RÓLUNK

Rólunk

Az Informatikatörténeti Fórum (iTF) a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) keretein belül, 2009 januárjában megalakult szakmai közösség. Célkitűzésünk az informatika hazai történetének, fejlődésének és eredményeinek bemutatása és dokumentálása, a kezdetektől. (Bővebben ld. a küldetés menüpontban) Ezt a feladatot azért vállaltuk, hogy felhívjuk a mai és a majd következő generációk figyelmét a múltra, amelynek szakemberei – lassanként feledésbe merülő – úttörő munkájukkal alapozták meg a mai jelent és a lehetőségekkel telt jövőt. Ennek érdekében segítjük a különböző helyeken és célokkal folyó feltárási, emlékmegőrzési és bemutatási munkákat, az informatikatörténet iránt érdeklődők számára pedig találkozókat és vitafórumokat szervezünk, amelyek eredményeit értékeljük és terjesztjük.

Kiemelt feladatunknak tekintjük bemutatni a múltban fontos szerepet játszó személyeket, intézményeket, termékeket, rendezvényeket és írásokat, felhasználva a még élők szakmai emlékezetét is.

A céljainkat megvalósító – széles körű érdeklődéssel kísért – főbb tevékenységi köreink:

  • a hazai informatika meghatározó állomásait rögzítő konferenciák és találkozók szervezése,
  • a múlttal kapcsolatos emlékek folyamatos feltárása és gyűjtése, visszaemlékezések írása és videók készítése, illetve mindezek segítése,
  • adattár összeállítása a (főleg) hazai informatikatörténet jelentősebb személyiségeiről, intézményeiről, termékeiről, rendezvényeiről, dokumentumairól,
  • hírek szolgáltatása a fenti témakörökhöz kapcsolódóan.

Eredményeinket honlapunkon publikáljuk.

Az iTF munkáját Vezetőség irányítja; a jelenleginek tagjait 2016. augusztus 2-án az Óbudai Egyetemen tartott iTF közgyűlésen választottuk meg. Az Informatikatörténeti Adattár anyagait Szerkesztőség gyűjti, gondozza.

Együttműködő Partnereink értékes anyagi és szellemi segítségét ezúton is megköszönjük.

Munkánk során szorosan együttműködünk az NJSZT Informatika Történeti Kiállításával (ITK).

Logónk a számítástechnikai berendezések történetében jelentőséggel bíró tárgyakból került megszerkesztésre.


Létrehozva:2016.06.26. 11:58