Kutatóintézetek

Rövid név Teljes név Alapítás Főbb tevékenységek
Haditechnikai Intézet (HTI)

Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet

1919 A HTI fő feladata hadászati eszközök tervezése és fejlesztése. A számítástechnika szempontjából annak a projektnek volt jelentősége, amely keretében 1967-1972 között egy C1 nevű célszámítógép… Tovább
MTA KFKI MSZKI

MTA KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet

1955 MTA KFKI mérés- és számítástechnikai igényeinek kiszolgálása. Országos és országon kívüli alkalmazói igények kiszolgálására mérés- és számítástechnikai eszközök, szoftverek és rendszerek fejlesztése. Nukleáris méréstechnika, számítástechnika:… Tovább
HIKI

Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet

1953 Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet a magyar ipar egy adott és jól körülhatárolható időszakában működött, feladata a diszkrét aktív és passzív elektronikai alkatrészek, majd később a… Tovább
CERN

CERN – European Organization for Nuclear Research

1955 A CERN az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a részecskefizikai kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a Nagy Hadronütköztető (LHC) és a World Wide… Tovább
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

n.a. Fekvőbeteg ellátás Tovább
VILLENKI

Villamos Energetikai Kutató Intézet

1953 Kezdetben analóg hálózati modellezése, később logikai kapcsolóberendezések, áramkörök, távmérő- és távműködtető berendezések fejlesztése. Fő feladata: villamosenergia termelésének és hálózati teherelosztásának elősegítése. Tovább
VKI

Villamosipari Kutató Intézet

1949 A Villamosipari Kutató Intézet célja volt azoknak az erősáramú ipar termelési értékének növelése, fejlettebb, korszerűbb termékek előállítása, szélesebb körben pedig mindazon problémák megoldása, amelyek révén… Tovább
TKI

Távközlési Kutató Intézet

1950 Információközlő rendszerek és berendezések kutatása, kidolgozása Műszaki, természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Mikrohullámú műszerek fejlesztése és félvezető rétegek szerkezetvizsgálata Tovább
Számki

Számítógép-alkalmazási Kutató Intézet

1976 Infelorból hozott tevékenységek: Alap és alkalmazási szoftverek készítése Hazai gyártású ESZR (Egységes Számítógép-Rendszer) kisgépek alapszoftverek Adatfeldolgozási rendszerek programjainak készítése Államigazgatási és vállalati számítógép-alkalmazások fejlesztése Elektronikus… Tovább
VEIKI

Villamosenergiaipari Kutató Intézet

1964 Hagyományos és atomerőművi hő- és villamosenergia-termelés Villamos hálózatok és berendezések Automatizálás, számítástechnika, információ-technológia Környezetvédelem Stratégiai tanulmányok Tovább
MTA MÉMI

MTA Méréstechnikai és Műszerügyi Intézet

1951 Az ENIAC-hoz hasonló elektronikus számítógép kifejlesztése Késleltető művonalas memória kísérletek. Tarján Rezső vezetésével 1955-ben alakult egy osztály a számítógép-memóriákkal és a kibernetikával (akkoriban a kibernetika… Tovább
MTA MKKL

MTA Méréstechnikai Központi Kutató labor

1958 Az intézmény feladata a tudomány és technika legújabb eredményeinek hasznosítása az ipari méréstechnika területén, különösen az erő, súly, nyomás, térfogat, sűrűség, tömegáram, hőmérséklet, hőmennyiség, optikai… Tovább
MIKI

Műszeripari Kutató Intézet

1950 Kezdetben az intézet fő feladata az akkor még gyenge fejlesztési osztályokkal rendelkező műszeripari vállalatok részére új gyártmányok kifejlesztése volt. Műszerfejlesztés és méréstechnikai kutatás, mint fő… Tovább
Hőtechnika KI

Hőtechnikai Kutató Intézet

n.a. Feladata a mérési adatok gyűjtése sok folyamat egyidejű vizsgálatánál (különösen villamosipari, energetikai és kémiai jelenségek követése. A Hőtechnikai Kutató Intézet 1963-ban szerzett be egy Data… Tovább
Vaskut

Vasipari Kutató Intézet

n.a. Tároló ferritgyűrűk fejlesztése. Négyszög-hiszterézisű ferrit-gyűrűk kutatása és fejlesztése 1957-ben kezdődött a Vasipari Kutatóintézetben dr, Nagy Endre ‘vezetésével Barna György, Kócsó illés, Papp János, dr.Pataky Balázs… Tovább
EFKI

Elektronikai Finommechanikai Kutató Intézet

1949 EFKI (Elektronikai Finommechanikai Kutató Intézet) néven számítástechnikai területen lyukszalag olvasók és lyukasztók, nyomtatóberendezések, valamint mágnesszalagos tárolók fejlesztésével foglalkoztak. Az utóbbiak vonatkozásában a közvetlen adatrögzítőként használt… Tovább
PKI

Posta Kísérleti Intézet

1891 A posta és távközlés kutatás-fejlesztési feladatainak végrehajtása a távközlés gazdaság, hálózattervezés, előfizetői rendszerek, kapcsolástechnika, anyagvizsgálat, környezetvédelem, hullámterjedés, műsorszórás, mobil távközlés, mikrohullámú átvitel, optikai rendszerek, postaforgalmi… Tovább
MTA KFKI

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet

1950 A magyar fizika kiemelése a többi tudományágnál is nagyobb elmaradottságból. Az 50-es évek első felében jó esély volt arra, hogy versenyképes kutatási eredményeket mutassanak fel… Tovább
MTA Matkutató

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

1950 Az Intézet tevékenységének területei: Algebra Algebrai geometria és differenciáltopológia Algebrai logika Matematikai analízis Kombinatorika és diszkrét matematika Geometria Számelmélet Valószínűségszámítás és statisztika Halmazelmélet és általános… Tovább
Infelor

Információ Feldolgozási Laboratórium

1965 Az Infelor-nak kétféle küldetése volt. Egy piaci és egy számítástechnikai. Már a magyar számítástechnika kibontakozásának kezdeteinél világossá vált az, hogy a számítógépes feladatok világa nem… Tovább
GRKCS

Gazdasági és Rendszertechnikai Kutató Csoport

1964 A GRKCS-ban 3 főosztályon, 3 elkülönült tevékenység folyt. Az alapítást kezdeményező OMFB szakmai munkáját segítő (pl. elemző tanulmányok kidolgozása), támogató főosztály A Magyar Gumiipari Vállalat,… Tovább
SZKI

Számítástechnikai Koordinációs Intézet

1968 Az Intézetet feladata volt, hogy megszervezze és irányítsa a hazai közreműködők részvételét a KGST keretében kialakított ESzR (Egységes Számítógép-Rendszer) létrehozásában, valamint összehangolja az e téren… Tovább
MTA KKCS

MTA Kibernetikai Kutató Csoport

1956 Fő feladata az első (és akkor még egyetlennek szánt) magyarországi elektronikus számítógép, az M-3 létrehozása volt. Területei: matematika, elektronika. Tovább
MTA SZTAKI

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet

1973 A SZTAKI a műszaki fejlesztés és kutatás, valamint a számítástechnika-alkalmazás hazai bázisintézete kívánt lenni. Tovább

Létrehozva:2020.11.29. 23:44

Utolsó módosítás: 2020.11.29. 23:44