Fóthi Ákos

Születési dátum:
1945.02.26.
Születési hely:
Nagykanizsa
Végzettség, szakképesítés:
 • matematika-fizika és számítástechnika szakos tanár - ELTE - 1968.
 • Tudományos fokozat:
  PhD - 2002 - ELTE

  1968-tól 1970-ig a Kazincbarcikai Vegyipari Technikumban tanított. 1970-től az ELTE Természettudományi Kar (TTK) Numerikus és Gépimatematika, majd Általános Számítástudományi Tanszékén dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként. 1975-ben egyetemi doktori címet szerzett, majd 2002-ben sikeresen megvédte „A programozás egy relációs modellje” c. PhD dolgozatát.

  1970-től kezdve, az ELTE Informatikai Kar (IK) 2003-as megalakulásáig, fontos szerepet vállalt a szervezeti átalakulásokban, valamint különböző szoftvertechnológiai tárgyak tematikájának kidolgozásában és továbbfejlesztésében. 1990-96 között az ELTE TTK Kari Tanács tagja, 1996-2000 között az Egyetemi tanács tagja volt. 2003-ban docenssé nevezték ki.
  2004-2010 között a Programozáselméleti és Szoftvertechnológiai Tanszék vezetője, az ELTE Informatikai Kar Tanácsának tagja, Ügyrendi Bizottságának elnöke volt.

  Érdeklődésének középpontjában a programozáselmélet és -módszertan, verifikálási módszerek, illetve ezek természettudományi alkalmazásai (elektrokémia, paleoantropológia) álltak. Hallgatóira nagy hatást gyakorló, iskolateremtő személyiség: az egyes programozási alapelemeket (a konkrét programozási nyelvek megoldásainak bemutatása helyett) a relációs programozási modellre épített absztrakt programozási szemléletmódban oktatta. Demonstrátorok, fiatal oktatók nagy számban az ő irányításával és segítségével készültek fel, illetve kezdték meg az oktatói munkát. Kutatási témáiba, fejlesztési munkáiba rendre bevonta hallgatóit is. Több mint 40 publikációja jelent meg, 100-nál több külső hivatkozással. Publikációival több nemzetközi és hazai konferencián szerepelt.

  Számos nagy intézményi szintű pályázat előkészítésében és végrehajtásában vett részt –Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP), Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) stb. Ezek kapcsán több gyakorlati felhasználóhoz (pl. MOL, MALÉV, Földmérési és Távérzékelési Intézet, SZTAKI, Videoton, Tatabányai Szénbányák, Országos Meteorológiai Intézet) kapcsolódó feladatot is megoldott – kollégáinak és hallgatóinak bevonásával.

  Kitüntetései: Felsőoktatásért Érdemérem (nemzeti erőforrás miniszter, 1994); a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztje (2002); Pro Universitate kitüntetés (ELTE, 2003); a Kar Kiváló Oktatója (ELTE IK, 2007); Pro Facultate Informatica kitüntetés (ELTE IK, 2007); a Kar Kiváló Oktatója (ELTE IK, 2011); Kalmár-díj (NJSZT, 2011).

  És ami még fontos
  • hobbi: kertészkedés, szőlőművelés.

  Létrehozva: 2015.11.22. 08:49
  Utolsó módosítás: 2024.03.06. 23:06