Fóthi Ákos

Születési dátum:
1945.02.26.
Születési hely:
Nagykanizsa
Végzettség, szakképesítés:
 • matematika-fizika és számítástechnika szakos tanár - ELTE - 1968.
 • Tudományos fokozat:
  PhD - 2002 - ELTE

  1968-tól 1970-ig a Kazincbarcikai Vegyipari Technikumban tanít. 1970-től az ELTE TTK Numerikus és Gépimatematika, majd Általános Számítástudományi Tanszékén dolgozik tanársegédként, majd adjunktusként. 1975-ben egyetemi doktori címet szerez, majd 2002-ben sikeresen megvédi „A programozás egy relációs modellje” c. PhD dolgozatát.

  1970-től kezdve az Informatikai Kar 2003-as megalakulásáig fontos szerepet vállal a szervezeti átalakulásokban, valamint különböző szoftvertechnológiai tárgyak tematikájának kidolgozásában és továbbfejlesztésében.

  1990-96 között az ELTE Természettudományi Kar Kari Tanácsának tagja, 1996-2000 között az Egyetemi tanács tagja. 2003-ban docenssé nevezik ki.

  2004-2010 között a Programozáselméleti és Szoftvertechnológiai Tanszék vezetője, az ELTE Informatikai Kar Tanácsának tagja, Ügyrendi Bizottságának elnöke.

  Érdeklődésének középpontjában a programozáselmélet és -módszertan, verifikálási módszerek, illetve ezek természettudományi alkalmazásai (elektrokémia, paleoantropológia) álltak. Hallgatóira nagy hatást gyakorló személyiség. Iskolateremtő is egyben: az egyes programozási alapelemeket (a konkrét programozási nyelvek megoldásainak bemutatása helyett) a relációs programozási modellre épített absztrakt programozási szemléletmódban oktatta. Demonstrátorok, fiatal oktatók nagy számban az ő irányításával és segítségével készültek fel, illetve kezdték meg az oktatói munkát. Kutatási témáiba, fejlesztési munkáiba rendre bevonta hallgatóit is. Több mint 40 publikációja jelent meg, 100-nál több külső hivatkozással. Publikációival több nemzetközi és hazai konferencián szerepelt.

  Számos nagy intézményi szintű pályázat előkészítésében és végrehajtásában vett részt (KMOP, TÁMOP stb.). Ezek kapcsán több gyakorlati felhasználóhoz (MOL, MALÉV, FÖMI, SZTAKI, MVMT, Videoton, Tatabányai Szénbányák, Országos Meteorológiai Intézet) kapcsolódó feladatot is megoldott – kollégáinak és hallgatóinak bevonásával.

  Kitüntetései: Felsőoktatásért Érdemérem (1994); a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztje (2002); Pro Universitate kitüntetés (2003); a Kar Kiváló Oktatója (2007); Pro Facultate Informatica kitüntetés (2007); a Kar Kiváló Oktatója (2011); Kalmár-díj (2011).

  És ami még fontos
  • hobbi: kertészkedés, szőlőművelés.

  Létrehozva: 2015.11.22. 08:49
  Utolsó módosítás: 2020.02.22. 10:36