Társadalmi szervezetek


Cím Teljes név Alapítás Főbb tevékenységek
BJMT

Bolyai János Matematikai Társulat

1891 Társulat elősegíti: a matematikai tudományos kutatásokat, a matematika alkalmazásainak fokozottabb meghonosítását és széles körű elterjesztését, a matematika oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását és a matematika népszerűsítését.… Tovább
BME KSZK

BME (Schönherz) Kollégiumi Számítástechnikai Kör

1976 Önszerveződéssel a BME Villamoskari Kollégiumában kialakítani egy olyan IT önképző kultúrát, amely sokszor beelőzte az egyetemi informatikai oktatást is. Tovább
CEPIS

Council of European Professional Informatics Societies

1988 CEPIS engages in research in a number of activities linked to its mission of improving and promoting high standards amongst Informatics Professionals in recognition of… Tovább
DECUS

DECUS (Digital Equipment Computer Users’ Society)

1961 Honlapunk DECUS név alatt foglalkozik az amerikai anyaszervezettel, valamint a vele kapcsolatban létrejött hazai felhasználói tömörülésekkel. 1. A DECUS (Digital Equipment Computer Users’ Society) története. … Tovább
ELFT

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

1891 Társulatunk – mintegy ezer lelkes és önzetlen fizikus és fizikatanár – tudományos konferenciákat és más szakmai találkozókat szervez, olyan nagy múltú lapokat jelentet meg, mint… Tovább
EMT

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

1990 Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, EMT, az a tudományos civil szervezet, amely 1990 óta meghatározó szerepet tölt be az erdélyi és Kárpát-medencei műszaki és… Tovább
GMT

Gazdaságmodellezési Társaság

1990 A GMT célja: a) A kvantitatív közgazdasági kultúra támogatása, fejlesztése és terjesztése b) A tudományos élettel és gyakorlati alkalmazásokkal kapcsolatos információk biztosítása a tagság számára… Tovább
GTE

Gépipari Tudományos Egyesület

1949   A magyar ipar, különösen a gépipar és a kapcsolódó szakterületek (kutatás, fejlesztés, képzés és továbbképzés, üzemszervezés, minőségügy, biztonságtechnika, szabványosítás, kereskedelem, stb.) területén dolgozó szakemberek… Tovább
Gyulakör

Gyulakör Számítástechnikai Akadémia szervező

1983 A Számítástechnikai és Szervezési Akadémia később Informatikai Akadémia szervezése, amely 1983-2002-ig 20 alkalommal volt Békés megyében (Gyula, Orosháza, Békéscsaba) Tovább
Hétpecsét Egyesület

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

2004 Az egyesület alapításával az volt a célja, hogy növeljék az információs társadalom biztonságát, elősegítsük az információvédelem kultúrájának és ismereteinek terjesztését és, hogy növekedjen az információvédelmi… Tovább
HOUG

Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete

2002 Tovább
HTE

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

1949 A hírközlési szakma elterjedésének elősegítése, a szakma fejlődési irányainak meghatározása, képviselete, a szakmai ismeretek terjesztése, a szakmai közösség belső kommunikációjának elősegítése, a szakma nemzetközi képviselete Tovább
HUNAGI

Magyar Térinformatikai Társaság (Hungarian Association for Geoinformation)

1994   Magyarország képviselete nemzetközi térinformatikai szervezetekben (Pl: EUROGI, GSDI, ISDE, CEOS) Konferenciák, rendezvények szervezése A magyar állam képviselete nemzetközi tanácskozásokon Nemzetközi projektek közvetítése Nemzetközi kapcsolatok… Tovább
HUNGARNET

HUNGARNET Egyesület

n.a. A HUNGARNET Egyesület a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program alkalmazói körébe tartozó felső-, és középfokú oktatási intézmények, akadémiai és más kutatóintézetek, közgyűjtemények – könyvtárak,… Tovább
HUNGIS

Hungis a Magyarországi Térinformatikáért Alapítvány

1991 Tevékenységének általános célja, hogy elõsegítse Magyarországon a térinformatika alkalmazásának elterjedését a legkülönbözõbb szakterületeken. Az Alapítvány ezen általános célkitûzések mregvalósítása érdekében a következõ tevékenységeket végzi: évente… Tovább
HUNINET Egyesület

Magyar Felsőoktatás Informatikai Egyesülete

1990 1990-ben a Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére alakult meg a HUNINET (Hungarian University Network) Egyesület. (Egyesület a magyarországi felsőoktatási számítógépes hálózat kialakítására és működtetésére), amely… Tovább
HUUG

Hungarian Unix User Group

n.a. A magyar Unix felhasználók egyesülése, a NJSZT keretei között. 11 intézményi felhasználó szervezte meg a csoportot. Tovább
IEEE

The Institute of Electrical and Electronics Engineers

1963 Tovább
IFAC

International Federation of Automatic Control

1957 Founded in Paris in 1957, IFAC is the worldwide organization tasked with promoting the science and technology of automatic control in all systems, whether for… Tovább
IFIP

International Federation for Information Processing (IFIP)

1963 IFIP activities are coordinated by 13 Technical Committees (TCs) which are organised into more than 100 Working Groups (WGs), bringing together over 3,500 ICT professionals… Tovább
INFODIDACT

Webdidaktika az Oktatásért és az Információs Társadalomért Alapítvány

1991 Az INFOÉRA és INFODIDAKT konferenciák szervezése. Iskola alapítás és működtetés. Az információs társadalomban kiemelkedő szerepet játszó webes módszerek kutatása, fejlesztése, ezek elősegítése. Az információs társadalom… Tovább
Infotér Egyesület

Informatika a Társadalomért Egyesület

2007 Tovább
ISZE

Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

1991 Tovább
ISZT

Magyarországi Internetszolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület

1997 A Magyarországi Internetszolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (ISZT) 1997-ben alakult abból a célból, hogy a magyar internetszolgáltatók közötti szakmai koordinációt és érdek képviseletet biztosítsa. Alakulása óta a két legfontosabb tevékenysége a… Tovább
ITK

Informatika Történeti Kiállítás

2012 A Szent-Györgyi Albert Agorában működő a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) által alapított Informatika Történeti Kiállítás (ITK) működtetése a következő NJSZT jelmondattal összefüggésben: „Megőrizni a múlt… Tovább
IVSZ

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

1990 Sikeresen küzdeni és végezni a IKT iparág foglakoztatási létszámának növelését a gazdaság hajtóerejének fokozását a piacbővítést és a az innovációt. Tovább
KÖZTE

Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete

2004 Tovább
KTE

Közlekedéstudományi Egyesület

1949 Tovább
MAE

Magyar Agrártudományi Egyesület

n.a. Tovább
MATE

Mérés- és Automatizálási Tudományos Egyesület

1952 Tovább
MATISZ

Magyar Tartalomipari Szövetség

1991 Érdekképviselet, adatbázis-forgalmazók, tartalomszolgáltató vállatok támogatás, tanfolyamok, konferenciák szervezése,jogi/etikai tanácsadás, nemzetközi kapcsolattartás Tovább
MBFT

Magyar Biofizikai Társaság

1961 A Társaság a magyar biofizikusok és a határterületi tudományokkal foglalkozók önkéntes alapon szervezett egyesülete. Célja a biofizika tudományának és a határterületi tudományoknak a támogatása társadalmi… Tovább
MEE

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1900 Tovább
MEIT

Magyar Egészségügyi Informatikai Társaság

1989 Tovább
MET

Magyar Energetikai Társaság

1991 A MET küldetése A Magyar Energetikai Társaság küldetése, hogy a hazai energetika szakembereit építő szellemiségű közösségbe szervezve, tevékenységét az ország és az állampolgárok érdekében fejtse… Tovább
MFT

Magyar Fuzzy Társaság

1990 A társaság első megalakulása 1990-ben az ELTE-n történt, az International Fuzzy Systems Association akkori alapszabályának megfelelően mint a European Chapter tagtársasága. Alapító társelnökei Vámos Tibor… Tovább
MGK

Magyar Gazdasági Kamara

1985 Az egész nemzetgazdaságot átfogó érdekközvetítő, érdekegyeztető, egyben klasszikus kamarai feladatköröket is betöltő szervezet. Feladatkörébe az alábbiak tartoztak: – külkereskedelmi és vámügyekben tájékoztatás a külföld felé;… Tovább
MIE

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

n.a. Tovább
MISZ

Magyar Innovációs Szövetség

n.a. Tovább
MKE

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

1935 Célok gyarapítja tagjainak szakmai és általános ismereteit és fejleszti hivatástudatát; állást foglal a könyvtáros-képzés és -továbbképzés kérdéseiben; figyelemmel kíséri és véleményezi a képző intézmények munkáját… Tovább
MKT

Magyar Közgazdasági Társaság

1894 Az MKT a magyar közgazdák legrégebbi, legjelentősebb szervezete, amely a közgazdasági ismeretek terjesztését, a szakmai közélet fejlesztését, a közgazdászok általános érdekeinek képviseletét vállalta feladatául. Mindezt… Tovább
MOT

Magyar Operációkutatási Társaság

1991 Operációkutatással kapcsolatos kutatás, fejlesztés. A magyar operációkutatási élet serkentése, konferenciák szervezése Tovább
MTE

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete

2001 a tartalomszolgáltatók egyeztetett és szakmailag megalapozott állásfoglalásokkal, és az önszabályozás eszközeivel járuljanak hozzá a hazai internetes piac fejlődéséhez. Tovább
MTESZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

1948 Ernyőszervezetként a magyar természettudományos és műszaki értelmiség érdekeinek közvetítése, ill. az állami tervek lebontása, közvetítése. Egyes kiemelt kérdések, elképzelések szakmai vitája. Tovább
MUT

Magyar Urbanisztikai Társaság

n.a. Tovább
MVISZ

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

1997 Az alapító vállaltok, költségvetési intézmények felismertél, hogy a magyar informatikai piacon szükség van egy olyan társadalmi szervezetre, amely képviseli az informatikai eszközöket, rendszereket és szolgáltatásokat… Tovább
NJSZT

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

1968 A Társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken: Az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését A szakma presztízsének, színvonalának… Tovább
OCG

Oesterreichische Computer Gesellschaft

1975 Az osztrák számítógépes társaság Ausztria egyik társadalmi szervezete a számítástechnika területén. Ausztriát e társaság képviseli az IFIP-ben. Tovább
OPAKFI

Optikai Akusztikai Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület

1933 Tovább
SZVT

Szervezési és Vezetéstudományi Társaság

1970 Tovább
TIT

Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat

1841 A Társulat országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára. A Társulat… Tovább

Létrehozva: 2016.07.07. 08:08