Aktívan vett részt az egyetemi közéletben. Érdeklódési területei: leiró logikák, szemantikus web, ontológiák.

Nyíry Géza 1942 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa

Az Infelor igazgatóhelyettese, az OSZV és az ÁSZSZ igazgatója, majd a PSZÁF és a HIF vezető munkatársa volt. Az ISACA Magyarország megalakításának aktív részvevője, majd elnöke volt. A BGF címzetes főiskolai tanára volt.

Mojzes Imre 1948 - 2009 fizikus
MTA doktora

A BME és a DE egyetemi tanára volt. Hazánkban elsők között foglalkozott a nanotechnológiával. Fő szakterülete a mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, mikroelektronika. Az ezredforduló Évszámkezelési kormánybiztosa volt.

Jékel Pál 1932 - 2014 matematikus
egyetemi doktor

1961-tól másfél évet az MTA KKCS M-3 gépe mellett töltött, majd a KLTE-n megszervezte a számítástechnika oktatását. A KLTE Számolóközpont vezetője, a TTK Dékáni Hivatal osztályvezetője volt. Számos szakmai szervezet tagja volt.

Márkus András 1949 - 2005 matematikus
MTA doktora

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt; hazai és külföldi egyetemek professzora, a CIRP nemzetközi műszaki akadémia levelező tagja. Az alkalmazott MI-kutatás nemzetközileg elismert, kiemelkedő személyisége.

Mazzag Mihály 1941 - 1992 mérnök

Az EMG-ben hardver-, az SZKI-ban hardverközeli szoftver-fejlesztőként dolgozott. 1983-tól külföldi projektekben vett részt neves cégeknél. Utolsó munkahelye az Epson cég volt, Kaliforniában.

Náray Zsolt 1927 - 1995 mérnök
MTA doktora

Kossuth- és Állami-díjas kutató. A KFKI igazgatóhelyettese, 1968-tól az ESZR magyarországi főkonstruktőre volt. 1969-ben (az ESZR bázis-intézményeként) megalapította az SZKI-t. melynek főigazgatója volt nyugdíjba vonulásáig.

Lipták Tamás 1930 - 1998 matematikus

A Matematikai Kutató Intézetben kezdte pályafutását. A Kornai-Lipták-modell gazdasági és matematikai modell egyik kidolgozója volt. Saját, önálló eredményei is voltak az operációkutatás területén. 1956 után karrierje megtört.

Ladó László 1919 - 2007 közgazdász
MTA doktora

A BME egyetemi tanára, professor emeritusa volt. Katonatiszt, közgazdász, a magyar üzemszervezés teoretikusa. A Telefongyárban Edelényi Lászlóval együtt tervezték az EDLA ügyviteli gépet (EDelényi-LAdó).

Miskolczi László 1930 - 2009 mérnök

A DV-ben a gyártásprogramozás és más feladatok számítógépes megvalósításában vett részt szervezőként és programozóként egyaránt. Kiváló rendszerszervező volt. Később a DUFF elődintézményében oktatott operációkutatást.

Nemetz Tibor 1941 - 2006 matematikus
MTA doktora

A Matematikai Kutató Intézet főmunkatársa volt. Tudományos kutatásait elsősorban az információelmélet egyes témaköreiben és annak határterületein végezte. A hazai kriptográfia legismertebb kutatója.

Nemes Tihamér 1895 - 1960 mérnök
MTA doktora

Egyike volt a magyar televíziózás megteremtőinek. A hazai számítástechnika egyik jeles úttörője; Kibernetikai gépek című könyvében külön fejezet szól a számítógépekről. Nevét viseli az Országos Informatikai Tanulmányi Verseny.

Sárossy József 1940(?) - 1986 mérnök

Műszaki fejlesztésekkel kezdre (EMG), majd nagygépes szoftverekkel (Infelor), programozási nyelvekkel (TKI) folytatta, végül informatikai vállalkozó volt. Részt vett az ESZR program előkészítésében. Elismert szakember volt.

Sebestyén János 1911 - 2001 mérnök

A XX. század második felének meghatározó iparpolitikusa, a hazai számítástechnikai ipar egyik megalapozója volt. Az OMFB egyik megalakítója, általános elnökhelyettese; az SZKFP irányítója, az ESZR magyar oldalának vezetője volt.

Ratkó István 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa

12 éven át matematikát oktatott a Berzsenyi gimnáziumban. Ezután az MTA SZTAKI-ban több orvosi számítógépes rendszer fejlesztésében vett részt. Később oktatott a Számalkban és a GDF-en; a GDF főiskolai tanára.

Pintér László 1927 - 1997 közgazdász

A SZÜV-ben vezetése alatt indult meg a váltás a Hollerith technikáról a számítógépek alkalmazására. 1981-ben az első hazai számítástechnikai kisszövetkezet, a Softcoop elnöke volt. Főiskolákon és tanfolyamokon több témában oktatott.

Rónai Tibor 1932 - 2011 mérnök

Az intelligens kártyák hazai bevezetésének úttörője volt. A szervező és ismeretterjesztő munkában szorosan együttműködött sok hazai partnerrel (pl. OMIKK, OMFB, MNB és NJSZT). Tagja volt neves külföldi szakmai szervezeteknek.

Rózsa Pál 1925 - 2011 matematikus
MTA doktora

A mátrixelmélet és a numerikus módszerek nemzetközileg ismert kutatója. Dolgozott a Matematikai Kutató Intézetben, a KFKI-ban, oktatott a BME-n. A hazai számítógépek műszaki alkalmazásának egyik mentora.

Schnell László 1923 - 1995 mérnök
MTA doktora

A BME informatikai oktatásának meghatározó alakja; egyetemi tanár. 1985-től a VIK dékánja is volt. Alapítvány és diplomadíj fűződik nevéhez; a Műszer és Irányítás-technika Tanszéket Schnell-tanszéknek nevezték.

Síklaky István 1927 - 2005 közgazdász

Vállalati, ügyviteli és számítógépes rendszerszervezéssel foglalkozott. Az 1970-es években munkatársaival kidolgozott egy újszerű moduláris alkalmazási programot és paraméterezhető nyelvet a vállalatirányítás főbb funkcióira.

Krammer Gergely 1937 - 2016 matematikus

A számítógépes grafika nemzetközileg elismert szakembere volt, de más tudományterületek is érdekelték. A SZTAKI-ban dolgozott, de tanári elhivatottságból majdnem kezdettől fogva oktatott (ELTE, majd PPKE).

Ujlaky Tamás 1914 - 1995 jogász

1964-től aktív szerepe volt a számítástechnika hazai meghonosításában. Az 1960-as évek végén hívták meg az Infelor-ba, ahol 1974-es nyugdíjazásáig vállalatirányítási és adatfeldolgozási feladatok szervezésén dolgozott.

Vadász Dénes 1944 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa

Technológiatervezési programcsomagok tervezése, programozása és ipari bevezetése kötődött nevéhez. Az NME Általános Informatikai Tanszék alapító vezetője volt. Emlékét Vadász Dénes Emlékkorsó díj őrzi.

Uzsoky Miklós 1925 - 1995 mérnök

A hazai elektronikai kutatás/fejlesztés zseniális alakja volt. Az első hazai TV adó és az első mikrohullámú távközlési rendszer fejlesztője. Az elektronikai iparban a CAD gyártás úttörője volt (TKI, KFKI, BHG, VEIKI, SZTAKI).

Rabár Ferenc