UMDS (Univerzális Mikroprocesszoros Rendszerek Fejlesztő Rendszere)

Az 1970-es, 1980-as években használatos mikroprocesszorok vezérlésével készülő rendszerek hardver és szoftver-fejlesztésének segítése

A rendszer teljes neve:

Universal Microprocessor Development System (Univerzális Mikroprocesszor-vezérelt rendszerek Fejlesztő Rendszere)

Alkalmazás területe:
Műszaki fejlesztés és diagnosztika
Tudományos kutatás, fejlesztés (R&D)
Fejlesztő intézmény(ek):
Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

1979 - 1986

Fejlesztő személy(ek):

Erényi István (a fejlesztés vezetője)

Rényi István

Bóna Gábor

Rédai István

Szilvási Ferenc

Felhasználó intézmény(ek):

Szovjetunióbeli intézetek

KFKI-MSZKI, KFKI-RMKI, KFKI-AEKI

EMG (Elektronikus Mérőkészülékek Gyára)

HIKI (Híradástechnikai Ipari Kutatóintézet)

BHG (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár)

Csehszlovákiai csillagvizsgáló (Prága mellett)

további hazai kutatóintézetek

A rendszer leírása

A rendszer segítségével, használatával hatékonyan és egyszerűen vizsgálhatóak a mikroprocesszor-vezérelt eszközök, rendszerek és részegységeik, valamint a működtető szoftverjeik a fejlesztésük, tesztelésük, végső vizsgálatuk és validálásuk, valamint a gyártásuk során. Könnyen ellenőrizhető a fejlesztendő rendszer ellenőrzése, illetve részegységeinek a vizsgálata valós idejű működés, ill. a vezérlő szoftverjének futása közben.
A fejlesztendő rendszer mikroprocesszorának, memóriájának valós idejű emulációját az UMDS végzi, lehetőséget biztosítva annak bármely pontban való megállítására, állapotának vizsgálatára, és támogatást ad a vizsgálandó rendszer futás közbeni adatainak valós idejű begyűjtésére, ill. (futást követően) az adatok ellenőrzésére.

Az UMDS belső vezérlő számítógépe önállóan is használható általános célú számítógépként.

Technikai jellemzői
Hardver környezet

A rendszer a KFKI Multimikroprocesszoros sínre (MMPS) kapcsolódó hardver egységekből (pl.: buszvezérlő, központi processzor, memória, diszk-vezérlő, I/O egységek köré épült. Lényeges funkcionális eleme volt a mikroprocesszor emulátor egység, amely teljes egészében képes volt helyettesíteni (emulálni) a kidolgozandó, tesztelendő processzor-vezérelt eszköz/rendszer mikroprocesszorát, lehetőséget adva annak belső állapotának a vizsgálatához.

Szoftver környezet

A rendszer a Z80 mikroprocesszorra kifejlesztett szoftver és Z80 assembler szoftvert használta. Az emulációs szoftver KFKI fejlesztésű volt.

Használat

A KFKI kis sorozatban kb. 25 készüléket gyártott. Gyártását átvette az Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (nem ismeretes mennyit gyártottak le belőle).
Az UMDS számítógépet használták űrkutatási célra, pl.: a Halley üstökös vizsgálatát szolgáló VEGA misszió földi állomásaként, de ugyancsak az UMDS-t használták a fedélzeti mikroprocesszoros rendszer kidolgozásához és beméréséhez.

Történeti érdekeségek

Az első – és tudomásunk szerint egyetlen – olyan mikroprocesszoros fejlesztő rendszer volt a KGST országain belül, amely képes volt a vizsgálandó, fejlesztés alatt lévő rendszer mikroprocesszorának valós idejű emulálására.
1982-ben a Brnoi Nemzetközi Vásáron aranyérmet nyert az UMDS

Adatközlő

dr. Erényi István szíves közlése alapján (2019. szept.)


Létrehozva: 2019.10.01. 13:48
Utolsó módosítás: 2024.03.27. 17:03