Oktatási intézmények

Rövid név Név Alapítás Jogelőd/csatolt
BCE

Budapesti Corvinus Egyetem

1948

 

MKKE Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 1953-1990

BKE Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem; 1990 – 2000;

BKAE Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem; 2000 – 2003

BGE

Budapesti Gazdasági Egyetem

1970

BGF Budapesti Gazdasági Főiskola; 2000 -2015

PSZF Pénzügyi és Számviteli Főiskola 1962 – 2000
KKF Külkereskedelmi Főiskola 1971 – 2000
KVF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola 1969 – 2000

BME

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1782

BME Budapesti Műszaki Egyetem 1949 -2000

ÉKME Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 1955-1967

CEU

Közép-európai Egyetem

1991

Nincs jogelőd intézménye

DE

Debreceni Egyetem

1912

KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem 1952 – 1999

DATE Debreceni Agrártudományi Egyetem 1950 – 1999

DOTE Debreceni Orvostudományi Egyetem 1951 – 1999

WIPF Wargha István Pedagógiai Főiskola 1971 – 1999

DUE

Dunaújvárosi Egyetem

1953

DF Dunaújvárosi Főiskola 2000 – 2015

NME KFFK Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar 1969 – 1990

ME DFK Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar 1990 – 1999

EKE

Eszterházy Károly Egyetem

1948

EKTF Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger)

ETF Egri Tanárképző Főiskola

EKF Eszterházy Károly Főiskola

ELTE

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1635

MKPP Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem 1635-1950

BGGYTF Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1924 – 1999

Fényes Elek Szakközépiskola

Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola

1918

1918. Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Községi Szent Gellért Kereskedelmi Leányközépiskola (XI. Mező u. 1-3.) alapítása.
1940-től Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Horthy Miklós Úti Községi Szent Gellért Női Felső Kereskedelmi Iskola.
1950-től Állami Közgazdasági Gimnázium
1952-től Közgazdasági Technikum

2008. a Szakközépiskola megszűnt, ill a Budai Középiskolába olvadt.

GDF

Gábor Dénes Főiskola

1992

A Főiskola a Számalk bázisán épült ki, s mintegy annak (és a korábban alapvetően oktatással foglakozó Számok) oktatási munkáját folytatta, de új alapításként, nem jogutódként.

A Gábor Dénes Főiskola 2023. február 1-jétől Gábor Dénes Egyetem néven, alkalmazott tudományok egyetemeként működik tovább.

Hámán Kató

Hámán Kató Közgazdasági Szakközépiskola

1965

1884-ben a Főváros a Lipót utcában (ma Váci utca) megalapította a Lipót utcai polgári leányiskolát.
Az évtizedek alatt több oktatási-képzési profilváltáson és ezzel összefüggésben több névváltozáson és címváltoztatáson ment keresztül az iskola:
1895-ben az iskolát leánygimnáziummá alakítják Lipót utcai felsőbb leányiskola néven.
1906-1917 az iskola Budapest IV. ker. községi felsőbb leányiskola és leánygimnázium néven működött.
1911-1912-ben Baumgarten Sándor műépítész tervei szerint a II. kerületi Jurányi utcában iskola épül. (A Jurányi utca neve ekkor Szegényház utca.)
1917-1919 között az iskola neve Budapest IV. ker. községi leánygimnázium.
1919-ben az I. kerületi Magyar Királyi Werbőczy István Főgimnáziumból négy osztály kiválásával megalakult a Budapest II. kerületi Magyar Királyi Állami Mátyás Király Reálgimnázium, ideiglenesen a II. kerületi Marczibányi téri Rákócziánium-ba helyezve.
1920-ban az iskola a II. kerületi Jurányi utcába költözött, már öt osztállyal.
1922-ben az iskola neve Mátyás Király Főgimnázium lett.
1949-ben az iskola a II. kerületi Állami Gizella Királyné Leánygimnázium nevet kapta.
1950-ben lett az iskola Koltói Anna Leánygimnázium, majd 1954-ben Hámán Kató Leánygimnázium. 1964-ben indult az utolsó gimnáziumi évfolyam.

1965-ban az iskola keretei között megalakul a Hámán Kató Közgazdasági Szakközépiskola.

1991-ben az iskola felvehette a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola nevet, mint az első magyar középfokú számítástechnikai iskola.
2007. Az iskolát megszüntették, ill. beolvasztották a Bláthy Ottó Títusz Szakközépiskolába.

IBS

International Business School

1991

Nincs jogelőd intézménye

KE

Kaposvári Egyetem

2000

KMF Kaposvári Mezőgazgasági Főiskola (1961-)

PAEÁK Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara (1961-)

CSVMTF Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (1975 – )

TKI Takarmánytermesztési Kutató Intézet (Iregszemcse) (1971 – )

ME

Miskolci Egyetem

1949

NME Nehézipari Műszaki Egyetem 1949 -1990

MTE (TF)

Magyar Testnevelési Egyetem

n.a.

Testnevelési Főiskola

NJE

Neumann János Egyetem

1963

FGT Felsőfokú Gépipari Technikum 1963 -1969

GAMF Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola 1969 – 2000

KF Kecskeméti Főiskola 2000 – 2016

PAE Pallasz Athéné Egyetem 2016 – 2017

 

 

 

NKE

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2000

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2000 – 2012

RF Rendőrtiszti Főiskola 1970 – 2012

BCE Közigazgatástudományi Kar

ÁF Államigazgatási Főiskola 1977 – 2012

NYE

Nyiregyházi Egyetem

2016

NYF Nyíregyházi Főiskola 2001-től

OBS

Open Business School (Számalk Nyílt Gazdasági Iskola Kft)

1989

1988. február 1. A Számalk megalakította a Távoktatási Központot (SzTtK), Kovács Győző kezdeményezésére, Tömpe Zoltán vezetésével. Ez volt az első távtanulási technológián alapuló magyar menedzser iskola.

1993. A bankárképzés megállapodás alapján átkerült a magyar bankok által létrehozott Nemzetközi Bankárképző Központ Rt-hez, OBS szervezésében és közreműködésével.

2006 március 31-én Tömpe Zoltán távozott, az új ügyvezető igazgató Rohonczy Edit lett. A Számalk Open Business School részvényeinek 100%-át megvásárolta a Számalk Oktatási Rt.

2007. Az OBS tevékenységét beolvasztották a Számalk képzési profiljába.

ÓE

Óbudai Egyetem

2010

BMF Budapesti Műszaki Főiskola 2000 – 2010

BDGMF Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola 1969 – 2000

BDMF Bánki Donát Műszai Főiskola – 1991-től

KKMF Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola 1969 – 2000

KKF Kandó Kálmán Főiskola 1991-től

KMF Könnyűipari Műszaki Főiskola 1972 – 2000

NIK Neumann Informatikai (Főiskola) Kar 2000-2010

ÓE-hez tartozik (2010):

ALBA REGIA műszaki kar

Bánki Donát gépészeti kar

Kandó Kálmán villamosmérnöki kar

Keleti Károly gazdasági kar

Neumann János informatikai kar

Rejtő Sándor könnyűipari és környezetvédelmi kar

Ybl Miklós építéstudományi Kar

Doktori iskola (informatika, biztonságtechnika, anyagtudomány)

Egyetem Kutató és Innovációs Központ

PE

Pannon Egyetem

1951

VVE Veszprémi Vegyipari Egyetem 1951 -1990

PATE Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely, Kaposvár) 1989 – 1999

VE Veszprémi Egyetem 1990 – 2005

Piarista

Budapesti Piarista Gimnázium

1717

Nincs jogelőd intézménye

PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1950

PPRKHE Pázmány Péter Római Katolikus Hittudomány Egyetem 1950 – 1992

PTE

Pécsi Tudományegyetem

1367

JPTE Janus Pannonius Tudományegyetem 1982 – 1999

PMMF Pollack Mihály Műszaki Főiskola 1995 – 1999

POTE Pécsi Orvostudományi Egyetem 1951 – 1999

SE

Semmelweis Egyetem

n.a.

SOTE Semmelweis Orvostudományi Egyetem

SoE

Soproni Egyetem

1735

 

EFE Erdészeti és Faipari Egyetem 1962 – 1996

SoE Soproni Egyetem 1996 – 2000

NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem 2000 – 2008

NYME Nyugat-magyarországi Egyetem 2008 – 2017

 

Számalk Szakközépiskola

Számalk Szakközépiskola

1993

2013. Az iskola fenntartói jogát átvette a magyar Szalézi tartomány. Az iskola neve azóta: Számalk-Szalézi Technikum és Szakgimnázium.

Számok

Számítástechnikai Oktató Központ

1969

1969. A Számok, Számítástechnikai Oktató Központ az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet munkatársaiból alakult meg mint a magyar informatikai szakképzés első intézménye

1969 Megalakult az SZTI, Számítástechnikai Tájékoztatási iroda Kmethy Antal vezetésével

1974 Számok összeolvadt az SZTI-vel, megtartva a Számok, Számítástechnikai Nemzetközi Oktató központ nevet

1976 A Számok székház átadása (Etele út 68.)

1982 A Számalk létrejötte a Számok, a Számki (Infelor) és az OSZV vállalatok egyesüléséből

 

SZE

Széchenyi István Egyetem

1968

SZIF Széchenyi István Főiskola 1986 – 2001

KTMF Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 1968 – 1985

SZIE

Szent István Egyetem

1945

GATE Gödöllői Agrártudományi Egyetem 1945 – 1999

KÉE Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 1987 – 1999

YMÉM Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola 1972 – 1990

YMMF Ybl Miklós Műszaki Főiskola 1991 – 1999

SZTE

Szegedi Tudományegyetem

1581

SZTE Szegedi Tudományegyetem 1945 – 1962

JATE József Attila Tudományegyetem 1962 -1999

SZOTE Szegedi Orvostudományi Egyetem 1950 – 1987

SZGYOE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 1987 -1999

JGYTF Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1973 – 1999


Létrehozva:2016.07.07. 08:11