Térinformatikai Szakkiállítás 2020

XI.  Térinformatikai Szakkiállítás és Konferencia. Az elmélet és a gyakorlat találkozása.

Ez évben rendhagyó módon kerül megrendezésre a XI. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Az online konferenciához a Cisco Webex platformon keresztül csatlakozhattak a résztvevők.

Program2020. október 29.

10:00 – 11:30 Megnyitó – Plenáris Előadások. Juhász Anikó(Agrárminisztérium, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár):Térinformatika jelentősége az agrárgazdaságban. Csiszér Gábor(ITM Info-kommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály, főosztályvezető):Mesterséges intelligencia: túl az algoritmus alapú számítástechnikán. Sik András (Lechner Tudásközpont, Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság, igazgató):A Lechner Tudásközpont által kezelt téradatvagyon elemei. Barkóczi Zsolt(HUNAGI, elnök) – Szabó György(HUNAGI, főtitkár):Térinformatika a változó világban – Jövőkép a Covid-19 árnyékában

12:30 – 16:20 Szekcióülések. Párhuzamosan futó szekciók (Szekció 1 – Szekció 2)

1/A. Moderátor: Pénzes János12:30–12:50 Hegedűs László – Pénzes János – Apáti Norbert: Debrecen belső szuburbanizációjának vizsgálata térinformatikai módszerekkel – lehetőségek és korlátok. 12:50–13:10 Kovács Dániel Márton: Városkiterjedés nyomon követése Sentinel-2 műholdfelvételek alapján. 13:10–13:30 Soltész Emese – Gyenizse Péter: Pécs lakott területének részletes fényszennyezés térképe. 13:30–13:40 Szabó Loránd – Szabó Szilárd: Városi területek felszínborításának osztályozása különböző felbontású műholdfelvételek felhasználásával debreceni mintaterületen. 13:40-13:50 Enyedi Péter – Takács-Szilágyi László – Gregory Lucas: Korszerű légi távérzékelési technológiák alkalmazása a beépített területek térképezésében. 13:50–14:10 Konkoly Enikő Bianka – Szilágyiné Czimre Klára – Túri Zoltán Krisztián: INTERREG IVC – Az Európai Unió interregionális együttműködéseinek vizsgálata 2007–2013 között

1/B: Távérzékelés modern módszerei Moderátor: Szabó Gergely. 14:30–14:50 Ocsovainé Steinbach Cecília: Újgenerációs hiperspektrális kamerák a Specim kínálatában. 14:50–15:00 Kukár Manó: A Phase One Industrial légi megoldásai. 15:00–15:10 Vízhányó József: Új trendek az ArcGIS-ben. 15:10–15:30 Bekő László – Burai Péter – Kiss Alida – Lénárt Csaba – Tomor Tamás – Schinogl Péter – Holb Imre – Szabó Szilárd: Vetésszerkezet meghatározása különböző multispektrális műholdfelvételek alkalmazásával. 15:30–15:50 Abriha Dávid – Szabó Szilárd: A képosztályozás során fellépő területi autokorreláció vizsgálata Python programozási környezetben

2/A: Geoinformatika a hidrológiában. Moderátor: Túri Zoltán Krisztián. 12:30–12:50 Pecsmány Péter – Szabó Norbert Péter: Vízfolyások kanyarulat-fejlettségének vizsgálata klasszikus faktor analízis segítségével. 12:50–13:10 Kiss Levente – Eke Zoltán: Árvízi védekezés GIS támogatással. 13:10–13:30 Ficsor Johanna– Halmai Ákos – Nagyváradi László – Kiss Kinga – Czigány Szabolcs – Pirkhoffer Ervin– Liptay Zoltán – Balogh Richárd – Gradwohl-Valkay Alexandra: A Dráva hordalékviszonyainak térinformatikai vizsgálata. 13:30–13:40 Vass Róbert – Túri Zoltán Krisztián: Hullámtéri érdességvizsgálatok Felső-Tiszai mintaterületeken. 13:40–14:00 Gyenizse Péter – Morva Tamás –Ortmanné Ajkai Adrienne – Lóczy Dénes – Halmai Ákos – Pirkhoffer Ervin: Az Alsó-Dráva-ártér felszínborításának vizsgálata távérzékelési és geoinformatikai módszerekkel. 14:00–14:20 Schneck Tamás – Telbisz Tamás – Zsuffa István – Magyari Sándor István:Radarmérésen alapuló csapadékadatok földfelszíni állomásokkal történő korrekciója Magyarország területén

2/ B: Alkalmazott térinformatika Moderátor: Szabó György. 14:30–14:40 Czimbalmos Róbert – Fazekas Mónika Éva – Murányi Eszter – Nagy Attila: Térinformatika a karcagi növénynemesítés szolgálatában. 14:40–15:00 Németh Gergő – Gyenizse Péter – Lóczy Dénes: A Tabi járás Natura 2000-es területeinek vizsgálata Sentinel-2 műholdfelvételek osztályozásával. 15:00–15:20 Gerzsenyi Dávid – Albert Gáspár: Lejtős tömegmozgások helyének becslése a Gerecse északi részén. 15:20–15:40 Szabó Andrea – Odunayo Adeniyi David – Tamás János – Nagy Attila: Búza terméselőrejelzés lehetőségének értékelése Landsat 8 idősoros adatok alapján. 15:40–16:00 Szatmári Gábor – Laborczi Annamária – Pásztor László: Országos szénkészlet térképezés módszertani kihívásai16:00–16:20 Kovalcsik Tamás – Boros Lajos: A földrajzi/politikai polarizáció mérési lehetőségei

2020. október 30.08:30 – 13:20 Szekcióülések Párhuzamosan futó szekciók (Szekció 1 – Szekció 2)

1/A: Geodézia, pontfelhők. Moderátor: Pajna Sándor. 08:30–08:50 Stenzel Sándor: Felhajlított pászmavezetéssel készülő hídgerendák torzulás vizsgálata geodéziai módszerekkel. 08:50–09:10 Szutor Péter: Pontfelhő karcsúsítás – simplification. 09:10–09:30 Péter Tamás – Sáfár Tamás: A 3D pontfelhő adatgyűjtés svájci bicskája – minden feladatra specializált megoldás. 09:30–09:50 Árvai László: Beltéri helymeghatározás pontosságának javítása geometriai kényszerek használatával. 09:50–10:10 Gombás László: Még mindig pontról pontra sétálva mérsz? Ejnye. Elkerült a jövő. 10:10–10:30 Hepp Iván: BIM: mit jelent, és miért jó nekünk. 10:30–10:50 Varga Zoltán: Nagy pontosságú GIS adatgyűjtők

1/B: Tér és adat. Moderátor: Kozma Gábor. 11:00–11:20 Török Zsolt Győző: A téri referenciakeret és a térképek északi tájolása. 11:20–11:40 Pődör Andrea – Szikszainé Hegyi Zsuzsanna: Bűnözés és bűnözéstől való félelem településszintű vizsgálatának lehetőségei. 11:40–12:00 Csordás László: Üdülőépítés Magyarországon és az Alföldön (1981–2015). 12:00–12:20 Csordás László: A magánüdülők állományának alakulása Magyarországon (1960–2019). 12:20–12:40 Timár Gábor – Varga Norbert: A trianoni szerződés szerinti határtérképek és koordináta-rendszereik. 12:40–13:00 Braunmüller Péter: Az online téradatszolgáltatások újdongásai

2/A: Térképek és smart alkalmazásaik. Moderátor: Négyesi Gábor. 08:30–08:50 Lógó János Máté – Barsi Árpád: Fedélzeti kameraképek automatikus kiértékelése önvezető járművek számára készülő térképhez. 08:50–09:10 Potó Vivien – Lógó János Máté – Tettamanti Tamás – Barsi Árpád – Krausz Nikol: Térképi formátumok értékelése az önvezetés szempontjából. 09:10–09:30 Utasi Zoltán: Szakterületek és országok közötti adatszabványosítás lehetőségei. 09:30–09:50 Kovács Béla – Magyari Mátyás – Vörös Fanni: Gépkocsivezetők vs. autós navigációs felületek. 09:50–10:10 Eke Zoltán: Járatoptimalizálás a hulladékgyűjtésben. 10:10–10:20 Lavaj Marcell – Utasi Zoltán – Cs. Nagy Ádám – Sütő László – Molják Sándor – Túri Zoltán Krisztián – Benkhard Borbála: Természetjáró adottságok felmérése a Bükkben turisztikai döntéstámogató mobilapplikáció fejlesztésének megalapozásához

2/B: Angol szekció. Moderátor: Varga Orsolya Gyöngyi. 10:50–11:10 Orsolya Gyöngyi Varga – Zoltán Kovács – Szilárd Szabó: Comparison of characteristics of CLC2018 categories concerning NDVI and SAVI values derived from Sentinel-2 images. 11:10–11:30 Md Mostafizur Rahman – György Szabó: Exploring urban sustainability research through land use optimization. 11:30–11:50 Gashaw Gismu: Impacts of climate change on stream flow of Gumara watershed, upper Blue Nile basin, Ethiopia under Representative Concentration Pathway Climate change Scenarios. 11:50–12:10 Kwanele Phinzi – Szilárd Szabó: NDVI-based land-use/cover change detection in a mountainous heterogeneous landscape. 12:10–12:30 Ayoub Barkat: Groundwater quality assessment with GIS. 12:30–12:50 Zoltan Gal – Ashraf AlDabbas: Change Detection of the Cassini Orbit Based on Data Dissimilarity

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2020.10.29-10.30

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen/On-line tér

Főszereplők:
  • Elnök: Szabó Szilárd; Társelnök: Lóki József; Pajna Sándor eKÖZIG ZRT., vezérigazgató; Dr. Sik András Lechner Tudásközpont, igazgató; Cseri József - Szervezőbizottság

Kiadvány adatai:

Konferenciakiadvány pdf formában készült. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2020.

Szerk: Molnár Vanda Éva.

ISBN 978-963-318-886-6


Létrehozva: 2021.04.07. 11:52
Utolsó módosítás: 2023.02.14. 12:46