Ladó László

Születési dátum:
1919.09.06.
Születési hely:
Sopron
Halálozási dátum:
2007.11.16.
Végzettség, szakképesítés:
 • közgazdász - József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen - 1948.
 • könyvvizsgáló - 1951.
 • ügyvitelgépesítési-szervező - 1965.
 • Tudományos fokozat:
  MTA doktora - 1969 - Közlekedéstudomány

  1952-1963 között a Pénzügyminisztérium (PM) főrevizora volt.

  1963-től a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék, később a BME Társadalom- és Gazdaságtudományi Intézet Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék egyetemi docense, 1971-től egyetemi tanára, majd 1978-1984 között a Tanszék vezetője; 1992-től emeritus professor volt.

  Üzemgazdaságtani és logisztikai kutatásokkal, a vállalati szervezés és számvitel, illetve az anyagmozgatás rendszerelméleti kérdéseivel, elsősorban a termelési folyamatok mozgatási elemeinek optimalizálásával, ezen elemek gépesítésének rendszerelméleti kérdéseivel, a távolsági szállítás gazdasági hatásaival foglalkozott. Nevéhez fűződik az új költség-elszámolási eljárás és az üzemi rezsiköltségek új elemzési eljárásának kidolgozása és bevezetése.

  1954-től Magyarországon elsők között vizsgálta egy műszaki-gazdasági információs rendszer, s ezzel összefüggésben egy elektronikus géppark megvalósításának lehetőségeit. 1960-as évek elejétől jelentős szerepet vállalt „Az igazgatási és ügyviteli munkáknak a digitális technika eszközeivel történő automatizálása” című koncepciótervezet, valamint az elektronikus adatfeldolgozás hazai irányelveinek előkészítésében.

  Edelényi Lászlóval együtt a hazai fejlesztésű EDLA célszámítógép megépítésének egyik kezdeményezője (a számítógép neve az ő nevüket idézi).

  1957-ben lett a közgazdaságtudományok kandidátusa, majd 1969-ben közlekedéstudomány doktora. Számos könyv szerzője.

  Kitüntetése: Bartók Nagy András-életműdíj (Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 2005).

  És ami még fontos
  • 1941-ben a Ludovika Akadémián végzett és hadnaggyá avatták. A II. világháború végén Kiss János altábornagy mellett részt vett a nemzeti ellenállási mozgalomban (1944–1945). A II. világháború után,1945-ben leszerelt főhadnagyi rangban, 1951-től tartalékos főhadnagy.
  • 1992-től a Vitézi Rend tagja volt.

  Létrehozva: 2016.05.18. 20:04
  Utolsó módosítás: 2024.03.09. 09:32