Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2010

III. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia

ELŐADÁSOK

Technikatörténet. Ülésvezető: WANEK Ferenc. 9:30 TÓTH János: A sármási gáztörténet dokumentumai a Magyar Olajipari Múzeumban; 9:55 FARAGÓNÉ PÖPPL Zsuzsanna: A vízi közmű társulatok tevékenysége az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság területén a 20. században; 10:20 KRAJNIK-NAGY Károly: Sziklarepesztők a Vaskapunál (Széchenyi István és az Al-Duna szabályozása); 10:45 HOLLÓ Csaba: A kőbányai Dreher sörgyár története

Fizikatörténet. Ülésvezető: HOLLÓ Csaba. 11:30 MÓCSY Ildikó Környezettudomány, az ókortól napjainkig; 11:55GÜNDISCHNÉ GAJZÁGÓ Mária: Bolyai Farkas hőtana „A meleg … fekete világosság, azaz a’ világos sugárnak fekete stamenje”; 12:20 KOVÁCS Zoltán Akik előttünk jártak. Kolozsvári fizikusok

Matematikatörténet. Ülésvezető: KOVÁCS Zoltán. 15:00 OLÁH-GÁL Róbert: A Bolyaiak komplex számokkal kapcsolatos feljegyzései és Bolyai Farkas Koronkán; 15:25 KÁSA Zoltán: Schlesinger Lajos matematikai előadásai a kolozsvári egyetemen; 15:50 KOVÁCS Győző: Két már-már elfelejtett informatikus-kibernetikus a múlt század elejéről: Juhász István és Nemes Tihamér;

Földtudományok. Ülésvezető:TÓTH János. 16:35 DVORÁCSEK Ágoston: Benkő Ferenc, a nagytudású enyedi professzor; 17:00 HEVESI Attila: Brassai Sámuel „Bevezetés a’ Világ’, Főld” és státusok’ esmeretére.” c. könyvéről 17:25 WANEK Ferenc: Héjjas Imre, egy méltánytalanul elfelejtett parányőslény-búvár

Sorozat:
Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciák

Időpont:
2010.06.24-06.27

Rendező szervek:

Helyszín:
Marosvásárhely

Főszereplők:
  • WANEK Ferenc, KÁSA Zoltán - Konferencia elnökök
  • HORVÁTH Erika, PAP Tünde, PROKOP Zoltán - Szervező Bizottság

Kiadvány adatai:

A konferencia előadásaiból kiadvány készült: ITA/1325

Egyéb megjegyzés:

Informatikai előadásként elhangzott: Kovács Győző: Két már-már elfelejtett informatikus-kibernetikus a múlt század elejéről: Juhász István és Nemes Tihamér


Létrehozva: 2021.04.19. 21:40
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 12:14