Rövidítések

A rövidítéseknek csak a számítástechnikában használatos értelmezését adjuk meg!

A kereszthivatkozásokat → jelöli

 

ALU (Arithmetic-Logical Unit): →számolómű, aritmetikai és logikai műveleteket végző alegység

ANSI (American National Standards Institute): USA nonprofit szervezet, a különböző hazai és nemzetközi szabványrendszerek összehangolására

ASCII (American Standard Code for Information Interchange): USA-ban használt →alfanumerikus kódrendszer, információk →számítógépes tárolására, megjelenítésére és átvitelére

B (byte): bájt (az →IBM-kompatibilis →számítógépekben 8 bites) adategység

baud: az adatátviteli sebesség mértékegysége; a számítástechnikában 1 baud = 1 bps

BCD (Binary Coded Decimal): binárisan (≥ 4 bittel) kódolt tízes számrendszerű (decimális) (számjegy)

bpi (Bit Per Inch): egy hüvelyk (1” = 2,54 mm) hosszúságú mágnesszalag-részre felírható →bitek száma

bpch (Bit Per Character): egy karaktert alkotó →bitek száma

bps (Bit Per Second): 1 s alatt továbbított →bitek száma

Bps: (Byte Per Second) : 1 s alatt továbbított →bájtok száma

bpW: (Bit Per Word): egy →gépi szó →bitekben mért hossza

CAD (Computer Aided Design): →számítógéppel segített (mérnöki) tervezés

CAM (Computer Aided Manufacturing): →számítógéppel támogatott gyártás, →NC gépek felhasználásával

CGA (Color Graphics Adapter): színes monitorok vezérlésére szolgáló csatolókártya, eredetileg Motorola 6845 →mikroprocesszorral

chpl (Character Per Line): képernyőn vagy nyomtatásban egy sorban megjelenő karakterek száma

cpm (Card Per Minute): kártyaolvasási sebesség: 1 perc alatt beolvasott lyukkártyák száma

chps (Character per Second):  nyomtatási sebesség: 1 s alatt kinyomtatott karakterek száma

CISC (Complex Instruction Set Computing): teljes (minden utsításbit-kombinációt felhasználó) →utasításkészlettel működő →processzor

COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Control): 17 (+ 6 pártoló) tagország által alapított szervezet, az exportforgalom szabályozására

CPU (Central Processing Unit):→központi egység

CRT (Cathode Ray Tube): katódsugárcsöves-képernyős információ-megjelenítő eszköz

DIN (Deutsches Institut für Normung): német szabványügyi intézet a nemzetközi (ISO) szabványok honosítására; minden DIN szabványnak van →ISO megfelelője

DRAM (Dynamic Random Access Memory): olyan félvezetős →RAM, amelyben a biteket kondenzátorok tárolják (feltöltve →1 bit, kisütve →0 bit); ezeket az önkisülés miatt periodikusan frissíteni kell   

DTL (Diode-Transistor Logic): félvezető diódákból és tranzisztorokból felépített (tároló és műveletvégző) áramkör

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Intarchange Code): kibővített kódrendszer, →binárisan (≥ 4 bit) kódolt →decimális számjegyek →számítógépes tárolására, megjelenítésére és átvitelére

EDS (Electronic Data Systems): elektronikus eszközöket gyártó és forgalmazó USA vállalat

EPROM (Erasable Read Only Memory): elektronikus úton be-, illetve átírható, normál működése során csak olvasható félvezetős tár

flop (FLOoating Point operation): →lebegőpontos művelet

GEM (Graphics Environment Manager): a világon elsőként (~1980) megjelent grafikus, egérrel vezérelhető, ablakos-ikonos felhasználói felületet megvalósító programcsomag

Mivel a kidolgozó Digital Research szoftverház jogilag nem kellően védte le, a →MS könnyen eltulajdoníthatta az ötletet

G (giga = 109): valamely mértékegység 1 milliárdszorosa

GUI (Graphical User Interface): grafikus felhasználói felület; megkönnyíti grafikus elemek (ablakok, menük, választó- és vezérlőgombok, ikonok stb.) programokba építését, majd segítségükkel a program futásának→interaktív irányítását

IC (Integrated Circuit): →integrált áramkör

IBM (International Business Machines): a világ egyik legnagyobb számítástechnikai vállalata (USA)

ips (Instruction per Second): 1 s alatt végrehajtott gépi utasítások száma

ISO (International Organization for Standardization): nemzetközi szabványügyi szervezet, a több mint 100 tagállam által elfogadott egységes szabványok kidolgozására és közzétételére

k (kilo = 103): valamely mértékegység 1000-szerese

K ( =210): valamely mértékegység 1024-szerese:  

kB:  1000 →bájt

KB: 1024 →bájt

kips: (Kilo Instruction per Second): 1 s alatt végrehajtott gépi utasítások száma, ezres egységekben

LCD (Liqud Cristal Display): folyadékkristályos információ-megjelenítő eszköz

LED (Light Emitting Diode): fénykibocsátó (félvezető) dióda, egyedi fénypontok megjelenítésére

lpm (Line per Minute): 1 perc alatt megjelenített vagy kinyomtatott sorok száma

LSI (Large Scale Integration): nagy alkatrész-sűrűségű (500-20 000 elem/→chip) →integrált áramkör

μ (mikro = 10-6): valamely mértékegység 1 milliomod része

m (minute): perc

M (Mega = 106): valamely mértékegység 1 milliószorosa

MB (MegaByte): 1 millió →bájt

MDA (Monochrom Display Adapter): →monokróm monitorok vezérlésére szolgáló csatolókártya, eredetileg Motorola 6845 →mikroprocesszorral

MIDI (Musical Instrument Digital Interface): elektronikus zenei eszközök (szintetizátor, stúdió eszköz stb.) összekötésénél alkalmazott szabvány (protokol), aszinkron, soros vonali adatátvitel megvalósításához  

Mio (= 220 ): valamely mértékegység 1048576-szorosa

Sajnos, általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a – 20 →bittel megcímezhető – 1048576 →B →főtár- kapacitást a helyes 1 MioB helyett 1 →MB-nak adják meg; ezt a jelölést kénytelenségből megtartottuk

Mips (Mega Instruction per Second): 1 s alatt végrehajtott gépi utasítások száma, 1 milliós egységekben

MMU (Memory Manangement Unit): kisebb, főleg 8 →bites →számítógépekben használt →főtár-cím kezelő →chip, →virtuális címek fizikai címre konvertálására, illetve →lapozás megvalósítására

MOS (Metal Oxid Semiconductor): fémoxid alapú félvezető

MS: (Microsoft Corporation): a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztő és -forgalmazó vállalata (USA)

MSI (Medium Scale Integration): közepes alkatrész-sűrűségű (10-500 elem/→chip) →integrált áramkör

MTBF (Mean Time Between Failures): a számítógép „jóságát” (használhatóságát, megbízhatóságát) jellemző átlagos időtartam, ami két egymás után bekövetkező rendszerhiba között eltelt

NC (Numerical Controlled) gép: számjegyes (digitális) vezérlésű, automatikus gyártó gép, működését rendszerint →számítógéppel előállított →lyukszalag vezérli

NTSC (Natioal Television Systems Committee): analóg televíziós szabvány (USA, Kanada, Mexikó, Távol-Kelet)

n (nano = 10-9): valamely mértékegység-1 milliárdod része

NYÁK: szigetelő alaplemeze(ke)n kialakított egy vagy több rétegű nyomtatott áramköri kártya, amelynek egyes rétegein az alkatrészeket (huzalozás helyett) vezető (rendszerint vörösréz) fémcsíkok kötik össze

PAL (Phase Alternating Line): analóg színes televíziós szabvány (Európa)

PIO (Programmable Input/Output): programozható be-/kimeneti →interfész

RAID (Redundant Array of Indpendent Discs): két vagy több, szinkron működésű független lemez, párhuzamos (redundáns) adattárolásra

RAM (Random Access Memory): →ferritgyűrűkből („ferrit tár”), félvezetős tárcellákból (→SRAM) vagy kondenzátorokból (→DRAM) felépített →véletlen-elérésű tár

RISC (Reduced Instruction Set Computing): csökkentett (nem minden bitkombinációt felhasználó) →utasításkészlettel működő →processzor

RGB (Red-Green-Blue): videojel, amely külön vezérli a megjelenítő képernyő piros, zöld, illetve kék színű fénypontjait gerjesztő áramköröket

ROM (Read Only Memory): csak olvasható nem →destruktív félvezetős tár, amelyből egyszeri feltöltés után az adat nem törölhető

rpm (Ratation Per Minute): percenkénti fordulatszám

s (second): másodperc

SCSI (Small Computer System Interface): szabvány-együttes (parancsok, protokolok, elektromos- és optikai interfészek), a →központi egység és a →külső (periférikus) eszközök közötti adatforgalom szabályozására

SRAM (Static Random Access Memory): félvezetős tárcellákból (flip-flop) felépített nem →destruktív →RAM

SSI (Small Scale Integration): kis alkatrész-sűrűségű (1-10 elem/chip) →integrált áramkör

T (Tera =  1212): valamely mértékegység 1 billiószorosa

TB (TeraByte): 1 billió →bájt

TTL (Transistor-Transistor Logic): tranzisztorokból felépített (tároló és műveletvégző) áramkör

ULSI (Utra Large Scale Integration): ultra nagy alkatrész-sűrűségű (>1 000 000 elem/→chip) →integrált áramkör

USB (Universal Serial Bus): ipari szabvány, amely meghatározza a →számítógépek és a különböző →külső eszközök összekapcsolására szolgáló kábelek, valamint csatlakozó dugók és →portok méretét és felépítését

VFD (Vacuum Fluorescent Display): izzókatódos megjelenítőcső, rendszerint egyedi karakterek, esetleg  pontmátrixok megjelenítésére

VGA (Video Graphics Array): videokártya, speciális célú →LSI videoprocesszorral vezérelt, önállóan működő áramköri kártya, színes képek megjelenítésére

VIC (Video Interface Chip): →MOS technológiával készült, grafikus és hang-videojel generálására szolgáló →integrált áramkör

VLSI (Very Large Scale Integration): igen nagy alkatrész-sűrűségű (20 000- 1 000 000 elem/→chip) →integrált áramkör

VRAM (Video RAM): kettős elérésű →DRAM, főleg grafikai célú alkalmazásokhoz (→GUI, →VGA)

Két interfésze révén egyidejűleg használhatta a →számítógép →főtára és a grafikus megjelenítő, így jelentősen megnőtt a működési sebessége, míg ára alig haladta meg  hagyományos videó-csatoló eszközökét

W (Word): →gépi szó

Y/C (Yellow/Color, Y a görög Γ betűt jelképezi): kettős videojel, amelyben egyik a (Γ-szűrővel) korrigált világosság- vagy fényerőjel, a másik a telítettséget és a színárnyalatot együtt hordozó színjel

A képernyők vezérlő áramkörei a kettőből állítják elő a kompozit (→monokróm), illetve az RGB (színes) videojelet


Létrehozva:2017.09.23. 11:32

Utolsó módosítás: 2021.03.23. 21:56