Térinformatikai Szakkiállítás 2011

II. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. “Az elmélet és gyakorlat találkozása”.

Program.

2011. május 19. 10.00–10.30 Megnyitó. 10.30–10.50  Detrekői Ákos : A bővülő IT szolgáltatások és az önkéntesen előállított geoinformációk szerepe. 10.50–12.00 SZAKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA, KIÁLLÍTÓK BEMUTATKOZÁSA

 

SZEKCIÓÜLÉSEK

2019. május 19.

1. szekció : Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben. Moderátor:  Kerényi Attila. 13.30–13.50 Dr. Szatmári József–Szijj Nándor–Dr. Mucsi László–Tobak Zalán–van Leeuwen, Boudewijn–Lévai Csaba–Dolleschall János: A belvíz-elöntések térképezését és a belvízképződés modellezését megalapozó térbeli adatgyűjtés. 13.50–14.10 Dr. Blaskó Lajos–Dr. Czimbalmos Róbert–Őri Nóra–Lengyel Helga: Domborzattól függő C-készlet alakulása a szikes gyep talajában. 14.10–14.30 Henits László – Tobak Zalán– Mucsi László– van Leeuwen Boudewijn– Szatmári József: Nagy felbontású távérzékelt adatok alkalmazása a városi felszínborítás vizsgálatában – lehetőségek és problémák. 14.30–14.50 Dr.Szabó Szilárd–Gosztonyi Gyöngyi–Dr. Szabó Gergely: A talajok nehézfém-felhalmozódásának komplex vizsgálata a Túr hullámterén. 14.50–15.10 Dr. Dobos Endre–Vadnai Péter–Micheli Erika–Láng Vince–Fuchs Márta-Seres Anna: Új generációs nemzetközi talajtérképek készítése, az e-SOTER módszertan. 15.10–15.30 Dr. Dobos Endre–Holndonner Péter–Dr. Tomáš Řezník–Katharina Feiden–Herbert Schentz: Metaadatbázisok soknyelvű kereshetőségének lehetőségei az INSPIRE direktíva alapján talajtani adat-bázisokban

2. szekció : Önkormányzati térinformatikai alkalmazások. Moderátor: Pajna Sándor. 13.30–13.50 Karig Gábor–Tóth Lajos : Térinformatikai alapú komplex város-üzemeltetési rendszerek. 13.50–14.10 Dr. Gál Tamás–Dr. Unger János: 3D városi felszín geometriai adatbázis jellemzői és város-klímatológiai alkalmazási lehetőségei Szeged példáján. 14.10–14.30 Ónodi Zsolt: A településmorfológiai kutatások újszerű módszerei. 14.30–14.50 Ronczyk Levente: A városi térszerkezet vizsgálata távérzékelési módszerekkel. 14.50–15.10 Dr. Jakobi Ákos: Térinformatikával támogatott szomszédsági vizsgálatok idősoros adatokon. 15.10–15.30 Hóber Balázs: Közműfelmérés és nyilvántartás a mobil térinformatika (DigiTerra Explorer) segítségével.

3. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Kákonyi Gábor. 13.30–13.50 Dr. Gál Zoltán: A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem közös intelligens intranet rendszere. 13.50–14.10 Balázsik Valéria–Dr. Czinkóczky Anna–Dr. Szabó György: Pixel vagy pontfelhő? Alternatíva, verseny vagy integráció? 14.10–14.30 Maros Olivér: Mobil térképező rendszer tapasztalatok. 14.30–14.50 Dr. Burai Péter–Dr. Lénárt Csaba–Dr. Láposi Réka–Smotzer András: Vegetációtérképezés hiperspektrális légi technológiával. 14.50–15.10 Nyírcsák Miklós–Pongrácz István: Autonóm rendszer használata mérés– adatgyűjtésre, telemetriai célokra.  15.10–15.30 Kákonyi Gábor: A leggazdagabb képfeldolgozási eszköztár a térinformatika szolgálatában, ERDAS IMAGINE és ERDAS APOLLÓ.

4. szekció : Térinformatika az oktatásban. Moderátor: Dr. Tóth Csaba. 13.30–13.50 Dr. Tóth Valéria: A térinformatika alkalmazási lehetőségei a nyelvészetben. 13.50–14.10 Agárdi Norbert Zsolt: Geoinformatikai problémák térképész szemmel. 14.10–14.30 Szabóné dr. Szalánczi Erika: Katonai térképészeti alkalmazások oktatása ARCGIS környezetben. 14.30–14.50 Szilágyi Gábor: Katonai alapszintű terepi feladatok térinformatikai támogatása. 14.50–15.10 Kis Bacsó László: Térinformatika alkalmazása a mérnökképzésben. 15.10–15.30 Kohán Balázs–Ádám Eszter–Sik András: Weben publikált térképek alkalmazása a hallgatók kutatási eredményeinek bemutatásában.

I.POSZTERSZEKCIÓ. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. 15.50–16.30 Veszprémi László: Nyíregyháza–Oros Megapark honfoglaló temető feltárása Sandó Norbert: Tolna Megyei Lelőhely Kataszter – Régészeti lelőhelyek a Google Earth felvételein. Pánya István: Szintkövetéses régészeti feltárás modellezése térinformatikai módszerekkel. Balogh András: Lussonium (Dunakömlőd) római kori katonai tábor 3D re-konstrukciója. Kohán Balázs–Ónodi Zsolt–László Péter–Sik András: Az ELTE Térinformatikai Műhelyének tevékenysége. Körmöndi Barnabás–Mecser Nikoletta–Varga Orsolya Gyöngyi: Toscanai turista térképek kiépítése ArcMap 10 alkalmazásával. Fábián Kinga–Kovács Adrienn: A Quantum GIS szoftver gyakorlati alkalmazása. Karika Anita–Dr. Szabó Gergely: A Tisza Vár-szögi morotvájának és víz-gyűjtő területének terepi felmérése és geoinformatikai elemzése.

5. szekció : Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben. Moderátor: Csorba Péter. 16.40–17.00 Dr. Kollányi László–Dr. Csemez Attila: Online térinformatikai adatbázis a tájértékek védelmében. 17.00–17.20 Nazimecki Norbert: A talajerózió térinformatikai modellezése a RUSLE képlet segítségével, egy választott mintaterület példáján. 17.20–17.40 Nagy Richárd–Dr. Bálo Borbála–Dr. Zsófi Zsolt–Dr. Szabó Szilárd: Talajtani és domborzati tényezők szerepe a szőlő élettani folyamataiban. 17.40–18.00 Dr. Verrasztó Zoltán–Németh Róbert: Környezeti kockázatok GIS alapú vizsgálata az Ipoly–vízgyűjtőjére irányuló pilot–projekt tapasztalatai alapján.18.00–18.20 Mizseiné Dr. Nyiri Judit–Dr. Pődör Andrea: Városökológiai kutatások Székesfehérváron. 18.20–18.40 Dr. Szabó József: Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének (TDR) kialakítása.

6. szekció : Önkormányzati térinformatikai alkalmazások. Moderátor: Dr. Pázmányi Sándor. 16.40–17.00 Cservenák Róbert:Önkormányzati térinformatikai és városgondnoksági rendszerek bevezetése a Polgármesteri Hivatalokba. 17.00–17.20 Hóber Balázs: Közműfelmérés és nyilvántartás a mobil térinformatika (DigiTerra Explorer). 17.20–17.40 Miszori Krisztián: Újbudai fakataszter projekt. 17.40–18.00 Dr. Udvardy Péter: A vidékfejlesztés regionális kérdései. 18.00–18.20 Katona János–Horoszné Gulyás Margit: Térinformatikai szemléletű birtokrendezés. 18.20–18.40 Szabó Gergő: Intézményellátottság és ingázási szükséglet számítása Tolna megyében a közoktatás példáján

7. szekció : Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben. Moderátor: Szabó József. 16.40–17.00 Mészáros János: A Vízügyi Igazgatóság térképeinek vetületi rendszere és GIS integrációja. 17.00–17.20 Benő Dávid–Pinke Zsolt: Ártérrehabilitáció célterelületeinek leválogatása fuzzy módszerrel a Hortobágy-Sárréten. 17.20–17.40 Dr. Lóczy Dénes–Dr. Pirkhoffer Ervin–Dr. Gyenizse Péter: Térinformatikai módszerek az árterek morfometriai tanulmányozásában, a Kapos példáján. 17.40–18.00 Ilisics Nóra–Balatonyi László–Hegedüs Péter–Keresztény Balázs–Dr. Czigány Szabolcs–Dr. Pirkhoffer Ervin: Villámárvízi paraméterek kutatása és elemzése térinformatikai módszerekkel a Pósa–völgy példáján. 18.00–18.20 Dr. Pásztor László: Különböző forrásból származó talajtani adatok tér- és időbeli integrációjának lehetőségei. 18.20–18.40 Dr. Bakacsi Zsófia–Dr. Pásztor László–Dr. Szabó József–Laborczi Annamária: Nagyléptékű, háromdimenziós talajfizikai adatbázis létre-hozása osztott paraméteres hidrológiai modellezés támogatására.

8. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Dr. Szabó Szilárd. 16.40–17.00 Rábay Andor: Topográfiai térképek úthálózatának költséghatékony aktualizálása GPS alapú térképezéssel. 17.00–17.20 Faggyas Szabolcs – Folberth Gergely: Szélerőműparkok táj- és természetvédelmi szempontú tervezése térinformatikai módszerekkel. 17.20–17.40 Demeter János–Dr. Dobos Endre: A magyarországi prae-hospitalis sürgősségi kórképek társadalomföldrajzi tényezőinek elemzése térinformatikai eszközök felhasználásával.17.40–18.00 Bíróné Dr. Kircsi Andrea–Vass Róbert: A térinformatika alkalmazása a Hernád-völgy szélenergia potenciáljának felmérésében. 18.00–18.20 Bartha Csaba: Mobil térképező rendszerek. 18.20–18.40 Dr. Tóth Csaba Albert–Pethe Mihály: Geoinformatikai és geofizikai módszerek alkalmazása régészeti kutatásokban.

2011. május 20.

9. szekció : Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás. Moderátor: . Lóki József. 8.00–8.20 Dr. Tomor Tamás–Enyedi Péter: Légi geodéziai eljárások alkalmazásának tapasztalatai a környezeti hatások térképezésében. 8.20–8.40 Dr. Nagy Attila–Fórián Tünde–Dr. Tamás János: Gyümölcsös ültet-vények térinformatikai rendszerének kiépítése. 8.40–9.00 Dr. Jankó Annamária: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárának digitalizálása.  9.00–9.20 Dr. Pázmányi Sándor–Dr. Dobos Attila Csaba–Dr. Nagy János– Földi Ferenc Norbert: eAGRO–agrárinformatikai fejlesztések Hajdú-Bihar megyében. 9.20–9.40 Dr. Bugya Titusz: Úthálózattal összekötött, ponttal reprezentálható objektumok időbeli elérhetőségének modellezése GRASS-szal.

10. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Detrekői Ákos. 8.00–8.20 Szeghalmy Szilvia: Kézi belsőtér szkennelés. 8.20–8.40 Dr. Zichar Marianna: Interaktív térképek a neten. 8.40–9.00 Dr. Imrich JAKAB–Dr. Bugya Titusz: Potenciális láthatóság modellezése szabad szoftverekkel. 9.00–9.20 Érsek Ákos: Áttörés a kézzelfogható pontosságban. 9.20–9.40 Csernusné Ádámkó Éva–Dr. Pethő Attila: „Helyszín bélyegzés”, hitelesített GPS koordináták. 9.40–10.00 Várady Attila: Képalkotással támogatott felmérés!

11. szekció : Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás. Moderátor: Dr. Rózsa Péter. 8.00–8.20 Buró Botond –Túri Zoltán: A lefolyási viszonyok vizsgálata a Lónyay-főcsatorna vízgyűjtőjén. 8.20–8.40 Buday Tamás–Dr. Püspöki Zoltán–Kovács Zsolt–Bódi Erika–Fekete Csaba: Geotermikus modellezés térinformatikai követelményei egy létavértesi projekt alapján. 8.40–9.00 Kovács Zsolt–Kovács Zoltán: 3D szerkezetmodellezés geofizikai szel-vények alapján Máza–Dél–Váralja-Dél területén térinformatikai szoftverek-kel. 9.00–9.20 Kovács Zoltán–Kovács Zsolt: 3D földtani modellezés a máza-déli szén-területen térinformatikai segédlettel. 9.20–9.40 Szabó Gergely: Az ASTER GDEM adatbázis pontosságának vizsgálata egy hazai mintaterületen. 9.40–10.00 Fodor Emőke: A Persányi-hegység salakkúpjainak DEM-alapú morfometriai vizsgálata.

12. szekció : Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás. Moderátor: Dr. Dobos Endre. 8.00–8.20 Szabó József: GeoTrike, mobil térinformatikai adatgyűjtő eszköz. 8.20–8.40 Pálóczi Gábor–Dr. Pénzes János: A közösségi közlekedési rendszer térinformatikai vizsgálatának módszerei Hajdú-Bihar megye példáján. 8.40–9.00 Várady Attila: Térinformatikai adatgyűjtés? Mindenre tudunk megoldást! 9.00–9.20 Benyhe Balázs–Dr. Kiss Tímea: Felszínpusztulás modellezése térinformatikai módszerekkel a Szekszárdi-dombság területén. 9.20–9.40 Dr. Gyenizse Péter –Dr. Nagyváradi László–Szebényi Anita: Településterjeszkedés geoinformatikai modellezése Bátaszék város példáján. 9.40–10.00 Németh J. András: A Térinformatika Trendjeinek Alakulása.

II. poszterszekció Moderátor: Dr. Szabó Gergely. 10.20–11.20 Juhász Judit: Települések belterületének változása a Nagy-Sárréten (1782-2011). Szalontai Lajos–Szamosi Attila: Domborzatmodellek használata a természeti erőforrások és a természeti veszélyek területén. Folberth Gergely–Faggyas Szabolcs: Tervezett szélerőműparkok térbeli modellezése. Varga Zsolt: A világ kataszteri rendszerei. Buday Tamás–Dr. Kozák Miklós–Dr. Szűcs Péter–Dr. Püspöki Zoltán–McIntosh Richard: A hőtranszport modellezés kőzetvázépítési alapjai egy tiszántúli modellterületen. Orosz István: Szélerózió-veszélyeztetettség vizsgálata a Nyugati Nyírség-ben. Bertalan László: A Tisza-szabályozás és az árvízmentesítő munkálatok területhasználatra gyakorolt hatásának vizsgálata Közép-Tisza-vidéki mintaterületen. Boda Judit–Balázs Boglárka:Hidrológiai adatfeldolgozás geoinformatikai eszközökkel. Pogrányi Károly: Autodesk nagyvállalati és önkormányzati térinformatikai megoldások, létesítménygazdálkodási rendszerek. Kandra Lajos: Bentley – MicroStation – Reshaper – Riegl. 11.20–12.30 Szakmai tanácskozás a kiállítókkal 14.00–15.00 FÓRUM – Konferenciazáró értékelés.

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2011.05.19-05.20

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Főszereplők:
  • Elnök: Dr. Lóki József tanszékvezető egyetemi tanár Társelnök: Pajna Sándor eKÖZIG ZRT. vezérigazgató Dr. Detrekői Ákos akadémikus, egyetemi tanár Dr. Dobos Endre a Geoinformatikai Albizottság titkára - A konferencia szervező bizottsága

Kiadvány adatai:

A konferenciakiadvány itt olvasható.


Létrehozva: 2017.11.14. 19:47
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 09:45