Akik már nincsenek közöttünk


Név Születés Végzettség Kép Rövid bemutatás
Ábrahám István n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS, majd az IBM munkatársa, Később a Számalk Alkalmazási Főosztályának vezetője volt.

Ábel Lászlóné (Tánya) 1936 - 1992 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS programozója, majd az SZKI számítógépes részlegének vezető munkatársa volt.

Aczél István 1916 - 1962 jogász nagyításhoz kattints a képre

Az elektronikus számítógépek hazai bevezetésének egyik úttörője. 1945 után minisztériumi főosztályvezető, majd az OMKER igazgatója. 1957-től az MTA KKCS osztályvezetőjeként az M-3 alkalmazásainak szervezője, majd az MTA Számítóközpont igazgatója volt.

Adorján Bence 1921 - 1989 közgazdász
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

1957-től a KFKI munkatársa;. 1969-től az SZKI tudományos és műszaki-gazdasági tanácsadója, majd igazgatóhelyettese volt. Az 1980-as években megjelent számítástechnikai művei nagy sajtóvisszhangot kiváltott, klasszikus dolgozatok voltak.

Almás Károly 1939 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1967-től jelentős szerepet töltött be az államigazgatás és nagyvállalatok számítástechnikai rendszereinek szervezésében és tervezésében, számítóközpontok vezetésében.

Arató Mátyás 1931 - 2015 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A matematikai statisztika, a valószínűség-elmélet és a számítástudomány nemzetközileg elismert kutatója. A MTA SZTAKI igazgatóhelyettese, a Számki és a Számalk igazgatója volt. A DE Informatikai Karának professzora volt.

Aszalós János 1931 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Ural-2 számítógép programozásától indulva a szakértő rendszerek kidolgozásáig jutott el. Intenzíven foglalkozott az utóbbi témakör elméleti alapjaival. Oktatási tevékenysége mellett ismert konferenciák előadója volt.

Bach Iván 1927 - 2006 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas, címzetes egyetemi tanár. Nemzetközileg is új eredményeket ért el a formális nyelvek és programrendszerek terén. A VEIKI , majd az MTA SZTAKI kutatója, a BME VIK Matematikai és Számítástudományi Tanszék alapító tagja volt.

Bakó András 1941 - 2017 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos munkatársa volt. Később oktatott a BME-n, az ÓE-n (és elődein) és a SZE-n; egyetemi tanár, többszörös intézeti igazgató. Érdeklődési területei: informatika, operációkutatás, közlekedéstudomány. Az NJSZT munkájának aktív résztvevője volt.

Bakos Tamás 1937 - 1998 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV, az Infelor, a Számki, majd a Számalk vezető munkatársa volt. Szakterülete a fordítóprogramok elmélete és gyakorlata. Több könyv szerzője (pl. MINSZK-2; COBOL; PASCAL az új PASCAL generáció; operációs rendszerek).

Bálint Róbert 1921 - 2009 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A BHG munkatársa, az OSZV első igazgatója, majd az ITV igazgatója volt. Alapító tagja volt az első hazai számítástechnikai kisszövetkezeteknek. A ZDS-EBON amerikai-német-osztrák vállalat, majd az Amex Amerikai–Magyar Kereskedelmi Kft. ügyvezetője volt.

Ballai János 1939 - 2017 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Malév Számítástechnikai Osztály megalapítója, majd 14 évig vezetője volt. A repülési informatika elismert alakja, a Malév globális informatikai integrálódásának egyik élharcosa volt. Korábban oktatott a KKMF-en. Részt vett az NJSZT iTF Adattár-építő munkájában.

Baráth Csaba 1939 - 2015 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Számítástechnikai pályafutását fejlesztőmérnökként kezdte, majd magas pozíciót töltött be több bankban és befektetési cégben. Elnökségi és igazgatósági tagja volt az MVM-nek és a Paksi Atomerőmű Vállalatnak.

Bárdos Attila 1941 - 2015 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. A Számoknál, majd a Számalknál dolgozott kutatóként, később oktatóként. Minisztériumi főtanácsos, majd az Educatio Kft. tanácsadója volt. Élete végén verseket írt.

Bein Kornél 1938 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Híradástechnikai fejlesztőmérnökként kezdett dolgozni, majd bekapcsolódott az MTA KFKI TPA-projektjébe. 1975-1987 között az SZKI-ban, később Ausztriában, Németországban és Svájcban szoftver-fejlesztőként dolgozott.

Békéssy András 1925 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az elméleti fizika, a matematikai statisztika, a numerikus módszerek kutatása és alkalmazása mellett felismerte az elektronikus számítógépek jelentőségét, és hazánkban az elsők között foglalkozott matematikai és fizikai problémák számítógépes megoldásával.

Benedikt Ottó 1897 - 1975 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A 20. századi hazai irányítástechnika és automatizálási kutatások egyik kiemelkedő alakja és szervező egyénisége volt. Feltalálta az autiodin elnevezésű villamosgépet. Kossuth-díjas egyetemi tanár, a BME díszdoktora. Az MTA AKI alapító igazgatója volt.

Berecz Károly 1931 - 1990 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanulmányai előtt a pécsi TEFU NV karbantartó részlegénél dolgozott művezetőként. 1964-től a NIM IGÜSZI, majd az ÁSZSZ számítóközpontjának gépészeti tervezésével és karbantartásával foglalkozott, komoly szakmai hírnévre téve szert.

Bereczki Ilona 1927 - 2004 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE, majd a JATE tudományos munkatársa volt; Kalmár László professzor oktatási tevékenységének segítője, tankönyvei kidolgozásának aktív résztvevője. A hazai matematikai logika és programozás oktatásának egyik első hazai oktatója volt.

Berényi Miklós 1940 - 2017 mérnök

A NIM IGÜSZI-ben, majd az SZKI-ban statikai és dinamikai feladatok számítógépes megoldásával vált neve ismertté. Részt vett a BS2000 operációs rendszer fejlesztésében. Egyik alapítója volt a Softcoop-nak. 1988-tól tulajdonosa volt egy németországi szoftver vállalatnak.

Bod Péter 1924 - 2005 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az operációkutatás és a biztosításmatematika ismert művelője volt. A MABI biztosítási , majd az OTI öregségi és rokkantsági matematikusa. Az MTA Matematikai Kutatóintézet igazgatóhelyettese, a TB Nyugdíjbiztosítási Felügyelőbizottságának vezetője volt.

Bognár Katalin 1954 - 2014 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Első szakmai tapasztalatait az iparban szerezte. 1990-től a KLTE adjunktusa, majd a DE IK gazdasági dékán-helyettese volt. Aktívan vett részt az egyetemi közéletben. Érdeklódési területei voltak: tudásalapú technológia, leíró logikák, szemantikus web, ontológiák.

Bordás István 1941 - 2007 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar egészségügyi informatika jeles képviselője, egyik megalapítója volt. A Szekszárdi Kórház informatikai rendszerének kidolgozója, majd a szekszárdi Gyógyinfok igazgatója; egy ideig az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke volt.

Boros Pál 1950 - 2004 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A TKI tudományos munkatársa, majd önálló vállalkozó volt, végül kis-és középvállalatok vezetőségében dolgozott. Érdeklődési területei voltak: egészségügyi informatika, számítógépes grafikai tervezés, számítógépes és piaci marketing.

Borovszky László n.a. - n.a. mérnök

A Vilenki vezető kutatója, a FÉTIS (Félvezetős Telemechanikai és Irányító Szisztéma) kidolgozója volt.

Botka Zoltán n.a. - n.a.

informatikus

A KSH Országos Ügyvitel-gépesítési Felügyelet (OÜF) igazgatója volt.

Brányik Tamásné n.a. - n.a.

informatikus

Az IBM magyarországi képviseletének vezetője volt az 1970-1980-as években.

Braun Péter 1936 - 2016 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez kötődik az OTP bank informatikai korszerűsítése. Előtte 35 évig a VEIKI munkatársaként kezdett el foglalkozni informatikai rendszerekkel. Ez után a K&H Bank Rt. ügyvezető igazgatója, majd az OTP Bank vezérigazgató-helyettese volt. A VISZ elnöke volt.

Buda Szabolcs n.a. - 2009 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A controlling szakma egyik hazai úttörője volt. Gépészmérnök, később gyáregység vezető volt az FMV-ben. A Comporgan Rendszerháznál szervezési munkákat végzett. A MCE alapító tagja és aktív szervezője volt a Gyulai Számítástechnikai és Szervezési Akadémiának.

Csáki Frigyes 1921 - 1977 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Állami-díjas tudós. A BME rektora, az MTA AKI egyik alapító tagja volt. A szabályozáselmélet és az irányítástechnika tudományág egyik hazai megalapítója, terminológiájának és jelölésrendszerének kialakítója volt. Iskolateremtő volt; munkái alapművek.

Csákó Mihály 1941 - 2019 szociológus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe az oktatásszociológia. a politikai szocializáció és a szakképzés szociológiája; foglalkozott a pedagógusok informatikával szembeni attitűdjével is. Társadalmi tevékenysége szerteágazó; az MSZT alapító- és elnökségi tagja volt.

Csébfalvi Károly 1930 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Bányaterv alkalmazott matematikusa volt. 1962-ben megalapította NIM IGÜSZI Számolóközpontot, amely az ő vezetésével a magyar számítástechnika egyik máig ható bölcsőjévé vált. Univerzális érdeklődésű, köztiszteletben álló személyiség volt.

Csibi Sándor 1927 - 2003 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az információelmélet és a híradástechnika vezető szakembere, aki összekötötte a technológiai fejlesztést az elméleti megalapozással. 22 éven át a TKI vezető munkatársa, a BME Híradástechnikai Intézet alapító igazgatója; a HEI igazgatója volt. IEEE Fellow.

Dancs István 1933 - 2011 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Közgazdasági matematikusként munkálkodott az Országos Tervhivatalban (OT), az OT Számítóközpontban, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Dávid Gábor 1942 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI Igazgató Tanácsának titkára volt, majd a számítógép architektúra tervező csoportot vezette. Külföldi munkák után több hazai cég ügyvezető igazgatója volt. Úttörő szerepet játszott a digitális, műhold alapú adatátviteli rendszerek meghonosításában.

Dékán Pál 1932 - 1987 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó Vállalat után a SZÜV műszaki munkatársa volt. Később a NOTOOSZV vevőszolgálatát, majd a Számalk Szerviz Ügyfélszolgálati és Kooperációs Főosztályt vezette.

Dénes József 1932 - 2002 mérnök
MTA kandidátusa

Az MTA KFKI munkatársa, majd az SZKI-ban a Matematikai Laboratórium vezetője volt. A képfeldolgozás szakembereként ismerték.

Detrekői Ákos 1939 - 2012 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi díjas egyetemi tanár. A BME rektora, majd az NHIT volt elnöke. A Magyar Rektori Konferencia volt elnöke; a Rektor Emeritus cím birtokosa. A HUNAGI alapítója és első elnöke. Fő kutatási területei a geodéziai és a fotogrammetriai mérések, valamint a térinformatika.

Edelényi László n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben az M-3 számítógép építésénél a mechanikai munkák vezetője volt. A Telefongyár 1959-ben tervezett elektroncsöves-jelfogós EDLA ügyviteli gépét Ladó Lászlóval együtt tervezték (a számítógép neve az ő nevüket idézi).

Endrődy Tamás 1941 - 2014 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Legjelentősebb műve az MTA SZTAKI-ban az első hazai grafikus rendszer, a GD’71 tervezése és az ebből született szabadalom. Sokirányú kutatói munkája mellett a több egyetem tanára. Fő oktatási területei az Autocad és az Archicad.

Ésik Zoltán 1951 - 2016 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE tanszékvezető egyetemi tanára; külföldi egyetemek meghívott előadója, az Európai Akadémia tagja volt. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika, fixpontelmélet, iterációelmélet.

Faragó Sándor 1933 - 2016 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika oktatás egyik úttörője, a Számok alapító igazgatója volt. Szerkesztője volt sok számítástechnikai jegyzetnek, értelmező szótárnak, folyóiratnak. Tagja volt az NJSZT Elnökségének és Végrehajtó Bizottságának.

Farkas Ernő 1944 - 1994 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Programnyelv-, élőnyelv- technológiákkal dolgozott az MTA SZTAKI, majd a MorphoLogic munkatársaként. Több fordítóprogram hazai implementálása fűződik nevéhez. Ötlete alapján készült egy általánosan alkalmazható magyar mondatelemző.

Fehér Mátyás 1940(?) - 1998(?) matematikus

MÁV ösztöndíjasként került a MÁV-hoz, ahol a Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) fejlesztésének vezetője volt.

Fidrich Ilona 1932 - 1983 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának első évfolyamán végzett. A magyar számítástechnika egyik első kandidátusa volt. Munkahelyei: JATE, MTA SZK, BHG, MTA SZTAKI és SZKI. Az ESZR munkálataiban adatbázisokkal foglalkozott.

Frajka Béla 1933 - 2017 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK-en Kozma László professzor munkatársaként egyik megépítője volt a nyelvstatisztikai analízist végző célszámítógépnek. A HEI oktatója is volt. A VIK oktatási dékánhelyetteseként részese volt az Informatikai szak beindításának.

Frey Tamás 1927 - 1978 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Nagydoktori disszertációja a számítástudomány alapjaihoz kötődő első hazai dolgozat volt. 1963-tól az MTA SZK igazgatója, majd (villamosmérnökként!) a BME VIK Matematikai Tanszékének egyetemi tanára és az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt.

Füle Károly 1940(?) - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az Erőterv, a NIM IGÜSZI és a Számki alkalmazási programfejlesztője volt.

Gécseg Ferenc 1939 - 2014 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE emeritus professora. Az automataelmélet és az univerzális algebra neves kutatója volt. A szegedi automataelméleti iskola alapítója. Számos informatikai szakot indított be. 1975-1993 között a JATE Számítástudományi Tanszék vezetője volt.

Gémes Ferenc 1930 - 2019 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A DV Nagyolvasztójának termelési üzemvezetője volt. 1960-1970 között az Operációkutatási Csoportban vezetésével fejlesztették ki hazánk első vaskohászati alkalmazásait. 1971-től tevékenyen részt vett a NME KFFK rendszerszervező képzésében – főiskolai tanárként.

Gergely Csaba 1940(?) - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A távadatfeldolgozás elismert hazai szakértője, a PSZI műszaki igazgatója volt. 1991-2001 között a IFIP General Assembly tagja. Kulcsszerepe volt az IFIP Bécs-Budapesti Világkongresszusának előkészítésében és lebonyolításában.

Gerlitsné Friss Ilonka n.a. - n.a. matematikus

Az Infelor fiatalon elhunyt, tehetséges szoftver-fejlesztője volt.

Gesztelyi Ernő 1923 - 1991 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

1973-ban megszervezte és vezette a KLTE Számítástudományi Tanszékét. Meghatározó szerepe volt az informatika egyetemi oktatásában; számos jegyzetet írt munkatársaival. A színérzékelés matematikai leírása terén nemzetközileg is jegyzik eredményeit.

Gordos Géza 1937 - 2014 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas egyetemi tanár. A BME Híradástechnika szakán kezdett oktatni. A BME TMIT -n végigjárta a ranglétrát; 26 éven át tanszékvezető, 6 éven át a BME tudományos rektorhelyettese. A BAY-IKTI alapító igazgatója volt.

Gyires Béla 1909 - 2001 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A valószínűségszámítás, a statisztika és a lineáris algebra nemzetközi hírű kutatója volt. A KLTE TTK volt dékánja. Iskolateremtő, egyben tudományszervező személyiség: tanszéket, számolóközpontot alapított és beindította a KLTE-n a programozó matematikus képzést.

Gyuris László 1940(?) - 1970(?) matematikus

Az Szegedi Tudományegyetem tehetséges fiatal oktatója. Pogramozáselméleti témákkal foglalkozott.

Gyurós Tibor 1963 - 2001 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Nagy reményekkel kecsegtető, dinamikus informatikai vezető. A TKI digitális telefonközpontjában kezdett, majd a Rollitron Informatika Rt. szoftverfejlesztője, később igazgatója volt. A Synergon Informatikai Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Az IVSZ alapító tagja, haláláig elnöke.

Hack Frigyes Mihály 1933 - 2016 tanár
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE tanárképzésnél az informatika oktatásának egyik megalapozója, a mikroszámítógépek oktatásba történő bevezetésének egyik kezdeményezője volt. Elsők között szervezett hazánkban középiskolai számítástechnikai szakkört.

Hajtó Aurél 1929 - 2001 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai műszaki és híradástechnikai számítógépes szervezés- és vezetéstudomány úttörője, az MKKE egyetemi tanára volt. A BHG után más vállalatoknál is vezetőként dolgozott; több mint 10 évig gazdasági igazgatója volt a SZÜV-nek, majd a Számalk Rendszerháznak is.

Háklár László n.a. - n.a.

informatikus

Vállalati ügyvitelszervező volt az Infelorban, majd a PM Számítóközpontjának vezetője volt.

Harnos Zsolt 1941 - 2009 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas kutató. A SZIE, majd a BCE Kertészettudományi Kar Matematikai és Informatikai Tanszékének vezetője, a BCE tudományos rektorhelyettese volt. Kutatási területei voltak: agrárökológia, biometria, agrárbiológiai problémák matematikai modellezése.

Hatvany József 1926 - 1987 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A CAD és a számjegyvezérlésű szerszámgépek nemzetközi hírű kutatója. Az MTA SZTAKI-ban úttörő részt vállalt a geometriai modellezés és a számítógépes grafika hazai eszközeinek kidolgozásában. Iskolát teremtett fiatal tehetségek gondozására.

Heckenast Gábor 1925 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar rádiózás doayenje. Meghatározó része volt abban, hogy 1950 után Magyarországon beindult a mágneses hangrögzítő berendezések gyártása. 1973-1992 között a Magyar Rádió műszaki igazgatója volt. Neves hazai és nemzetközi szervezetek tagja, elnöke volt.

Hoffmann Tibor 1922 - 2001 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az Egyesült Izzóban, a Vegyipari Egyesülésben, majd az MTA KFKI-ben nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a fémek olvadáselméletének témájában. Az OMFB-ben jelentős szerepet játszott a számítógépek magyarországi tudományos elterjesztésében.

Homonnay Hugó 1915 - 2000 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Ügyvitel- és rendszerszervezéssel foglalkozott a Ganz-MÁVAG-ban, majd a KSH-intézményeiben. Része volt abban, hogy az 1960-as években hazánk korszerű ICT 1900-as gépeket szerzett be. Fiatalok sora az ő környezetében tanulta meg a rendszerszervezői szakmát.

Horváth László 1931 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az első hazai építésű számítógép, az M-3 telex input-output berendezés fő szakértője. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Posta (majd Matáv), ahol az adatátviteli szolgáltatás hazai bevezetésnek megszervezését és irányítását látta el.

Horváth Mihály 1924 - 2006 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Címzetes egyetemi tanár. 33 évig volt a balatonfüredi Szívkórház főorvosa. Kiemelkedő szerepe volt a számítástechnika alkalmazásában a kardiológia és az izotópos diagnosztika területén. 1970 és 1980 között az OMFB egyetlen orvos-tagja volt.

Hosszú Miklós 1929 - 1980 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az NME egyetemi tanára volt, majd a GATE Matematikai és Számítástechnikai Intézet első igazgatója. A Hosszú-féle függvényegyenlet kidolgozója. Később operációkutatással, matematikai programozással és modellalkotással foglalkozott.

Hubert Béla 1939 - 2005

mérnök

1957-től az MTA KFKI tudományos főmunkatársa volt. A nukleáris műszertechnika, a digitális műszerek, később a számítástechnika terén végzett tervező, irányító munkát. Évekig volt az SZKi vezető munkatársa, majd a Duna Elektronika Kft. műszaki igazgatója.

Hutás Imre 1926 - 2015 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A magyar tüdőgyógyászat és az egészségügyi informatika egyik meghatározó alakja volt. A Korányi Intézet főigazgatója, a Pulmonológiai Klinika tanszékvezetője volt. Miniszterhelyettesként és államtitkárként sokat tett az egészségügyi informatika fejlesztéséért.

Hutter Ottó 1960 - 2006 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai eLearning jelentős alakja, informatikai szakíró volt. Az MTA SZTAKI eLearning osztályának vezetője, az eLearning Fórum kezdeményezője és társelnöke volt. A VISZ „Év Informatika Oktatója Díj” egyik megalapítója; nevéről 2006-ban díjat alapítottak.

Ihrig Péter 1942 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar számítástechnikai kiállítások és vásárok központi alakja volt. A NIM IGÜSZI-ben kezdett számítástechnikai marketinggel foglalkozni. Az 1988 és 2000 közötti Compfair kiállítások fő szervezője és vezetője, a COMPEXPO ügyvezető igazgatója volt.

Imreh Balázs 1945 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE Számítástudományi Tanszék, majd az önálló Informatikai Tanszékcsoport vezetője volt. Az operációkutatás és a kombinatorikus optimalizálás oktatója és nemzetközi szinten is elismert kutatója. Nagy munkabírású, eredményes tudományszervező egyéniség volt.

Imreh Csanád 1975 - 2017 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Nemzetközileg ismert kutató az online algoritmusok elemzése, a kombinatorikus optimalizálás és az irányítható automaták területén. 2010-től az SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék vezetője volt – korai haláláig.

Inzelt Péter 1944 - 2019 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Közel öt évtizeden át dolgozott az MTA SZTAKI-ban; 1993-tól 2015-ig volt igazgató. 1987-2004 között volt a KF Infrastruktúra Kft. ügyvezető igazgatója. Az ELTE informatika doktori iskolájának oktatója, címzetes egyetemi tanár.

Iványi Antal 1942 - 2017 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE egyetemi tanára volt. Kiemelkedő oktatási, kutatási, fordítói és könyvszerkesztői tevékenységet folytatott. A közreműködésével készült szakkönyveket és jegyzeteket évtizedeken át használták a felsőoktatásban.

Ivanyos Lajosné 1933 - 1997 tanár nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban csoport-, majd osztályvezetőként az ICL gép fogadásával, a TPA-70 operációs rendszereinek, az MSZKI termelésirányítási rendszerének kidolgozásával, a nyilvános hálózathoz kapcsolódás szoftver feladataival foglalkozott.

Jakab Ágnes 1943 - 2018 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1966-1974 között az Olajterv műszaki tervezője, majd vezető programtervezője volt. Később műszaki tudását, széleskörű műveltségét számítástechnikai szaklapok szerkesztésében hasznosította (Mikroszámítógép Magazin, Alaplap, Új Alaplap).

Jándy Géza 1922 - 1988 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A kibernetika, az operációkutatás, a rendszerelemzés és ezek építőipari alkalmazásai terén nemzetközi szaktekintély. Az MKKE Egyetemi Számítóközpont megalapítója volt. Az NJSZT Operációkutatási Szakosztályát 10 éven át vezette.

Jankó Géza 1941 - 2014 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MÜM SZÁMTI–ban, majd 1977-től az MNB-ben vezető beosztást töltött be. 1997-től a GIRO Rt. tanácsadója. Az ICL 1900 gépekkel Angliában ismerkedett meg. Közoktatási vénáját középiskolai tankönyv és a Magyar Rádió 25 előadásból álló sorozata fémjelzi.

Janni Éva 1952 - 2005 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Infelor Rendszertechnikai Vállalatnál szoftverfejlesztőként kezdte, majd az SZKI Mprolog projektjében vett részt. Szoftverfejlesztői munkáját a Bank Ausztriánál folytatta.

Jánosi Marcell 1931 - 2011 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Állami díjas konstruktőr, aki a világ első kazettás floppyjának (BRG MCD-1) feltalálója volt – ő a hazai hardveripar Rubik Ernője. Feltalálta az automatikus hidraulikus fröccsöntőgépet, és részt vett az első háromsebességes orsós magnó, a Calypso tervezésében.

Jarabek Lajos 1939 - 2005 tanár nagyításhoz kattints a képre

Matematika-fizika tanár volt Balatonfelvidéken. Ez után az EMG szoftverese, osztályvezetője, majd a KSH OSZI szoftverfejlesztések finanszírozásáért felelős munkatársa volt.

Jedlovszky Pál 1938 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa

A számítástechnikával vegyipari alkalmazások kapcsán ismerkedett meg. Dolgozott az AKI-ban, majd nyugdíjazásáig oktatott a BME-n. A „UNIX lépésről lépésre” című könyve alapmű minden kezdő programozó számára.

Jékel Pál 1932 - 2014 tanár
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1961-tól másfél évet az MTA KKCS M-3 gépe mellett töltött, majd a KLTE-n megszervezte a számítástechnika oktatását. A KLTE Számolóközpont vezetője, a TTK Dékáni Hivatal osztályvezetője volt. Számos szakmai szervezet tagja volt.

Jeney Kálmán n.a. - n.a.

informatikus

Eredetileg vasutas volt. A MÁV Adatfeldolgozó Főnökségén olyan számítógépes vasútüzemi rendszerek előkészítésében volt érdekelt, mint az üres kocsik elosztása, vonatközlekedési tervkészítés.

Kádár Iván 1921 - 1995 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MKKE tanszékvezető egyetemi tanára volt. Az ÉM Számítástechnikai Vállalat igazgatója, az Infelor tudományos munkatársa, az MNB főosztályvezetője volt. Az NJSZT első főtitkára; 1963-1981 között az IFIP igazgatótanácsának magyar tagja volt.

Kaliszky Sándorné Horváth Klára 1936 - 2013 mérnök

Pályafutása során sikeresen ötvözte az építőipari mérnöki tervezési feladatokat és számításokat az akkor még újszerű számítástechnikai megoldásokkal az SZKI-ban, ahol ezen a területen vezetőként is nagy tiszteletet és elismerést vívott ki magának.

Kalmár László 1905 - 1976 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A matematikai logika nemzetközileg elismert alakja, a számítástechnikai kultúra hazai úttörője. 1957-ben hazánkban elsőként indított be számítástechnika szakot a SZTE-n. Élő katalizátor volt a tudomány művelői, oktatók, kutatók és alkalmazók között. Életművét az IEEE Computer Pioneer Award díjjal ismerte el.

Kanyár Béla 1940 - 2015 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A SOTE Sugárvédelmi Szolgálat egykori vezetője; sugárvédelmi kutató és szakértő volt. Az 1990-es években irányításával integrálták a különböző ágazatok radiológiai hálózatait egyetlen országos sugárvédelmi rendszerré. Utóbb a VVE Radiokémiai Tanszékét vezette.

Kardos Gilbert 1930(?) - n.a. matematikus

Franciaországban, emigrációban nevelkedett magyar matematikus. Numerikus matematikával foglalkozott a Matematikai Kutató Intézetben, majd az MTA KFKI-ban.

Kárpáti László n.a. - n.a. mérnök

A Csepeli Számítástechnikai és Szervezési Intézet igazgatója volt.

Kecskés József 1927 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A Statisztikai Kiadó Vállalat igazgatója volt. Sikeres könyvkiadó: az Információ-Elektronika szakfolyóirat, majd a Számítástechnikai Évkönyvek, az NJSZT évkönyvei, a Számítástechnika újság és a Mikroszámítógép Magazin kiadása fűződött nevéhez.

Keresztély Zsolt 1942 - 1999(?) mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG tervező mérnöke, majd az Infelor, az SZKI, később a Computer Média Kft. vezető munkatársa volt.

Kiss Imre 1930 - 2002 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS munkatársa, majd az MKKE tanára volt. Munkásságával indult el az egyetemen az informatika tömeges oktatása. A Számítástechnikai Tanszék megalapítója volt, rndszerelmélettel foglalkozott. Emlékére alapították a Kiss Imre Tanulmányi Versenyt.

Klatsmányi Árpád 1923 - 2007 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1960-as években a hazai számítástechnikai fejlesztés úttörője volt. Vezetésével az EMG-ben létrehozták az EDS tranzisztoros építőelem-családot, a Hunor elektronikus számológépcsaládot, majd az EMG 830 moduláris számítógépet. 21 elfogadott szabadalma volt.

Knuth Előd 1943 - 1992 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI programozáselmélettel, adatbáziskezeléssel foglalkozó vezető szakembere volt. Számos hazai és nemzetközi rendezvény, konferencia szervezőbizottságának volt tagja. Korai haláláig jelentősen hozzájárult az adatbázis-kutatáshoz.

Kőhegyi János 1952 - 2017 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE TTK mestertanára volt; számos nagy szoftverfejlesztési projekt kidolgozója, irányítója. Aktívan közreműködött az ELTE-n az informatika (számítástechnika) tanári szak elindításában. Egy teljes informatika tanári generáció tekinti őt nevelőjének.

Könyves Tóth Kálmán 1929 - 2007 tanár nagyításhoz kattints a képre

Matematikus, nyelvész, tankönyvíró, bencés papnövendék volt. Az Egyetemi Számítóközpont munkatársaként elsősorban a felvételi vizsgák statisztikai feldolgozását végezte. Átdolgozta Bolyai Farkas “Űrtan elemei kezdőknek” c. könyvét.

Kormos János 1952 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Vezetése alatt a KLTE Közgazdaságtudományi Kar országos hírű oktatási és tudományos műhellyé vált; meghatározó szerepe volt az informatikusi szak kialakításában. Műhelyteremtő munkája és szakmai kisugárzása országosan is jelentős volt.

Kovács Attila 1939 - 2010

informatikus

 nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben informatikus volt a Számoknál, majd a KSH OSZI-ban. Újságíróként tevékenykedett az IDG-nél, a Monitornál. A magyar informatika első fél évszázadának egyik legjelentősebb tudósítója volt; emlékére alapították „Az év informatikai újságírója” díjat.

Kovács Győző 1933 - 2012 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS, az OVK, az SZKI és a Számalk vezető munkatársa volt. Az informatika népszerűsítése és a hazai távoktatás úttörője volt; megszervezte az első távtanulási tanfolyamot, a TV-BASIC-et. Az informatikatörténeti múzeum és alapítvány kezdeményezője. Az NJSZT volt főtitkára, az iTF tiszteletbeli elnöke.

Kovács János 1941 - 1996 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV, majd a Számalk szoftvervezetője, a Számalk-SOFTEC igazgatója volt. Az IBM operációs rendszerek szakértőjeként ismerték.

Kovács Magda 1931 - 2006 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai távoktatási rendszer egyik elindítója. Fejlesztő-, illetve tervező mérnök több helyen (ORION, ÉVITERV, Csepeli Fémmű, KGM Automatikai Társaság, HIKI). Az LSI Alapítvány létrehozója, elnöke. A GDF első rektora, a ZMNE címzetes egyetemi tanára.

Kovács Mihály 1916 - 2006 teológus nagyításhoz kattints a képre

A Budapesti Piarista Gimnázium tanára, a hazai középfokú számítástechnika-oktatás kiemelkedő úttörője. Az 1983-as magyar középfokú oktatási fejlesztések részben az ő kísérleteire épültek. 1984-ben érettségizett diákjai már mind tanultak számítástechnikát.

Kővári István 1940 - 2012 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1963-től az MTA KFKI-ban az elsők között foglalkozott a kisszámítógépek mágneses adathordozói illesztő/vezérlő berendezéseinek fejlesztésével és alkalmazásával. 1984-től a VIFI-ben a mágnesszalagok és diszkek fejlesztése és gyártása volt a feladata.

Köves Péter 1940 - 1999 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben részt vett az EMG 830 számítógép és a HUNOR programozható asztali számológép létrehozásában. Az SZKI-ban többek között létrehozta és szabadalmaztatta a mágneses billenésű klaviatúrát. Végül szoftverfejlesztőként dolgozott az IQSOFT-ban.

Kozma László (1902) 1902 - 1983 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A Bell Comp. kutatójaként tíz szabadalma volt. Az Egyesült Izzó, majd a Standard munkatársa. A BME egyetemi tanára, dékánja volt. Az első magyar elektromos számítógép, a MESZ-1 tervezője. Életművét az IEEE Computer Pioneer Award díjjal ismerte el.

Krajcsovits Márton 1937 - 2007 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az Infelor egyik alapítója, a Számki főosztályvezetője, majd a Számalk AFI igazgatója volt. Vállalati ügyviteli és operációkutatási témákban igazságügyi szakértő volt. Sakknagymester; a Sakkszövetség delegátusa volt a Nemzetközi Sakkszövetségnél.

Krammer Gergely 1937 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes grafika nemzetközileg elismert szakembere volt. Széleskörű volt érdeklődése más tudományterületeken is. Élete nagy részében az MTA SZTAKI-ban dolgozott, de tanári elhivatottságból majdnem kezdettől fogva oktatott az ELTE-n, majd a PPKE-n.

Krekó Béla (1915) 1915 - 1994 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1950-es évek közepétől az MKKE-n meghatározó alakja a matematika oktatás reformjának, az operációkutatás oktatásának. 1961-ben elindította a terv-matematikus közgazdász szakot. Generációk számára alapműként szolgáló könyvek szerzője.

Krekó Béla (1945) 1945 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

1994-től a PM Informatikai és Módszertani Intézetét vezette, majd biztosítás-matematikával és biztosításfelügyelettel foglalkozott. Részt vett a banki szabályozást meghatározó bázeli elvek kidolgozásában és honosításában.

Krepuska János 1925 - 2000 vegyész

1960-1980 között a NIM IGÜSZI osztályvezetője volt. Vegyipari alkalmazások területén dolgozott.

Kuba Attila 1953 - 2006 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE tanszékvezető egyetemi tanára volt. A számítógépes orvosi képfeldolgozás és diszkrét tomográfia jeles kutatója, iskolateremtő mestertanár, a tudományos közélet aktív résztvevője volt. Nevéről díjat neveztek el a téma fiatal kutatói, fejlesztői számára.

Kuttner János 1951 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1976-tól a Számki programfejlesztője volt, később a pénzügyi informatika terén dolgozott. Sok évet töltött Németországban és Ausztriában, ahol elsősorban a SIEMENS informatikai alkalmazásaival foglalkozott.

Ladó László 1919 - 2007 közgazdász
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME egyetemi tanára, professor emeritusa volt. Katonatiszt, közgazdász, a magyar üzemszervezés teoretikusa. A Telefongyárban Edelényi Lászlóval együtt tervezték az EDLA ügyviteli gépet (a gép neve az ő nevüket idézi).

Langer László 1947 - 1997 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A BME Folyamatszabályozási Tanszékének oktatója volt. Az IQSOFT-nál a dokumentum feldolgozó rendszerek szakértője, több ilyen rendszer hazai bevezetésének irányítója volt.

Lengyel Veronika 1947 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az első magyar nyelvű internet szakkönyv („Az internet világa”) szerkesztő-társszerzője volt. 1990-ben az első nemzeti informatikai stratégia összeállításának koordinátora volt a Miniszterelnöki Hivatal részéről.

Lenkei Ernő n.a. - 1980(?) mérnök

A MÁV Szállítási Információs Rendszer (SZIR) projekt meghatározó munkatársa volt. A Honeywell gép idején programozóként csatlakozott a MÁV Számító Központhoz.

Lipták Tamás 1930 - 1998 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Matematikai Kutató Intézetben kezdte pályafutását. A Kornai-Lipták-modell gazdasági és matematikai modell egyik kidolgozója volt. Saját, önálló eredményei is voltak, főként az operációkutatás területén. Az 1956-os események után azonban karrierje megtört.

Lőcs Gyula 1936 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A magyar programozási iskola egyik megteremtője volt. Az MTA KFKI TPA-70 alapprogramrendszere kidolgozásának egyik vezetője volt. Az 1960-as években egymás után írta meg az akkor megjelenő programozási nyelvekről könyveit, amelyekből generációk tanultak.

Lugosi Gábor 1934 - 2004 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájában végzett. Munkahelyei: Dunai Vasmű, KGM Vaskohászati Igazgatóság Számítóközpontja, GTI és Hungarocamion. Közben külső előadó volt a BME Vegyészmérnöki Karán, ahol ipari megbízásokkal is foglalkozott.

Madarász István 1926 - 2003 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Neurofiziológusként kezdett, majd számítástechnikai módszerekkel foglalkozott az orvostudományban. Interdiszciplináris módszereket fejlesztett ki sportolók teljesítményének vizsgálatára. Alapító elnöke volt az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztályának.

Majtényi György 1939 - 2002 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV Budapesti Számító Központ igazgatója. A számítógéppel támogatott tervezés témájában számos hazai és nemzetközi rendezvény előadója, e témában különböző projektek vezetője volt.

Makay Árpád 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1987-től 18 éven át vezette a JATE Egyetemi Számítóközpontot. Alapvető szerepe volt az egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében és az egységes elektronikus tanulmányi rendszer bevezetésében.

Mannhardt Endre n.a. - n.a. mérnök

Az MTA KFKI, majd az SZKI hardver-fejlesztője; meghatározó személyiség volt.

Márkus András 1949 - 2005 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója volt; hazai és külföldi egyetemek professzora, a CIRP nemzetközi műszaki akadémia levelező tagja. Az alkalmazott mesterségesintelligencia-kutatás nemzetközileg elismert, kiemelkedő személyisége.

Marton László 1947 - 2004 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1974-től haláláig a SZE-n és jogelődjeinél oktat; intézetvezető. Kutatási területe a közlekedéstervezés és forgalomelosztás számítástechnikai modelljei. Nevéhez fűződik a NETWINFO közlekedéstervezési programrendszer kidolgozása.

Marx Tamás 1958 - 1995

informatikus

Külföldön tanult és dolgozott, többek között az IBM-nél. Hazatérése után az IQSOFT-nál számítástechnikai tanácsadó volt.

Máté Levente László 1940 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kiemelkedő képességű kutató volt – előbb (Uzsoky Miklós munkatársaként) a villamoshálózatok gépesítésében, később kulcsszerepe volt az igények elbírálását és a nyugdíj megállapítását szolgáló rendszerek létrehozásában és jogszabályi követésében.

Matók György n.a. - n.a.

informatikus

Az MNB-ben az ügyvitel gépesítés elindítója volt. A Számokban irodavezetőként a kiadványozás területén dolgozott.

Mazzag Mihály 1941 - 1992 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben hardver-, az SZKI-ban hardverközeli szoftver-fejlesztőként dolgozott. 1983-tól külföldi projektekben vett részt neves cégeknél. Utolsó munkahelye az Epson cég volt, Kaliforniában.

Megyesi László 1939 - 2015 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának növendéke; komoly elméleti matematikai feladatok programjait dolgozta ki az M-3 számítógépre. Az SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője; címzetes egyetemi tanár.

Miskolczi László 1930 - 2009 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Dunai Vasműben a gyártásprogramozás és egyéb feladatok számítógépes megvalósításában vett részt szervezőként és programozóként egyaránt. Kiváló rendszerszervező volt. Később a miskolci NME Dunaújvárosi Főiskolai Karán oktatott operációkutatást.

Mojzes Imre 1948 - 2009 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME és a DE egyetemi tanára volt. Hazánkban elsők között foglalkozott a nanotechnológiával. Fő szakterülete a mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, mikroelektronika. Az ezredforduló Évszámkezelési kormánybiztosa volt.

Münnich Antal 1923(?) - n.a.

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Az ORION és az MTA KFKI után dolgozott az MTA KKCS-ben, az EMG-ben és az Infelorban. Az eszperantónak programozási nyelvként való használatát propagálta élete végéig. A “számítógép” szó megalkotója, szaknyelvi szabványosító volt.

Muszka Dániel 1930 - 2018 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A “Szegedi Katicabogár” megalkotója. 11 szabadalmat jegyzett. A SZTE Kibernetikai Laboratórium műszaki vezetője volt. 1975-től gyűjtötte a hazai vonatkozású számítástechnikai eszközöket, melyek kiemelkedő darabjai a szegedi Informatika Történeti Kiállításon láthatók.

Muzslai Róbert n.a. - n.a.

informatikus

A SZÜV igazgatóhelyettese volt.

Náray Miklós 1940(?) - 1985(?) matematikus nagyításhoz kattints a képre

A NIM IGÜSZI-ben az EMG 803 számítógép alapszoftvereinek fejlesztését vezette. Ez után az SZKI-ban, majd Németországban dolgozott különböző szoftver-fejlesztési projektekben.

Náray Zsolt 1927 - 1995 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Kossuth-, Akadémiai- és Állami díjas kutató. Az MTA KFKI igazgatóhelyettese, 1968-tól az ESZR magyarországi főkonstruktőre volt. 1969-ben – az ESZR bázis-intézményeként – megalapította az SZKI-t melynek főigazgatója volt egészen nyugdíjba vonulásáig.

Naszlady Attila 1931 - 2015 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A magyar orvostársadalom egyik „nagy öregje” volt, aki nem csupán a gyógyításnak és az orvostudománynak, hanem az egészségügynek, a kórházvezetésnek is kiemelkedő személyisége. Egyik úttörője és élharcosa volt a hazai egészségügyi informatikának.

Nemes Tihamér 1895 - 1960 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyike volt a magyar televíziózás megteremtőinek. A hazai számítástechnika egyik jeles úttörője; Kibernetikai gépek című könyvében külön fejezet szól a számítógépekről. Nevét viseli az Országos Informatikai Tanulmányi Verseny.

Németh Lóránt 1920 - 2008 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az ÉM Számgép, majd az Infelor igazgatóhelyettese volt. A KSH OSZI igazgatója, majd a MNB Felügyelőbizottság elnöke; a Comporgan-Diebold Magyarország megalapítója és igazgatója volt. A projektirányítás szakembereként ismerték.

Nemetz Tibor 1941 - 2006 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A Matematikai Kutató Intézet főmunkatársa volt. Tudományos kutatómunkáját elsősorban az információelmélet egyes témaköreiben és annak határterületein végezte. A hazai kriptográfia legismertebb kutatója.

Nyíry Géza 1942 - 2010 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BGF címzetes főiskolai tanára. Az Infelor igazgatóhelyettese, az OSZV és az ÁSZSZ igazgatója, majd a PSZÁF és a HIF vezető munkatársa volt. Az ISACA Magyarország megalakításának részvevője, majd elnöke volt.

Őry István n.a. - n.a.

informatikus

A SZÜV első igazgatója volt, körülbelül az 1980-as évek közepéig.

Pádár Gyula 1926 - 2006 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az Információ Feldolgozási Laboratórium, az Infelor igazgatóhelyettese, a számítógépes ügyvitelszervezés vezető szakembere volt.

Pál László 1942 - 2017 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Számítógépes tervezőként kezdte, majd iparpolitikussá vált. 1970-től az OMFB színeiben szervezte az ESZR és MSZR hazai munkálatait, irányította az SZKFP-t. 1994-1995 között ipari és kereskedelmi miniszter volt. Volt a MOL Rt. elnöke és az MVM vezérigazgatója is.

Páris György 1934 - 2016 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az OM főosztályvezetője, TII és a Tudorg igazgatója volt. Jelentős érdemei voltak a felsőoktatási intézmények számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztésében, a kutatóhelyek pályázati rendszerének kialakításában és az iskola-számítógépes programban.

Pataki Ernő n.a. - n.a.

informatikus

 nagyításhoz kattints a képre

Lyukkártyás szakember. 1945 után ezredesként a rádiófelderítés vezetője volt. Koholt vádak alapján börtönben ült, majd szabadulása után az MTA KKCS-nél programozással foglalkozott.

Peák István 1936 - 1989 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A JATE, a PSZF, az MKKE és az ELTE oktatója, egyetemi tanár volt. Kutatási területei: algebra és automataelmélet. Róla nevezték el a Nógrád megyei Peák István középiskolai matematika versenyt.

Peller Róbert 1940 - 2004 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Dolgozott a DATORG-nál, a KSH-ban és a KSH OSZI-ban. A Számalk vezérigazgató-helyettese volt. A rendszerváltozást követő vállalati privatizációk időszakában a SZÜV vezérigazgatója volt.

Perge Imre 1932 - 2011 matematikus

Az EKTF főiskolai tanára, az egri számítástechnika-oktatás megteremtője, a hazai számítástechnikai tanárképzés meghatározó személyisége volt. 1971-ben vezetésével jött létre a Számítástechnikai Csoport, majd Tanszék.

Pesti Lajos 1925 - 2013 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Kiváló taktikai érzékű politikus, a hazai számítástechnikai élet kiemelkedő megalapozója volt. A KSH elnökhelyetteseként kialakította a számítógépek alkalmazását elősegítő intézményeknek átgondolt hálózatát. Nevéhez fűződik az elektronikus média kialakítása is.

Péter Rózsa 1905 - 1977 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A ELTE egyetemi tanára, a rekurzív függvények elméletében nemzetközi hírű kutató volt. Az elsők között foglalkozott a rekurzív függvények számítógépes alkalmazásával. A „Játék a végtelennel” könyve az ismeretterjesztő könyvek klasszikusa.

Petőfi Sándor János 1931 - 2013 tanár
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Nemzetközi hírű nyelvész, szemiotikus, a szövegnyelvészet valamint a számítógépes nyelvészet úttörője volt. Több külföldi egyetem tanára; a JPTE, a KLTE és a Torinoi Egyetem díszdoktora volt.

Philip Miklós 1921 - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

1948-től hivatásos mérnök ezredes a Haditechnikai Intézetben, majd különböző ipari vállalatoknál volt alkalmazásban. 1965‐1974 között a HTE Elnökségének a tagja. 1991-től telekommunikációs tanácsadó volt.

Pintér László 1927 - 1997 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A SZÜV-ben vezetése alatt indult meg a váltás a Hollerith technikáról a számítógépek alkalmazására. 1981-ben az első hazai számítástechnikai kisszövetkezet, a Softcoop elnöke volt. Főiskolákon és tanfolyamokon több témában oktatott.

Pohlinger László 1933 - 2013 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Telefongyárban résztvevője volt az EDLA ügyviteli gép fejlesztésének. Később a MÁV karbantartó mérnöke volt.

Pölöskei Pál 1945 - 1985 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Ökonométerként részt vett 1976-tól az új gazdasági mechanizmus előkészítésében. A KGST számítástechnikai bizottságának tagja. A Számki főosztályvezetőjeként az IDMS adatbáziskezelő-rendszer hazai elterjesztését és mezőgazdasági VIR-ek fejlesztését vezette.

Pomázi Lajos 1934 - 2012 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár, 1984-1990 között a BDMF vezetője. A szakminisztériumban 10 éven át oktatás- és tudományszervezési feladatokat látott el. Az ÓE Pomázi Lajos-ösztöndíjat alapított hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók részére.

Pompéry Béla 1918 - 2015 jogász nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika hazai alkalmazásának egyik úttörője volt. A Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulásnál vezetésével dolgozták ki a hazai vegyipar egységes információs rendszerét (VIR), melynek alapelveit és módszereit számos egyetemen oktatta.

Pongrácz Tibor 1940 - 2019 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A matematika közgazdaságtani alkalmazásainak kutatója. A korai hazai számítástechnikai alkalmazások irányításában vezető pozíciókat töltött be (KSH OSZI, ÁNH, ÁVÜ, PSZTI, APEH). Később gazdaságpolitikai kérésekkel foglalkozott.

Póta László 1914 - 1975 jogász

A MÁV Vezérigazgatóságán a nyugdíjhivatalnál dolgozott. Hobbija volt a matematikai logika, ezen belül a többértékű logika.

Prékopa András 1929 - 2016 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas egyetemi tanár volt. Az operációkutatás egyik magyarországi megalapozója, kivételes tudományszervezői képességekkel rendelkező személyiség; a sztochasztikus programozás nemzetközileg elismert vezető kutatója volt.

Rabár Ferenc 1929 - 1999 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

1965-1967 között az Infelor alapító igazgatója. A laxenburgi IIASA mezőgazdasági programvezető kutatója volt. Az Antall-kormány első pénzügyminisztere. A BME és a PPKE egyetemi tanára volt.

Ratkó István 1943 - 2012 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

12 éven át matematikát oktatott a Berzsenyi gimnáziumban. Ezután az MTA SZTAKI-ban több orvosi számítógépes rendszer fejlesztésében vett részt. Később oktatott a Számalkban és a GDF-en; a GDF főiskolai tanára.

Rázga Tamás 1938 - 2011 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI, majd az SZKI közismert vezető szakembere volt; az infokommunikáció és a matematikai területén elért kutatási eredményeit jegyezték. Később a Számalk munkatársa lett.

Rochlitz Szilveszter 1943 - 2013 matematikus
egyetemi doktor

1968-tól a debreceni KLTE oktatója volt; 1972-től aktívan bekapcsolódott a programozó matematikus képzésbe. Később a KLTE Számoló Központjának volt a szoftverese 1992-ig. Tagja volt az NJSZT ODRA Munkabizottságának

Rónai Tibor 1932 - 2011 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az intelligens kártyák hazai bevezetésének úttörője volt. A szervező és ismeretterjesztő munkában szorosan együttműködött sok hazai partnerrel (pl. OMIKK, OMFB, MHB, NJSZT). Tagja volt neves külföldi szakmai szervezeteknek.

Roska Tamás 1940 - 2014 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI, majd az MTA SZTAKI vezető kutatója. Később iskolateremtő kutatóprofesszor, egyben a VVE tanszékvezetője. Alapító dékánja volt a PPKE ITK-nak. A neurális hálózatok, a vizuális információfeldolgozás és a celluláris szuperszámítógépek nagynevű kutatója.

Rózsa Pál 1925 - 2011 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A mátrixelmélet és a numerikus módszerek nemzetközileg ismert kutatója. Dolgozott a Matematikai Kutató Intézetben, az MTA KFKI-ban, oktatott a BME-n. A BME emeritus professora. A hazai számítógépek műszaki alkalmazásának egyik mentora.

Salánkiné Gulácsi Sára 1938 - 1990 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. A JATE Kibernetikai Laboratóriumában programtervezőként dolgozott. Közben oktatott a győri KTMF szegedi Vasút-közlekedési Tagozatán.

Sándor Ferenc 1923 - 1990 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Mérnökként dolgozott a Standardnál, a TKI-ban és a BHG-ben, majd 1953-ban a Matematikai Kutató Intézetbe került aspiránsnak. Dolgozott az MTA KKCS-ben, a KFKI-ban és a NIM IGÜSZI-ben is. Ezután Svájcba költözött.

Sánta Lóránt 1937 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. Az M-3 gép mellett kezdett, majd a Dunai Vasműben ipari alkalmazásokat valósított meg. Ez után az SZKI-ban, majd más intézmények számítóközpontjában vezető pozíciókat töltött be.

Sárossy József 1940(?) - 1986(?) mérnök nagyításhoz kattints a képre

Először műszaki fejlesztésekkel foglalkozott (EMG), majd nagygépes szoftverrendszerekkel (Infelor), programozási nyelvekkel (TKI), végül informatikai vállalkozó volt. Részt vett az ESZR program előkészítésében. A szakma ismert és megbecsült képviselője volt.

Schnell László 1923 - 1995 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Állami-díjas tanszékvezető egyetemi tanár. A BME informatikai oktatásának meghatározó személyisége. 1985-től a VIK dékánja is volt. Alapítvány és diplomadíj fűződik nevéhez (amíg élt, a Műszer és Irányítástechnika Tanszéket Schnell-tanszéknek is nevezték).

Sebestyén János 1911 - 2001 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A XX. század második felének meghatározó iparpolitikusa, a hazai számítástechnikai ipar egyik megalapozója volt. Az OMFB egyik megalakítója, általános elnökhelyettese; az SZKFP irányítója, az ESZR magyar oldalának vezetője volt.

Sike Sándor 1964 - 2015 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE TTK oktatója, aki az angliai Leeds-i egyetemen végezte PhD tanulmányait. 2013-tól az ELTE IK tanácsának tagja, 2015-től a Programozáselmélet és Szoftvertechnológia Tanszék vezetője volt – korai haláláig.

Síklaky István 1927 - 2005 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Vállalati, ügyviteli és számítógépes rendszerszervezéssel foglalkozott. Az 1970-es években munkatársaival kidolgozott – a maga idejében úttörő – moduláris alkalmazási programot és paraméterezhető nyelvet, amely a vállalatirányítás főbb funkcióit fedte le.

Simon Endre 1947 - 1986 matematikus

A JATE fiatalon elhunyt, tehetséges oktatója volt. Programozáselméleti témákkal foglalkozott. Kollégáival együtt létrehozták az objektumelvű alapokra épült “HLP/Szeged” fordítóprogramíró rendszert, amely nemzetközi érdeklődést váltott ki.

Simon László 1942 - 2014 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Sokoldalúan képzett, elismert gasztroenterológus; újdonságot kereső, bátran kísérletező tudós. A Tolna Megyei Kórházban (a Számalk-kal közösen) az ő vezetésével készült el hazánk első gasztroenterológiai szakértő rendszere, a GAIA.

Simonyi Endre 1937 - 2018 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Igazságügyi műszaki szakértőként elsősorban tárgy- és képfelismerési eljárások kidolgozásával foglalkozott; eredményeit felsőfokú intézményekben is oktatta. Magyarországon megalapította a HCC klubokat. Számos kémiai témájú találmánya volt.

Sipka Júlia 1950 - 2017 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai szoftver kereskedelem meghatározó személyisége, az SZKI és az IQSOFT vezető munkatársa volt. Aktív résztvevője volt mind a szakmai, mind az értékmegőrző tevékenységekkel foglalkozó civil közéletnek. Az NJSZT alelnöke volt.

Somogyi József n.a. - n.a. fizikus

Tehetséges operációsrendszer-fejlesztő volt a NIM IGÜSZI-ben, illetve az Infelorban. Később az MTA KFKI-ban, majd külföldön dolgozott.

Stahl János 1939 - 2008 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE professzora volt. Kutatási területe nagyméretű matematikai programozási feladatok dekompozicióval történő megoldása. A Számkiban a hazai népesség-nyilvántartási rendszer kidolgozásának irányítója volt.

Stuka Károly 1942 - 2011 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban szoftverfejlesztőként dolgozott, majd az OMFB-ben részt vett az ESZRMSZR programokban. 1971-1979 között Moszkvában az NICEVT magyar kiküldöttje, majd igazgatóhelyettese volt.

Szamosközi Zoltán 1950 - 1997 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A HIKI tudományos munkatársa, később a MEV osztályvezetője, a Microsystem Kisszövetkezet kereskedelmi vezetője volt. A Nádor Rendszerház Kft. alapítója, társtulajdonosa volt.

Szentes János 1940 - 1996 matematikus

Az SZKI vezető szakembere. Nevéhez fűződik a Qualigraph statikus programelemző szoftver kifejlesztése. Haláláig az EOQ magyar Szoftver Szakbizottságának elnöke; nevével díjat alapítottak az Európai Szoftverminőségügyi Konferenciák legjobb előadói számára.

Szentgáli Gyula 1923 - 1980 orvos nagyításhoz kattints a képre

1961-től haláláig a Szekszárdi Megyei Kórház igazgatójaként korát messze megelőző egészségügyi menedzser volt. Az országban elsőként indította el a számítástechnika egészségügyi alkalmazását a kórházak életében.

Szentiványi Tibor 1931 - 2009

mérnök

 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS, a KGM Számítóközpont, az Infelor és a MATÁV munkatársa volt. A számítástechnika népszerűsítése egész életét végigkísérte. A magyar szoftver export egyik megalapítója volt. Alapító elnöke volt a Kiss Áron Játéktársaságnak.

Szépe György 1931 - 2012 nyelvész
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A PTE nyelvész professzora volt. A hazai nyelvtudomány jelentős alakja; nyelvészgenerációk gondolkodásmódját meghatározó személyiség. Nevéhez fűződik a természetes magyar nyelvi szövegek számítógépes feldolgozásának beindítása.

Széphalmi Géza 1940 - 2002 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Orvos-informatikus. 1977-től az ÁSZSZ egyik vezetője, 1990-től vezérigazgatója volt. Az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály örökös titkáraként meghatározó alakja volt a Neumann Kollokviumoknak. 1977-ben a szegedi Informatikai Gyűjtemény egyik alapítója.

Szilágyi János 1948 - 1999 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyar térkép-digitalizálás és térinformatika vezető alakja; a Geometria Kisszövetkezet (később Kft.) alapító vezetője és fő tulajdonosa volt. Jelentős export tevékenységet fejtett ki.

Sziray József 1945 - 2015 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A NEVIKI után 26 éven át volt az SZKI vezető kutató-fejlesztő főmérnöke. 1966-tól haláláig a SZE-n oktatott; 14 éven át volt az Informatika Tanszék vezetője. 2008-ban az IBM Kutatóintézet (USA) Innovációs Díjban részesítette.

Szmrecsányi Klára 1943 - 2014 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi évei alatt kezdett el dolgozni az Infelorban. Későbbi munkahelyei: Számki, Számalk-DATAMAN Kft, IQSOFT és IFS Hungarian Kft. Közel 45 éven keresztül nagy jelentőségű projektekben vett részt.

Szondi Tamás n.a. - n.a. vegyész nagyításhoz kattints a képre

A Magyar Vegyipari Egyesülés Mérnöki Iroda (MAVEMI) nagyműveltségű számítástechnikusa, programozója volt.

Szűcs Ervin 1930 - 2008 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE TTK technika szakos tanárképzésének megszervezőjeként ismerték legtöbben. Korábban az ÉTI számítóközpontját vezette. Az ELTE és a JPTE tanszékvezető egyetemi tanára. Részt vett a Magyar Nagylexikon készítésében.

Tápai Tamás n.a. - n.a. jogász

A Volán Elektronika alapítója és első igazgatója volt.

Tarján Rezső 1908 - 1978 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS tudományos igazgatóhelyettese, az NJSZT alapító elnöke volt. A kibernetika egyik hazai élharcosa volt; meghatározó alapkönyve a „Gondolkodó gépek”. Nevét az informatika oktatásban kiemelkedő emberek számára adományozott díj viseli.

Tarnai Gyula 1932 - 2008 matematikus

Az MTA Matematikai Kutatóintézetének munkatársa. Numerikus analízissel foglalkozott.

Telbisz Ferenc 1932 - 2010 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI RMKI vezető munkatársaként az Internet hazai bevezetésének egyik úttörője, a számítógép hálózatok országosan elismert, a nemzetközi tendenciákat gyorsan követő szakértője. Nagy tudású szakemberként mindig törekedett tudását másoknak is átadni.

Terényi Lajos 1929 - 1970 teológus nagyításhoz kattints a képre

Piarista tanár, a programozott oktatás úttörője, kibernetikai automaták alkotója volt. Gépei közül legfontosabbak a Tanítógép (1962) és a Didaktomat (1964), amelyet Kovács Mihállyal közösen fejlesztett.

Trethon Ferenc 1923 - 2012 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Revizor volt a MÁSZ-nál, főrevizor az SZM-ben. 1974-től pénzügyminiszter-helyettes, míg 1977-1981 között munkaügyi miniszter volt. 1982-től a VVE Vállalatgazdasági csoportját vezette. Évekig a MTESZ társelnöke, az SZVT elnöke volt.

Tuschák Róbert 1927 - 2018 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe a szabályozástechnika, a villamos gépek és az irányításelmélet. Számos méretezési és szabályozási eljárás kifejlesztője. 1973 és 1979 között a BME VIK dékánja, 1984 és 1990 között a BME rektorhelyettese.

Ujlaky Tamás 1914 - 1995 jogász nagyításhoz kattints a képre

1964-től aktív szerepet vállalt a számítástechnika hazai meghonosításában. Az 1960-as évek végén hívták meg az Infelor alapítói, ahol 1974-es nyugdíjazásáig vállalatirányítási és adatfeldolgozási feladatok szervezésén dolgozott.

Uzsoky Miklós 1925 - 1995 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai elektronikai kutatás és fejlesztés egyik legzseniálisabb alakja volt. Az első hazai televíziós adó és az első mikrohullámú távközlési rendszer fejlesztője. A számítógéppel segített tervezés, ellenőrzés és gyártás úttörője. Munkahelyei: TKI, BHG, MTA KFKI és SZTAKI.

Vadász Dénes 1944 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Számítógépes technológiatervezési programcsomagok tervezése, programozása és ipari bevezetése kötődött nevéhez. Az NME-n oktatott; az Általános Informatikai Tanszék alapító tanszékvezetője volt. Emlékére Vadász Dénes Emlékkorsó díjat alapítottak.

Vajda Ferenc 1934 - 2004 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Munkássága döntően az MTA KFKI-hoz kötődött. Az SZE Informatikai és Villamosmérnöki Intézet igazgatója is volt. Folyamatosan oktatott a BME-n. Kutatási területe az elektronikus mérő- és irányító rendszerek, mikroprocesszorok, mikroprogramozás volt.

Varga Sándor n.a. - n.a. mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS első igazgatója volt. Előtte szovjet emigrációban a hadiiparban volt vezető.

Vargha Dénes 1928 - 2014 nyelvész
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A magyar számítógépes nyelvészet egyik kiemelkedő úttörője. Munkássága elsősorban az információkereső tezauruszok kutatására és a gépi fordításra terjedt ki. Később foglalkoztatta az MI és a számítógépes nyelvészet kapcsolata is.

Vásárhelyi Pál 1938 - 2008 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME Központi Könyvtárának főigazgatója volt. Érdeklődési területei a szakmai dokumentációk kezelése, számítógépes nyilvántartásuk és a szöveges visszakeresés. 7 évig a párizsi UNESCO-nál dolgozott, utána az MTA SZTAKI-ban. Öt világnyelven beszélt.

Vasvári György 1930 - 2015 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben az M-3 gép építésének résztvevője volt. Több intézmény (BM, Kerszi, MNB) számítástechnikai központjának vezetője volt. A Giro Rt. egyik létrehozója, vezérigazgatója; az informatika biztonság elismert szakértője volt.

Veidinger László 1935 - 2010 matematikus
MTA kandidátusa

Az MTA KKCS-ben meghatározó szerepe volt az M-3 mátrix-invertálással megoldható programozási munkáiban. Moszkvai aspiráns évei után a Matematikai Kutató Intézetben differenciálegyenletekkel foglalkozott.

Votisky Zsuzsa 1948 - 2018 könyvkiadó nagyításhoz kattints a képre

Neve egybeforrt a Typotex kiadóval, melyet 1989-es alapításától kezdve vezetett. Munkája – a TeX szedőprogram magyarításától az e-book kiadáson át a digitális szövegfeldolgozásig és adatbázis építésig – korszakos jelentőségű volt a hazai tudományos könyvkiadásban.

Weisz Istvánné Littner Judit 1939 - 2014 jogász nagyításhoz kattints a képre

Az Infelorban ismerkedett meg a számítástechnikával. A Infelor vezető jogtanácsosa; a Számalkban irodavezető volt, majd vezérigazgató, a vállalat privatizációjának szervezője. Elismert szaktekintélye az adatvédelemnek, a szerzői és a személyiségi jogoknak.

Zentai Béla 1914 - 1980 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Csepeli Autógyár, majd a Láng Gépgyár főmérnöke, majd 3 éven át a KGM fő energetikusa volt. A MTESZ első elnöke volt. 1962-től az OMFB főosztályvezetőjeként részt vett az SZKFP kidolgozásában.

Zimányi Magdolna 1934 - 2016 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI RMKI munkatársaként a hazai számítógép-hálózatos szakterület meghatározó személyiségei közé tartozott. A NIIF Program vezetőségében mindig az alkalmazói közösséget képviselte. Meghatározó szerepe volt a MEK kifejlesztésében.

Zsombok Zoltán 1938 - 1983 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kreatív szellemben foglalkozott a programozás alapjaival és módszertanával. A SZÜV Elméleti és Módszertani Osztályának 10 évig volt a vezetője. Később az ÁSZSZ főosztályvezetője lett korai haláláig


Létrehozva: 2016.05.22. 22:12