Hivatkozási név: EMT

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
1990
Címe:
400604 Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 116 (Kolozsvár)
Alapítók:
n.a.
Tevékenység legfőbb céljai, területe
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, EMT, az a tudományos civil szervezet, amely 1990 óta meghatározó szerepet tölt be az erdélyi és Kárpát-medencei műszaki és természettudományokkal foglalkozó értelmiség életében. Azok a nemes célok, amelyekért ezt a szervezetet létrehozták, maradéktalanul megvalósulnak a szervezet tevékenységében, sőt, 25 év során az EMT-t Erdély egyik legdinamikusabban fejlődő civil szervezeteként tartják számon. Egy civil szervezet tevékenységét a tagság aktív léte határozza meg, ez az a hajtóerő, amiben bízunk, amikor a jövőnkre gondolunk.

 

Felső vezetői
Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
n.a.
Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek
A romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek tevékenységének összehangolása.
A tagok tudományos ismereteinek bővítése, szakmai továbbképzése és szakmai kapcsolatainak ápolása.
Tudományos konferenciák, szakmai viták, találkozók és vándorgyűlések szervezése.
A tudományos kutatás elősegítése – műszaki és természettudományos szakterületen – ösztöndíj-támogatások odaítélése révén.
Műszaki és természettudományos könyvek és folyóiratok kiadása és terjesztése. A romániai magyar nyelvű műszaki könyvkiadás szakvéleményezése.
Műszaki és természettudományos szakkönyvtár működtetése. Helyi és nemzetközi könyvkölcsönzési szolgálat megszervezése
Oktatási és oktatástámogatási tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
Alapítványok létrehozása és pályázatok kiírása.
Magyar nyelvű műszaki és természettudományos ismeretterjesztő szabadegyetemi előadások szervezése, kisiparosok szakmai képzése, fiatalok pályaválasztási tanácsadása, szakmai átképzése. Tehetséggondozó szakmai táborok szervezése.
Kölcsönös tájékoztatást lehetővé tevő szakértői hálózat adatbázisának létrehozása. Hazai és külföldi ösztöndíjakkal, továbbképzési lehetőségekkel kapcsolatos információk közvetítése. Számítógépes hálózaton keresztül hazai és külföldi nyilvános adatbankok fejlesztése, elérése és hasznosítása.
Felkérésre, szakértői véleményezés készítése különböző szakmai kérdésekben.
Kapcsolattartás és együttműködés a romániai magyarság szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel. Kommunikációs híd létrehozása Románia, Magyarország és más országok között műszaki és természettudományos téren.
A tagok által megvalósított és felajánlott műszaki alkotások iparjogi védelme a Társaság javára.
Forrásmunkák

Létrehozva: 2016.07.18. 17:57
Utolsó módosítás: 2024.02.10. 16:22