Küldetés

 

Az iTF feladatának tartja a magyar informatikatörténet tevékeny alakjainak, tárgyi emlékeinek, eseményeinek, adatainak, jellemzőinek gyűjtését, rendszerezését, elemzését, feldolgozását, értelmezését, következtetések levonását. Feladata mindezek hozzáférhetővé tétele, bemutatása, terjesztése, oktatási célokra történő felhasználásának előkészítése. E munka jelentőségét fokozza, hogy a múlt és a jelen informatikai eseményei – intézményrendszerünk működése következményeként – nincsenek meg minden esetben hivatalosan, inkább csak a résztvevők emlékezete és alkalmi média közlemények őrzik azokat. Az iTF arra is vállalkozik, hogy olyan rendezvényeket szervezzen, amelyek egy-egy intézmény múltját elevenítik fel és ezeket később közzé teszi, valamint videó riportokban rögzítse egy-egy kiemelkedő személyiség tapasztalatait, élményeit, valamint egyes esetekben áttekintő kiadványokat készítsen.

Az iTF kiemelt feladata egy digitális archívum, „virtuális múzeum” létrehozása (Informatikatörténeti Adattár – iTA), amely adatokat gyűjt a szakma hazai szereplőiről, intézményeiről, termékeiről, rendezvényeiről, illetve fontosabb írásos, videó és egyéb hangzó anyagairól. Törekszik arra, hogy az archívum tény- és valószerű, valamint áttekinthető legyen. Az archívum ugyan jellegénél fogva nem lehet sohasem teljes, ám a szerkesztők törekszenek arra, hogy látókörükbe került minden adat és anyag begyűjtésre, rögzítésre és megőrzésre kerüljön. A különböző szempontok szerinti válogatás a feldolgozás és bemutatás során történik meg, figyelembe véve a publicitás tervezett szintjeit (pl. szerkesztők, külső bedolgozók, kutatók, szakmai közönség, általános érdeklődők, tanulók stb.). Az egyes szinteken a hozzáférési jogosultságok eltérőek.

Bövebben ld. az iTF céljairól szóló írást.


Létrehozva:2020.02.11. 16:24

Utolsó módosítás: 2024.06.11. 11:40