Térinformatikai Szakkiállítás 2017

VIII. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás.

Program.

2017. május 25. 10:30 – 11:30 Plenáris előadások.

12:00 – 12:45 Szakkiállítás megnyitója, kiállítók bemutatkozása

SZEKCIÓÜLÉSEK 1. szekció: Városi térinformatika. Moderátor: Pajna Sándor. 13:45–14:05 Deák Attila: A lakossági energiafelhasználás geoinformatikai vizsgálata. 14:05–14:25 Fülöp Júlia: Központi víziközmű nyilvántartások hazai helyzete. 14:25–14:45 Hegedűs László Dávid: A térinformatika szerepe a hazai nagyvárosok közösségi közlekedésének vizsgálatában. 14:45–15:05 Kriska Olivér – Nagy Gyula: A határérzetek vizsgálata térinformatikai módszerek segítségével. 15:05–15:25 Morva Tamás – Gyenizse Péter: Újabb eredmények Pécs lakóterületének geoinformatikai minősítésében. 15:25–15:45 Ónodi Zsolt – Lellei László: (Térképes) Vezetői információs rendszer receptje pehelysúlyú kódolóknak. 15:45–16:05 Pálóczi Gábor – Pénzes János: Térinformatikai módszerek alkalmazása a munkapiaci körzetek lehatárolása során.

2. szekció: Fotogrammetria. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. 13:45–14:05 Mészáros János – Fellegi Máté: Drón távérzékelt légifelvételek külső tájékozásának pontossági vizsgálata. 14:05–14:25 Mészáros János – Pánya István – Petkes Zsolt – Szücsi Frigyes: Sztereofotogrammetria alkalmazási lehetőségei a régészetben.  1314:25–14:45 Árvai Mátyás – Koós Sándor – Mészáros János – Deák Márton – Takács Katalin – Pásztor László: Hiperspektrális adattal rendelkező nagy felbontású domborzatmodell elemzési lehetőségei. 14:45–15:05 Barkóczi Norbert – Bertalan László – Szabó Gergely: Eltérő kamera-típusok képeiből generált felszínmodellek összehasonlítása mikrotopográfiai vizsgálatokban. 15:05–15:25 Kurtyák Ádám – Gönczy Sándor – Tar Edina: Karsztjelenségek vizsgálata légi fotogrammetriai módszerrel az aknaszlatinai sókarszt területén (Kárpátalja, Ukrajna). 15:25–15:45 Balla Csilla – Mészáros György – Petrányi Bernadett: Fotogrammetria a Kormányhivatalban

3. szekció: I. Angol nyelvű szekció. Moderátor: Szabó Szilárd. 13:45–14:05 László Mucsi – Boudewijn Van Leeuwen – Muhannad Hammad: Producing High precision digital elevation model (DEM) using Sentinel-1 data (SLC – Interferometric Wide Swath Mode) for the Syrian coastal area. 14:05–14:25 Zoltán Fazekas – Balázs Németh – Péter Gáspár: Terrain and speed-limit optimized cruise control for heavy road vehicles. 14:25–14:45 Hajnalka Neuberger – Attila Juhász – Christian Kruse: Automatic detection of World War II. objects based on airborne LiDAR data. 14:45–15:05 József Attila Jankó – György Szabó: Geocoding as Accumulating Intangible Spatial Asset. 15:05–15:25 Marianna Zichar: Added values of additive manufacturing to geoinformatics.

4. szekció: Tér & adat. Moderátor: Dr. Mikus Gábor. 13:45–14:05 Szikszai Csaba: Magyarország II. világháborús bombázottsági adatbázisának létrehozása. 14:05–14:25 Utasi Zoltán: Az egységes szemlélet felé: az alaptérképek integrálásának elvi és gyakorlati problémái.14:25–14:45 Harsányi Melinda – Kovács Iván: A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép koncepciója.14:45–15:05 Mikus Gábor: Földmegfigyelési eredmények és jövőkép az átalakuló FÖMI-ben.15:05–15:25 Pásztor László – Laborczi Annamária – Szatmári Gábor – Takács Katalin – Illés Gábor: Mi várható a megújult hazai talaj téradat infrastruktúrától? 15:25–15:45 Szűcs Kálmán – Cseh-Szombathy Péter – Torma Viktor – Déri Ferenc: Térinformatikai adatáramlás egy erdészeti szakrendszerben. 16:10 – 16:30 Büfé (Díszudvar – Főépület földszint).

16:30 – 17:10 I. Poszterszekció. Moderátor: Tóth Csaba Albert. Barkóczi Norbert: Virtuális valóság alkalmazási lehetőségei az oktatásban. László Bertalan ‒ Kory M. Konsoer: Testing different field survey methods for lateral erosion monitoring at the tributaries of the Lower Mississippi River. László Mucsi ‒ Boudewijn Van Leeuwen ‒ Muhannad Hammad: Producing High precision digital elevation model (DEM) using Sentinel-1 data (SLC – Interferometric Wide Swath Mode) for the Syrian coastal area.. Szabó Loránd: A távérzékelés alkalmazási lehetőségei. Agárdi Norbert ‒ Koczó Fanni ‒ Mezei Gáspár ‒ Nemerkényi Zsombor ‒ Szabó Renáta: Magyarország Nemzeti Atlaszának vízrajzi adatbázisa. Shwan Othman Hussein: Spatio-temporal variations of the vegetation dynamics from a series of available multi-dates satellite images

5. szekció: Városi térinformatika. Moderátor: Dr. Kozma Gábor. 17:10–17:30 Vida György ‒ Dudás Gábor: A regionális versenyképesség módosítható területi egység problémájának vizsgálata térinformatikai szoftverekkel. 17:30–17:50 Barsi Árpád: Önvezető járművek helymeghatározása 3D városmodell segítségével. 17:50–18:10 Csörgits Péter: Városmodellezés, épületmodellezés különböző adatforrások együttes felhasználásával. 18:10–18:30 Kisréti Ákos: KARESZ a KAPU-ban. 18:30–18:50 Wirth Ervin ‒ Szabó György: Evakuációs modellek térszervezési alternatívái. 18:50–19:10 Mátyás Szabolcs: A térinformatika a hazai rendvédelmi szervek gyakorlatában. 19:10–19:30 Pődör Andrea: Hallgatói zajmérési projektek tapasztalatai

6. szekció: Pontfelhő. Moderátor: Dr. Sik András. 17:10–17:30 Deák Márton – Lellei László – Ónodi Zsolt – Sik András – Riedel Miklós Márton: Pontfelhők az építésügyben – problémák és megoldások. 17:30–17:50 Kovács Zoltán – Katona Zsolt – Takács László: Teljes jelalakos LiDAR adatok feldolgozása erdőterületeken. 17:50–18:10 Kiss Gyöngyvér: Point Cloub – Pontfelhő kiértékelés nemzetközi piacra. 18:10–18:30 Kozics Anikó – Burai Péter: Nagyfelbontású domborzatmodellek összehasonlítása alföldi mintaterületen. 18:30–18:50 Látos Tamás – Telbisz Tamás: LIDAR-alapú automatikus felszínforma-osztályozás szlovéniai mintaterületeken. 18:50–19:10 Szabó Zsuzsanna – Tomor Tamás – Szabó Szilárd: Fluviális formakincs detektálás. 19:10–19:30 Szutor Péter: Ipari pontfelhők tömörítése.

7. szekció: Hidrológia. Moderátor: Prof. Dr. Szabó József. 17:10–17:30 Bertalan László – Szabó Gergely – Szabó Szilárd: Hidrológiai és klimatikus tényezők lehetséges hatásai a Sajó magyarországi szakaszának mederfejlődésére. 17:30–17:50 Gálya Bernadett – Riczu Péter – Blaskó Lajos – Tamás János: Aszály kialakulásának vizsgálata térinformatikai eszközökkel a Szolnok-Túri Sík és a Nyírség területén.17:50–18:10 Laborczi Annamária – Pásztor László – Szatmári Gábor – Takács Katalin – Illés Gábor: Kategória típusú talajjellemzők térbeli kiterjesztésének lehetőségei.18:10–18:30 Nagy Bálint:Az árvízi védekezés támogatása hidrológiai modellezéssel egy kisvízfolyás példáján.18:30–18:50 Takács Katalin – Laborczi Annamária – Szatmári Gábor – Bakacsi Zsófia – Pásztor László: Hidrológiai térképezés digitális talajtérképezési módszerek alkalmazásával.18:50–19:10 Vass Róbert – Molnár Gábor – Scholtz Andor: Szedimentológiai és geoinformatikai vizsgálatok a Felső-Tisza hullámtéri típusterületein.

8. szekció: Tér& adat. Moderátor: Dr. Pázmányi Sándor. 17:10–17:30 Takács Krisztián: Fentrol.hu üzemeltetése és fejlesztési eredményei. 17:30–17:50 Mihalik Mihály: Magyar részvétel a Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Programban. 17:50–18:10 Mikesy Gábor: Magyar földrajzi nevek webes térképi alkalmazásokban. 18:10–18:30 Mihály Szabolcs – Palya Tamás – Remetey-Fülöpp Gábor: Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok program indikátorai és monitoringja – a hazai térinformatikai lehetőségekről. 18:30–18:50 Patkó Gergely András: A Topográfia térinformatikai támogatása. 18:50–19:10 Ungvári Zsuzsanna: A Térinformatika gyakorlat oktatása az ELTE programtervező informatikus mesterszakán: hasonlóságok és különbségek.

2017. május 26. 9. szekció. Moderátor: Kákonyi Gábor. 9:00–9:20 Érsek Ákos ‒ Pap Krisztián: Tisztán, pontosan és gyorsan Spectra Precision és South Navigation GNSS és optikai mérőműszerek. 9:20–9:40 Kákonyi Gábor: A képfeldolgozás jelene/jövője: hatalmas adatsilók, képelemzés a “felhőben”. 9:40–10:00 Kristóf Dániel: Térinformatika a FÖMI után: folyt. köv. 10:00–10:20 Mándi Nagy Péter ‒ Prajczer Tamás ‒ Nyőgéri Gábor: Egy navigációs alkalmazás építőkockákból. 10:20–10:40 Pallos Péter: Zsebemben a szkennerem ‒ Leica BLK 360. 10:40–11:00 Vízhányó József: Alkalmazott térinformatika. 11:00–11:20 Stenzel Sándor: Állószkennerek változatos felhasználása a Geodézia Zrt-nél.

10. szekció: Távérzékelés. Moderátor: Dr. Burai Péter. 9:00–9:20 Bekő László ‒ Hunyadi Gergely ‒ Burai Péter ‒ Sporcic Deán ‒ Enyedi Péter ‒ Kiss Alida ‒ Lénárt Csaba ‒ Tomor Tamás: Fafaj szintű erdő osztályozás nagyfelbontású távérzékelt adatok felhasználásával. 9:20–9:40 Bugyi Dávid Márk ‒ Mészáros János: Balatoni nádasok területfelmérésének pontosságvizsgálata. 9:40–10:00 Henits László ‒ Liska Csilla Mariann ‒ Mucsi László: A mezőgazdasági parcellaméret változása 1986-tól napjainkig idősoros távérzékelt adatok alapján. 10:00–10:20 Liska Csilla Mariann ‒ Mucsi László ‒ Henits László: A felszínborítás térképezése Sentinel-2 idősor alapján Csongrád megye területére. 10:20–10:40 Szabó Loránd ‒ Szabó Szilárd: Osztályozási pontosság nagy felbontású hiperspektrális légifelvételek alapján10:40–11:00 Berke József ‒ Báldoghi Tamás ‒ Major Krisztina ‒ Kozma-Bognár Veronika: Képalkotó algoritmusok NDVI indexre gyakorolt hatása.

11. szekció: II. Angol nyelvű szekció. Moderátor: Dr. Balázs Boglárka. 9:00–9:20 Orsolya Gyöngyi Varga – Szilárd Szabó: Application of new indicators in land change analysis. 9:20–9:40 Béla Márkus: Case-based education in geoinformatics. 9:40–10:00 Mohamed Amine Korteby – Zoltán Gál: New locasion based routing mechanicsm for emergency communication. 10:00–10:20 Tomáš Pohanka: Distributed spatial database systems for sensor data. 10:20–10:40 Boglárka Balázs – Szilárd Szabó: Drought tendencies as reflected in MODIS images.

12. szekció: Kutatásmódszertan.  Moderátor:.Dr. Pásztor László. 9:00–9:20 Schlosser Aletta Dóra ‒ Szeghalmy Szilvia: Objektumok lehatárolása térinformatikai adatok felhasználásával. 9:20–9:40 Szatmári Gábor ‒ Laborczi Annamária ‒ Takács Katalin ‒ Pásztor László: Országos léptékű szerves széntartalom térképezés a GSOC17 specifikációi alapján adatbányászati és geostatisztikai módszerekkel.9:40–10:00 Telbisz Tamás ‒ Karátson Dávid ‒ Látos Tamás: Vulkánok térfogatszámításával kapcsolatos módszertani kérdések. 10:00–10:20 Bozó Ádám ‒ Molják Sándor ‒ Hegyi Balázs ‒ Lakatos László ‒ Nagy Richárd: Agroökológiai szempontú termőhely-minősítés az Egri borvidéken. 10:20–10:40 Dudás Gábor ‒ Boros Lajos ‒ Kovalcsik Tamás ‒ Kovalcsik Balázs:Az Airbnb térbeliségének vizsgálata raszteres adatábrázolási technika alkalmazásával. 10:40–11:00 Halmai Ákos ‒ Czigány Szabolcs ‒ Kiss Kinga ‒ Hervai András ‒ Máté Kornél ‒ Pirkhoffer Ervin: Tektomorfológiai vizsgálatok kisminta modelltérben. 11:00-11:20 Tóth Csaba Albert ‒ Prónay Zsolt ‒ Markó László ‒ Tildy Péter ‒ Pethe Mihály: Geofizikai módszerek alkalmazása a kunhalom kutatásban.

13. szekció: Kartográfia és geovizualizáció. Moderátor: Dr. Siki Zoltán. 9:00–9:20 Simon Bertalan: Klaszter- és hot-spot analízis módszereinek felhasználása emlékezetpolitikai kutatásokban. 9:20–9:40 Takács Bence – Siki Zoltán: Centiméter pontosságú ETRS89-EOV/Balti átszámítás nyílt forráskodú környezetben. 9:40–10:00 Balogh Dániel – Gede Mátyás: 3D tematikus vizualizációk lehetőségei QGIS-sel és Cesiummal.10:00–10:20 Balogh Szabolcs – Sütő László – Molják Sándor – Hegyi Balázs – Nagy Richárd: Történeti térképek felszínborítási kategóriainak egységes jelkulcsrendszerének módszertana. 10:20–10:40 Nagy Gábor: Egy terület lejtésviszonyainak ábrázolása. 10:40–11:00 Szabó Renáta: A tengerhajózás térképei régen és ma. 11:00-11:20 Homoki Erika – Sütő László – Kohán Balázs: Szövegelemzési eredmények megjelenítése geoinformatikai szoftverek alkalmazásával.

11:30 – 12:10 II. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Tóth Csaba Albert. David Honek – Martin Caletka – Michaela Danacova: The water erosion in Myjava Upland. Czimbalmos Róbert: Helyspecifikus gazdálkodás alkalmazásának tapasztalatai a forgatás nélküli művelésben. Kiss Barbara – Pénzes János – Túri Zoltán – Pálóczi Gábor: Elérhetőségi vizsgálatok Miskolc közúti közlekedésére. Novák Zsolt: Sentinel 1 radarfelvételek előfeldolgozása és felhasználási lehetőségei. Siki Zoltán: Kiterjesztett valóság alkalmazása az oktatásban avagy térinformatikai homokozó nem csak kicsiknek. Négyesi Gábor – Lóki József: Mezővédő fásítások felmérésének eredményei a Nyírségben

12:10 – 12:40 Szakmai tanácskozás a kiállítókkal

13:45 – 15:00 FÓRUM – A Térinformatikai Konferencia záróértékelése

 

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2017.05.25-05.26

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Főszereplők:
  • Elnök: Prof. Dr. Szabó Szilárd az MTA Geoinformatikai Albizottság elnöke Társelnök: Dr. Lóki József professzor emeritus Pajna Sándor eKÖZIG ZRT. vezérigazgató Cseri József a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit KFT. igazgatója - A konferencia szervezőbizottsága
  • Hajzer Károly, BM informatikai helyettes államtitkár - A konferencia védnöke

Kiadvány adatai:

A Rendezvény előadásait tartalmazó kiadvány címe: AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT TALÁLKOZÁSA A TÉRINFORMATIKÁBAN. VIII. THEORY MEETS PRACTICE IN GIS. Szerk: Balázs Boglárka. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2017.

ISBN 978-963-318-638-1

A kiadvány pdf formában letölthető itt.


Létrehozva: 2017.11.14. 16:39
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 11:07