Felhívás együttműködésre

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika-Történeti Fóruma (iTF)

felhívja az informatikai szakma első évtizedeiben e szakmában dolgozó Kollégákat, hogy az iTF vezetőségével működjenek együtt a hazai informatika történetének feldolgozásában.

Az együttműködés formájára a következő javaslatot tesszük. Közreadunk egy feladat listát melyben egy-egy jól meghatározott, ezért viszonylag behatárolt idő alatt elvégezhető feladatkört jelölünk meg. E listából ki-ki a személyes tapasztalatai, érdeklődése és felajánlható ideje alapján jelentkezhet a közreműködésre. A vállalt feladatot önállóan lehet elvégezni, a vállalás és az eredményeik átadási módját az  iTF vezetőségével előzetesen célszerű egyeztetni.

 Feladat kategóriák:

  1. Összeírás, egy adott cégről, rendszerről, termékről, alkalmazásról, közösségről. A leírás elsősorban neveket tartalmaz, lehetőleg megjelölve a további információk szerzésére felkereshető személy(ek) nevét és elérhetőségét.
  2. Feldolgozó munka, melynek eredményeképpen elkészül egy írás összefoglaló. Az összefoglaló fontos része a forrásmunkák pontos megjelölése.  A feldolgozás tárgya lehet pl. : egy intézmény, számítóközpont, számítógép, szoftver, hardver egység, alkalmazás, esemény, személy, közösség, ….)
  3. Kutató munka, egy jól behatárolt témában. Könyvtári, levéltári illetve személyes anyagok adott szempontú kutatása.
  4. Lektorálás. Az elkészült feldolgozások lektorálása. A munka megkönnyítésére és az írásos anyagok egységesítésére útmutatót adunk közre. Az útmutató tartalmazza szerkesztési javaslatokat (pl. formátumot is)
  5. Nyomtatott dokumentumok digitalizálása, PDF vagy más elektronikus formára alakítása.
  6. Fényképek gyűjtése illetve digitalizálása, szükség esetén utófeldolgozása.
  7. Képek dokumentálása (A képeken látható személyek, helyszín, körülmények leírása)
  8. Videók szerkesztése. Az informatika-történet film és videó anyagából  digitalizálás és korszerű formára alakítás.
  9. Rendezvény előkészítés. Javaslat és tematika kidolgozása iTF rendezvényhez. A felkérendő előadók kiválasztása, program kidolgozása és egyeztetése a felkért szereplőkkel.
  10.  Múzeumi szolgálat. A szegedi informatikai gyűjteményben  a gyűjtemény tárgyairól leírás készítés, illetve évente, vagy akár sűrűbben tárlatvezetés. Egy szervezési forma lehet, hogy a gyűjtemény üzemeltetője elkészít egy napi lebontású éves programot, melyben előre lehet jelentkezni szolgálatra. A tárlatvezetői munkára való felkészítés céljából az üzemeltető készít egy tárlatvezetői útmutatót, melyben leírja a tárlatvezetés folyamatát, illetve a külön kiemelendő eszközök leírását.

Miért érdemes részt venni a munkában?

Sok olyan információ és összefüggés van, melyeket csak a résztvevők ismernek. Az esetleg még fellelhető dokumentumok összegyűjtése, és a hiteles kapcsolatrendszer feltárása (hatékonyan) csak a történetek szereplőitől várható. A közreműködők pótolhatatlan,  értelmes és hasznos munkát végezhetnek, mellyel hozzájárulhatnak a gyakran személyes érintettségű információk megörökítéséhez. A közreműködők nevét az elvégzett munkánál a honlapon feltüntetjük.

Az Internetes világban ami nem látható az Interneten, a következő generációk számára olyan mintha nem is létezne. A javasolt feldolgozó munka ezen a helyzeten kíván változtatni

Vállalást tenni írásban az itf.honlap@gmail.com címen lehet. Az telefonszám és email cím megjelölésével.

Budapest 2013. március 7.

 Az iTF vezetősége nevében tisztelettel:

Kutor lászló


Létrehozva:2013.03.07. 15:41

Utolsó módosítás: 2017.01.30. 10:33