NJSZT 25. éves Jubileum

Az NJSZT elnöksége a Társaság fennállásának 25 éves, és névadója születésének 90. évfordulója alkalmából, 1993-at Emlékévnek nyilvánította, s e jubileumok méltó megünneplésére Emlékbizottság felállítását határozta el. Elnökül Széphalmi Gézát kérte fel. A bizottság első ülésére 1993. január 29-én került sor. 1993. március 15-én kiadásra került a Bizottság javaslatára az Information Technology in Hungary c. angol nyelvű igényes kiadvány. A kiadvány ismerteti Neumann informatika történeti jelentőségét, a Társaság tevékenységét, egyes informatikai vállalatok bemutatkozását. A professzionális kivitelezésű és tartalmú, reprezentatív kiadványt egy üdvözlő tanulmánnyal megtisztelte az OCG elnöke prof. Günter Haring is, beszámolva a két társaság szoros barátságáról. A jubileumi év jegyében született a Sipka László tagtásunk által tervezett „A magyarok hozzájárulása a világ matematikai és számítástechnikai fejlődéséhez” c. vándorkiállítás, amely első ízben a miskolci microCAD konferencián került kiállításra, majd átkerült a miskolci Technika Házába. Onnan Egerbe, Ózdra, majd Budapestre került az áprilisi Mesterséges Intelligencia konferenciára. Összesen 25 városban igényelték a kiállítás megrendezését.

A jubileumi év lezárására 1993. december 15-én délelőtt rendezett Emléküléssel került sor, amelyet a KULTURINNOV Corvin termében tartottak. Az Emlékülés programja a következő volt: Havass Miklós: A jubiláló Neumann Társaság. Vámos Tibor: Neumann, visszatekintve innen és mából. Kovács Győző: Neumann János és a Számítógép. Szentiványi Tibor: A számítástechnika kezdetei hazánkban Neumann életének utolsó évtizedeiben. Nagy Ferenc: A neumanni információ- és automataelmélet titka. Horányi Özséb: Napjaink kommunikációs forradalma. A program lezárásaként a Társaság kitüntetéseket adott át.

A Társaság 25. éves jubileuma alkalmából az NJSZT elnöksége kitüntetéseket (NJSZT arany jelvény) adott át az elnökség által meghatározott 25 személynek, akik az Ügyvezető Elnökség megítélése szerint a legtöbbet tették a Társaságért. A férfiak arany kitűzőt, a hölgyek láncra fűzhető arany medált kaptak. Az emlékülés nagy nyilvánosságot kapott, s meghívást kaptak rá tudományos kulturális közéletünk vezetői. Így Pungor Ernő (OMFB elnök), Geleji Frigyes (OMFB elnökhelyettes), Keviczky László (MTA főtitkár), Benedek András (MüM helyettes államtitkár), Biszterczky Elemér (MüM államtitkár), Horváth János (MeH főtanácsos), Tóth Zoltán (BM főosztályvezető), Törökné Szente Ágnes (IKM főosztályvezető), Csurgay Ápád, Pál László (országgyűlési képviselő), Mécs Imre (országgyűlési képviselő), Náray-Szabó Gábor (MTESZ elnök), Halmai László (MTESZ főtitkár), továbbá a MTESZ tagegyesületeinek vezetői. Az illusztris lista jelzi, hogy abban az időben a tudományos egyesületek, és az ország illetékes vezetői között szakmailag jól kiépült kapcsolat létezett, s a két fél támaszkodni tudott egymásra. Az Emlékév ürügyet adott a Társaságnak arra, hogy új arculatot vezessen be. Így a havonta megjelenő Tájékoztató áprilisi száma már új arculattal, új emblémával jelent meg, amely abból a betűkombinációból áll, amelyet a Társaság a 86-os, 89-es, 92-es Kongresszusok alkalmából használt.

A MTESZ egy bronz műalkotással köszöntötte az NJSZT-t.

Időpont:
1993.12.16-12.16

Rendező szervek:

Helyszín:
Budapest/Kulturinnov

Főszereplők:

Kiadvány adatai:

Az ülés programja a Galériában látható


Létrehozva: 2016.04.03. 17:24
Utolsó módosítás: 2021.07.06. 18:19