Komplex Rendszerek

Alkalmazási területek
Elnevezés Fejlesztő intézmény(ek) Időszak A rendszer célja Alkalmazási területek
ÁRTEMISZ – Áramszolgáltatói Tervező, Elosztó, Műszaki Irányító Szisztéma Geometria

2003-

Áramszolgáltató térinformatikai és műszaki információs rendszere Energia, telekommunikáció
Műszaki információs rendszerek
Térinformatikai rendszerek (GIS)
AUTER rendszer TKI
MTA SZTAKI

1970 - 1980

Áramköri elemek modellezése, áramkörök szimulációja/analízise, konstrukciós tervezés és gyártási dokumentáció előállítása Gyártási rendszerek
Tervező rendszerek (CAD/CAM)
CAC (Computer Aided Cardiology) System TKI

1973-1980 (folyamatos fejlesztés)

Elektrokardiogramok számítógépes feldolgozása. Az EKG jel digitalizálása, felvétele, rögzítése, átküldése telefonvonalon; lelet ill. diagnózis adása Alakfelismerés, kép- és jelfeldolgozás
Egészségügyi alkalmazások
DIMACS termelésirányítási rendszer Számki

1980-1984

A VIDEOTON megrendelésére készült műhely szintű kisgépes termelésirányítási rendszer Folyamat- és termelésirányítás
EEGIS – ELMŰ-ÉMÁSZ Térinformatikai Rendszer Geometria

(Előzmények 1990-es évek elejétől)
2010-

Az ELMŰ-ÉMÁSZ közműhálózat térképalapú nyilvántartása és műszaki információs rendszere Energia, telekommunikáció
Műszaki információs rendszerek
Térinformatikai rendszerek (GIS)
EMG Plan Control EMG
Comporgan

1972-1985

Számítógépes vállalatirányítás kifejlesztése és alkalmazása a híradástechnika területén Folyamat- és termelésirányítás
GYÓGYINFOK Szekszárdi Megyei Kórház

1973-1986 (folyamatos fejlesztés)

Kórházi információrendszer és megyei egészségügyi adatbázis Egészségügyi alkalmazások
IxDoki Infomix

1990-től folyamatosan

Több generációs komplex egészségügyi alapellátási informatikai rendszer Egészségügyi alkalmazások
KSH Informatikai Rendszer Korszerűsítés KSH
HP
IQSOFT
ORACLE
SAS Institute Kft.

1992-1995

A KSH információ-technológiai megújítása és informatikai rendszerének korszerűsítése Államigazgatás
Láng Gépgyár irányítási rendszere (MAS-M) Comporgan
Láng Gépgyár

1983-1987

Az egyedi nagyberendezéseket gyártó vállalat termelés előkészítésének és rendelés-nyilvántartásának számítógéppel történő támogatása a MAS-M programcsomag implementálásával Vállalatirányítás és menedzsment
MÁV GIR-MHR MÁV Informatika
Siemens
ICL

1995-2000

Gazdaságirányítási információs rendszer, valamint menetjegyeladási, helybiztosítási és utastájékoztatási hálózati rendszer Logisztika, közlekedés, szállítás
MÁV HIR (Határforgalmi Információs Rendszer) MÁV

1981.

A határállomásokon be- és kilépő teherkocsik adatainak nyilvántartása és feldolgozása Logisztika, közlekedés, szállítás
MÁV KÖFE (Központi ForgalomEllenőrző) Rendszer MÁV

1992.

Nagykiterjedésű mikroprocesszoros forgalom-ellenőrző rendszer a Cegléd-Szeged, a Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas és a Taksony-Kelebia vonalakon Logisztika, közlekedés, szállítás
MÁV SZIR (Szállításirányítási Információs Rendszer) MÁV
Siemens

1991-1997

Számítógépes szállításirányítási, fuvarkövetési információs rendszer Logisztika, közlekedés, szállítás
MIRTUSZ – Munkairányítás Rendszer Geometria

2002-

Közműszolgáltatók nagy erőforrásigényű hálózati munkavégzésének egységes, hatékony munkairányítási rendszere Energia, telekommunikáció
Vállalatirányítás és menedzsment
Műhold-felhőképek számítógépbe juttatása és feldolgozása OMSZ KLFI

1977-1980

A TIROS-N műholdakról sugárzott analóg felhőfényképek számítógépbe juttatása, archiválás, elsődleges képfeldolgozás Alakfelismerés, kép- és jelfeldolgozás
Meteorológia
NES – Neurodevelopmental Expert System MTA SZTAKI
Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézet, Fejlődésneurológiai és Neurorehabilitációs Osztály

1978 - 1990

A napi klinikai munka és a kutatás támogatása, az érintett orvosi szakterület ismereteinek hatékony és operatív tárolása, valamint oktatása Egészségügyi alkalmazások
NIIF – Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program MTA SZTAKI
NIIF

1986 -
napjainkig

Internet szolgáltatás nyújtása nagysebességű Internet hálózat (HBONE) formájában a nonprofit szféra számára országos lefedettséggel Államigazgatás
Információ- és tartalom-szolgáltatás
NYIR – Nyomvonali Információs Rendszer piLINE

fejlesztés: 1994/1995; követés: 2008-ig

Nagynyomású gázvezeték-hálózat nagyfelbontású nyilvántartása, üzemeltetés, diagnosztika és karbantartás támogatása Energia, telekommunikáció
Térinformatikai rendszerek (GIS)
Országos Korszerűsített Számítógépes Ingatlannyilvántartási Rendszer Számki
MÉM OFTH GAK

fejlesztés: 1975-1978
használatban: 1988-ig

Az országos számítógépes ingatlannyilvántartási rendszer adatbázis-technikára alapozott korszerűsítése   Államigazgatás
Paksi Atomerőmű III.-IV. blokkszámítógép-rendszerek MTA KFKI MSZKI
VEIKI

1985-86

Az eredeti szovjet blokkszámítógép-rendszerek korszerű, hazai eszközökkel történő helyettesítése; a technológiai állapotok és események strukturált megjelenítése   Folyamat- és termelésirányítás
Paksi Atomerőmű Tréningszimulátor MTA KFKI MSZKI
NOKIA
MTA KFKI AEKI
MTA SZTAKI
Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV)

1984-1988

Az atomerőművi üzemeltető személyzet (operátorok) képzésének elősegítése, a valós technológiai és irányítási környezet teljes léptékű, valós idejű, szimulált leképezésével Folyamat- és termelésirányítás
Oktatás
PIR (Pénzügyi Információs Rendszer) PMSZK-PSZTI

1969-1995

Makroszintű pénzügyi irányítást kiszolgáló rendszer: az államháztartás pénzügyi rendszerének információs rendszere Államigazgatás
Rosetta űrszonda Philae leszállóegységének központi számítógépe MTA KFKI RMKI
SGF Technológia Fejlesztő Kft.

Fejlesztés : 1995-tól;
űrszonda indítása: 2004.03.02.;
üstökössel "találkozás": 2014. aug.;
üstökösmagra leszállás: 2014.11.12.

A 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstököst megfigyelő és az üstökösmag felszínére leszálló Philea leszállóegység központi vezérlését és az adatok kezelését végző cél-számítógép Tudományos kutatás, fejlesztés (R&D)
Űrkutatás
SANINFORM – Egyéni Egészségügyi Elektronikus Adathordozó Rendszer Nivelco Elektrotechnikai Gmk.
ORION
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Kardio-Pulmonológiai Osztály
Templar Partnership Company

1980-84

Nagyszámú vagy célzottan körülhatárolt populáció elektronikus egészségügyi nyilvántartása és követése számítógépes információrendszerek interaktív részeként Egészségügyi alkalmazások
SEGAMS izotópdiagnosztikai képfeldolgozó rendszer JATE
SZOTE
Gamma

1974 - 1977

Analóg-digitális, gamma kamerás komplex (azaz több diagnosztikai területet is kiszolgáló) izotópdiagnosztikai rendszer Alakfelismerés, kép- és jelfeldolgozás
Egészségügyi alkalmazások
TDSZR – Turbógenerátor-rezgésdiagnosztikai Szakértő Rendszer Számok
Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV)
VEIKI

1988-1990 fejlesztés;
1991-től ismeretbázis továbbfejlesztése

A Paksi Atomerőmű turbógenerátora biztonságos üzemeltetésének támogatása Műszaki fejlesztés és diagnosztika
Szakértő rendszerek
TSM-10 – Time-sharing Monitor TKI

1972-1974

Multi-taszkos időosztásos rendszer CII 10010 típusú számítógép működtetéséhez Számítástechnika
TV KIA – űrszonda fedélzeti kamerájának földi ellenőrző rendszere MTA KFKI MSZKI

1981-1986

A Halley üstökös vizsgálatát szolgáló VEGA űrszonda fedélzeti TV kamerájának fejlesztése, tesztelése és a szondából érkező képi és telemetriai adatok megjelenítése Alakfelismerés, kép- és jelfeldolgozás
Tudományos kutatás, fejlesztés (R&D)
Űrkutatás
UMDS (Univerzális Mikroprocesszoros Rendszerek Fejlesztő Rendszere) MTA KFKI MSZKI

1979 - 1986

Az 1970-es, 1980-as években használatos mikroprocesszorok vezérlésével készülő rendszerek hardver és szoftver-fejlesztésének segítése Műszaki fejlesztés és diagnosztika
Tudományos kutatás, fejlesztés (R&D)
VEGA TVS – űrszonda fedélzeti képfelvevő és követő rendszer MTA KFKI RMKI
MTA KFKI MSZKI
MTA KFKI MSZI
BME

Fejlesztés : 1980-tól;
űrszonda fellövés: 1984;
üstökössel "találkozás": 1986

A Halley üstökös magjának fényképezése, és arról képeket küldése a Földre Alakfelismerés, kép- és jelfeldolgozás
Tudományos kutatás, fejlesztés (R&D)
Űrkutatás
Wigner Adatközpont Wigner FK
H1 Systems Kft.

2012-2013

Az Adatközpont infrastruktúra felhő (IaaS) és platform felhő (PaaS) szolgáltatást nyújt felhasználók számára, és a későbbiekben szoftver felhő (SaaS) szolgáltatások alapjául is szolgálhat. Tudományos kutatás, fejlesztés (R&D)

Létrehozva:2019.09.04. 16:00

Utolsó módosítás: 2020.02.21. 10:53