Csibi Sándor

Születési dátum:
1927.02.06.
Születési hely:
Szeged
Halálozási dátum:
2003.04.12.
Végzettség, szakképesítés:
 • gépészmérnök - BME - 1951.
 • Tudományos fokozat:
  MTA rendes tagja - 1987

  1949-től a Távközlési Kutató Intézet (TKI) munkatársaként a szervező Híradástechnikai Kutatási Bizottság kutató laboratóriumában dolgozott további munkáit előkészítő feladatokon. (mikrohullámú passzív és aktív áramkörök vizsgálata, az utóbbiak modulációja). E témákat egymáshoz kapcsolva vitte később tovább.

  1951-től 1973-ig a TKI-ban tudományos munkatárs, majd tudományos osztályvezető, végül főosztályvezető volt. Az 1955 és 1969 közötti időszakban sztochasztikus módszereket dolgozott ki a szélessávú szögmodulációs rádiócsatornák kölcsönhatásainak és belső nem-linearitásainak elemzésére. Eredményeivel hozzájárult a legnagyobb kapacitású, hazai gyártású gerinchálózati rendszer legkritikusabb minőségi mutatójának, az egy telefonra eső standarderedő zaj csökkentéséhez.

  1973-tól 1997-ig egyetemi tanárként tanított és kutatott a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME); 1991-ig az általa is alapított Híradástechnikai Elektronikai Intézetben (HEI), 1991-1997 között (az Intézet feléből létrehozott) Híradástechnikai Tanszéken. 1975-tól 1991-ig a HEI igazgatója volt egymást követő négy hivatali perióduson át. A BME Egyetemi Tanács választott tagja.

  Tíz tanártársával közösen kialakították és oktatták az Információ közlése és feldolgozása c. tantárgyat. A cél: a sztochasztikus módszerek területén közös alapok teremtése a további szaktárgyak oktatásához és a hallgatók laboratóriumi munkájához. Ezen kívül oktatta az Információelmélet, valamint Többszörös hozzáférés tömeg-kiszolgálási és kódolási módszerei c. tárgyakat, illetve a Híradástechnika bevezető tárgyat. Kutatási eredményei is igen jelentősek.

  1997-től a BME professor emeritusa. Ekkor információelméleti témákkal kapcsolatos ipari-egyetemi kutatásokat végzett a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Híradástechnikai Tanszékén – hazai és külföldi kutatókkal közösen.

  1965-ben az United Nations és a Nemzetközi Távközlési Unio Postdoctoral Fellow-ja. Kutatószemináriumokat hallgatott és tartott a Harvard Egyetem, a University of California at Berkley és a Stanford Egyetem információelméleti csoportjaiban. 1971-1872 között vendégprofesszor volt Unideben az International Center for Mechanical Sciences (CISM) nyári iskoláján. 1991-1992 között vendégprofesszor volt a Darmstadti Műszaki Egyetem, 1999-ben kutató vendégprofesszor az University of Texas at Dallas-ban. 1972-1992 között a a Problems of Control and Information Theory c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

  1961-ben elnyerte a műszaki tudományok kandidátusa fokozatot; 1973-ban megszerezte a Matematikai tudomány doktora fokozatot valószínűségszámítás és matematikai statisztika tudományágban. 1979-től az MTA levelező tagja, 1987-től az MTA rendes tagja. 1994-ben az Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) IEEE-Fellow-vá választja.

  Kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozat (magyar állam, 1965); MTESZ-díj (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége); Állami Díj (megosztva) (magyar állam, 1970); Puskás Tivadar-emlékérem (nemzeti fejlesztési miniszter, 1974).

  És ami még fontos
  • A Cápa-club tagjai (akik együtt végeztek az egyetemen, és másodéves koruktól együtt készültek a vizsgákra; azóta is jó barátok, még a síron túl is): Bach Iván (1927-2006), Boros Jolán Déri Jánosné (1921-2009), Csibi Sándor (1927-2003), Freud Géza (1922-1979), Frigyes Andor (1922-1992), Karsai Károly (1926-2004) és Tuschák Róbert (1927-2018).

  Létrehozva: 2016.06.28. 22:14
  Utolsó módosítás: 2023.04.23. 22:56