Térinformatikai Szakkiállítás 2010

I. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. “Az elmélet és gyakorlat találkozása”.

Program

PLENÁRIS ELŐADÁSOK.  Detrekői Ákos: Új irányzatok a helyhez kapcsolódó információk hasznosításában. Pajna Sándor: Térinformatika az Információs Társadalomban és a közigazgatásban

SZEKCIÓÜLÉSEK. 2010. június 10.

1. szekció : Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben.  Moderátor:  Kerényi Attila. 13.30-13.50 Dr. Szabó József – Dr. Tar Ferenc – Dr. Szalai Sándor – Dr. Mikus Gábor – Dr. Pásztor László – Németh Ákos – Dr. Bakacsi Zsófia: Környezetileg hátrányos területek lehatárolása Magyarországon a közös európai biofizikai kritériumrendszer alapján. 13.50-14.10 Dr. Pásztor László – Dr. Szabó József – Bakacsi Zsófia: 25 000-es digitális Kreybig talajinformációs rendszer országos kiépíté-sének tapasztalatai és alkalmazási lehetőségei. 14.10-14.30 Dr. Blaskó Lajos: Tiszántúli réti szolonyec típusú szikes talajok javí-tási és hasznosítási lehetőségei. 14.30-14.50 Dr. Czimbalmos Róbert: Kutatás és gyakorlat – Térinformatikai alkalmazások a KIT Karcagi Kutató Intézetben. 14.50-15.10 Dr. Dobos Endre – Holndonner Péter: Talajtani adatbázisok tematikus harmonizációjának szükségessége az INSPIRE direktívának megfelelően. 15.10-15.30 Dobos Endre –Seres Anna – Vadnai Péter –Vincent van Engelen: A SOTER adatbázis digitális módszertanának fejlesztése

2. szekció : Önkormányzati térinformatikai alkalmazások. Moderátor: Pajna Sándor. 13.30-13.50 Dr. Pázmányi Sándor – Földi Ferenc Norbert: Közterületi parkolási rend és engedélyhez kötött közterület-használat ellenőrzése térinformatikai rendszer segítségével. 13.50-14.10 Öveges László – Varga László: Kecskemét város térinformatikai rendszerének bemutatása. 14.10-14.30 Szabó Béla: Térinformatika MapInfo szoftverrel Budapest XVI. kerületében. 14.30-14.50 Dr. Szalai László: Térinformatikai alkalmazások Pesterzsébeten. 14.50-15.10 Tóth Tamás: Hajdúböszörmény térinformatikai rendszere. 15.10-15.30 Prajczer Tamás Alternatív megoldások az üzleti térinformatikában.

3. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Kákonyi Gábor.13.30-13.50 Jan Sirotek: BLOM – potential of modern aerial photography and LIDAR technologies.13.50-14.10 Dr. Burai Péter – Dr. Lénárt Csaba – Enyedi Péter – Dr. Tomor Tamás: Légi szenzorok alkalmazása a vizes élőhelyek térképezésében.14.10-14.30 Dr. Szatmári József –Van Leeuwen Boudewijn –Tobak Zalán – Dr. Rakonczai János – Dr. Mucsi László – Dr. Unger János – Gál Tamás – Fiala Károly – Németh Csaba: Légi távérzékeléses mód-szerrel támogatott hőtérképezés Szegeden.14.30-14.50 Dr. Czinkóczky Anna – Dr. Szabó György: Mobilitás és mobil helymeghatározás a városi térben. 14.50-15.10 Gál Zoltán – Marius Onică: A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere. 15.10-15.30 Tolner Imre Tibor – Deákvári József – Kovács László – Szalay D. Kornél – Papp Zoltán – Dr. Kardeván Péter – Dr. Fenyvesi László: Hiperspektrális információk alkalmazási lehetőségei a mezőgazdasági technológiában

1. poszterszekció  15.45-16.30 Agárdi Norbert Zsolt – Kovács Anikó: Etnikai térképezés a Földrajztudományi Kutatóintézetben. Dr. Antal Károly: A domborzat, litológia, sótartalom és gyepnövényzet összefüggései tiszántúli réti szolonyec talajokon. Budai Júlia – Dr. Blaskó Lajos – Dr. Antal Károly: Nehézfémmel szennyezett meddőhányó rekonstrukciós lehetősége. Dr. Kitka Gergely – Dr. Szatmáry József – Dr. Mucsi László – Tobak Zalán –Boudewjin van Leeuwen: Digitális légifelvételek alkalmazása a környezetvédelmi ellenőrzési folyamatokban. Horoszné Gulyás Margit – Katona János: Vízgazdálkodás-tervezési módszerek. Karácsonyi Zoltán – Karácsonyi Judit – Kelemen Béla – Pallagné Ruszkabányai Ágnes – Podmaniczki Gábor – Rózsa László – Szabó Tünde: Térinformatikai támogatás interregionális integrált mezőgazda-sági vízgazdálkodás megvalósításához. Rácz Mariann: Ópályi település geoinformatikai adatbázisának kiépítése. Karika Anita: Cigánd város geoinformatikai adatbázisa. Kerekes Katalin: Kocsord község települési információs rendszerének kiépítése és bemutatása. Körmöndi Barnabás: Geoinformatikai vizsgálatok a Bodrogköz keleti részén. Mecser Nikoletta – Demeter Gábor – Dr.Szabó Gergely: A Bodrog folyó mederváltozásai a XVIII. századtól 2006-ig.

4. szekció : Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben. Moderátor: Csorba Péter. 16.30-16.50 Dr. Kollányi László – Dr. Kristóf Dániel–Harbula Éva: Adatinteg-ráció és nyílt forráskódú térinformatikai megoldások a TÉKA (tájérték-kataszter) projektben.16.50-17.10 Büttner György: Magyarország 1990-2000 és a 2000-2006 közötti felszínborítás-változásainak összehasonlítása. 17.10-17.30 Dr. Szabó Szilárd – Elek Zoltán: Euklédeszi vs. ökológiai távolságok jelentősége a táji foltkonnektivitás megítélésében. 17.30-17.50 Túri Zoltán: Tájmetriai indexek vizsgálata tiszazugi mintaterületeken. 17.50-18.10 Dr. Négyesi Gábor: Mezővédı erdősávok tipzálási lehetőségei. 18.10-18.30 Mizseiné Dr. Nyíri Judit – Dr. Pődör Andrea: A birtokrendezés tervezési feladatainak térinformatikai megjelenítése.

5. szekció : Önkormányzati térinformatikai alkalmazások. Moderátor:  Süli Zakar István. 16.30-16.50 Dr. Gyenizse Péter – Dr. Nagyváradi László – Balassa Bettina:Dombóvár településfejlődésének geoinformatikai vizsgálata. 16.50-17.10 Dr.Pénzes János: A periférikus területek lehatárolása térinformatikai módszerek segítségével – az Észak-alföldi régió példáján.17.10-17.30 Sipos Tibor – Török Árpád – Török Ádám: Térinformatika és közlekedésbiztonság. 17.30-17.50 Dr.Jakobi Ákos: Topológia-alapú térinformatikai modellezés a társa-dalmi- gazdasági vizsgálatokban 17.50-18.10 Csige Sándor: Közmő szakági nyilvántartás Autodesk technológiával 18.10-18.30 Cservenák Róbert: Piacvezetı Önkormányzati térinformatikaimeg-oldások Autodesk platformon

6. szekció : Korszerő térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Dr. Pázmányi Sándor. 16.30-16.50 Dr. Zichar Marianna: ArcObjects praktikák.16.50-17.10 Bartha Csaba – Stenzel Sándor: Nagysebességű, mobil térképezés (Topcon IP-S2). 17.10-17.30 Szeghalmy Szilvia: Képfeldolgozási módszerek a térinformatikában. 17.30-17.50 Váradi Attila: Négy lépés a Zeno-nak – Nagy lépés a Felhasználónak! 17.50-18.10 Sik András: GIS a Marson. 18.10-18.30. Bátfai Norbert: Mobiltelefonos interfész szakhatósági térinformatikai rendszerekhez.

2010. június 11

7. szekció : Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben. Moderátor:  Szabó József 8.00-8.20 Van Leeuwen Boudewijn –Tobak Zalán – Dr. Szatmári József–Dr. Barta Károly: Új módszerek alkalmazása a belvizek keletkezésének vizsgálatában és monitorozásában. 8.20-8.40 Pirkhoffer Ervin – Czigány Szabolcs – Geresdi István: Villámárvizek modellezhetősége Magyarországon. 8.40-9.00 Gémesi Zsolt – John A. Downing – Richard M. Cruse – Paul F. Anderson: A vízgyűjtők térbeli elrendeződésének és összetételének hatása a tavak vízminőségére. 9.00-9.20 Fonyó György – Dr. Koncsos László: Térinformatikai alapú döntéstámogató rendszer fejlesztése komplex vízgazdálkodási problémák vizsgálatára. 9.20-9.40 Dr. Tomor Tamás: Az INSPIRE irányelv hazai bevezetése az e- környezetvédelem területén. 9.40-10.00 Szabó Gergő: Térinformatika a piaci tervezésben.

8. szekció : Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás. Moderátor:  Lóki József 8.00-8.20 Bagó Péter: SAP CRM – Google Maps valós idejő GPS integráció. 8.20-8.40 Csemez Gábor: Címadatbázisok, címadat-szolgáltatás. 8.40-9.00 Kohán Balázs: A TMC szolgáltatás hazai megvalósulása. 9.00-9.20 Szentpéteri László: „Topcon GIS adatgyőjtő rendszerek”. 9.20-9.40 Kertész Imre-Dr. Barsi Árpád: Kül- és beltéri navigáció támogatása inerciális mérőeszközzel. 9.40-10.00 Hóber Balázs: A DigiTerra Explorer 6 újdonságai

9. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor:  Detrekői Ákos. 8.00-8.20 Kákonyi Gábor: Érdekes trendek a térinformatikában 2010-ben, raszteres és vektoros szoftverek, fizetős kontra nyílt forráskód. 8.20-8.40 Bugya Titusz: Tapasztalatok nyílt forrású térinformatikai programok használatával a kutatásban és felsőoktatásban. 8.40-9.00 Darabos Péter: Térinformatika másképp.  9.00-9.20 Dr. Gombos Béla: A hőmérsékleti minimum térbeli eloszlásának modellezése GIS eszközök felhasználásával. 9.20-9.40 Siegler Ádám-Resch András: Navigációs térképi adatbázisok fejődése napjainkban. 9.40-10.00 Bátfai Norbert – Jeszenszky Péter – Dr. Bartha Csaba – Dr. Gilányi Attila-Széll Sándor – Szimeonov György – Vaskó Gábor – Dr. Terdik György: Műholdas helymeghatározás alkalmazása a labdajátékokban

2. poszterszekció. 10.15-11.00 Kurucz Lajos: Területi különbségek a magyarországi felsőoktatási felvételi jelentkezésekben. Kovács Zsolt – Kovács Zoltán: Szerkezetileg erősen igénybe vett földtani objektumok 3D vektorgeometriai modellezése. Majoros Péter – Dr. Földessy János: Bányászattól a kutatásig – Egyszerű térinformatikai eszközök alkalmazása Rudabányai kutatási területen. Demeter Gábor – Dr. Püspöki Zoltán – Szőcs Enikő: Pleisztocén hordalékkúpok (vízbázisok) Őskörnyezet-rekonstrukciója és 3D modellezése. Vágó János: Térinformatikai módszerek alkalmazási lehetőségei vízfolyások esésviszonyainak vizsgálatában. Demeter Gábor – Dr. Szabó Szilárd: Az Idrisi nyújtotta lehetőségek a statisztikus felszínelemzésben (iterált modellezés). Dr. Bakacsi Zsófia – Dr. Kuti László – Dr. Pásztor László – Dr. Szabó József: Háromdimenziós talajfizikai adatbázis építés a telítetlen zónára vonatkozóan. Gémesi Zsolt: Effects of watershed configuration and composition on downstream lake water quality. Jan Sirotek: A korszerű légifotózás és lézeres felmérés lehetőségei. Szabó Gergő Egy barkácsáruház vonzásterületének vizsgálata térinformatikai eszközök segítségével.

10. szekció : Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás. Moderátor: Dr. Rózsa Péter.13.00-13.20 Váradi Attila: Mérőállomás vagy 3D lézerszkenner? Leica C10! 13.20-13.40 Dr. Kovács Ferenc – Dr. Sipos György – Dr. Mucsi László – Dr. Mezősi Gábor: Honnan jönnek? Felvételizők, jelentkezők térbeli elemzése a Szegedi Tudományegyetemen. 13.40-14.00 Dr. Bartha Gábor–Benő Dávid–Soós Dániel: A Geodata Észak Magyarországi Geoinformatikai Adatszolgáltató bemutatása. 14.00-14.20 Demeter Gábor – Dr. Püspöki Zoltán – Pataky Csilla: A 3D modellezés (Rockworks) lehetőségei a mázai miocén rétegsor és a fejlődéstörténet rekonstrukciójában. 14.20-14.40 Kovács Zoltán – Forgács Zoltán – Bódi Erika – Kovács Zsolt: Bonyolult tektonikájú rétegzett kifejlődésű szilárd ásványi nyersanyag (Máza-Dél-feketekőszén) készletszámítása térinformatikai segédlettel (GeoMedia). 14.40-15.00 Dr. Szabó Gergely: Különböző módszerekkel eállított kvantitatív térképi adatbázisok pontosságának összehasonlító vizsgálata.15.00-16.00 FÓRUM – Konferenciazáró értékelés

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2010.06.10-06.11

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Kiadvány adatai:

Konferencia Kiadvány készült, Az elmélet és gyakorlat találkozása a Térinformatikában. Szerk: Lóki József és Demeter Gábor. Debrecen. Rexpo Kft. 2010. ISBN: 978-963-06-9341-7

A kiadvány megtalálható itt.

 


Létrehozva: 2017.11.14. 19:39
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 07:49