Pásztorné Varga Katalin

Születési dátum:
1931.08.18.
Születési hely:
Kisterenye
Végzettség, szakképesítés:
 • matematika-fizika szakos középiskolai tanár - ELTE - 1953.
 • francia fordító és tolmács - Idegennyelvi Főiskola - 1961.
 • Tudományos fokozat:
  MTA kandidátusa - 1973

  Az egyetem elvégzése után 1966-ig a Belügyminisztériumban (BM), majd 1967-1988 között az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (SZTAKI) dolgozik. Közben az ELTE-n is oktat: 1972-1975-ig óraadóként, 1975-1982-ig félállásban adjunktusként, 1982-2013-ig mellékfoglalkozású docensként.

  1952-1969-ig főleg kombinatorikai, információelméleti és valószínűségelméleti alkalmazásokkal foglalkozik. 1955-től 1966-ig az M-3 és a BULL Gamma számítógépen programoz be különböző feladatokat.

  1966-ban a SZTAKI-ban az Uzsoky Miklós által vezetett Digitális Technika Osztály munkájába kapcsolódik be. Ekkor megbízhatóságelmélettel és Markov folyamatokkal foglalkozik, majd részt vesz az Osztály Elektronikus CAD (számítógéppel segített áramkörtervezés gyártás és tesztelés) projektjében. Feladata a kétértékű (Boole) függvények minimalizálása. Erről írja meg Kalmár Lászlónál kandidátusi disszertációját, melyet 1973-ban véd meg. 1969 óta foglalkozik matematikai logikával és alkalmazásaival.

  Később részt vesz a Számítástechnikai Koordinációs Intézetben (SZKI) fejlesztett MProlog rendszer-példányok tesztelésében (Boole függvények minimalizálálását végző alkalmazásokkal). 1969-1980 között kiveszi részét a SZTAKI és a Toulousi Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS) CAD- témában közös kutatómunkájában

  1972-ben részt vesz az ELTE-n a Programozó matematikus szak tananyagának kidolgozásában. Matematikai logikát oktat az ELTE-n és Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE). Két egyetemi logikajegyzetet a programtervező matematikusok számára (1982-ben és 1992-ben). 2003-ban megjelenik Várterész Magdával közös (kézikönyvnek is alkalmas) logika könyvük, ami az akkori nemzetközi állapotot is összegzi. 1996-ban habilitál az ELTE-n.

  A megalakulásától kezdve az ELTE Informatika Kar (IK) Doktori Iskola témavezetője és előadója. 1973-tól 2002-ig Az MTA Számítástudományi Bizottsága tagja. 1985-1999 között az MTA TMB Matematikai és Számítástudományi Bizottságának titkára. 1998-2010 meghívott oktató a Debreceni Egyetem informatikai karán, valamint 2000-2012 között a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem magyar évfolyamán. 1996-2012 között minden évben előadásokat tart logika témában a Chambéry-i, Toulouse-i, Szabadkai, Újvidéki, Komáromi és a Szegedi Tudományegyetemen.

  Kitüntetései: Kalmár-díj (NJSZT, 1985), Pro Universitatae (1996), a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2012).

  És ami még fontos
  • Nagy családja van: 2 leány, 7 unoka, 10 dédunoka.
  • Szereti virágokat nevelgetni a kertjében és a virágládákban.
  • Az elmúlt időszak a tömegoktatás jegyében zajlott; ekkor, 2000 körül kezdeményezte a „logikai alapok a programozáshoz” tárgy hallgatóinak a logika versenyt, amit a tárgynak a számítástudománnyal való összevonásáig – a logikát szerető, a korábbi versenyeken jó eredményeket elérő hallgatók bevonásával sikerült életben tartani. Ez egyben tehetségkutatásul is szolgált.

  Létrehozva: 2016.03.22. 18:22
  Utolsó módosítás: 2020.01.07. 20:18