Szerzői jogi nyilatkozat

 

 

MAGYAR INFORMATIKATÖRTÉNETI ADATTÁR

mint az Informatikatörténeti  Fórum honlap szerves része

Szerzői jogi nyilatkozat

Az Informatikatörténeti Fórum honlapja (benne az Adattár menüpont) a Szerkesztők és Előállító szellemi tulajdonát képezi.

A tartalom egészében és egyes részleteiben is a szerzői jog által védett.

A Szerkesztőség fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

Az Informatikatörténeti Fórum honlapján megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, események leírásai, cikkek, képek, videók, az adattár és mint rendezett, válogatott összegyűjtött anyagok összessége az adatbázis, a honlap grafikája, megjelenítési módja,  az Információs űrlapok, a táblázatok vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk szerzői mű (a továbbiakban: “mű”) amely szerzői jogi oltalom alatt áll.

Azzal, hogy belép a honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

A honlap, annak tartalma a Szerkesztőséggel írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

A honlap tartalma szabadon böngészhető, az itt található információk – a forrás megjelölésével – szabadon hivatkozhatók.

Egyebekben a honlapot és annak tartalmát, akár egészben, akár bármely részletében tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetítetni bármilyen módon, változatlan formában is; tilos kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a Szerkesztőség jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy a jelen Szerzői jogi nyilatkozattal ellentétes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

Az oldalainkon olvasható művek többszörözése – a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában – a következők szerint engedélyezett: elérési út (link) bemásolásával az eredeti, hiánytalan és módosítás nélküli tartalomra mutatás külön engedély nélkül, szabadon elhelyezhető.

A szabad felhasználás körében kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

Magáncélra külön engedély nélkül, ingyenesen letölthetők az oldalon közzétett dokumentumok, feltéve, ha a letöltés közvetve sem szolgál üzleti célt, és nem hátrányos a mű rendeltetésszerű felhasználására, illetve a szerző érdekeit nem sérti. A magáncélra letöltött anyagok további terjesztése azonban tilos, és e tilalom megszegése kártérítési eljárást von maga után.

Minden  más esetben kifejezett írásbeli hozzájárulás szükséges a felhasználáshoz.

Különösen tilos a magáncélú másolás esetén túl az oldalon közzétett műveknek bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása a Szerkesztőség írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Informatikatörténeti Fórum honlapján található bármely tartalom engedély nélküli felhasználása esetén a Szerkesztőség haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket az érintett Szerző vagy Jogosult jogainak megóvása érdekében, amely magában foglalja a polgári és büntetőjog eszközeivel történő fellépést is.

 


Létrehozva:2016.09.08. 23:14

Utolsó módosítás: 2017.10.14. 18:23