Csibi Sándor

Születési dátum:
1927.02.06.
Születési hely:
Szeged
Halálozási dátum:
2003.04.12.
Végzettség, szakképesítés:
  • gépészmérnök - Budapesti Műszaki Egyetem - 1951.
  • Tudományos fokozat:
    MTA rendes tagja - 1987

    1949-től a Távközlési Kutató Intézet (TKI) munkatársaként a szervező Híradástechnikai Kutatási Bizottság kutató laboratóriumában dolgozik, további munkáit előkészítő feladatokon. (mikrohullámú passzív és aktív áramkörök vizsgálata, az utóbbiak modulációja). E témákat egymáshoz kapcsolva viszi később tovább.

    1951-től 1973-ig a TKI-ban tudományos munkatárs, majd tudományos osztályvezető, végül főosztályvezető. Az 1955 és 1969 közötti időszakban sztochasztikus módszereket dolgoz ki a szélessávú szögmodulációs rádiócsatornák kölcsönhatásainak és belső nem-linearitásainak elemzésére. Eredményeivel hozzájárul a legnagyobb kapacitású, hazai gyártású gerinchálózati rendszer legkritikusabb minőségi mutatójának, az egy telefonra eső standarderedő zaj csökkentéséhez.

    1973-tól 1997-ig egyetemi tanárként tanít és kutat a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) – 1991-ig az általa is alapított Híradástechnikai Elektronikai Intézetben (HEI), 1991-1997 között (az Intézet feléből létrehozott) Híradástechnikai Tanszéken. 1975-tól 1991-ig a HEI igazgatója egymást követő négy hivatali perióduson át. A BME Egyetemi Tanács választott tagja.

    Tíz tanártársával közösen kialakítják és oktatják az Információ közlése és feldolgozása c. tantárgyat. A cél: a sztochasztikus módszerek területén közös alapok teremtése a további szaktárgyak oktatásához és a hallgatók laboratóriumi munkájához. Ezen kívül oktatja az Információelmélet, valamint A többszörös hozzáférés tömeg-kiszolgálási és kódolási módszerei c. tárgyakat, illetve a Híradástechnika bevezető tárgyat. Kutatási eredményei is igen jelentősek.

    1997-től a BME professor emeritusa. Ekkor információelméleti témákkal kapcsolatos ipari-egyetemi kutatásokat végez a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszékén – hazai és külföldi kutatókkal közösen.

    1965-ben az United Nations és a Nemzetközi Távközlési Unio Postdoctoral Fellow-ja. Kutatószemináriumokat hallgat és tart a Harvard Egyetem, a University of California at Berkley és a Stanford Egyetem információelméleti csoportjaiban. 1971-1872 között vendégprofesszor Unideben az International Center for Mechanical Sciences (CISM) nyári iskoláján. 1991-1992 között vendégprofesszor a Darmstadti Műszaki Egyetem. 1999-ben kutató vendégprofesszor az University of Texas at Dallasban. 1972-1992 között a Problems of Control and Information Theory c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

    1961-ben elnyeri a műszaki tudományok kandidátusa fokozatot. 1973-ban megszerzi a Matematikai tudomány doktora fokozatot valószínűségszámítás és matematikai statisztika tudományágban. 1979-től az MTA levelező tagja, 1987-től az MTA rendes tagja. – 1994-ben az Institute of Electrical and Electronic Engineers (, az IEEE) IEEE Fellow-vá választja.

    Kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozat (1965); MTESZ-díj, Állami Díj (megosztva, 1970); Puskás Tivadar-emlékérem (1974).

    És ami még fontos
    • A Cápa-club tagjai (akik együtt végeztek az egyetemen, és 2. éves koruktól együtt készültek a vizsgákra. Azóta is jó barátok, még a síron túl is): Bach Iván (1927-2006), Boros Jolán Déri Jánosné (1921-2009), Csibi Sándor (1927-2003), Freud Géza (1922-1979), Frigyes Andor (1922-1992), Karsai Károly (1926-2004) és Tuschák Róbert (1927-).

    Létrehozva: 2016.06.28. 22:14
    Utolsó módosítás: 2020.06.17. 09:20