Ki kicsoda

Képzettség
Tudományos fokozat

Név Születés Kép Rövid bemutatás
Abonyi-Tóth Andor 1975 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK docense. Fő kutatási területe az internet-alapú, együttműködést támogató felületek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása és tanulásban betöltött szerepének vizsgálata.

Abos Imre 1945 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az új távközlési és vezetékes szolgáltatások tervezésének szakembere; hazai bevezetésükben úttörő szerepet játszott. A TKI, a SZTAKI, a Matáv munkatársa volt, majd a BME oktatója, címzetes egyetemi tanára.

Ádám Tihamér 1945 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A korabeli (EMG 830, ODRA, SIEMENS) számítógépek hardver-szakértője. TI digitális jelprocesszorok magyarországi konzulense. Nyolc éven át az ME Automatizálási Tanszék vezetője.

Alföldi István 1948 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KSH, KFKI, Bull, Kopint-Datorg munkatársaként országos projekteket (OBVH, MÁV , ÁNTSZ) irányított. 1997-2019 között az NJSZT ügyvezetőjeként sokat tett az információs társadalom iránti felelősség terjedéséért (pl. ECDL).

Angster Erzsébet 1953 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Számalk-ban oktató, majd a GDF-en tanszékvezető főiskolai docens, számos tantárgy kidolgozója, vezetője. Az objektumorientált tervezés és programozás egyik hazai úttörője. Mintegy 10 könyve jelent meg.

Antal Bálint 1985 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának adjunktusa. Fő kutatási területe a gépi tanulás és a képfeldolgozás, valamint ezek alkalmazása biológiai és orvosi problémák megoldására. Több neves kitüntetés birtokosa.

Apáthy István 1945 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az első kelet-európai mikroprocesszoros űreszköz főkonstruktőre. Az első magyar űrelektronikai berendezés egyik fejlesztője. Szakterülete: mérőműszerek fejlesztése űreszközök fedélzetére, az eredmények alkalmazhatósága.

Arató András 1950 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Front-end processzoros és hálózatos rendszerek fejlesztésével ás alkalmazásaival folgalkozik. Vakok, siketek, autisták és más sérültek részére tervez segédeszközöket. Az AAATE alapító tagja és magyar képviselője.

Arató Péter 1942 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

1988-tól tanszékvezető, majd a BME VIK tudományos dékánhelyettese, 2001-2006 között dékánja. Tématerületei: digitális technika, logikai szintézis, vezérlő egységek tervezése, magas szintű és rendszer szintű szintézis.

Asztalosné Gótzy Ilona 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Közel 50 éven át szolgálta a hazai számítástechnikát. Részt vett az első hazai számítógép, az M-3 üzemeltetésében, majd programozásában. Később távadatfeldolgozási, majd kisgépes alkalmazásokkal foglalkozott.

Bagonyi László 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG 830 egyik fejlesztője. Később az ÉGSZI főigazgató-helyetteseként az építőipar számítógépes hálózatának egyik létrehozója. Volt Softinvest vezérigazgató, majd a Gyógyír rendszert fejlesztő Novodata vezérigazgató-helyettese.

Bakonyi Péter 1938 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai Internet kutatás egyik vezetője. Volt a SZTAKI igazgató-helyettese. A NIIF Program vezetőjeként létrehozták az elosztott hálózati szolgáltatásokat, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

Bakonyi Viktória 1961 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1985 óta az ELTE-n dolgozik; a Média és Oktatásinformatikai Tanszék mesteroktatója. Kutatási területe: valós idejű alkalmazások, okos eszközök az oktatásban. Elkötelezett a tehetséggondozás területén.

Balatoni György 1951 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI PDP-specialistájaként kezdte. Az 1990 után elsőként Magyarországra jött DEC első kereskedelmi igazgatója lett, majd néhány év Deloitte senior tanácsadás után, a Ladimage Kft. tulajdonos ügyvezetőjeként vonult nyugdíjba.

Balázs Péter Attila 1975 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékén egyetemi docens. Kutatási területe a digitális képfeldolgozás, azon belül a képrekonstrukció, a diszkrét tomográfia és az MI módszerei a képfeldolgozásban.

Balázs-Piri László 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1972-1989 között az SZKI munkatársa, közben az OMFB szakértője. 1989-ben egyik alapítója, majd ügyvezető igazgatója az SZKI Recognita Rt.-nek. 1996-2008 között a Recognita Zrt. adminisztratív igazgatója volt.

Balla Katalin 1961 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A szoftverminőség magyarországi oktatásának úttörője. Munkája a szoftverminőség és -tesztelés kapcsolatának fontosságára és a szoftverfejlesztési folyamat javítására irányul.

Barabási Albert-László 1967 fizikus
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Erdélyi származású világhírű tudós; a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. Több egyetem (vendég) professzora. 2007 óta a CCNR (Northeastern University) vezetője.

Baracskai Zoltán 1953 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola témavezetője. A Doctus szakértő keretrendszer egyik fejlesztője és tulajdonosa, melyet több hazai és külföldi nagyvállalatnál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

Baracza Lajosné Dévai Gizella 1944 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A KSH informatikai fejlesztéseinek egyik vezetője. Nevéhez fűződik a statisztikai adatok adatbázisának kiépítése, a feldolgozási folyamatok integrálása, adattárház-építés, a statisztikai adatok meta-adatokkal való leírása.

Bárány Sándor 1951 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-1980-as években hozzájárult a hazai számítástechnika felzárkóztatásához. Később Ausztriában vállalati rendszereket tervezett és implementált, az IBM nagyvállalatai számára outsourcing megoldásokat készített.

Bártfai Barnabás 1969 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szakkönyvíró. Az első magyar szerzőtől származó hétköznapi embereknek szóló számítástechnika könyv szerzője, a BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft. vezetője.

Bartolits István 1954 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Távközlési fejlesztőmérnök 20 évig, majd HIF és NHH osztályvezető, 2010-től NMHH főosztályvezető. Jövőbeli hálózatokkal, új technológiákkal, szabályozásukkal foglalkozik. 1990-től a HTE vezetőségi tagja, 2011-től főtitkára volt.

Báti Ferenc 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika egyik meghatározó személyisége. Kiemelkedő szerepe volt a TPA számítógépek fejlesztésében. Neves cégeknél volt vezető. Fontos szerepe volt a nyugati és kelet-európai számítástechnikai kapcsolatok építésében.

Beck György 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

25 éven át a DEC, a Compaq , majd a HP hazai leányvállalatát vezette. Volt a Vodafone hazai leányvállalatának vezetője, a Vodafone Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója, majd 2019-ig elnöke. 2018-től az NJSZT elnöke.

Bedő Árpád 1946 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Nevéhez a CDL programozási nyelv magyarországi használata és Apple alkalmazások fejlesztése fűződik. Önálló fejlesztésként létrehozta a Kitáruló Adattár adatkezelő technológiát.

Bélády László 1928 mérnök
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A szoftvertechnológia világhírű művelője. Vezető pozíciókat töltött be kutatóintézetek (IBM, Mitsubishi Research, MCC) kutatási tevékenységében. A hazai eredmények nagyvilágban való terjesztését tanácsadóként segíti.

Bencsik Andrea 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A győri SZE és a szlovákiai J. Selye University professzora. Fő oktatási és kutatási területe a tudásmenedzsment. Számos nemzetközi és hazai tudományos cikk és könyv szerzője, konferenciák előadója; vállalati szakértő és tréner.

Benczúr András (1944) 1944 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI osztályvezetője, a FEFA ügyvezető elnöke, az ELTE TTK dékánja. Sztochasztikus folyamatok, számítógépes rendszerek hatékonyságvizsgálata, adatbáziskezelő- és információs rendszerek nemzetközi hírű kutatója.

Benczúr András (1969) 1969 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1997 óta a SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium vezetője. Kutatási területei: adattudomány, adatbányászat és Big Data technológiák, amelyekben az alapkutatástól az ipari alkalmazásokig terjedően tevékenykedik.

Benkő László 1971 mérnök nagyításhoz kattints a képre

5. osztályos korától a programozási nyelvek bűvöletében él; oktató programjával gimnáziumi versenyek győztese volt. Számítástechnikai könyvek írója, szerkesztője. 2001-től saját cégénél épületek gépészeti rendszereit tervezi.

Benkő Tiborné 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1961-1997 között a KFKI MSZKI-ban dolgozott. 1998-2015 között a BME VIK Elektronikus Eszközök tanszékén, majd a GPK Informatikai Laboratóriumában, később a MOGI tanszéken oktatott. 55 könyvével támogatta az oktatást.

Biró István 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Medicor fejlesztője, majd kiküldött Ausztráliában; utóbb főkonstruktőr, műszaki vezérigazgató-helyettes, végül a Medicor USA fejlesztője. A Computerworld Informatika egyik vezetője. Az IDG Hungary Kft. alapító ügyvezetője.

Biró Miklós 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatói és oktatói tevékenysége során az operációkutatás, a kombinatorikus optimalizálás, a döntéstámogatás, a szoftverminőség menedzselés, a szoftverfolyamat javítás és a szoftvertechnológia témákban ért el eredményeket.

Boda Miklós 1940 fizikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1971-től nemzetközi cégek K+F vezetésében vett részt (ABB, Data SAAB, Philips és Ericsson). 1996-ban az Ericsson Traffiklab, majd az R&D egység alapítója. 2004-2006 között az NKTH elnöke; hazai egyetemek rektori tanácsadója volt.

Bogdánfy Géza 1940 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika számos területén (műszaki, gazdasági és IT rendszerek) innovatív módon kamatoztatta fejlesztői, kutatói és vezetői képességeit. Fontosabb munkahelyei: ERÓTERV, NIM IGÜSZI, SZKI / SCI-L, KFKI ISYS. A hazai távmunka élharcosa.

Bogdány János 1937 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI-ban sokcsatornás analizátorok és a TPA kis-számítógép sorozat témavezetőjeként meghatározó fej-lesztő, osztályvezető volt. Később asszociatív processzorok fejlesztésén és az ESA Rosetta űrprogramjában dolgozott.

Bőgel György 1956 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Neumann-díjas egyetemi oktató és kutató. A technológiai fejlődés gazdasági, társadalmi és vezetési vonatkozásaival foglalkozik, ezekről a témákról számos könyvet és cikket publikált magyar és angol nyelven.

Bohus Mihály 1949 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1990-től a SZTE TTIK adjunktusa. A Számítógép-hálózatok c. tárgy vezető előadója, a Cisco Laboratórium vezetője. A Networkshop konferencia-sorozat egyik elindítója és szervezője. A szegedi ITMA meghatározó alakja.

Bojár Gábor 1949 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az általa alapított Graphisoft az Épületinformatikai Modellezés világpiaci vezetője. Nevéhez fűződik a vállalat bevezetése a tőzsdére, a Graphisoft Park és az Aquincumi Technológiai Intézet felsőoktatási vállalkozás megalapítása.

Bóka András 1929 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKCS-nél az M-3 építésének műszaki vezetője. Párizsi Műszaki-tudományos attaséként fontos témák hazai meghonosítója (mikroprocesszoros bankkártyák, napenergiás rendszerek, szerves hulladékok hasznosítása).

Bottka Sándor 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnikai kultúra elterjesztésért dolgozott; a nemzetközi TéT együttműködés, a KFI politika és a hazai KFI finanszírozás egyik irányítója, valamint több nemzeti program (pl. TNP, IKTA) felelőse volt az OMFB-ben.

Breuer Pál 1950 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI, majd a KFKI tudományos munkatársa (alakfelismerés, jel- és képfeldolgozás, mikroprocesszoros alkalmazások). Később a 3Soft cég ügyvezetője (1991-1998), utána más informatikai vállalkozásoknál vezetőségi tag.

Broczkó Péter 1950 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Szervezési, programozási, matematikai modellezési feladatokkal kezdte. Később szakújságíróként, egyetemi oktatóként és társadalmi munkában a számítástechnikai kultúra terjesztése érdekében tevékenykedik.

Brückner Huba 1946 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes oktatás és a multimédia oktatási környezet megvalósításának hazai úttörője. Az online információs rendszerek bevezetésének egyik kezdeményezője. Jelentős a szerepe a magyar-amerikai egyetemi csereprogramban.

Büttner György 1951 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az űrtávérzékelés hazai alkalmazásának egyik megteremtője; környezetvédelmi térképezéssel foglalkozik. Vezetésével hozták létre hazánk első EU-konform térképét. Koordinálta az EU-s CLC adatbázis készítését.

Buza Antal 1954 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A DV Számítástechnikai Főosztályán 10 évig dolgozott, 5 évig főosztályvezető-helyettesként. 1989-től nyugdíjazásáig a DUF tanszékvezetőjeként jelentős szerepe volt az informatika szakok bevezetésében.

Buzder Lantos József 1947 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakember, aki különböző – K+F, banki alkalmazási, kereskedelmi alkalmazási, közüzemi és hardverinfrastruktúra létrehozási – projektekben kamatoztatta tudását.

Charaf Hassan 1967 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A mobilalkalmazás-fejlesztések nemzetközi hírű kutatója, az informatikai fejlesztések hasznosulásának elősegítője. Az ipar és a felsőoktatás együttműködésének és a fejlesztés-orientált, hallgató-központú oktatás elkötelezettje.

Csaba László 1935 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az NIIF Program Műszaki Tanácsának vezetőjeként elosztott számítógép hálózati szolgáltatásokat hoztak létre, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

Csapodi Csaba 1940 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI munkatársa, majd a TKI-ban osztályvezető. A PKI főmérnöke. Az IHM Európai Uniós Integrációs és Szabályozási főcsoportfőnöke. Dolgozott a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseleten. Végül a GM főtanácsosa volt.

Csendes József 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1958-tól a KKCS-ben részt vett az M-3 gép építésében, majd az SZKI-ban az R számítógépek részegységeinek és termináljainak fejlesztését irányította. 1988-tól több cégnél vezetési és fejlesztési feladatokat végzett.

Csendes Tibor 1956 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Optimalizálás tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe a megbízható numerikus eljárások fejlesztése, valamint a globális optimalizálás elméleti és számítógépes kérdései.

Csépai János 1942 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Alapító tagja volt a MKKE Informatika kutatócsoportnak (1970) és a Számítástechnikai Tanszéknek (1972). 1971-ben meghatározó szerepe volt a számítástechnika képzés elindításában. 1990-ben létrehozta az MKKE SZK-t.

Cser László 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Szakterülete a gyártásinformatika, az adatbányászat és a gazdaságinformatika. A BCE Informatikai Intézetében beindította a Gazdaságinformatikai szak oktatását és e témában a Doktori Iskolát.

Cserfalvi Annamária 1975 mérnök nagyításhoz kattints a képre

2001 óta foglalkozik a hallássérültek ECDL jelnyelven történő oktatásával. Kidolgozta és 2005 óta sikeresen alkalmazza a számítógép használói ismertek artikulációs és jelnyelvi párhuzamos oktatásának módszertanát.

Csernay László 1931 orvos
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai nukleáris medicina megalapítója. 21 évig a SZOTE-n dolgozott, majd a Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumot vezette. 1969-től a számítástechnika orvosi alkalmazásaival foglalkozott (SEGAMS képfeldolgozó).

Cserny László 1945 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1968-től a hírközlésben dolgozott. 1972-től a DUF tanszékvezetője, majd intézetigazgatója. A GDF professor emeritusa. Szakterületei: számítógép architektúrák, MI, operációkutatás, döntési modellek és módszerek.

Csetverikov Dmitrij 1952 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK professzora. Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója. Oktatási és kutatási területei a számítógépes látás, a digitális képfeldolgozás és -elemzés, valamint az alakfelismerés. A KÉPAF konferenciák fűződnek nevéhez.

Csirik János 1946 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Informatikai Tanszékcsoport egyetemi tanára, majd tanszékvezető, az egyetem rektora. Volt helyettes államtitkár az MKM-ben. Kutatási területe elsődlegesen a számítógépes orvosi és diagnosztikai képfeldolgozás.

Csizmadia Gábor 1955 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1989 óta a Selectrade Computer tulajdonosa és csúcsvezetője. A személyi számítógépek és rendszerek egyik meghatározó magyarországi elterjesztője, az FMV Ipari Park fő tulajdonosa, üzemeltetője és fejlesztője.

Csopaki Gyula 1946 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Szakmai és szakértői területe a távközlési rendszerek, távközlési szoftverek és távközlési protokollok formális nyelvű leírása, és az ezen alapuló implementáció, verifikáció és tesztelés.

Csörnyei Zoltán 1946 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI-ban dolgozott, majd 1979-től informatikát tanít az ELTE-n, a BBTE-n és a Sapientia EMTE-n. Fordítóprogramok, Lambda-kalkulus, Típuselmélet és Pi-kalkulus c. könyvei a magyar szakirodalom alapművei.

Csurgay Árpád 1936 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Nyolc évig az MTA főtitkárhelyettese volt. A mikrohullámú áramkörelmélet, az elektromágnesen terek és a nanotechnológiai kutatások elismert tudósa. Külföldi egyetemek vendégprofesszora. Több szabadalma volt.

Czakó Ferenc 1963 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Egy garázscégből (Optotrans) felfejlődve, felvásárlásokkal és tőkebevonásokkal létrehozta a tőzsdén jegyzett Synergon vállalatóriást, melynek 2006-ig vezérigazgatója, illetve elnöke volt. Azóta tanácsadóként dolgozik.

Darvas Ferenc 1942 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutató, feltaláló. 1986-ban a világon elsőként dolgozott ki gyógyszermetabolitok előrebecslésére módszert és ma is használatos programot. A világszintŰ ThalesNano Zrt. és ComInnex Zrt. alapítója, elnök-vezérigazgatója.

Demetrovics János 1946 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A számítástudomány és az információelmélet magyarországi továbbfejlesztésének jelentős alakja. Kutatási területe az adatbázisok, a relációs adatmodellek és a többértékű logikák.

Dettrich Árpád 1931 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes alkalmazásfejlesztés és oktatás egyik hazai úttörője. Részt vett a KSH-nál az Infelor vállalat megalakításában A korai számítógépek alapszoftvereinek elismert szakembere. Szívügye a számítástechnika oktatása.

Dibuz Sarolta 1963 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A távközlési szoftverek vizsgálatának kiemelkedő szakértője. Az Ericsson Magyarország főosztályvezetője, az Ericsson több szoftver termékének magyarországi fejlesztését vezeti. Egyúttal a BME TMIT docense.

Dobay Péter 1948 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A PTE KTK dékánja (1999-2003), a PTE rektorhelyettese (1990-1994). A gazdaság-informatikai képzések egyik létrehozója. Angol-magyar oktatási témái: információ-menedzsment, eBusiness, ICT innováció és vállalkozás.

Dobrowiecki Tadeusz Paweł 1952 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Több mint 20 éve szervezi a BME-n és másutt az MI oktatását és kutatását (projektek, doktori munkák). Vezetésével készült el az MI vezető angol irodalmának magyar fordítása és publikus internetes megjelenítése.

Dombi Gábor 1965 bölcsész nagyításhoz kattints a képre

Kultúra- és társadalomtörténész, az e-Befogadás és társadalmi informatikai hazai kezdeményezője. A Népszabadság Online alapító főszerkesztője (1996-97), újságíró; könyvkiadó, kutató, civil szervezeti vezető.

Dömölki Bálint 1935 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKCS-ben részt vett az első hazai számítógép, az M-3 létrehozásában. 1965-től vezette az Infelor, a Számki és az SZKI szoftverfejlesztő részlegeit, majd az IQSOFT vezetője volt. Az NJSZT és az iTF tiszteletbeli elnöke.

Drajkó László 1967 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A nemzetközi IT piac veteránja. Első számú vezető volt a Novell, a Compaq és a Microsoft hazai cégeinél. Volt a Matáv/Axelero vezetője, a Graphisoft kereskedelmi igazgatója. Utóbb start-up vállalkozásokat segít szakértőként, befektetőként.

Drasny József 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KKCS-ben 1959-től részt vett az M-3 számítógép építésében és továbbfejlesztésében. 1969-1990 között az SZKI tervezés-automatizálási főosztályának vezetője volt. A CAD tárgyú ESZR szakértői tanács magyar tagja volt.

Drótos László 1959 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Először a MÁFI-ban geológusként és informatikusként dolgozik. 1990-2000 között az ME Központi Könyvtárának tájékoztató könyvtárosa. 1994-ben egyik megalapítója a MEK-nek. 1999-től a MEK Egyesület elnökségi tagja.

Ecsedi Csaba 1951 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A BME-n, majd a BMF-en fogyatékos emberek számára készült célszoftverek, számítógépes beszélő rendszerek kifejlesztésének résztvevője, irányítója. 20 éve az ÓE NIK-en érzékszervi sérültek informatikai oktatásában vesz részt.

Erdősné Németh Ágnes 1967 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Nagykanizsán komplex gimnáziumi tehetséggondozó műhelyt hozott létre informatikából, melynek egyes módszereit országos szintre adaptálta. Az NJSZT Zala megyei szervezetének elnöke, 2018-tól az NJSZT alelnöke.

Erényi István 1945 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1997-ig tudományos kutató, később minisztériumi főosztályvezető, majd főtanácsos infokommunikációs és digitális technológia területeken. Magyarország képviselője az európai szuperszámítógép programokban.

Esztergár Zsolt 1935 tanár nagyításhoz kattints a képre

A magyar szoftverfejlesztés hőskorának mértékadó személyisége. Munkája nagymértékben segítette hazánkban a korszerű adatfeldolgozás kialakulását, és a számítógépek alkalmazásának elterjedését.

Faklen Pál 1940 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Lapszerkesztő, lapkiadó, az Új Alaplap Kiadói Kft alapítója és ügyvezetője, a hazai számítástechnikai ismeretterjesztés egyik előrevivője. Több szakmai szervezet alapító tagja, a Magyar Reklámszövetség volt elnöke.

Farkas Károly 1947 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A Logo magyarországi atyja. Egész pályafutását az informatika oktatásának és tananyag-fejlesztésnek szentelte. Játékos Informatika oktatási módszerét széles körben alkalmazzák. NJSZT szakosztályvezető volt.

Farkas Zsuzsa 1950 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A matematikai logika alkalmazásával foglalkozott 30 éven át. Az SZKI-ban tagja az MProlog-projektnek, az IQSOFT-ban résztvevője több EU-s projektnek. Az Alerant cégnél alkalmazásfejlesztési projektvezető.

Fekete István 1929 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BDGMF tanszékvezető főiskolai tanára, majd a PSZF intézetigazgatója. Nyugdíjazása után oktatási intézmények vezetője. Oktatott elektrotechnikát, matematikát, automatizálást, számítástechnikát, sőt politológiát is.

Fekete István Gábor 1951 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE nyugalmazott docense. 2003-2007 között az ELTE IK oktatási dékánhelyettese volt. Fő oktatási területe az algoritmusok és adatstruktúrák témaköre. Kutatási területe a távérzékelt felvételek elemzése.

Ferenci Tamás 1985 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Klinikai biostatisztikus, az ÓE adjunktusa. Szakmai munkája során orvosi problémák esetére végez informatika alapú statisztikai modellezést. Több mint száz tudományos közlemény szerzője.

Fodor István 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1980-as években meghatározó szereplője és irányítója a magyar híradástechnikai ipar exportjának a Közel-Keleten. 1990-től elindította és szervezte az Ericsson magyarországi vállalatát, melynek vezérigazgatója, majd elnöke volt.

Fogoly Lajos 1947 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az SZKI-ban és a Siemensnél szoftverfejlesztőként kezdte. A DataNet, majd az általa alapított EQnet vezetőjeként úttörő szerepet játszott a hazai nyilvános internet szolgáltatások kialakításában, elterjesztésében.

Fóthi Ákos 1945 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1970-től az ELTE-n részt vesz a szoftvertechnológiai tematikák kidolgozásában. Később tanszékvezető. Iskolateremtő a relációs programozási modellre épített absztrakt programozás kidolgozásában és oktatásában.

Freed Péter 1950 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Ismert vállalkozó; a mikró- és kisszámítógép iparág és piac egyik korai szereplője az Egyesült Államokban és Magyarországon. 1990-ben indította a kiterjedt cégcsoporttá alakult vállalkozását, a Duna Elektronikát, amelynek azóta vezetője.

Friedler Ferenc 1953 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár; számítástudományi tantárgyak kidolgozója és oktatója. A matematikai modellezés, optimalizálás és ezek mérnöki alkalmazásainak neves kutatója. Volt a PE rektora. Elkötelezett támogatója a tehetségkutatásnak.

Fülöp Zoltán 1955 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTE Informatikai Tanszékcsoportjának egyetemi tanára, 2005-2014 között vezetője. Kutatási területe az automaták és formális nyelvek, ezen belül a faautomaták és fatranszformátorok elmélete.

Futó Iván 1949 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE címzetes egyetemi tanára. A T-Prolog és a CS-Prolog nyelvek implementálásának vezetője. Az APEH informatikai elnökhelyetteseként az informatika központosításának, az elektronikus adóztatás megvalósításának volt irányítója.

Gábor András 1951 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE Információrendszerek Tanszék vezetője, majd az Informatikai Intézet igazgatója. A gazdaságinformatika tárgy oktatója. Fő kutatási területei: információ-menedzsment, IT audit és folyamat-menedzsment.

Gacsal József 1965 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Több mint 25 évet töltött különböző nemzetközi IT-cégek nagyvállalati marketing és kereskedelmi pozícióiban. Emellett mindig időt szakított társadalmi feladatok ellátására a szakma fontos hazai szervezeteiben.

Gajári Gyula 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1970-től adatfeldolgozó rendszerek fejlesztését irányította programtervezőként, majd kereskedelmi igazgatóként (Comporgan). Szoftver export munkákat szervezett és kivitelezett, majd egy müncheni szoftverház ügyvezetője volt.

Gál Jenő 1943 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG 830 számítógép egyik fejlesztője. Az SZKI R15 és a PROPER 16 számítógépeinek fejlesztésén dolgozott; tagja volt a C6 szakértői csoportnak. Több nemzetközi cégnél volt vezető. 2005-től HQ Pharma Kft. ügyvezető igazgatója.

Garami Péter 1947 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztő, rendszertervező, projektvezető, minőségbiztosítási-, licenc- és szolgáltatás-menedzser. Az SZKI, az IQSOFT, az IQSYS és a T-Systems dolgozója, majd a Multiware Bt. ügyvezetője. A NJSZT iTF titkára.

Gasparetz András 1961 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kis- és középvállalkozások alapítója és vezetője (VAR, MagiCom). Kiemelten foglalkoztatja az információbiztonság és a társadalmi felelősségvállalás: ezekben jelentős a közéleti (Hétpecsét Egyesület elnöke) és oktatási (PE) tevékenysége.

Gáspárik Dezső 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Először számítógépek üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozott (SZÜV, OSZV, ÉLGAV). 1987-ben egyik megalapítója a Trigon Kft.-nek, amely sok területen évekig piacvezető volt. 2005-től a Trigon Consulting Kft. ügyvezetője.

Géczy László 1938 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG-ben 9 éven át digitális nagy berendezések tervezését és kivitelezését vezette. 1971-töl a KKMF Számítástechnikai Tanszékén főiskolai docens, 1978-1985 között a Számítástechnikai Intézet igazgatóhelyettese.

Gergely József 1935 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnikai alkalmazások egyik úttörője. 20 éven át az MTA SZK-ban tudományos feladatokat programozott, majd a FÖMI-ben földmérési és földrajzi névtár adatbázist hozott létre. Évekig oktatott az ELTE-n.

Gertler János 1936 mérnök
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

1970-től az MTA SZTAKI igazgatóhelyettese volt. 1981 óta amerikai egyetemeken tanított. Jelentős kutatási eredményeket ért el a folyamat-diagnosztika módszertana és autóipari alkalmazása terén.

Gimesi László 1956 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1981–1993 között a Dél-dunántúli Tervező Vállalat, számítástechnikai munkatársa, 1988-tól osztályvezetője. Később a MiniComp Kft. műszaki vezetője volt. Utóbb a PTE Matematikai és Informatikai Intézetében oktat.

Gömbös Ervin 1941 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe az informatika politikai, gazdasági és társadalmi hatásai. Az első magyar adatvédelmi jogszabály megalkotója (1981). ENSZ-tisztviselőként részt vett a fejlődő országok informatikai és statisztikai fejlesztéseiben.

Gregorics Tibor 1962 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK tanszékvezetője. Több évtizede szervezi és oktatja a programozási módszertan, az alkalmazások fejlesztése és az MI kurzusokat; rendszeres publikál a programozási módszertan és programozáselmélet témáiból.

Gulyás László 1972 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az akadémiai és az üzleti világ közötti kapcsolatok segítője. Célja az eredmények piacra vitele és az üzleti világ szempontjainak artikulálása az oktatásban. Érdeklődési területei: komplex rendszerek ágens alapú modellezése, MI.

Gyarmati G. Péter 1941 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A KSH Számítástechnikai Igazgatóság igazgatóhelyettese. Később cégekett alapít és vezet. A Manchester-, majd a Stanford University vendégprofesszoraként hálózattudományi kutatásokat végez.

Gyenizse Pál 1967 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A GriffSoft fejlesztési vezérigazgató-helyettese. Az SZTE c. egyetemi docense. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Operatív Testületének elnöke. Az NJSZT Csongrád megyei szervezetének elnöke, az NJSZT alelnöke.

Gyimóthy Tibor 1953 matematikus
MTA levelező tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatásainak fő iránya az informatikai rendszerek minőségi problémáinak feltárása, beleértve a biztonsági és karbantarthatósági kérdések kezelését is.

Györfi László 1947 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK egyetemi tanára; iskolateremtő egyéniség. Nemzetközileg elismert, kiemelkedő eredményei vannak a nemparaméteres függvénybecslés, a statisztikus alakfelismerés és az információelmélet területén.

Győri István 1943 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A SZOTE-n vezetésével alakult meg az SZK; az egyetem informatikai hálózat kiépítésének szervezője. Orvos-informatikai alkalmazások megvalósítója. Végól a VE-n tanszékvezető és az informatika tanári szakcsoport vezetője.

Györki Ildikó 1948 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A KSH Számítástechnikai Igazgatóság, az SZK, majd az Informatikai Főosztályon helyettes vezető volt. Kidolgozta az egységes adat- és metaadat-kezelést. Nyugdíjazásáig a KSH módszertani főtanácsadója volt.

Gyulay Tibor 1958 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Tudásmenedzsment (TM) szakértő, tréner, szervezetfejlesztő. A TM tanácsadás magyarországi úttörője, a KM EXPERT Kft. TM műhelyének vezetője. Sikeres hazai és nemzetközi TM projektek részvevője.

Haidegger Tamás 1982 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógéppel integrált sebészet és a hazai sebészet-robotikai kutatások vezető személyisége (robotok autonómiája, biztonságtechnikája, teleoperációja). Az ÓE-n orvosi eszközök szabványosításával foglalkozik.

Halassy Béla 1946.05.14. közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az adatbáziskezelési kultúra hazai megalapozója. A Számok főosztályvezetője. Több adatmodell, adatbázis-tervező eszköz kidolgozója. IBM-tanfolyamain így mutatták be: „az adatbázisok atyja, akinek foglalkozása: halassybéla”.

Halász Edit 1939 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME címzetes egyetemi tanára. Oktatási és kutatási területe a távközlő áramkörök és a számítógépes tervezés. Volt a BME VIK oktatási dékánhelyettese, majd az Ericsson távközlési vállalat üzletfejlesztési tanácsadója.

Hanák Péter 1945 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME oktatója, kutatója három tanszéken is. 2007-től a BME EMT alapítója majd elnöke. Az OMFB IKTA témájú pályázatainak gazdája. Az életvitelt segítő eVITA Platform egyik vezetője. Az NJSZT volt alelnöke.

Havas Iván 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

51 éven át volt a BME oktatója. 28 éven át az ÉMK informatika-oktatásának egyik irányítója, a BME alaptárgyi informatikaoktatás alakítója. Több szakkönyv, egyetemi jegyzet, szakmai cikk, kutatási jelentés (társ)szerzője.

Havasi Zoltán 1975 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MOHAnet Mobilsystems Zrt. alapítója; kifejlesztettek egy távfelügyeleti ökoszisztémát, amely egy rendszerből szolgálja ki több terület szolgáltatásait. A Click 4 Skill nyelvoktató alkalmazással megreformálta a nyelvtanulást.

Havass Miklós 1940 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A hazai informatika kialakulása kezdetén programfejlesztő, később vállalatvezető, a magyar számítástechnikai közélet egyik meghatározó személyisége. Elnök-vezérigazgatója a Számalknak. Az NJSZT egyik alapítója, majd elnöke volt.

Hegyháti Máté 1986 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE tudományos főmunkatársa. Alapító elnöke a DOSZ Matematikai és Informatikai Tudományok Osztályának. Fő kutatási területe az ütemezés; emellett tehetséggondozó programok mentora.

Hencsey Gusztáv 1945 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI munkatársa, évtizedeken átívelően tudományos titkára, a nemzetközi tudományos kapcsolatok felelőse. Budapesten megrendezett nagyjelentőségű szakmai világkonferenciák (IFAC, ICSU stb.) szervezője.

Henk Tamás 1948 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI tudományos munkatársa, majd az Űrtávközlő berendezések és rendszerek főosztályának vezetője. A BME VIK TMIT Nagysebességű Hálózatok Laboratórium vezetője, majd a TMIT tanszékvezetője.

Herdon Miklós 1950 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A DE-n 1999-től tanszékvezető, intézetigazgató, majd az Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet professzora. A Magisz elnöke. Főszerkesztője a Journal of Agricultural Informatics folyóiratnak. Az NJSZT volt alelnöke.

Hinsenkamp Alfréd 1939 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-nál hardver-fejlesztő, majd osztályvezető. 1969-től az SZKI Hardware Laboratórium fejlesztési osztályának vezetője. Számítógéppel segített hardver tervezéssel és dokumentálással, majd projekt menedzsmenttel foglalkozott.

Holnapy Dezső 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME Építőmérnöki Kar oktatója. Kutatási területei: matematikai nyelvészet, absztrakt tervezés, intelligens rendszerek és CAD. Fontos szerepe volt a numerikus módszerek kutatásában és elterjesztésében a szakmában.

Horvai Mátyás 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI MSZKI-ban kezdett dolgozni. A KFKI Csoport átszervezéseinek aktív részeseként az LNX Kft. elnöke, majd a Csoport vezérigazgatója volt. 2009-től vezetőként, üzleti tanácsadóként támogatta mobil applikációk fejlesztését.

Horváth János 1947 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Életművének kiemelkedő eredménye 1990 után az államigazgatási informatika koordinációjára létrehozott Informatikai Tárcaközi Bizottság, amelynek titkára, majd elnöke volt. Szervezési, irányítói képessége valamennyi szakmai területen megnyilvánult.

Horváth Zoltán 1962 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE Informatikai Kar dékánja, a Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének vezetője. Az EIT Digital Digital Magyar Nemzeti Csomópont Stratégiai Bizottságának elnöke.

Hubert Tibor 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1972-ben kezdte a középiskolában tanítani az informatikát. Informatika tankönyvek, feladatgyűjtemények szerzője, bírálója volt. Sok tanár-továbbképzést tartott, átadva oktatási tapasztalatait. Nyugdíjasként fest.

Illés Zoltán 1961 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE habilitált docense. Közben (1987-1990) a dubnai EAI-ben valós-idejű alkalmazások fejlesztésével foglalkozott. 2008-óta rendszeresen részt vesz a nyitrai egyetemen az informatika tanárok képzésében.

Ivanyos Lajos 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KKVMF tanszékvezetőjeként hazánkban először szervez számítástechnika üzemeltető mérnök képzést. Az MTA KFKI MSZKI osztályvezetője. Az MMG-AM főosztályvezetője, majd nyugdíjazásáig számítástechnikai főmérnöke.

Jancsó Ferenc Aurél 1934 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika középfokú oktatásának egyik hazai kiválósága. 1977-ben egy ügyviteli szakközépiskolából kialakította az ország első számítástechnikai végzettséget adó szakközépiskoláját – Kalmár Lászlóról elnevezve.

Jancsó Ferencné Lackner Györgyi 1936 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógép alkalmazásának egyik hazai úttörője. Statisztikai, operációkutatási, majd úttervezési és más építőmérnöki CAD, később ITS rendszerek útügyi alkalmazásában ért el jelentős eredményeket.

Jávor András (1937) 1937 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Közel 40 évig a KFKI vezető kutatója; majd egyetemi tanárként több egyetemen oktat. Szakterületei: diszkrét szimulációk módszertana és alkalmazása; MI-rendszerek architektúrája és alkalmazástechnikája.

Jávor András (1947) 1947 orvos nagyításhoz kattints a képre

A szekszárdi Gyógyinfok igazgatója. A hazai egészségügy teljesítmény-alapú finanszírozás kidolgozója, majd államtitkárként felügyeli a rendszer bevezetését. Később a SOTE EIFTI igazgatója

Juhász István 1950 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

40 éven át oktatott informatikát a KLTE-n, a DE-n. Részt vett az OOP, a Java és az Oracle elterjesztésében. Közreműködött számos hazai és nemzetközi konferencia szervezésében. Tankönyvek írója, szerkesztője.

K. Szabó Zoltán 1937 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az EMG fejlesztési-, majd vezérigazgatója volt. Az EMG 830 gyártásának és piaci alkalmazásának, majd a Hunor CNC szerszámgép vezérlés család fejlesztésének irányítója; több magyar elektronikai szervezet alapító elnöke volt.

Kacsuk Péter 1953 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai párhuzamos számítási rendszerek kutatásának és oktatásának egyik úttörője. Kiemelkedő szerepet játszott a hazai és európai grid rendszerek létrehozásában és kutatásában. Jelenleg az MTA Cloud műszaki vezetője.

Kaposi Ambrus 1985 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ELTE IK adjunktusa. Kutatási területei a funkcionális programozás, a típuselmélet (type theory) és a számítógépes bizonyító rendszerek. Publikált még orvosi statisztika és immunológia szakterületeken is.

Karádi Pál 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI-ban a TPA miniszámítógépek köré épülő ügyvitelgépesítési rendszerek és számítógép-hálózatok létrehozását vezette, majd a KFKI Számítástechnikai Rt. egyik alapítójaként, komplex rendszerek fejlesztését irányította.

Kardos Kálmán 1937 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1957-től az MTA KKCS-ben részt vett az M-3 számítógép mágnes dob tároló munkálataiban. Később számítógépek üzemeltetését és fejlesztését látta el (MNB, Taurus Gumiipari Vállalat, ÁSZSZ), vezetőként is.

Kása Zoltán 1948 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Elméleti informatikus, főleg kombinatorikával foglalkozik. A kolozsvári BBTE és a Sapientia EMTE tanára; a BBTE volt rektorhelyettese. Több magyar, román és angol nyelvű tankönyv szerzője vagy társszerzője. Az EMT volt alelnöke.

Kátai Imre 1938 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A számelmélet és a fraktálgeometria neves kutatója. Kiemelkedő szerepe volt a programozó és programtervező matematikus képzés tematikájának kidolgozásában. Az ELTE SZK vezetője, 1970-1977 között a TTK dékánja volt.

Kázsmér János 1933 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1963–tól a Videoton vezető munkatársa: 1968-tól a Videoton Számítástechnikai Gyár, 1971-től a VIFI igazgatója, később a Videoton Rt. elnök vezérigazgatója volt. 1990-től banki tanácsadó.

Kékes Ede 1932 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A SOTE professzor emeritusa, a PTE tudományos szakértője. Kardiológiai, EKG témájú szakértő rendszerek kialakítója. A távellenőrzési rendszer hazai bevezetője. A Magyar Hypertonia Regiszter és a MAESZ egyik alapítója.

Képes Gábor 1980 bölcsész nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT főmunkatársa. Korábban a Műszaki Múzeum muzeológusa, számos informatikatörténeti kiállítás rendezője. Szakterülete az informatikatörténet. A Jövő múltja c. könyv társszerzője.

Keresztesi János 1961 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1982-től dolgozik az informatikai iparágban, ebből 15 évet különböző multinacionális cégeknél, köztük a DEC, Oracle és a Sun Microsystems-nél. 2004-2008 között a FreeSoft-ot vezette. 2008 és 2010 között az IVSZ elnöke volt.

Kertészné Gérecz Eszter 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Pályája során a programozástól eljutott a parlamenti informatika vezetéséig. Államigazgatási rendszereket valósította meg. Aktív résztvevője hazai és nemzetközi szakmai szervezeteknek, EU-s informatikai projekteknek.

Keviczky László 1945 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Széchenyi-díjas professzor. 1986-1993 között az MTA SZTAKI igazgatója. 1993-1999 között az MTA főtitkára. Kutatási területe a rendszer- és irányításelmélet és ezek alkalmazásai, a rendszeridentifikáció és a paraméterbecslés.

Kiefer Ferenc 1931 nyelvész
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Az általános nyelvészet és a nyelvi szemantika neves kutatója; eredményei jelentősek a jelentéskutatás és a nyelvi pragmatika területén. 1992 és 2002 között az MTA NYTI igazgatója volt. Az Akadémiai Aranyérem birtokosa.

Kis Ádám 1942 nyelvész
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1986 óta vezet számítástechnikai szakkönyveket szerkesztő és forgalmazó könyvkiadókat. Saját tulajdonát képező SZAK Kiadója élén több száz szakkönyv kiadását egyengeti mindmáig. Külső óraadóként informatikai tárgyakat oktat.

Kiss Donát 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztő, majd a hazai játékszoftver fejlesztés egyik első műhelyének (Novotrade) vezetője. A számítástechnika népszerűsítésében az MTV munkatársa, majd képfeldolgozás-alapú fejlesztésekre alapít vállalkozásokat.

Kiss István 1938 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME-n és a KFKI-ban a rendszerelmélet alkalmazásán dolgozott. Az OMFB-ben részt vett a nemzetközi számítógépes hálózatok hazai megszervezésében. A rendszerszemléletű Technika tantárgy kidolgozója.

Kiss Róbert 1967 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A közoktatásban a robotika-oktatás egyik elindítója, ilyen témájú elektronikus szakkönyvek írója, konferencia- és versenyszervező. Innovatív, probléma-centrikus műszaki és informatikai csapatversenyek felkészítő trénere.

Kiszely Ildikó Piroska 1968 fizikus nagyításhoz kattints a képre

Az oktatás mellett a tehetséggondozást tekinti fő feladatának. 2005-ben egy kollegájával közösen elindítottak egy tehetséggondozó programot: sikeresen tanítanak a diákoknak programozást – a versenyszellem jegyében.

Kő Andrea 1964 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A BCE Informatikai Intézetének egyetemi tanára. A GIKOF elnökségi tagja. Kutatási területei: IKT alkalmazási lehetőségei, intelligens rendszerek, tudásmenedzsment, szemantikus technológia megoldások.

Koch Péter 1951 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME, a Számalk, majd a SZTAKI után megalapította a Cognitech Kft.-t. Szakterületei: digitális videotechnika, CCTV rendszerek, RFID technológia, folyamatirányítás, mobil informatika, számítógépes versenyirányítás.

Kocsis Kristóf 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Computer Panoráma 1989-es megalapításával, lapcsaláddá bővítésével, majd a Chip új szerkesztőségének felállításával fontos szerepet játszott a számítástechnikai szaklappiac meghatározó kiadványainak alakításában.

Kóczy T. László 1952 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tanár, vezető, felsőoktatási minőségbiztosítási szakember, MAB-tag. Kutatási területe: fuzzy rendszerek, evolúciós algoritmusok, jelentős nemzetközi publikációkkal és hivatkozásokkal. Külföldi egyetemek vendégprofesszora.

Kóka János 1972 orvos nagyításhoz kattints a képre

Informatikai vállalkozó, befektető, cégvezető, egykori gazdasági miniszter, a Cellum elnök-vezérigazgatója, hazai és külföldi cégek igazgatósági tagja, tanácsadója. Aktív szerepe volt a Sulinet beindításában és a mobilfizetési piac fejlesztésében.

Kokas Károly 1959 bölcsész
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1986-tól foglalkozik a digitális bölcsészet és a könyvtári informatizálás különféle területeivel. 1989-től az internet könyvtári aspektusaival foglalkozó, azt oktató egyik első hazai szakember. A MEK alapító tagja.

Kolesár András 1949 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A Lotus/IBM Notes/Domino szoftver hazai meghonosítója. Az UniOffice Rendszerház Kft. megalapítója és az Office Ügykövetési Rendszer ötletgazdája. Vezetéselméleti és elektronikus dokumentumkezelési szakember.

Koltai Tamás 1942 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban kezdett programozni. Rendszer-programozó és szoftver-fejlesztő volt, majd az 1970-es évektől komplex rendszerek modellezésével, tervezésével, megvalósításával és rendszer-integrációval foglalkozott.

Kömlődi Ferenc 1960 bölcsész nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT havi Hírmagazinjának szerkesztője. Korábban az NHIT IT3 projekt tagja és az első magyar MI-portál (Agent Portál) szerkesztője. Szakterülete: jövőkutatás, ember-gép viszony, transzhumanizmus. Több könyv (társ)szerzője.

Kondorosi Károly 1946 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1980-as olimpia világújdonságát, a videomátrix tábla vezérlő rendszerét vezetésével fejlesztették ki. 1969 óta a BME VIK oktatója, a mérnökinformatikus képzés megindításának és fejlesztésének jelentős szereplője.

Kondricz József 1934 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Munkahelye 31 éven át a KSHSZÜV, ahol az utolsó 10 évben elnök-vezérigazgató. 15 évig át a Környezetvédelmi Minisztériumban pénzügyi revizor, miniszteri főtanácsos. Az MKKE egyetemi oktatója, címzetes egyetemi docense.

Könyves Tóth Pál 1939 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1970-es évektől az adatvédelem a fő területe. A Telekommunikációs Adatvédelmi Munkacsoport tagja, 1992-ben a hazai Adatvédelmi Törvény megalkotója. Több neves számítástechnikai szaklap főszerkesztője volt.

Korányi László 1954 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Medicor fejlesztői és informatikai vezetői munkái után sikereket ért el a 4GL fejlesztőeszközök elterjesztésében. Állami pozícióiban (diplomata, NIH elnök) sokat tett a hazai startup ökoszisztéma fejlesztéséért.

Kornai András 1957 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes és matematikai nyelvészet világszerte elismert szakértője; tevékenysége kiterjed ezek szinte minden aspektusára, beleértve a beszéd- és írásfelismerést, a gépi tanulást és az információkinyerést

Kornai Gábor 1952 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A vezetési tanácsadás (management consulting) vezető hazai képviselője, oktatója, cégekben vezető tisztségviselő. Az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó cég alapító elnöke.

Kornai János 1928 közgazdász
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Világhírű közgazdász, a matematikai modellezés hazai úttörője. A szocialista gazdasági rendszer és a posztszocialista átmenet nemzetközileg is kiemelkedő kutatója. A Harvard Egyetem és a BCE professor emeritusa.

Koródi Bálint 1955 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Fejlesztő mérnökként (SZTAKI), majd társas vállalkozásaiban (NEXT, Telvice), illetve nagy hazai cégek vezetőjeként (Montana, Albacomp) dolgozott. A Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány egyik létrehozója és elnöke.

Kőrösné Mikis Márta 1952 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az infokommunikációs technikák oktatási alkalmazásának ismert hazai szakértője. Informatika tantervek, tankönyvek szerzője; digitális oktatási kísérletek, IKT-projektek vezetője, Sulinet-szakértő.

Kósa Márton 1948 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A NIM IGÜSZI-ben, majd az SZKI-ban szoftverfejlesztő, illetve tudományos munkatárs. Részt vett a hazai fejlesztésű MProlog implementáció létrehozásában és hordozásában.

Kotsis Domokos 1945 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az Ural-2 számítógépen kezdte a programozást, majd nagytömegű adat kezelésének (később az adatbázis kezelés) problémáival való foglalkozást művelte és oktatta évtizedekig a KKMF-en, BMF-en, ÓE-n, a BME-n és másutt.

Kovács Csaba István 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A DUF informatikai igazgatójaként meghatározó szerepet töltött be az intézményi informatikai stratégia kialakításában. Korábban vezető rendszerszervezőként és programozóként számos szerződéses munkát végzett.

Kovács Ervin 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Fiatalon lett vezető (laboratórium-vezető, műszaki igazgató), és az is maradt pályafutása végéig. A magyar informatika három jelentős, nagy műhelyének (KFKI, SZKI, Számalk) munkatársa. Az SZKI egyik alapítója.

Kovács György 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója és a CIM Laboratórium vezetője. A BME és a PE professzora. Tudományos érdeklődése: gyártásautomatizálás, intelligens eszközök, virtuális gyártás, technológia transzfer.

Kovács Györgyné (Emőke) 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az egyetem elvégzése óta képfeldolgozással, optikai karakterfelismeréssel foglalkozik. A Recognita és az OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak kifejlesztője. A Széchenyi-díj birtokosa.

Kovács Kálmán 1957 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A 2002-ben létrehozott IHM minisztere. 1986 óta a BME oktatója. Különböző nemzeti informatikai stratégiák kidolgozója, irányítója. Több tudományos és innovációs szervezet alapítója, vezetője, szervezője.

Kovács Levente Adalbert 1977 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

2019 júliusától az ÓE rektora. Kutatási területe az élettani szabályzások irányításelméleti megközelítése (diabétesz és rákkutatás területén). Az IEEE SMC Cyber-Medical Systems testületének elnöke, az IEEE Hungary Section elnöke.

Kovács Péter 1936 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az NJSZT alapító tagja; volt az IFIP magyarországi képviselője és munkacsoport vezető. Szakíró és oktató. Az államigazgatásban, a bankszektorban számos helyen informatika-szervezési vezető.

Kozma László (1948) 1948 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Első munkahelye az Infelor. 1983-tól informatikát oktat az ELTE-n. 2003-2012 között az ELTE Informatikai Kar első dékánja. Jelentős az oktatás- és kutatás-szervező munkája. Több neves kitüntetés birtokosa.

Kozmann György 1941 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A KFKI kutatója, majd a PE egyetemi tanára. Szakterülete az orvosbiológiai jel- és képfeldolgozás. A WIWE intelligens szív-jelzőkészülék kifejlesztője. Az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály volt elnöke. Az IME alapító főszerkesztője.

Krauth Péter 1954 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-ban részt vett a relációs adatbázis-koncepció, az adatbázis-alapú információs rendszerek és a szemantikus integráció munkáiban. Oktatóként a szolgáltatás-menedzsment kultúra elterjedését és fejlődését szolgálta.

Kürti János 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KÜRT Zrt. egyik alapítója és társtulajdonosa. Utóbb a Tabello nyelvoktató rendszer kidolgozója. Az adatmentés technológiájának kidolgozásáért és alkalmazásáért megosztott Innovációs Nagydíjban részesült.

Kürti Sándor 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A vegyipari folyamatok automatizálására szakosodott vegyészmérnök. Az 1989-ben alapított KÜRT Kft. elnöke, tulajdonosa. 1997 óta informatikai biztonsági technológiák kidolgozásával foglalkozik. A Széchenyi-díj birtokosa.

Kutor László 1953 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az informatikaoktatás emblematikus egyénisége. Neve összeforrt a BMF, majd az ÓE NIK-kel; címzetes egyetemi tanár. A hazai és nemzetközi információ-technológia kultúr-történetének kutatója és tárgyi eszközeinek gyűjtője.

Lajtha György 1930 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai távközlés nemzetközileg elismert szaktekintélye, a BME címzetes egyetemi tanára. 1974-1986 között a PKI tudományos igazgató-helyettese. Fiatal kollégáival együtt több hiánypótló szakkönyvet ír és szerkeszt.

Lampl Tamás 1934 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Több neves cégnél töltött be vezető beosztásokat. Érdeklődési területei: matematikai módszerek különböző alkalmazásai, szállításoptimalizálás, anyagleszabási tervek készítése, rendszerszervezés. Oktatott a BME MTI-nél.

Langer Tamás 1949 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai informatika jelentős műhelyeiben (Infelor, Számki, Számalk, SZKI, IQSOFT, Alerant Zrt.) volt szoftverfejlesztő és vezető. Az ELTE IK címzetes docense; a Projekt- és vállalatmenedzsment tárgy kezdeményezője és oktatója.

Laufer Tamás 1966 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

13 évet volt multinacionális vállalatoknál vezető beosztásban (Bull, Andersen Consulting, Oracle, majd nagy hazai vállalatokat vezetett. 2010-tól az IVSZ elnöke, 2019-től a MISZ alelnöke. Az Alba Innovár oktatási és élményközpont vezetője.

Leindler László 1935 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Kalmár László szegedi iskolája első évfolyamán végzett. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, professor emeritus. 1967-től a JATE TTK dékánhelyettese, 1972-1975 között dékánja. 1975-től és 1984-1987 között az egyetem rektorhelyettese.

Lőrincz András 1950 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Pályáját fizikusként kezdte. Később MI-vel foglalkozik; úttörő munkájáért a European Coordinating Committee for Artificial Intelligence tagjává választják. Fő kutatási területe a humán-gép együttműködés.

Lovász László 1948 matematikus
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A kombinatorika, a gráfelmélet és az elméleti számítás-tudomány világhírű kutatója; eredményei kiemelkedőek a kombinatorikus optimalizáció és a nagy hálózatok területén. 2007-2010 között az IMU elnöke. 2014 óta az MTA elnöke.

Ludman Lajos 1960 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az angol ICL hazai vezetője, majd Deloitte partner, utána 5 évig a KFKI Számítástechnikai Rt. vezérigazgatója. 2006-tól a CARDNET Zrt. elnöke és társtulajdonosa. 2020-ban barátaival elindította a RECASHER nevű tranzakciós szolgáltatást az USA-ban.

Lukács József (1933) 1933 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1956-tól 1998-ig az MTA KFKI-ban dolgozott tudományos munkatársként, majd igazgatóhelyettesként. Egyike az első TPA gépek megtervezőjének. Nevezetes kézikönyve a TPA gépek történetét feldolgozó „TPA történet” c. könyv.

Lukács Lajos 1959 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Általa alapított vállalkozásaival a magyarországi üzleti adatbányászat úttörője, az üzleti intelligencia meghatározó alakja. Innovátor, aki folyamatosan azt keresi, hogyan tudja a technológiai fejlődés minél jobban támogatni az életünket.

Madarász László 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A kecskeméti GAMF (utóbb az NJE GAMF Kara) oktatója; tanszékvezető, főigazgató, az informatika oktatásának egyik szervezője volt. Elismert szakírói tevékenységet is folytatott.

Magyar Gábor 1957 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME TMIT tanszékvezetője. Érdeklődési területe: médiainformatika, tartalomelemzés. A HTE, az ETIK és a HOUG elnöke, az MM Klaszter alelnöke. Szolgált a BME stratégiai igazgatójaként, NHIT tagként, EIT koordinátorként.

Maizl József 1940 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Informatikai szolgáltató rendszerekkel, majd a közlekedés és a vízügy területfejlesztésével, EU-s-projektjeivel foglalkozott. Az ÁSZSZ informatikai igazgatóhelyettese volt. 2012-ig EU-s IT-projektekkel foglalkozott.

Mann Zoltán Ádám 1977 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatóként és oktatóként algoritmuselmélettel és az informatika algoritmikus problémáival foglalkozik. Tanácsadóként és projektvezetőként számos sikeres informatikai projekt megvalósításában vett részt.

Márkus Béla 1947 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1994-ben létrehozta az első hazai Térinformatika Tanszéket. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2001 és 2008 között volt a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának főigazgatója, majd dékánja.

Maros István 1941 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A szimplex alapú lineáris optimalizálás területét jelentős új eredményekkel gazdagító, nemzetközileg is elismert szaktekintély. 1985 óta oktat hazai és külföldi egyetemeken. A PE professor emeritusa.

Marosi István 1961 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az egyetem elvégzése óta optikai karakterfelismeréssel foglalkozik. Részt vesz, illetve irányítja a Recognita és OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak fejlesztését. A Széchenyi-díj birtokosa.

Martos Balázs 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A hazai internet egyik atyja. Az akadémiai internet hálózatot létrehozó NIIF Program projekt vezetője. A .hu domain név, a hazai internet forgalomkicserélő központ (BIX) és az első hazai incidenskezelő csoport (CERT) létrehozója, fejlesztője

Matakovics György 1954 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1979-től az MTA KFKI MSZKI-ban számítógép tervező, később osztályvezető. A Recoware Kft. ügyvezető tulajdonosa; AFIS rendszerekkel és nyomatfelvételi állomásokkal foglalkozik.

Mátyásfalvi János 1946 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben ügyviteli adatfeldolgozással foglalkozott. 1979-től export munkák megszerzését és kivitelezését irányította. 1984-tól ügyvezetőként hazai nagyvállalati projektek kereskedelmi előkészítését végezte..

Megyery Károly 1946 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Munkahelyein (Comporgan, KFKI és utódjai) vezetőként alkalmazások fejlesztésével, üzleti stratégiákkal, projektmenedzsmenttel, vezetési folyamatok tervezésével, majd az Információs Társadalom kérdéseivel foglalkozott.

Merényi Pál 1939 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az SZKI-ban az egyik legnagyobb hazai time-sharing üzemmódú számítóközpont vezetője. Az ESZR C-7 szakértői tanácsban a magyar fél képviselője. 1993-tól a CONTROLL-nál, majd az ICL/FUJITSU Magyarországnál menedzser.

Mérő László 1949 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Munkásságát a SZTAKI-ban kezdte. Az ELTE Pszichológiai Intézet és a BBTE professzora. Közismert gazdaság-pszichológia, viselkedéselmélet, döntés-tudomány, logika, játékelmélet stb. tárgyú ismeretterjesztő könyveiről.

Meskó Andor 1932 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika hazai alkalmazásában 1961-től vesz részt – kezdetben mint az alkalmazási rendszerek tervezője, programozója, oktatója, majd mint projektek tervezője, irányítója. Munkássága számos szakterületet érint.

Meskó Bertalan 1984 orvos
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. 2012-ben új szakmát alkotott „orvosi jövőkutató” néven, amelynek küldetése, hogy a hasznos technológiai újításokat behozza a mindennapi klinikai gyakorlatba.

Mester Sándor 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Mérnök-újságíró, lapigazgató, üzleti mentor, kommunikációs tanácsadó. Meghatározó főszerkesztője volt a Számítástechnika-Computerworld és a PC World lapoknak. A VISZ egyik kezdeményezője és alapítója.

Minárovits János 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az Albacomp társalapítója és egyik tulajdonosa. Az 1990-es évek elejétől közel két évtizeden át a hazai informatikai üzleti életet meghatározó vállalat vezérigazgatója. 2012 óta az Albacomp stratégiai igazgatója.

Mohácsi Béla 1958 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-ban kezdett dolgozni. 1991-től a CADserver Kft. ügyvezetője, majd a KFKI ISYS Kft. vezetője. 2003-tól és 2006 között az IHM államtitkára. 2010 után egy nagyvállalatnál kiemelt programokat menedzsel.

Moldován István 1960 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A MEK, az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) egyik létrehozója; számos digitális megőrzési kezdeményezés aktív szereplője. Sok helyen tanít könyvtárosokat Internet használat, digitális könyvtár témakörben.

Molnár András 1967 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE általános rektorhelyettese. Az ÓE NIK meghatározó TDK-konzulense. Kutatási területe az intelligens beágyazott rendszerek, azon belül drónok fejlesztése, dróntechnológiák és drónalkalmazások fejlesztése.

Molnár Bálint 1956 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatói, tanácsadói, oktatói tevékenysége kiterjed az információ-rendszerek, vállalatirányítási rendszerek, szervezeti architektúrák, szakértő rendszerek gyakorlati problémáinak vizsgálatára és MI-alapú megoldásaira.

Mudra László 1933 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1959-1991 között a DV-ben dolgozott, 1974-től a Szervezési és Számítástechnikai Főosztály vezetőjeként. 1980-tól az ACÉLINFORM Bt. projektvezetője volt. 2000-től a DUF főiskolai tanáraként vezetést és szervezést oktatott.

Muth János 1954 közgazdász
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Részt vett a magyarországi software-kereskedelem elindításában és felfejlesztésében, valamint a nyilvános internet megjelenésében és térhódításában. 1994-1999 között a Middle Europe Networks Rt. vezérigazgatója volt.

Nagy Ákos 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Több informatikai intézmény vezetőjeként adatátvitellel foglalkozott. Az X-Byte Kft. elnöke; vezetésével különböző számítógépek hálózatba kötését végezték el – ISO 9001 minősítéssel. Az IVSZ alapító tagja.

Nagy Benedek 1973 fizikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Kutató és egyetemi oktató. 2010-2012 között a DE IK dékánhelyettese. Kutatási területe a számítástudomány és a diszkrét matematika, formális nyelvek és automaták, különböző számítási paradigmák, kombinatorika.

Nagy Károly 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Magángyűjtő. Régi számítógépeket gyűjt és ezekből kiállításokat rendez. Informatikatörténeti témákban részt vesz az NJSZT munkájában; közreműködött a szegedi ITK tervezésében és megvalósításában.

Nagy M. Zoltán 1957 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1981-tól szellemi szabadfoglalkozású kutató, informatikus; jelentős cégeknél szerződésekkel dolgozott. 1992-ben a Cardinal Számítástechnikai Kft., majd az Ovitas Kft. egyik alapítója; utóbbi tulajdonosa és ügyvezetője.

Nagy Miklós (1946) 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Alapító igazgatója a NIIF -nek. A NIIF Program vezetője; 2016-ra több mint kétmillió felhasználót kiszolgáló információs infrastruktúrát hoztak létre. A MITE alapító tagja, a Hungarnet Egyesület főtitkára.

Nagy Miklós (1951) 1951 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1971-től 42 évet foglalkozott számítástechnikával szerviz-mérnökként, oktatóként, műszaki szakértőként. 2008-tól 2013-ig a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál volt rendszergazda.

Naszódi Mátyás 1950 nyelvész nagyításhoz kattints a képre

20 éven át a MorhoLogic munkatársa volt. Hazánkban elsőként készített véges automata elven működő helyesírás-ellenőrzőt. Módszert adott a szabad szórendű nyelvek ellenőrzésére. Elsőként oktatott nyelvtechnológiát.

Nemes László 1937 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az automatizálás nemzetközileg elismert kutatója. A szerszámgépek számítógépes vezérlése és az integrált gyártórendszerek hazai vezetője, az általános vállalati referencia architektúra (GERAM) egyik kidolgozója.

Németh Géza 1959 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Tématerülete a beszédinformációs rendszereknek, a multimodális és a mobil ember-gép interfészeknek az alapkutatástól, a fejlesztésen át az alkalmazásig terjed. A BME iskolateremtő oktatója; világszinten újszerű megoldások témavezetője.

Németh József 1940 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A TKI tudományos vezetőjeként, majd társas vállalkozásaiban úttörő alap- és rendszerszoftvereket tervezett; azok fejlesztését, alkalmazását irányította. Kiemelkedő szakértelmét több cég hasznosította.

Németh Pál 1935 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1959-től dolgozott a számítástechnikában. Az SZKI-ban főkonstruktőre volt az ESZR kisszámítógép-fejlesztéseknek. 1984-től az SZKI ügyvezető igazgatója, 1991-től vezetője volt. – Infokommunikációs igazságügyi szakértő.

Németi Tibor 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A magyarországi software export egyik úttörője eleinte állami cég (SZKI) keretében, majd önállóan. Kiemelkedő szakmai eredményeket ért el a time sharing szoftver optimalizálásában és a strukturált programozás terén.

Nyékyné Gaizler Judit 1948 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

1972-től részt vett az ELTE programozó matematikus képzése kialakításában. 2001-2012 között a PPKE ITK tanulmányi dékánhelyettese, majd dékánja. Kutatási területe: programozási módszertan és -nyelvek.

Nyírő András 1959 bölcsész
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az INteRNeTTo, majd az Index.hu első főszerkesztője; online szakértő. A Jövő Háza koncepció egyik kidolgozója, a Wifi-falu projekt vezetője. 2000 körül sokan úgy tartották, hogy ő az „internet igazgatója”.

Nyitrai Zoltán 1937 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI-ban kifejlesztésre és gyártásba került különböző ferritgyűrűs tárolók tervezése, a vizsgálatukhoz és a gyártásukhoz szükséges segédeszközök, technológia és méréstechnika kidolgozása fűződik első sorban a nevéhez.

Obádovics J. Gyula 1927 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Egyetemi tankönyveivel a magyar számítástechnika-oktatás egyik megteremtője. Egyetemeken volt oktató és vezető. Nemzedékek által használt Matematika c. könyvét „az obádovics” néven emlegetik (neve ily módon köznévvé vált).

Olaszy Gábor 1943 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME professor emeritusa. Kutatási területei: a beszéd akusztikai kutatása, akusztikai-fonetikai modellezése, a gépi beszédelőállítás módszertana, beszédszintetizátorok tervezése, beszédadatbázisok fejlesztése.

Olti Ferenc 1949 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Ismert menedzser, fontos IT és más cégek felső vezetője volt. Jelentős egészségügyi, műszaki és IT projekteket vezetett (vérellátás, bankolás, metró), Vannak érdemei a felsőoktatás és a népszerűsítés terén is. Magát zsidó közéleti aktivistának tartja.

Ormai László 1932 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika statisztikai alkalmazásának egyik hazai úttörője; 18 évig volt a KSH Számítástechnikai Igazgatóság igazgatója. Nagy szerepe volt a KSH számítástechnikai rendszerének létrehozásában és folyamatos fejlesztésében.

Padányi Zoltán 1950 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-ban komplex ipari folyamatok irányításával, míg a Dynasoft ügyvezető igazgatójaként, majd a PricewaterhouseCoopers partnereként SAP redszerek nagyvállatoknál történő bevezetésével foglalkozott.

Pál Miklós 1965 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MorphoLogic alapító tagja, több nyelvtechnológiai szoftver vezető fejlesztője volt. Jártas a webalapú megoldások, a beágyazott rendszerek és a navigációs készülékek fejlesztésében, e rendszerek stabilizációjában.

Pap Imre 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KSH-ban adatfeldolgozási folyamatok, szoftver-fejlesztések irányítója, az Oracle szoftverek hivatali bevezetője, a tárolási struktúra, az alkalmazásfejlesztési szabályok kialakítója. A HOUG létrehozója.

Pap László 1943 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási területe a szórt spektrumú kommunikáció és a mobilrendszerek új generációit megalapozó technológiák vizsgálata. Ipari fejlesztésnek résztvevője. 1994-tól a BME VIK dékánja, majd a BME stratégiai rektorhelyettese.

Papp György 1941 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Informatikai biztonsági és adatvédelmi szakértő. 1991-2000 között az MH ITB biztonsággal foglalkozó ajánlásainak szakmai irányítója volt. A Vodafone Magyarország Zrt. adatvédelmi menedzsere.

Pásztorné Varga Katalin 1931 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A SZTAKI-ban kétértékű függvények minimalizálásával foglalkozott. 1972-től részt vett a Programozó matematikus szak beindításában. Logikát oktatott az ELTE-n és a KLTE-n; két jegyzet és egy könyv fűződik nevéhez.

Pataricza András 1954 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME professzora; az MIT-n a Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport alapítója. Több egyetemen vendégprofesszor, rangos tudományos és ipari díjak nyertese, számos nemzetközi kutatási projekt közreműködője.

Péceli Gábor 1950 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A BME MIT egyetemi tanára; a VIK dékánja, majd a BME rektora. Kutatási területei: méréstechnika, adaptív jelfeldolgozás, beágyazott információs rendszerek. Számos szakmai bizottság tagja, az NJSZT volt elnöke.

Peredy József 1930 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Építészmérnöki munkát segítő fejlesztésekkel foglalkozott a hazai kezdetektől. Ezek tapasztalatai alapján javaslatokat tett a lebegővesszős számábrázolás mellőzésére a matematikai analízis feladatainak megoldásánál.

Podoletz György 1950 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

1975-től a BME HEI egyetemi oktatója, majd 1986-tól a Megamicro műszaki igazgatója. 1992-től – egészen 2010-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig – a Systrend Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Prószéky Gábor 1954 nyelvész
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A MorphoLogic nyelvtechnológiai vállalkozás ügyvezető igazgatója, a PPKE ITK innovációs dékánhelyettese. Az MTAPPKE Nyelvtechnológiai Kutatócsoport vezetője, az NKFIH Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégium elnöke.

Psenák Ildikó (Ildikó Pṡenáková) 1957 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Nagyszombati Egyetem Pedagógiai Karán informatika tanár. A DIDMATTECH nemzetközi konferencia egyik fő szervezője. A Médiapedagógia c. könyv társszerzője. Nemzetközi projektek résztvevője, tankönyvek alkotója

Pucser György 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Fejlesztő mérnökként kezdett el dolgozni az SZKI-ban 1977-ben, az MPMX51 multiplexor projektben. 1983-ban az SZKI SCI-L leányvállalatnál speciális hardver-közeli szoftvereket készített, majd mérnök-üzletkötő volt.

Quittner Pál 1936 fizikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Nukleáris számítástechnikával foglalkozott, majd közgazdászok nemzedékét oktatta adatbázisokra. Nagyméretű adatbázisokat fejlesztett itthon és Németországban. Nemzetközi szervezetek szakértője is volt.

Radványi András 1946 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

1966-1982 között a TKI, később nyugdíjáig a SZTAKI munkatársa. Érdeklődése, szakterületei: áramkör- és rendszerszimuláció, térbeli látás és mintázat-sztereoképek, a látás pszichológiája, hangforrások lokalizációja.

Raffai Mária 1945 közgazdász
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A SZE professzora. A gazdaságinformatikai szak hazai beindítója. Üzleti alkalmazások fejlesztője, módszertanának kutatója. Az RTEBP újjászervezési módszertan kidolgozója. A GIKOF kezdeményezője, alapító elnöke.

Rajki Péter 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Távadat-feldolgozási alkalmazások kutatása területén élenjáró eredményeket ért el. Videoton R10 szoftverek fejlesztése, ESZR gépekhez szoftver-csomagok adaptálása és országos elterjesztése fűződik nevéhez.

Recski András 1948 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME SZIT és az ELTE Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanára, az ATI tudományos igazgatója, a BJMT korábbi főtitkára. Kutatási területe: matroidelmélet, kombinatorikus optimalizálás, ezek műszaki alkalmazásai.

Remetey-Fülöpp Gábor 1944 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Vízügyi informatikai (VIZITERV), műholdas távérzékelési (FÖMI) feladatok után 2007-ig az FM térinformatikai, földmegfigyelési referense. 1994-2015 között a HUNAGI főtitkára, azóta független szakértő.

Remzső Tibor 1954 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutató mérnök, fejlesztés-vezető, projekt-menedzser. A SZTAKI-nál tudományos munkatárs, osztályvezető; a Kürt majd ThalesNano cégeknél felső vezető volt. Utóbb egyetemeken (BME, PE) oktatott, ipari-egyetemi projekteket vezetett.

Renner Gábor 1944 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A számítógépes geometria, a geometriai tervezés és a mérnöki rekonstrukció szakembere. A SZTAKI-ban ipari tervezőrendszerek kidolgozásának résztvevője, irányítója volt. A terület anyagát elsőként oktatta (ELTE-n és BME-n).

Rényi Gábor 1949 közgazdász
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Kereskedelmi szakember, sikeres vállalkozó, portfolió menedzser. A játékszoftver fejlesztés és a szoftver kereskedelem hazai úttörője, a Novotrade Rt. alapító vezetője. Számos üzleti és szoftverfejlesztési elképzelés kezdeményezője.

Rényi István 1943 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A TPA kisszámítógépek fejlesztője, űrkutatási célú fedélzeti és földi képfeldolgozó rendszerek vezető konstruktőre. Jelentősek eredményei az orvos-biológiai képfeldolgozás területén. Az elektronikus aláírás egyik hazai megalapozója.

Reszler Ákos 1944 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A világon elismert OCR-rendszerek hasznosítására létrehozott Recognita Rt. szakmai eredményességében és üzleti sikereiben szerzett elévülhetetlen érdemeket vezérigazgatóként. Volt az IVSZ elnöke is.

Révész György 1934 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1960-tól az M-3 egyik első programozója, majd az MNB, az Infelor és az MTA SZTAKI vezető munkatársa. 1981-tól az USA több egyetemén és az IBM Research Centerben a lambda kalkulus elismert kutatója volt.

Reznyikov Garij 1937 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA KFKI-ban részt vett a TPA fejlesztésében. Az SZKI-ban egyik meghatározó személyisége volt az ESZR projektek koordinációjának, irányításának és megvalósításának. 1991-től az Intellrobot Kft. tulajdonos-igazgatója volt.

Risztics Péter Károly 1944 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME-n részt vett az Információs rendszerek tananyagának kidolgozásában. 1998-ban megszervezte az Informatikai Központot, melynek irányításával számos állami és közigazgatási fejlesztési projektben működött közre.

Rosta Katalin 1956 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1985 óta gazdasági informatikával foglalkozott. 1992-től fejlesztett RMSTAR vállalatirányítási rendszerét néhány cégnél tíz évnél tovább is használták. A Szerencsejáték Zrt. osztályvezetőjeként az újdonságok kezdeményezője.

Rozsnyai Gábor 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Megalapozta az informatika oktatása, az e-learning, a mikroprocesszoros fejlesztés, az integrált vállalatirányítási rendszerek és az érintésmentes kártyák hazai fejlesztését. Nagyszámítógépes rendszerek szakértője világcégeknél.

Rudas Imre 1949 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE díszdoktora. Hazai és nemzetközi tudományos szervezetek tagja vagy vezetője. Kutatási témái: fuzzy rendszerek, fuzzy irányítás, robottechnika, robotirányítás, számítógéppel segített folyamattervezés, soft computing.

Salamon Márton 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szakmai karrierjét szoftver fejlesztőként kezdte, később főként menedzserként, vezetőként, dolgozott. Első és egyetlen munkahelye az MTA KFKI és annak egyik jogutódja, az ICON Kft. volt.

Sallai Gyula 1945 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A hálózat-digitalizálás kutatója; az infokommunikációs menedzsment szakterület kialakítója. Volt a PKI igazgatója, a MATÁV vezérigazgatója, a Hírközlési Főfelügyelet elnökhelyettese, a BME rektor-helyettese, a HTE elnöke.

Sándor György 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI-ban 17 éven át real-time rendszerekkel foglalkozott. A PC-s korszakban kisvállalkozásokban dolgozott. Itt kezdte meg számítógép-gyűjtő tevékenységét. Végül két multi cégnél az informatikai rendszerek felelőse volt.

Sándory Mihály 1930 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai elektronikai ipar meghatározó személyisége. 1963-ban az MTA KFKI-ban az ő irányításával kezdték a TPA 1001 számítógép építését. 1981-1984 között mikroelektronikai kormánybiztos, majd a MEV vezérigazgatója volt.

Sántáné-Tóth Edit 1938 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A “szegedi iskola” második évfolyamán végzett. Munkahelyei: MTA SZK, DV, Infelor, Számki, SZKI, IQSOFT. Hazai eredményeket összegző dolgozatok készítője. Nyugdíjasként 23 éven át MI-témákat oktatott. Az iTF Adattár Személyek rovatának vezetője.

Sarkadi-Nagy István 1948 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI-ban hálózatfejlesztő, majd vezető volt. Ez után a KFKI vállalkozás-csoport egyik vezetője, majd belső IT igazgatója. 2005-től az itSMF Magyarország elnöke, konferenciák szervezője és ITIL oktató.

Scheidler Balázs 1977 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A világ egyik vezető IT-biztonsági szoftverfejlesztő vállalata, a BalaBit IT Security egyik alapító tagja és tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. A BalaBit világszerte elismert termékeinek ötletgazdája, vezető fejlesztője.

Schipp Ferenc 1939 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Döntő szerepe volt az ELTE-n 1972-ben beindított programozó- és programtervező matematikus képzés előkészítésében, majd az informatikus képzés tantervének kidolgozásában. 1983-2004 között a Numerikus Analízis Tanszék vezetője volt.

Sebők Ferenc 1943 matematikus
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

IT audit, IT-biztonság, szervezetfejlesztés, projekt menedzsment és vezetői tanácsadás szakértője. Volt szoftver-fejlesztő, oktató, igazgató. A BC Szervező és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa volt.

Selényi Endre 1942 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME professor emeritusa. Az Ural-2 programozásával kezdi pályafutását, majd aktív fejlesztője számítógépes rendszereknek. 1988-tól húsz éven át (társ)elnöke a hazai informatikai felsőoktatást koordináló bizottságoknak.

Selinger Sándor 1945 fizikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A Software-ITC tudományos főmunkatársa. Az EMT alapító elnöke. A GDF-EKK létrehozója, működtetője, a GDF-MAI igazgatója. Jelentős érdemei vannak a romániai magyarok körében a számítástechnikai kultúra elterjesztésében.

Seres György 1936 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Katonatisztként 32 évig üzemeltetéssel, oktatással, kutatással és fejlesztéssel, utána informatikai szaktanácsadással, majd 2002-től a ZMNE doktori iskolájának témavezetőjeként informatikai és e-learning rendszerekkel foglalkozott.

Siegler András 1952 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai K+F politika egyik irányítója 1996-2004 között, azóta az Európai Bizottság szakpolitikai igazgatója a közlekedési, illetve az energetikai kutatás és innováció területén.

Siegler Vera 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az 1991-ben alapított Topolisz Kft. (és a Top-Map Kft.) ügyvezetőjeként a magyarországi közlekedési térinformatika és a navigációs rendszerek megalapozása – és a hazai útvonaltervezők megvalósítása – fűződik a nevéhez.

Siki Zoltán 1958 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A BME oktatója, a hazai nyílt forráskódú térinformatika egyik meghatározó személyisége, a magyar nyílt forráskódú térinformatikai konferenciák elindítója és szervezője. A nemzetközi nyílt forráskódú térinformatikai közösség aktív tagja.

Siklósi István 1950 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1990-tól a vállalati alkalmazásokat fejlesztő 4D Soft Kft. egyik alapítója és ügyvezető igazgatója. 2012-es nyugdíjba vonulása után kifejlesztett egy új – a zoomolható térképek mintájára működő – könyvformátumot, az ún. z-könyvet.

Sikné Lányi Cecília 1959 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A VE (majd a PE) oktatója és a Virtuális Környezet és Fénytan Kutatólaboratórium vezetője. Kutatási területei: virtuális világok, speciális játékok tervezése, HCI. A virtuális valóság és a HCI kutatások hazai elindítója.

Sikolya Zsolt 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Kezdetben CAD-dal, majd valós idejű vezérlésekkel, térinformatikával, 1996-tól pedig e-közigazgatással és kormányzati adatpolitikával foglalkozik. Az NHIT szakértője, több szakmai szervezet tagja.

Sima Dezső 1941 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE professor emeritusa. A Drezdai Műszaki Egyetemen kezdett, majd a BMF alapító-igazgatója. Érdeklődési területe a processzor architektúrák. Az Advanced Computer Architectures (Addison-Wesley) könyv egyik szerzője.

Simon Béláné 1943 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a számítástechnikai kultúra megalapozója. Létrehozta a Magyar Ifjúsági Robot Kupát, a RoboCupJunior (RCJ) világméretű verseny hazai versenyét. Az RCJ projektben hazánk képviselője.

Simon Gyula 1960 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanára. Programozást az 1980-as évek közepétől tanít – először szakköri, majd tanórai keretek között. – Legfontosabb feladatának a programozás népszerűsítését tartja.

Simon Pál 1939 orvos
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Orvos-informatikus. Az ESZTIK igazgatójaként szervezte az ágazati informatikai fejlesztéseket. Kutatási területei, oktatási tevékenysége az egészségügyi informatika alkalmazásaira terjed ki; azóta is aktív szakértő.

Simonyi Károly (Charles Simonyi) 1948 matematikus
MTA külső tagja
 nagyításhoz kattints a képre

Híres magyar-amerikai szoftverfejlesztő, a Microsoft Word és Excel atyja, a szándékorientált programozás (intentional programming) kifejlesztője. A tudomány és a kultúra bőkezű támogatója. – A világ ötödik űrturistája.

Sipka László 1937 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1969-től az SZKI-ban részt vett a hazai számítástechnikai ipar kezdeti K+F munkáiban, az Intézet koordinációs feladatainak ellátásában. Egész munkássága során a műszaki és a társadalmi fejlődés összefüggéseivel foglalkozott.

Somogyváry Géza 1931 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1985-1992 között kis- és középüzemek adminisztrációjának számítógépes fejlesztését irányította (gyártmányfejlesztés hálós módszerrel, termelésirányítási rendszerek). Később a SOFTINVEST kereskedelmi igazgatója volt.

Somosvári Béla 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az ÉGSZI miskolci számítóközpontjainak létrehozása után, 1976-tól az NME-ben hardver-üzemeltetéssel és -fejlesztéssel foglalkozik. Részt vesz az oktatásban felhasznált demonstrációs gépek építésében. Távoktatással is foglalkozik.

Straub Elek 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A MüM Számítástechnikai Intézet főosztályvezetője majd a KSH főosztályvezetője, később elnökhelyettese. 1990-től az IBM Magyarország Kft. vezérigazgatója, 1995-tól 2006-ig a Matáv elnök-vezérigazgatója volt.

Sugár András 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Nemzetközi kereskedelemben vezető, majd távközlési cégek irányítója.1991-2005 között a Westel majd a T-Mobile vezérigazgatója. Mobil hálózatok, szolgáltatások és nagysebességű mobil adatátvitel fejlesztéseit, bevezetéseit irányította.

Surján György 1958 orvos
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az 1990-es évektől kezdve foglalkozik az orvos-egészségügy informatikai kérdéseivel. 2002-től az ESKI informatikai vezetője, majd megbízott főigazgatója. Több hzai egyetemen oktat. Hazai és nemzetközi tudományos egyesületek vezetőségi tagja.

Szabó István 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Sikeres vállalkozó. A fővároson kívüli cégek közül az egyik legnagyobbnak (Szintézis, Győr) alapítója és máig legfelső vezetője. Társadalmi tevékenysége rendkívül szerteágazó (NJSZT, megyei KIK, IVSZ, VOSZ stb.).

Szabó Máté 1984 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A logika és a számítógép-tudomány történetével és filozófiai kérdéseivel foglalkozó kutató, a Sorbonne Egyetem posztdoktora. Kutatja a hazai számítástechnika történetét is, ezen belül Kalmár László munkásságát.

Szabó Péter Gábor 1974 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az SZTE TTIK Informatikai Intézetének oktatója, matematikatörténész. Magyar matematikusok és informatikusok hagyatékát kutatja itthon és külföldön. Az ITMA kuratóriumának tagja.

Szabó Szilárd 1947 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Tudományos szakújságújságíró, a Térinformatika c. lap főszerkesztője. Számos cikk, tanulmány, és könyv szerzője és közreműködője. A HUNGIS Alapítvány kuratóriumának, valamint térinformatikai konferenciák szervezőbizottságának tagja.

Szajbély György 1954 matematikus nagyításhoz kattints a képre

A garázscégből sikeres szoftverfejlesztő nagyvállalkozássá nőtt Griffsoft Zrt. alapítója, többségi tulajdonosa és elnöke. A Volánnál 10. sz. Vállalatnál kezdett; volt a Montana Zrt. vezérigazgatója és a MAVIR Zrt. felügyelő bizottságának elnöke is.

Szakadát István 1958 bölcsész
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

1987-től a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének egyetemi docense. A magyar digitális kultúra projektjeiben kezdeteitől fogva részt vett; csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is.

Szakolczai György 1928 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A magyar közgazdaságtudomány egyik doyenje, e tudomány progresszív irányzatának egyik vezető egyénisége, Keynes tanításainak elkötelezett magyarországi képviselője. Nagyszámú tudományos publikáció szerzője.

Szakonyi Lajos 1946 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

A PTE PMMK tanszékvezetője, főiskolai docens. Művelt és oktatott területei: műszaki-technológiai rendszerek, anyagáram hálózatok matematikai modellezése, műszaki rendszerek irányítása, mérési adatgyűjtés-jelfeldolgozás.

Szalai Sándor 1939 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Állami díjas, a Wigner FK professor emeritusa. Kutatási területe az űrkutatási célú vezérlő és adatgyűjtő rendszerek. Kiemelkedő szerepe volt bolygóközi szondák magyar műszerei fejlesztésében.

Szalay Imre 1955 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Alakítója annak a váltásnak, amikor a számítástechnika műszaki, programozói megközelítésből az üzleti megoldások szolgáltatójává vált. 2019-tól az NJSZT ügyvezetőjeként ezt a váltást szolgálja.

Szalayné Tahy Zsuzsanna 1964 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Az informatikaoktatás számos területén kreatív, innovatív tevékenységet végez, pl. tantárgyfejlesztés, ICT használata az oktatásban, széles spektrumú tehetséggondozás, speciális képességűek oktatása, oktatási módszertan.

Szántó György 1948 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1973 óta a SZTAKI munkatársa. Kezdetben tervező mérnök, majd osztályvezető, rendszertervező, projektvezető. Főbb témái: számítógépes rendszerek tervezése, intézményi informatika, e-Health, e-Learning.

Szász Gábor 1947 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Sokáig a BME Finommechanikai, Optikai Tanszék munkatársa volt, rendszertechnikát tanított, majd a GDF-en oktatott, ahol rektor-helyettes is volt. Részt vett a VEGA Űrprogram keretében végzett optikai rendszerfejlesztésben.

Széles Gábor 1945 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A Műszertechnika elnöke, majd 1990-tól elnök-vezérigazgatója. A Videoton és az Ikarus elnök-tulajdonosa. 1998-tól az MGYOSZ társelnöke, majd tiszteletbeli elnöke. Az ECHO Hungária gazdasági TV-társaság megalapítója.

Szelezsán János 1934 matematikus
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A számítástechnika egyik hazai úttörője. Számítóközpontok (KKCS, OT SZK, ÁSZSZ) alapítója, vezetője. Oktatóként (ELTE, GDF), szakkönyveivel, szakmai testületek tagjaként hozzájárult a számítástechnikai kultúra elterjesztéséhez.

Szenes Katalin 1950 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Informatikai és fizikai biztonsági, audit-, üzletmenet folytonossági, rendszer-bevezetési, BPR projektekben, biztonsági architektúrák tervezésében vesz részt. Az ÓE-n biztonsági, ellenőrzési, és CISA tanfolyami órákat tart.

Szentgyörgyi Zsuzsa 1935 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Az iparban kezdte. A SZTAKI-ban kutató és tudományos titkár volt. Utóbb az államigazgatásban (MTA Központi Hivatala, Ipari Minisztérium) az ipar és a K+F kapcsolatok irányítását végezte. 1990 óta szakújságíró és író.

Szentiványi Imre 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A NOTOOSZV egyik alapítója, később a hazai ESZR referencia számítóközpont kialakítását irányította majd vezette. Negyven éve a felnőttképzésben vesz részt (OSZV, Számalk, CONTROLLTraining, Computer School stb.).

Szeredi Péter 1949 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az LP és a Prolog nyelv kutatója. A NIM IGÜSZI után az MProlog megvalósítások vezető fejlesztője volt az SZKI-ban, az IQSOFT-ban. Angliában párhuzamos Prolog kutatásával foglalkozott. A BME VIK és az AIT oktatója

Sziebig Andrea 1957 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Programtervező matematikusi kezdés után az ICT piac meghatározó szakmai újságírója és kiadója, komplex mediaportfólió létrehozója. Jelentős szerepet vállal az információs társadalom megismertetésében.

Szigeti Ágnes 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Szívügye az adatbiztonságot garantáló szoftver-alkalmazások kialakítása (pl. TRACCS-11). A Groupama Biztosító informatikai igazgatója, majd vezérigazgató helyettese volt. A DECUS aktív tagja, majd elnöke is volt.

Szigeti András 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az Apple magyarországi képviseletének társalapítója és első vezetője, majd a Graphisoft kereskedelmi igazgatójaként az ArchiCAD nemzetközi terjesztő hálózatának irányítója.

Szirányi Tamás 1957 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az MTA SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium vezetője. a BME KJK egyetemi tanára. A Magyar Mérnökakadémia tagja, az IAPR választott tagja. Fő szakterülete a gépi érzékelés és környezetmodellezés.

Szirmay-Kalos László 1963 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető helyettese. Kutatási területe a számítógépes grafika, algoritmikus fotográfia és orvosi képalkotás.

Szlankó János 1949 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI rendszerfejlesztője, 5 éven át igazgatója. A KFKI Számítástechnikai Zrt. egyik alapítója, végig elnöke. A NIS egyik létrehozója. Egészség-megőrzés tárgyú internetes tartalom-szolgáltató cégét vezeti.

Szlávik Ferenc 1933 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI műszaki igazgatója volt. Speciális szakterületei: intelligens műszerek rendszertechnikája; zajjal fedett jelek méréstechnikája, korrelációs metodikák és eszközök, elektrokardiológiai jelfeldolgozás.

Szolgay Péter 1949 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A TKI, majd a SZTAKI kutatója. A VE, majd a PPKE egyetemi tanára, 2012-2015 között a dékánja. Kutatási területei: tervezés-automatizálás, celluláris neurális hálózatok és számítógép architektúrák.

Szőnyi László 1944 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI hardver fejlesztője, rendszertervezője, projekt menedzsere majd osztályvezetője. A KFKI Számítástechnikai Zrt. egyik alapítója, igazgatósági tagja, ügyvezető igazgatója.

Szuhaj Mihály 1970 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Aktív résztvevője és formálója a hazai látássérültügyi informatikai életnek. Vezeti az Informatika a Látássérültekért Alapítványt. Szakértői, oktatási és tanácsadói minőségében is sorstársait szolgálja.

Talyigás Judit 1948 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A gazdaság, az egészségügy, az ipar, a posta, később a média területén is tevékenyen részt vett új informatikai rendszerek bevezetésében, alkalmazásában, publikációk létrehozásában.

Tarlós Béla 1943 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Az MKKE Számítástudományi Tanszék vezetője volt több ciklusban. Diszkrét szimulációs modellezés témakörben számos publikációja van. Számos egyetem vendégprofesszora volt (MIT, RUTGERS, CMSU).

Tarnay Katalin 1933 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

36 évig foglalkozott a KFKI-ban nukleáris mérésekkel, majd kommunikációs protokollokkal. Tanított a BME-n és a VE-n; a BME címzetes egyetemi tanára, a PE professor emeritusa. Az NJSZT főtitkárhelyettese volt.

Tatai Péter 1941 mérnök nagyításhoz kattints a képre

20 évig a TKI-ban digitális távközlő és számítógépes rendszereket fejlesztett. Ezután a BME-n oktatott, és több sikeres mérőrendszer kidolgozását is vezette. 2005-től az általa alapított AITIA International Zrt.-ben dolgozik.

Tejfel Máté 1977 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

ELTE IK egyetemi adjunktusa. Oktatási/kutatási tevékenység: párhuzamos programozás, funkcionális programozás, matematikai logika, beágyazott nyelvek, programhelyesség-vizsgálat, refaktorálás.

Tenke Tibor 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Jelentős a szerepet a területelemző modellek és a térinformatikai tervezőrendszerek kidolgozásában és ipari alkalmazásában, valamint a térinformatikai rendszerek népszerűsítésében.

Tick József 1954 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A KKMF-en (és utódainál) a szoftvertechnológia oktatója. 1996-tól a BMF főigazgatóhelyettese, 2000-től a BMF, az ÓE informatikai rektorhelyettese; 2015-től Innovációs főigazgató. 2016-tól az iTF elnöke.

Tolnai János 1953 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Az OSZV és a Számalk munkatársaként ESZR, valamint IBM vagy azzal kompatibilis nagygépek műszaki kiszolgálásában vett részt. 1994 óta az IBM munkatársaként IT lokalizációs projektek irányítója.

Tószegi Zsuzsanna n.a. bölcsész
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A kulturális örökség digitalizálásának úttörője, a Neumann János Digitális Könyvtár volt igazgatója. Egyetemi docens, tudományos újságíró; a digitalizálás társadalmi kontextusát és a magyar technikatörténetet kutatja.

Tóth Attila Zoltán 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

Multinacionális vállalatok informatikai rendszereinek bevezetését, integrációját irányította Európa országaiban. Technológiai és módszertani ismeretek meghonosításában jelentős eredményeket és elismertséget ért el.

Tóth Ferenc 1982 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztő; szakterülete a webalkalmazások, illetve a banki szoftverek fejlesztése. Az NJSZT GIKOF elnökségi tagja és az NJSZT területi szervezetekért felelős alelnöke volt.

Tóth Istvánné (Mária) 1944 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

1982-1997 között az NJSZT Titkárság vezetője volt. Nevéhez fűzhető az NJSZT nemzetközi kapcsolatainak felfuttatása, a társasági tájékoztató szerkesztése, hazai és nemzetközi konferenciák (IFIP’98) szervezése.

Tóth József 1932

közgazdász

 nagyításhoz kattints a képre

1958-ban, felismerve a számítástechnika jelentőségét, megszervezte az operációkutatatás és a számítás-technika mezőgazdasági alkalmazásának kutatását; számítástechnikai kultúrát teremtett a DATE-n.

Uhereczky László 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

1965-től a Telefongyárban, majd a TKI-ban volt főkonstruktőr. 1989-től az Olivetti Hungary Kft.-nek, majd utódainak (Wang Global Hungary, Getronix Magyarország) volt vezérigazgatója.

Vadász Pál 1956 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

2000 óta vezeti a Montana Kft.-t. Aktív résztvevője az IVSZ megalapításának. Üzletemberi tevékenysége mellett kutató az intelligens keresőrendszerek területén.

Vajk István 1951 mérnök
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME VIK egyetemi tanára, 1994-től 2016-ig a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének vezetője. Tématerületei: alkalmazott informatika, irányításelmélet és irányítástechnika.

Vajkai Álló Géza 1931 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Kutatási intézményekben, majd magánvállalkozásban volt vezető. Szakterületei: hardverfejlesztés, számító-gépes nyomtatott áramköri kártyatervező rendszerek kifejlesztése, digitális képfeldolgozás; oktatás.

Vámos Tibor 1926 mérnök
MTA rendes tagja
 nagyításhoz kattints a képre

A hazai számítástechnika vezető személyisége, az MI-kutatás úttörője. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet elnöke és tagja. Az MTA SZTAKI alapító igazgatója volt; professor emeritus. Állami- és Széchenyi-díjas kutató.

Vámossy Zoltán 1960 mérnök
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE NIK Alkalmazott Informatikai Intézet igazgatója. 1997-től vezeti a több féléves, kiscsoportos projektmunkát a mérnökinformatikus képzésben. Hallgatói neves helyezést érnek el az OTDK-kon.

Varga Gyula 1941 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Az MNB és a K&H számítógépes rendszereinek egyik vezető munkatársa. Fontos szerepet töltött be a GIRO rendszer banki kapcsolódásának zavartalan, sikeres feltételeinek kialakításában, működésében.

Varga László 1931 matematikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

Az M-3 gépen kezdett programozni. A KFKI-ban nagy rendszer-projekteket vezetett. 14 éven át az ELTE ÁSZT vezetője; 1972-től az ELTE programozó- és programtervező matematikusok képzésében meghatározó szerepe volt.

Vargha Márton 1948 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Tizenöt éves informatikusi pályafutás után 1986-ban lett a magyarországi informatikai újságírás egyik szereplője; írásaiban követte az informatika beépülését a mindennapokba. 2010-től a Levegő Munkacsoport tagja.

Várterész Magda 1954. matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

A DE IK Számítógéptudományi Tanszék egyetemi docense. Tudományterülete, oktatási területe: numerikus módszerek, majd később matematikai logika, mesterséges intelligencia. Oktatásszervezéssel is foglalkozik.

Vaspál Vilmos 1955 közgazdász nagyításhoz kattints a képre

Szoftverfejlesztőként kezd. 1990-ben megalapítja a nagyvállalati alkalmazások fejlesztésével és implementálásával sikeressé váló FreeSoft Kft.-t, amelyet – több akvizíciót követően – 2004-ben tőzsdére visz, majd végső átalakulásáig (2012) elnöke.

Vaspöri Teréz 1944 programozó nagyításhoz kattints a képre

A KFKI MSZKI vak programozója. Hazánkban elsőként fejlesztett vakoknak szánt text-to-speech rendszert; a BrainLab számítógépcsalád egyik fejlesztője. Elsőként fejlesztett magyar Braille rövidírást nyomtató programokat.

Végső László 1945 fizikus nagyításhoz kattints a képre

1970-1988 között az SZKI munkatársa, majd a SAL vezetője. Tudományos alkalmazásokat fejlesztett, pl. egy online alváskiértékelő rendszert a Richter gyógyszergyárnak. Később fordítóirodákat alapított és vezet.

Velencei Jolán 1955 matematikus
PhD
 nagyításhoz kattints a képre

Az ÓE Keleti Károly Gazdasági Karának kutatási dékánhelyettese. A Doctus tudásbázisú (szakértő-) keretrendszer egyik fejlesztője, melyet több hazai és külföldi nagyvállalatnál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

Verebélÿ Pál 1947 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Kutató rendszerfejlesztő mérnök. Tevékenységei: számítógépes grafika, hálózatok, multiprocesszoros és szuperszámítógép architektúrák, kriptográfia. Munkahelyei: SZTAKI, Németországi cégek, majd Ericsson Magyarország, Flextronics.

Vértes János 1949 matematikus nagyításhoz kattints a képre

Matematikus, programozó, újságíró, kiadó, cégvezető. Közel tucatnyi informatikai lap alapító főszerkesztője, informatikai vállalatok alapítója.

Vicsi Klára 1948 fizikus
MTA doktora
 nagyításhoz kattints a képre

A BME egyetemi magántanára. Kutatási területei: a beszéd akusztika, gépi beszédfelismerés, beszédadatbázisok, hangdiagnosztikai eszközfejlesztés, multimodális beszédfejlesztő és oktató rendszerek.

Vidor Tamás 1944 matematikus nagyításhoz kattints a képre

1967-ben, az akkor fellendülő számítástechnika területén helyezkedett el. Az Infelornál, majd az OSZV-nél az ESZR gépek szoftvereivel foglalkozott. Az 1980-as évek elejétől IBM szoftver projektekben dolgozott, többnyire külföldön.

Vinkovits László 1951 mérnök
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Nagyvállalati komplex informatikai rendszerek kialakításának specialistája. A német-magyar szoftver kooperáció megteremtésének egyik vezetője. A magyar T-Systems alapítója, melyet elődvállalataival együtt 10 éven keresztül vezetett.

Vinnai János 1950 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A digitális áramkörökkel kezdte, majd a hazai számítógépgyártásban és üzemeltetésben lett országosan ismert, sikeres vállalkozó. A Szinva Net Informatikai Kft. (Zrt.) vezetője. A IVSZ alelnöke volt két ciklusban. Miskolci közéleti ember.

Vitályos Gábor 1952 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A digitális honalapító generáció tagja. Kezdetben magas minőségigényű, egyedi fejlesztések menedzsere. Később használhatóság-elméleti kutatással foglalkozik; fókuszban a virtuális tér, mint hatékony irodai és munkakörnyezet áll.

Vityi Péter 1965 mérnök nagyításhoz kattints a képre

16 éven át töltött be vezetői és felső vezetői pozíciókat a Microsoft Magyarországnál, illetve a Microsoft CEEHQ-nál. Jelenleg a Kürt Akadémia ügyvezetője. 2013-tól az IVSZ alelnöke.

Voloncs György 1956 matematikus nagyításhoz kattints a képre

12 év kutatóintézeti munka után a VARINEX Zrt. egyik alapítója. Kezdetektől foglalkozik a mérnöki tervezést, gyártást segítő szoftverekkel, majd térinformatikával, közel 25 éve additív gyártással, 3D nyomtatással

Vörös Gábor Jenő 1937 mérnök
egyetemi doktor
 nagyításhoz kattints a képre

Félévszázados munkája során elvi alapokon dolgozó mérnökként jellemezhető. Konstruktőre volt a MEDICOR BNV-nagydíjas táskadiagnosztikai terméknek és több országban értékesített szerszámgép-vezérlőnek.

Winkler Péter 1942 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A FÖMI Távérzékelési Központ vezetője (1990-2003), majd tudományos főigazgató-helyettese. Főbb projektjei: légiháromszögelés számítógépesítése; Magyarország digitális ortofotó programjának megvalósítása.

Z. Karvalics László 1961 bölcsész
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

A BME ITTK alapító igazgatója. Az információs társadalom elméleti és gyakorlati oldalának, az információpolitika és információstratégia kérdéseinek és az Internet-gazdaságnak nemzetközileg is elismert kutatója.

Zák György 1947 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A SzámokSzámalk oktatója, majd nemzetközi továbbképző tanfolyamok szervezője, később marketing vezető. A TB budapesti igazgatóságán informatikai vezető, majd az IBCnet Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója.

Zárda Sarolta 1951 közgazdász
MTA kandidátusa
 nagyításhoz kattints a képre

Informatikus, főiskolai tanár. Gábor Dénes Főiskola alapító rektora. A Számalk oktatási profiljának vezetője. Több neves kitüntetés birtokosa.

Zöldné Roska Marietta 1946 mérnök nagyításhoz kattints a képre

A közigazgatási informatika különböző szakterületein kamatoztatta magas szintű szakmai ismereteit. Az MH-nál számos innovációs jellegű projektben vett részt, illetve irányította azokat.

Zsakó László 1957

matematikus

 nagyításhoz kattints a képre

ELTE IK tanszékvezető egyetemi docense. Fő munkaterülete az informatika tanárképzés és az informatikai tehetséggondozás. Informatikai konferenciák és versenyek szervezője. 2013-tól az NJSZT alelnöke.


Létrehozva: 2020.03.07. 22:46

Utolsó módosítás: 2020.04.05. 21:58