KDFI 2019

Kultúra a digitális forradalom idején konferencia.

Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok.

A „véleménybuborék” (vagy „filterbuborék”) az elmúlt évek egyik legdivatosabb kifejezése. A fogalmat az ún. digitális forradalom hatására átalakult kommunikációs gyakorlatok általános jellemzésére szoktuk használni: a közösségi médiában rendre olyan tartalmakkal találkozunk, amelyek a saját (kulturális, ízlésbeli, világnézeti) preferenciáinkat tükrözik. A „véleménybuborék” kategóriájának sikere nem meglepő: az új jelenségek leírása új fogalmakat kíván. És szemlátomást nagyléptékű változásokról van szó. A kulturális iparágak működése, a társadalmi és politikai nyilvánosság megváltozott szerkezete, az egyéni és csoportidentitások ízlésbeli szerveződései egyaránt arra utalnak, hogy a digitális átállás nemcsak a kulturális termelés, hanem a fogyasztás területeit és mediális kiterjesztéseit is átalakították. Szerző és olvasó, termelő és fogyasztó, fikció és valóság között egyre vékonyabb a határ; a szerepek mellett pedig az attitűdök is változnak, akár az irodalomra, akár a zenére, akár például a sorozatfogyasztásra gondolunk. Kérdés azonban, hogy valóban minden ízében új jelenségekkel van-e dolgunk. Vajon a digitális korszak előtt létező szalonokat, közösségeket és csoportidentitásokat mennyiben tekinthetjük a mai buborékok előzményének? Másképpen fogalmazva: vajon nem lehetséges-e, hogy véleménybuborékok már korábban is léteztek, csak nem így hívtuk őket? Végső soron nem arról van-e szó, hogy a csoportidentitásokat működtető taxonomikus elvek logikáját sok esetben pusztán lemásolják vagy adaptálják a digitális algoritmusok szabályozó mechanizmusai? A kulturális iparágak, a kulturális termelés szereplői mellett kevesebb — vagy legalábbis másfajta — figyelem irányult eddig a közgyűjtemények digitális létezésének elemzésére, a kiállítási módszertan változásaira, a gyűjtemények előtt álló teendők vizsgálatára, értékelésére. A digitális átállás azonban nemcsak a termelés és a fogyasztás, illetve a hozzájuk kapcsolódó mentalitások szerkezetét változtatta meg, hanem a gyűjteményi tudás, a gyűjteménykezelés és a kulturális örökség korábbi koncepcióit is. Konferenciánk keretei között olyan párbeszédet kezdeményezünk, amelyben a kulturális iparágakkal foglalkozó intézmények, kutatók és kutatóhelyek tudása mellett a gyűjteményekben és közgyűjteményekben dolgozók kompetenciái is megjelennek. Néhány kérdés, amelyre a konferencián választ keresünk Hogyan rajzolhatjuk meg a kortárs magyar kulturális iparágak térképét? Miképpen befolyásolja a kulturális kánonok létrejöttét, formálódását és továbbélését a digitális forradalom, és a vele járó kommunikációtechnológai változások sorozata? Milyen fogalmi kapcsolat áll fenn az „értelmező közösség” vagy „ízlésközösség” és a „véleménybuborékok” között? (Például a Holmi kanonizációs törekvései vajon egy véleménybuborék fenntartására irányultak?) Hogyan alakítják a csoportszerveződéseket és a véleménybuborékokat a különféle ajánlórendszerek és algoritmusok (3T, luxemburgi rádió, Netflix, Spotify, stb.)? Hogyan szerezhetünk adatokat a véleménybuborékokról (a méretüktől kezdve az időbeli fennállásukon át az esetleges kapcsolatrendszerükig)? Hogyan írhatjuk meg egy filterbuborék életrajzát? Mivel jellemezzük őket: elérés- és interakciótípusokkal, az életciklusuk sajátosságaival, a rajongók és fogyasztók szociológiai meghatározása révén? Milyen előzménye, hagyománya, történeti modellje van a véleménybuborékoknak? Mi a szerepük a közgyűjteményeknek a digitális átállás során és azt követően? Hogyan változott meg a kulturális örökség fogalma a digitális forradalom hatására?

Sorozat:
KDFI

Időpont:
2019.02.14-02.15

Rendező szervek:

Helyszín:
Budapest

Főszereplők:
  • Barna Emília (BME) Frazon Zsófia (Néprajzi Múzeum) Gács Anna (ELTE) Hammer Ferenc (ELTE) Kálmán C. György (MTA BTK) Keszeg Anna (DE) L. Varga Péter (ELTE) Szakadát István (BME) Tófalvy Tamás (BME) Wessely Anna (ELTE) - Programbizottság
  • Bárány Tibor (barany.tibor@gmail.com) Hermann Veronika (hermann.veronika@gmail.com) Hamp Gábor (gabor.hamp@gmail.com) - Szervezők
  • Csigó Péter Fazekas Gergely Havasréti József Kós Anna Mélyi József Rákai Orsolya Vincze Hanna Orsolya - Meghívott előadók

Egyéb megjegyzés:

Program:

február 14. (csütörtök) 9.00–9.20 Megnyitó (Szakadát István, Hammer Ferenc) 9.20–10.00 Plenáris előadás: Vincze Hanna Orsolya (BBTE): Hírközösségek és véleménybuborékok 10.00–10.40 Plenáris előadás: Fazekas Gergely (LFZE): A zenetörténet vége után – látkép és látlelet 10.40–11.00 Kávészünet 11.00–11.30 Fodor János (ELTE BTK): Üzemanyagcella vagy temetőparcella? Digitalizált gyűjteményeink a 21. századi kultúrában 11.30–12.00 Bánki Zsolt (PIM): Az eredeti elvesztése – archívumok identitáskeresése a digitális térben 12.00–12.30 Sidó Anna (PIM) – Czékmány Anna (PIM): Virtuális kiállítás 2.0 12.30–14.00 Ebédszünet 14.00 –14.40 Plenáris előadás: Kós Anna (Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem): A testreszabott katarzis és a jövőkép 14.40–15.10 Tamás Dénes (Sapientia EMTE Csíkszereda): A kultúra egy képe a kánonok átalakulásának tükrében 15.10–15.40 Vásári Melinda (ELTE BTK): Digitális nyomrögzítés – filológia a digitális korban 15.40–16.10 Maróthy Szilvia (MTA BTK ITI): Mitől félünk? Az Open Access és az Open Source helyzete a hazai tudományosságban 16.10–16.30 Kávészünet 16.30–17.00 Hargitai Henrik (ELTE BTK): A rádiós hírek Magyarországon: egyetlen országos visszhangkamra az éterben 17.00–17.30 Gálik Mihály (BCE) – Szávai Petra (PTE): Egy hype kialakulása és relevanciája – töprengések a kommunikációs buborékról a hírmédiában 17. 30–18.00 Kuti Csongor (Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem): Message in a bubble: a médiabuborékok természetrajzáról 18.00–18.20 Szünet 18.00–19.00 Plenáris előadás: Csigó Péter (BME GTK): Kollektív spekuláció és értékelési kánonok. Mit tanítanak a pénzügyi piacok a közösségi médiáról?

február 15. (péntek) 9.30–10.10 Plenáris előadás: Rákai Orsolya (MTA BTK): Érdeklődés, figyelem, relevancia. Hogyan írja át a kánon fogalmát a hálózatelmélet? 10.10–10.40. Csécsei Dorottya (ELTE BTK): Művészet a társadalomban – társadalom a művészetben 10.40–11.00 Kávészünet 11.00–11.30 Kaszap-Asztalos Emese (PIM): Reggélyek, matinék, szalonok: kortárs közösségi mintázatok a reformkorban 11.30–12.00 Énekes András Előd (DE): Szurkolói identitás a digitális forradalom után: a magyarországi futballblogok mint értelmezői közösségek 12.00–12.40 Plenáris előadás: Havasréti József (PTE): Szalonkultúra, irodalomkritika és a vélemények fétiskaraktere a közösségi médiában 12.40–14.00 Ebédszünet 14.00–14.30 Tófalvy Tamás (BME GTK): A zenei színterek földrajzi elszigeteltségének reprezentációja és reprodukciója a Spotify ajánlórendszerében 14.30–15.00 Keszeg Anna (DE): Az HBO Europe kelet-európai tartalmai 15.00–15.30 Tóth Andrea (SZTE BTK): Bloggerek, vloggerek és influencerek: kommunikatív kapitalizmus és társadalmi egyenlőtlenségek 15.30–15.50 Kávészünet 15.50–16.20 Dunai Tamás (SZTE BTK): A véleményaggregátor oldalak szerepe a populáris kultúra kanonizációs folyamataiban 16.20–16.50 Barna Emília (BME GTK): Zenei ízlés és társadalom a zeneipar átalakuló struktúráján keresztül 16. 50–17.20 Csiszár Gábor (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium): Az Est mint egy száz évvel ezelőtti liberális véleménybuborék 17.20–17.40 Szünet 17.40–18.20 Plenáris előadás: Mélyi József (MKE): Közösségi médium, közösségi műkritika?


Létrehozva: 2020.01.27. 09:39
Utolsó módosítás: 2024.05.09. 14:01