MIRTUSZ – Munkairányítás Rendszer

Közműszolgáltatók nagy erőforrásigényű hálózati munkavégzésének egységes, hatékony munkairányítási rendszere

A rendszer teljes neve:

MIRTUSZ Munkairányítás Rendszer

Alkalmazás területe:
Energia, telekommunikáció
Vállalatirányítás és menedzsment
Fejlesztő intézmény(ek):
Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

2002-

Fejlesztő személy(ek):

Biriszló László (vezető rendszerfejlesztő)

Csernák Gergely (vezető rendszertervező)

Fodor Attila (vezető rendszerfejlesztő)

Rostás Imre (vezető rendszerfejlesztő)

Felhasználó intézmény(ek):

MVM Démász Áramhálózati Kft. és jogelődei

MVM Émász Áramhálózati Kft. és jogelődei

ELMŰ Hálózati Kft. és jogelődei

Fővárosi Vízművek Zrt.

A rendszer leírása

Nagy erőforrásigényű hálózati munkavégzés hatékony és egységes kezelését biztosító munkairányítási rendszer. Célja a munkairányítás során az erőforrások (szerelők, gépjárművek, anyagok stb.) és a munkák optimalizált összerendelése és elvégzése. Az optimumot itt a legkevesebb utazási és állásidővel jellemzett legkisebb költség melletti tervezés és végrehajtás jelenti. (Az áramszolgáltatói adatok és működés digitalizálása hívta életre az ilyen tipusú és célkitűzésű munkairányítású rendszereket.)

A munkairányítási rendszerek két alapvető modulja a diszpécserek központi munkairányítási alkalmazása, illetve a terepen dolgozó szerelők munkalap alkalmazása. A szolgáltatók számára éves szinten tízezrével keletkeznek a hálózati objektumokon végrehajtandó feladatok. A feladatok között vannak előre tervezhető fenntartási, karbantartási, kapcsolási, mérési munkák, valamint a nem tervezett üzemzavarok lokalizálása és elhárítása. A feladatok elvégzését az adott esetben több százat elérő szerelői állomány között kell szétosztani.

A MIRTUSZ rendszer moduláris kialakítású, amely így rugalmasan alakítható a különböző közműszolgáltatók eltérő igényeihez. A főbb modulok az alábbiak:
• Központi Munkairánytó Modul: feladata a hálózaton elvégzendő különböző munkák kiadása, ellenőrzése és elszámolása.
• Automatikus Erőforrás-allokációs Modul: feladata a munkák és erőforrások optimális összerendelése és automatikus kiadása.
• Mobil Szerelői Modul: feladata szerelők információval való ellátásának és adatrögzítési feladatainak érintőképernyős hardverekre optimalizált támogatása.
• Mobil GIS Modul: feladata a hálózati adatok szerelők számára való biztosítása, akár offline üzemmódban is, érintőképernyős hardverekre optimalizáltan, a mobil munkalap kezeléséhez integráltan.
• Ügyfélszolgálati Modul: lehetővé teszi az ügyfélszolgálati csatornákon keresztül beérkező műszaki és hiba bejelentések felvételét, kezelését, és továbbítását a területileg illetékes munkairányítókhoz.
• Üzemirányító Modul: a KIF és KÖF üzemzavarok, illetve üzemzavar-elhárításhoz szükséges erőforrások adatainak a cseréjével integrálható a MIRTUSZ és a SCADA rendszerek.
• Üzleti Intelligencia (BI) Modul: feladata a vállalat igényei szerint összeállított riportok futtatása és megjelenítése a munkairányítási adatok vonatkozásában.
• WPC (Wide Partner Cooperation) Modul: feladata MIRTUSZ munkák külső partner vállalkozások részére való kiadásának biztosítása, és a munkák végrehajtásának kezelése.

Technikai jellemzői
Hardver környezet

A rendszer kiszolgálását egy a belső hálózati szegmensben futó Windows alkalmazás végzi, az adatok tárolása Oracle Enterprise Edition adatbázis-kezelő szerveren történik, a belső és külső rendszerkapcsolatokat egy IBM WebSphere MQ üzenetközvetítő szerver biztosítja.

Szoftver környezet

A központi munkairányító modul Windows-os vastagkliens, amely az alkalmazás-szerveren futó adatkezelő szervízen keresztül éri el a központi adatbázist. A mobil szerelői és GIS modul Windows-os terepi eszközökre, táblagépekre optimalizált alkalmazás, a terepi és a központi modul közötti adatkommunikáció IBM WebSphere MQ üzenetközvetítőn keresztül valósul meg, amely lehetővé teszi mind az online, mind az offline üzemmódú működést.

Használat

A MIRTUSZ rendszert az ELMŰ, Émász, Démász és Fővárosi Vízművek folyamatosan, heti 7x24 órában használják a regionális vagy vállalati központi üzemviteli központokban, illetve többszáz szerelői mobil terepi eszközön.

Történeti érdekeségek

A MIRTUSZ rendszer első verziója 2002-ben került átadásra a fogyasztói hibabejelentések és a nem tervezett hálózati munkák kezelésére, amikor az ELMŰ bevezette a központi telefonos ügyfélszolgálatát. Az évek során számos kiegészítés, módosítás és új generációs verziók kerültek kiadásra, amellyel folyamatosan követte a vállalatok szervezeti és működési környezetében bekövetkező változásokat és hozzájárult a hálózati munkaszervezés és munkavégzés hatékonyságának folyamatos javításához.

Források
Adatközlő

Cseke István, Tenke Tibor (2024. máj.)


Létrehozva: 2024.06.02. 11:25
Utolsó módosítás: 2024.06.02. 13:40