Ladó László

Születési dátum:
1919.09.06.
Születési hely:
Sopron
Halálozási dátum:
2007.11.16.
Végzettség, szakképesítés:
 • közgazdász - József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen - 1948.
 • könyvvizsgáló - - 1951.
 • ügyvitelgépesítési-szervező - - 1965.
 • Tudományos fokozat:
  MTA doktora - 1969 - Közlekedéstudomány

  A Pénzügyminisztérium (PM) főrevizora (1952–1963). A BME Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék, illetve a BME Társadalom- és Gazdaságtudományi Intézet Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék egyetemi docense (1963–1971), egyetemi tanára (1971-1989) és a Tanszék vezetője (1978–1984). Emeritus professor (1992-től).

  Üzemgazdaságtani és logisztikai kutatásokkal, a vállalati szervezés és számvitel, illetve az anyagmozgatás rendszerelméleti kérdéseivel, elsősorban a termelési folyamatok mozgatási elemeinek optimalizálásával, ezen elemek gépesítésének rendszerelméleti kérdéseivel, a távolsági szállítás gazdasági hatásaival foglalkozott. Nevéhez fűződik az új költségelszámolási eljárás és az üzemi rezsiköltségek új elemzési eljárásának kidolgozása és bevezetése.

  1954-től Magyarországon elsők között vizsgálta egy műszaki-gazdasági információs rendszer, s ezzel összefüggésben egy elektronikus géppark megvalósításának lehetőségeit. 1960-as évek elejétől jelentős szerepet vállalt „Az igazgatási és ügyviteli munkáknak a digitális technika eszközeivel történő automatizálása” című koncepciótervezet, valamint az elektronikus adatfeldolgozás hazai irányelveinek előkészítésében. Edelényi Lászlóval együtt az EDLA megépítésének egyik kezdeményezője (a számítógép neve az ő nevüket idézi).

  Az MTA Tudományos Minősítő Bizottság aspiránsa (1954–1957), a közgazdaságtudományok kandidátusa (1957), a közlekedéstudományok doktora (1969). Számos könyv szerzője.

  Kitüntetései: A Vitézi Rend tagja (1992); Bartók Nagy András-életműdíj (2005).

  És ami még fontos
  • 1941-ben a Ludovika Akadémián végzett és hadnaggyá avatták. A II. világháború végén Kiss János altábornagy mellett részt vett a nemzeti ellenállási mozgalomban (1944–1945). A II. világháború után,1945-ben leszerelt főhadnagyi rangban, 1951-től tartalékos főhadnagy.

  Létrehozva: 2016.05.18. 20:04
  Utolsó módosítás: 2020.02.22. 09:59