Abos Imre

Születési dátum:
1945.01.31.
Születési hely:
Budapest
Halálozási dátum:
2022.
Végzettség, szakképesítés:
 • villamosmérnök - BME - 1968.
 • Tudományos fokozat:
  MTA kandidátusa - 1981

  1968-tól a Távközlési Kutató Intézetben (TKI) dolgozott kutatóként. A Számítógép-tudományi főosztály egyik ismert fejlesztési tevékenységénél, az áramkörök automatikus tervezése, gyártása és ellenőrzése (ún. AuTer) rendszernél a nyomtatott áramkörök teljes tervezési és gyártási programcsomagját fejlesztette.
  1981-ben védte meg “Rétegtechnológiával előállított nagybonyolultságú elektronikus áramkörök gépi tervezésének elmélete” c. kandidátusi értekezését az MTA-n.

  1982-től az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Elektronikai Tervező, Gyártó, Ellenőrző Rendszerek Elmélete nevű csoportjában végez kutatásokat.

  1993 és 2000 között a Matávnál dolgozott, előbb az Üzleti kommunikációs szolgáltatásmenedzsment, utóbb a Termékmenedzsment osztályon, ahol új távközlési szolgáltatások (pl. ISDN, Internet, kábeltelevízió, menedzselt bérelt vonali szolgáltatás, ATM) bevezetése volt a feladata. 1995-2000 között a Matáv részéről szervezője volt a Hungarnet hálózatnak az Európai Kutatói Hálózathoz való kapcsolódását szolgáló projektnek.
  Az 1997. évi Innovációs Nagydíj Pályázaton az általa kidolgozott „Modern távközlési szolgáltatások a Matáv új adatátviteli hálózatán” c. pályaművel a Matáv elnyerte a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Innovációs Különdíját.

  2003-tól a Matáv Vezetékes üzletág Marketing stratégiai irodáján vezető stratégiai tervezőként dolgozott. Részt vett a vezetékes szolgáltatások stratégiájának kidolgozásában, új konvergens szolgáltatások (IPTV, VoIP és Internet, integrált hang/adat/tartalom stb.) bevezetésében.

  2007-től a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének (TMIT) docense, majd címzetes egyetemi tanára; szakterülete az infokommunikáció menedzsment. Tevékenysége elsősorban a modern infokommunikációs hálózatokhoz, a mérnöki menedzsmenthez, szabályozási témákhoz kapcsolódik.

  Az MTA Távközlési Tudományos Bizottságának tagja.

  Kitüntetései: Kiváló Ifjú Mérnök díj (TKI, 1970); Innovációs Díj (Matáv, 2000); Távközlésért emlékérem (HTE, 2007); HTE Aranyérem (Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, 2008); Puskás Tivadar-díj (HTE, 2010); Kozma László díj (BME VIK, 2010).


  Létrehozva: 2020.05.05. 21:21
  Utolsó módosítás: 2023.01.10. 18:34