ORGTECHNIK’80

A szervezési-számítástechnikai szakma legjelentő­sebb fórumai az 1976 óta kétévenként megrendezésre kerülő ORGTECHNIK szakkiállítások voltak, ame­lyeken az első időszakban döntően szervezés- és iro­datechnikai eszközöket, később egyre nagyobb arány­ban számítástechnikai eszközöket és alkalmazásokat mutattak be. Az utóbbi években egyre nagyobb teret kaptak az iroda-automatizálást segítő eljárások, összefüggésben azzal a ténnyel, hogy az irodai munka az egyik legkevésbé szervezett, és nemzetközi össze­ hasonlításban legalacsonyabb termelékenységű munka a magyar vállalatoknál.

A kiállításokhoz több alkalommal alkalmazástechnikai konferencia is kap­csolódott. A rendkívül gyorsan növekvő érdeklődést jellemzi, hogy míg az 1976-os kiállításnak (KGM Technika Háza) 2000, az 1986-ban, a Budapest Sportcsarnok­ban rendezett kiállításnak már közel félszázezer lá­togatója volt, és a 2400 m2-en kiállító 132 cég terü­let igénye a nagy sportcsarnokot is kinőtte.

A kiállítás sorozat 1988-tól összeolvadt a COMPFAIR kiállítással

Időpont:
1980.11.13-11.19

Rendező szervek:

Helyszín:
Budapest

Kiadvány adatai:

A konferencia sorozatról és a COMPFAIR-ral való egyesüléséről beszámolnak Antal Zoltán-Fáy Barnabás az Ipari Szemle 1988. 6. számában.

Egyéb megjegyzés:

Az ORGTECHNIK kiállítás hat alkalommal, két évente került megrendezésre, Budapesten, az SZVT szervezésében.  1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986 években került sor ilyen kiállításokra.1988-ban összeolvadt a COMPFAIR-rel, s ettől kezdve közösen kerültek megrendezésre COMPFAIR Számítástechnikai és Irodatechnikai Kiállítás és Kongresszus

Az 1976-os ORGTECHNIK-en 29 kiállító (ebből 19 hazai) vett részt, 7 országból, 550 m2-en. A látogatók száma 6500 volt.

Az 1978-as ORGTECHNIK-en 46 kiállító (ebből 28 hazai) vett részt, 8 országból, 840 m2-en, a látogatók száma 15000 volt.

Az 1980-as ORGTECHNIK-en 64 kiállító (ebből 38 hazai) vett részt, 10 országból, 1420 m2-en, a látogatók száma

17000 volt.

 

Galériánkban Rácz Albert munkaügyi min.h. látogatja meg a kiállítást


Létrehozva: 2017.10.26. 21:24
Utolsó módosítás: 2024.02.16. 10:00