Írások rovat

Ez a rovat a magyar vonatkozású informatika történetével foglalkozó, eddig összegyűjtött írásos anyagokat tartalmazza, az alábbi témák szerint csoportosítva.

  • Általános informatika történet: az informatika nemzetközi történetére vonatkozó írások;
  • Magyar informatika történet: a hazai informatika történetét bemutató írások, beleértve a magyar szakembereknek a világ informatikájában betöltött szerepének bemutatását is;
  • Egyes szakterületek (pl. oktatás, iparágak, államigazgatás stb.) informatikai történetére vonatkozó írások;
  • Egyes (hazai) intézmények informatikai történetét leíró anyagok;
  • Egyes termékekre (hardver-szoftver eszközökre vagy alkalmazási rendszerekre) vonatkozó történeti írások;
  • Személyekre vonatkozó írások (életrajzok, méltatások stb.).

A Gyorskeresővel a szerzö(k) nevére valamint a címben előforduló szavakra kereshetünk.

Az Írások lista olyan táblázat, amelynek minden sora egy-egy anyag fontosabb paramétereit (szerző, cím stb.) írja le. Innen az adatlapokra juthatunk, ahonnan az esetek egy részében – ha elektronikusan tároltak – az írások is letölthetők.

Nem célunk, hogy valamilyen területről teljes irodalomjegyzéket adjunk: a szakmai publikációk, illetve egyéb anyagok csak akkor kaphatnak helyet a rovatban, ha közvetlen informatikatörténeti vonatkozásuk van.

Az Adattár tartalmaz olyan segédanyagnak nevezett írásokat is, amelyek önállóan nem bírnak jelentőséggel (pl. egy személy önéletrajza), csak az a rendeltetésük, hogy az Adattár valamelyik bejegyzésében hivatkozni lehessen rájuk. Ezeket az Írások lista nem tartalmazza, de pl. a kereső programok megtalálhatják őket. A segédanyagok listája itt jeleníthető meg.

Ha a kedves olvasó segíteni tud a további gyűjtésben, illetve a meglevők pontosításában, kérjük, hogy a rendelkezésre álló adatokat az oldalsáv Üzenetküldés gombjával előhívott adatűrlapon keresztül adja meg.  Minden beküldött adatűrlapot előre is köszönünk.


Létrehozva:2016.06.15. 22:22