Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2013

VI. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia.

Előadások.

Matematikatörténet. Ülésvezető: WANEK Ferenc. 9:30 SZABÓ Péter Gábor: Első nyomtatott aritmetikánk és szerzőik. 9:55 OLÁH-GÁL Róbert: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1844-ben Kolozsváron tartott ötödik vándorgyűléséről. 10:20 KÁSA Zoltán: Hol született WALD Ábrahám matematikus? 10:45 VARGA János: Einstein magyar kapcsolatai.

Természettudomány-történet. Ülésvezető: KÁSA Zoltán. 11:30 KESSLER Jenő: 100 éves a magyar madárőslénytan kutatás. 11:55 BANDI Árpád: PÁVAY-VAJNA Miklós gyermekei. 12:20 WANEK Ferenc: A 130 éve született BALOGH Ernő életpályája és munkássága. 12.45 PATKÓ Ferenc: A rovarökológia fejlődésének fontosabb stációi (áttekintés). 11:50 ORUSZ Ottilia: A földtudományok oktatása a székelyföldi iskolákban a XIX. században.  15:25 HARKÁNYINÉ SZÉKELY Zsuzsanna: A térinformatika oktatás kezdetei a Szent István Egyetemen.

Technikatörténet. Ülésvezető: OLÁH-GÁL Róbert. 15:50 KAKUCS Lajos: Mesterségek és céhek a Bánsági Határőrvidéken 1718-1872 között. 16:15 BURA László: Kézműipari kutatások Szatmárban (20. század második fele – 21. század). 16:40–17:00 Kávészünet. 17:00 KRAJNIK-NAGY Károly: A barcasági textilipar kezdetei. 17:25 HOLLÓ Csaba: FEKETEHÁZY János életpályája. 17:50 MAKAI  Zoltán: Bauxitbányászat Bihar megyében. 18:15 TÓTH János: A magyar kőolajfeldolgozóipar története a XIX. század végéig,különös tekintettel az 1883-ban üzembehelyezett fiumei (ma Rijeka, HR) kőolajfinomítóra. 19:00 BOHOLY János: A térbeli sakkjátékok alapelveitől a belső játéktér sakkprogramjáig.

 

Sorozat:
Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciák

Időpont:
2013.06.27-06.30

Rendező szervek:

Helyszín:
Szatmárnémeti

Főszereplők:
  • WANEK Ferenc, KÁSA Zoltán - Konferencia elnökei
  • HORVÁTH Erika, MIKLÓS Beáta, PAP Tünde, PROKOP Zoltán - Szervezőbizottság

Kiadvány adatai:

Konferenciakiadvány is készült: ITA/1328.


Létrehozva: 2021.04.20. 07:19
Utolsó módosítás: 2024.03.28. 18:06