Felhasználási feltételek

 

Az Informatikatörténeti Fórum honlapja

 

 

Felhasználási feltételek

 

 

 1. Bemutatkozás

 

Tisztelt Felhasználó!

 

Az Informatikatörténeti Fórum (továbbiakban: iTF) a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) keretein belül, 2009 januárjában megalakult szakmai közösség, amely az informatika történetének feldolgozására, történeti emlékezetét szolgáló közkincsnek minősülő gyűjtemény létrehozására irányul, amellyel az ez irányú kutatásokat, oktatást, művelődést és információszerzést szolgálja. Küldetésünk az informatika történetével kapcsolatosan különböző helyeken és célokkal folyó kutatási, emlékmegőrzési és bemutatási tevékenységek segítése, elsősorban olyan eszközökkel, mint az informatikatörténet iránt érdeklődők számára találkozási lehetőségek és vitafórum biztosítása, valamint az ilyen tevékenységek számontartása és ismertségük előmozdítása.

 

Célunk továbbá egy olyan Adattár létrehozása, amelynek segítségével a Felhasználók megismerkedhetnek a több mint ötvenéves informatika eddig kialakult vívmányaival. Továbbá eltökélt szándékunk, hogy elősegítsük az informatika történetével kapcsolatos emlékek gyűjtését, valamint támogassuk a hazai informatikatörténet egyes területeinek feltárását végző projekteket.

 

Logónk a számítástechnikai berendezések történetében jelentőséggel bíró tárgyakból állt össze.

 

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

Honlap: Az Üzemeltető üzemeltetésében és a Szerkesztők által szerkesztett weboldal.

 

Felhasználási Feltételek: A Honlap működését szabályozó rendelkezések, amelyek a honlapról elérhető szolgáltatok jellemzőit, valamint a Felhasználók, a Szerkesztők és a Üzemeltető jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Felhasználási Megállapodás: A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás, amely a Felhasználási Feltételekben rögzített szabályok szerint a Holnapra történő belépéssel jön létre.

 

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotáshoz fűződő, az adott jogrendszer által biztosított jogok.

 

Közzététel: A Honlap bármely oldalán, aloldalán és/vagy meghatározott URL alatt történő hozzáférhetővé tétel, nyilvánossághoz közvetítés, továbbítás, terjesztés és kiadás.

 

Szolgáltatás: A iTF által Felhasználóink számára biztosított bármely szolgáltatás, beleértve a Honlap böngészését is.

 

Felhasználó: azon természetes személy, aki a Honlapot meglátogatja és ezzel a jelen Feltételeket elfogadja, valamint azt böngészi, és/vagy az azon elérhető valamely ingyenes szolgáltatást igénybe veszi.

 

Üzemeltető: A honlap fenntartását biztosító, az Impresszumban meghatározott jogi személy, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT).

 

Szerkesztők, szerkesztőség: A honlap tartalmi összeállításáért és folyamatos bővítéséért, gondozásáért felelős személyek; a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSZT iTF) szakmai közössége.

 

Tartalom: A jelen Felhasználási Feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes szöveges, grafikai és állóképes anyag értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

 

 

III. A Honlap szolgáltatásai

 

Az iTF szolgáltatásai a Felhasználók részére ingyenesek.

 

A Honlapra való belépéssel és annak használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, annak részeként a Szerzői Jogi Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket, valamint az adatvédelmi tájékoztatásokat, így a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, mint üzemeltető által kiadott Tájékoztatás és szabályzat a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság adatkezeléséről elnevezésű tájékoztatót és annak kiegészítését.

 

Kérjük, hogy ezeket alaposan és figyelmesen olvassa el, és amennyiben bármely rendelkezéssel nem ért egyet, úgy hagyja el a honlapot!

 

A Honlapra való belépéskor – a főoldalon – többek között a Hírek rovattal találkozunk, amelyben az informatika történet szempontjából jelentős történésekről, – többek között a Fórum jövőbeni rendezvényeiről is – találunk rövid információkat. Itt található a Rólunk menüpont is, amely a honlappal kapcsolatos információkat tartalmazza.

 

A Honlap további rovataiban – amelyek a vízszintes menüsoron keresztül érhetők el – információt találhatunk a Fórum tevékenységének megnyilvánulási formáiról:

 

 • szöveges beszámolók az iTF által szervezett Eseményekről, időrendben vagy betűrendben részletes tematikával és az elhangzott előadások, összejövetelek kép- és/vagy hang felvégeleire való hivatkozásokkal;
 • NJSZT 50 éves jubileumára készített menüsorokat
 • A Videótár tartalmazza a (hazai) informatika történetéről készült, elsősorban az Események alkalmából előállt kép és videó dokumentumok gyűjteményét. Itt találhatók még az „Arcképek a magyar informatika történetéből-portrék”, és az ITK kiállított tárgyak videói is, természetesen hivatkozásokkal az aktuális Adattár rovatra, valamint az informatika történetét bemutató egyéb videók is.

 

A Honlap áttekinti és rendszerezi a hazai informatika történetéről rendelkezésre álló ismereteket, információkat az Adattár menüpontban:

 

 • az informatika történetben szerepet játszó Személyekről szóló információk közzétételével,
 • a hazai informatika jelentős Intézményeinek (cégek, kutató- és oktatóhelyek, hivatalok stb.) bemutatásával,
 • a jelentősebb hazai Termékek (hardver-szoftvertermékek, alkalmazói rendszerek stb.) ismertetésével, végül
 • az informatika történetével foglalkozó írásos tanulmányok közzétételével.

A honlap bemutatja a hazai informatikatörténet virtuális tárlatlátogatását az Időutazást,  amely az Informatikatörténeti Adattár (iTA) gyűjteményén alapszik és bemutatja azt az utat, azokat a paradigmaváltásokat, azokat a mérföldköveket, amelyeket a magyar informatika a kezdetektől fogva napjainkig megtett.

 

 

A Honlap Kapcsolat menüpontjában található űrlap segítségével a Felhasználóknak közvetlenül a Honlap Szerkesztőinek címzett, a Honlap működésével, szerkezetével és tartalmával kapcsolatos elektronikus levél küldésére van lehetőségük.

 

A honlapon megjelenített Tartalom szerzői jogvédelem alá esik. Felhasználása, idézése esetén kérjük az internetes forrásmegjelölés általános szabályainak betartását. Ennek részletes szabályairól a jelen Felhasználási Feltételek Szerzői Jogi Nyilatkozat fejezete rendelkezik.

 

 

 1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

Felhasználó a Honlap tartalmát szabadon böngészheti, tanulmányozhatja, az információkat a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezésekre tekintettel, az ott meghatározott keretek között szabadon felhasználhatja.

 

A Honlap használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.

 

Felhasználó tartozik a Honlap tartalmát, különösen az ott érintett személyek személyiségi jogaira és személyes adatainak védelmére, továbbá az Üzemeltető és a Szerkesztők jóhírnevére tekintettel, tisztelettel kezelni és jogszerűen eljárni annak felhasználása során.

 

Különösen tilos a Honlapon közzétett személyes adatoknak az iTF céljától eltérő olyan felhasználása, amellyel Felhasználó jogosulatlan adatkezelést valósít meg.

 

A Felhasználó véleményét kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, harmadik személyek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett fejtheti ki. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerkesztők a hozzászólásokat, véleményeket jogosultak előzetesen ellenőrizni, moderálni, és azok közzétételét megtagadni. Felhasználó valamely hozzászólása, véleménye közzétételének megtagadásáért semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat.

 

A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

 

(a) hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;

 

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben az Üzemeltető vagy a Szerkesztők valamelyike ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen Felhasználási Feltételekben előírt szabályok megsértésével okozott, és teljes körűen tartozik azokért helyt állni.

 

 

 1. A Szerkesztők jogai és kötelezettségei

 

A Honlap tartalmának előállítása, a Honlapon bármely információ közzététele a Szerkesztőket megillető szerkesztői szabadság elvének megfelelően történik. A Szerkesztők nem felelnek azért, ha valamely információt nem tesznek közzé.

 

A Szerkesztők kellő gondossággal járnak el a Tartalom előállítása és közzététele során, és mindent elkövetnek a Honlapon közzétett információk pontossága, hitelessége, teljessége és valódisága érdekében.

 

A Szerkesztők kizárják mindennemű felelősségüket a Honlapon közölt információk nem megfelelősége, pontatlansága, nem teljessége vagy valótlansága miatt. Kérjük, hogy amennyiben ilyen információt talál. úgy azt a “Kapcsolat” menüpont alatt található űrlap segítségével jelezze felénk!

 

 

 1. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

 

A Honlap Üzemeltetője biztosítja a Honlap működését és a Felhasználó részéről történő elérését.

 

A Honlap biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. A Honlap Üzemeltetője nem garantálhatja annak non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a Honlap.

 

A Honlap Üzemeltetője jogosult a Honlap karbantartása érdekében annak elérését szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlap mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Honlap Üzemeltetője törekszik a szolgáltatás nyújtás folyamatos biztosítására.

 

Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a Honlap használatával kapcsolatban. A Honlap Üzemeltetője kizár minden felelősséget, amely a Honlap használatából, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

 

 

VII. Szerzői jogi nyilatkozat

 

 

 1. Szerzői jogi védelem

 

A Honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, események leírásai, cikkek, képek, videók, az adattár és mint rendezett, válogatott összegyűjtött anyagok összessége az adatbázis, a honlap grafikája, megjelenítési módja, az Információs űrlapok, a táblázatok vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk szerzői mű (a továbbiakban: “mű”), amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt állnak. A tartalom egészében és egyes részleteiben is a szerzői jog által védett.

 

A Honlap, azon belül különösen az Adattár menüpont alatt található adatbázis az Üzemeltető és a Szerkesztők szellemi tulajdonát képezi.

 

Az Üzemeltető és a Szerkesztőség fenntartja mindazon, a szerzői jogi védelem alapján fennálló vagyoni és személyi jogait, amelyet kifejezetten nem ruház át a Honlap Felhasználója számára.

 

 

 1. Jogszerű felhasználás

 

A Felhasználó a Honlapra történő belépéssel elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, így a jelen fejezetben foglalt szerzői jogi tárgyú rendelkezéseket abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a Honlapnak. A Honlap, annak tartalma a Szerkesztőséggel írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

 

A Honlap tartalma szabadon böngészhető, az itt található információk – a forrás megjelölésével – szabadon hivatkozhatók. A szabad felhasználásra kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

 

Magáncélra külön engedély nélkül, ingyenesen letölthetők az oldalon közzétett dokumentumok, feltéve, ha a letöltés közvetve sem szolgál üzleti célt, és nem hátrányos a mű rendeltetésszerű felhasználására, illetve a szerző érdekeit nem sérti.

 

Az oldalainkon olvasható művek többszörözése – a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában – a következők szerint engedélyezett: elérési út (link) bemásolásával az eredeti, hiánytalan és módosítás nélküli tartalomra mutatás külön engedély nélkül, szabadon elhelyezhető.

 

Minden más esetben az Üzemeltető és a Szerkesztőség kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhasználáshoz.

 

 

 1. Jogsértő felhasználás

 

Egyebekben a honlapot és annak tartalmát, akár egészben, akár bármely részletében tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is; tilos kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely az Üzemeltető vagy a Szerkesztőség jogait sérti vagy veszélyezteti.

 

A magáncélra letöltött anyagok további terjesztése tilos, és e tilalom megszegése kártérítési eljárást von maga után. Különösen tilos a magáncélú másolás esetén túl az oldalon közzétett műveknek bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása a Szerkesztőség írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül.

 

A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy a jelen Szerzői jogi nyilatkozattal ellentétes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Honlapon található bármely tartalom engedély nélküli felhasználása esetén az Üzemeltető és/vagy a Szerkesztőség haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket az érintett Szerző vagy szerzői jogi jogosult jogainak megóvása érdekében, amely magában foglalja a polgári és büntetőjog eszközeivel történő fellépést is!

 

 

VIII. Közérdekű adatok (Impresszum)

 

Szerkesztőség: NJSZT Informatikatörténeti Fórum (iTF)

Szerkesztőség (https://itf.njszt.hu/szerkesztoseg)

Elérhetőség: itf@njszt.org

 

Üzemeltető: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)

1054 Budapest, Báthori u. 16.

Tel.: (+36-1) 472-2710, 472-2730

Honlap: https://njszt.hu/

 

Tárhelyszolgáltató: DigitalOcean, LLC. 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013. Elérhetőség: info@digitalocean.com

Adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége: https://www.digitalocean.com/legal/terms/

A honlap tárolási helye: Frankfurt, Németország

 

 1. Panaszkezelés

 

Amennyiben a Felhasználónak akár a Honlap működésével, akár azon található információkkal kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt  a Szerkesztőség felé jelentheti be. Kérjük, hogy elsődlegesen a Honlap ”Kapcsolat” menüpont lehetőségén keresztül forduljon Szerkesztőségünkhöz, és legkésőbb a panasz érkezésének napjától számított 30 napon belül érdemben adunk választ megkeresésére.

 

 

 1. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya

 

A jelen Felhasználási Feltételek a közzététel napjától hatályosak.

 

Az Üzemeltető és a Szerkesztők fenntartják a jogot a Felhasználási Feltételek bármikor, előzetes értesítés nélkül történő, egyoldalú módosítására. Módosítás esetén az módosított Felhasználási Feltételek a közzététel napjával lépnek hatályba.

Közzététel napja: 2019. 02. 01.


Létrehozva:2016.09.08. 23:12

Utolsó módosítás: 2024.02.15. 13:30