Csákány Antal

Születési dátum:
1933.
Születési hely:
Alsóság
Halálozási dátum:
2010.
Végzettség, szakképesítés:
 • villamosmérnök - BME - 1956.

 • Az Egyesült Izzóban töltött rövid időszak után 1957-től 35 éven át a Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) dolgozott tudományos főmunkatársként.

  A KFKI-ban kezdetben nukleáris elektronikai műszerek fejlesztésével, később a számítógépek közötti digitális adatátvitel kérdéseivel foglalkozott. A KFKI fénykorában meghatározó szerepet játszott az elektronikus műszerek és számítógépek fejlesztésében és alkalmazásainak feltérképezésében. Nagy érdeklődéssel és jelentős eredményekkel tanulmányozta a méréselméletben és a jelfeldolgozás terén felmerülő problémákat. Felismerései és módszerei alapvető jelentőségűnek bizonyultak a természettudományos kutatásokhoz az Intézetben fejlesztett és gyártott műszerek előállítása során. Számos okos kisműszert fejlesztett néhány fős technikus, műszerész csapatával (MTX csöves részecske-számlálók, rate-méterek). Ő fejlesztette ki a KFKI akkori büszkeségéhez, az ún. sokcsatornás analizátorokhoz az ún. non-overloading lineáris erősítőt.

  Az 1970-es évektől kezdődően bekapcsolódott az intersztelláris rádiójelek (üzenetek) adatfeldolgozása terén végzett elméleti és gyakorlati kutatásokba is.

  Az1980-as évek elejétől a kisszámítógépek alkalmazási lehetőségeit vizsgálva, azok oktatásban való felhasználása keltette fel a figyelmét.

  Az egyetemi oktatásban már pályája kezdetétől részt vett. Az ELTE Atomfizikai Tanszékén 1959-tôl félállású tanársegéd, 1965-tôl adjunktus, majd 1992 januárjától főállású egyetemi adjunktus volt. Fizikusoknak oktatott fő tárgya az Elektronika volt. 1997-ben történt nyugdíjba vonulásáig az egyetem Információtechnikai Laboratóriumát vezette; utána szerződéssel még 2007-ig tanított.

  A 48 éven keresztül végzett oktatói tevékenységét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Munkásságát a sok cikken túlmenően számos egyetemi jegyzet és szakkönyv fémjelzi, amelyek többsége még ma is keresett. Legismertebb könyve a Vajda Ferenccel együtt írt, több kiadásban is megjelent Mikroszámítógépek (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976). Ugyancsak Vajdával írta a Játékok számítógéppel címűt (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980).

  És ami még fontos
  • Érdekességként megemlítjük az általa tréfaként kidolgozott jelentésgenerátort: egy olyan számítógépes program, amely a betáplált szakmai és közhely-szókincsből jelentést írt a megadott paramétereknek (jelentés hossza, témaköre, pozitív vagy negatív kicsengés stb.) megfelelően.
  • Három unokáját maga vezette be a számítástechnika és informatika rejtelmeibe.
  • Kreatív hobbija volt a főzés.

  Létrehozva: 2020.04.20. 21:20
  Utolsó módosítás: 2024.06.21. 20:29