Neumann Kollokvium 2020

XXXIII. Neumann Kollokvium

Fél évszázada szervezi az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztály a Neumann Kollokviumot, idén decemberben a XXXIII-ra kerül sor. A kiemelt témák nagyon időszerűek: COVID-19 elleni védekezés kihívásai, telemedicina és adatfeldolgozás.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 1970 óta szervezi éves tudományos üléseit, a Neumann Kollokviumokat. Az eredetileg a Szegedi Tudományi Egyetem Kibernetikai Laboratóriumából elindult rendezvény sorozatnak az évek során vándorgyűlés formájában több város is helyt adott, így szerepelt a rendezők között Szeged, Szekszárd és Veszprém is. Egy-egy kollokvium 30-80 előadója meghatározóan az egyetemi kutatóintézetekből, ipari partnerektől érkezett, de az előadók között szerepeltek mindig az egészségügyi kormányzat, illetve az egészségügyi szolgáltatók képviselői is. A rendezvények 80-160 fős hallgatóságában jelentős arányt képviseltek az egészségügyi informatika intézményi alkalmazói. Ahogy a hazai egészségügyi informatikai innováció ipari háttere a rendszerváltás után átrendeződött, a jelentős nukleáris medicinai, EKG gyártók pozíciója a világpiacon módosult, a szakosztályi aktivitás is mérséklődött a 2000-es évek elején. 2011-től a Szakosztály vezetősége megújult. Ezen új vezetőség tudatosan tágította a Szakosztály által tárgyalt témák körét. Rendezvényei során a kutatás- fejlesztés mellett napirendre tűzött számos, az egészségügyi informatika korszerű alkalmazásával foglalkozó kérdést. A 2012-től immár havi rendszerességű szakosztályi ülések nagy érdeklődés mellett tárgyalták a különböző orvos-szakmai regiszterek orvosi igényeit, és az informatikai szolgáltatók és az egészségügyi kormányzat megoldási elképzeléseit. Önálló rendezvény foglalkozott az intézetek közötti telemedicinális megoldásokkal, másik a krónikus betegségek otthoni gondozását támogató rendszerekkel. Szintén önálló rendezvény tekintette át a hazai egészségügyi adatvagyon hasznosíthatóságának kérdéseit, illetve az indulásra tervezett nagy hazai egészségügyi informatikai projekteket. A Szakosztály minden év második félévi tevékenységét a havi szakosztályi ülések helyett az éves kongresszus, a Neumann Kollokvium megrendezésére koncentrálja. Ennek eredményeként a 2020-as Kollokvium is széles témakör palettát tűz napirendjére.

Sorozat:
Neumann Kollokvium

Időpont:
2020.12.04-12.05

Rendező szervek:

Helyszín:
Szeged/Online

Főszereplők:

Kiadvány adatai:

A Kongresszusnak kiadványa fog megjelenni.

Egyéb megjegyzés:

Program:

DECEMBER 4. 12:55-13:00 Megnyitó 13:00-14:30

1. Szekció-Elnök: Kósa István.  Vassányi István, Kováts Tamás, Surján György, Nagy Zoltán:Akut stroke betegutak irányítása, mint túlélési kockázati tényező, Tuboly Gergely, Kozmann György, Kiss Orsolya, Merkely Béla: Hirtelen szívhalál rizikóbecslés egyelvezetéses mobil EKG mérés alapján, Guzsvinecz Tibor, Szabó Máté, Sikné Lányi Cecília: Háromdimenziós virtuális környezet fejlesztése hanghatás alapú HCI és akadálymentesítési vizsgálatra, Vassy Zsolt, Juhász Csaba, Vassányi István:Mesterséges Intelligencia alapú diagnosztikai eljárások irodai és háztartási számítástechnikai eszközökön, Fogarassyné Vathy Ágnes, Leitold Dániel: A betegellátás folyamatmodell alapú támogatása és elemzése, Szakonyi Benedek, Vassányi István: Időskori egészségmegőrzés támogatása mobil technológiákkal: a Turntable projekt első tapasztalatai.14:45-16:152. Szekció-Elnök: Nagy István. Nagy Sára, Horváth Lajos, Kozlovszky Miklós: Keringési paraméterek mérésére alkalmas berendezések alkalmazhatóságának vizsgálata a sport környezetben való monitorozásra, Molnár Laura, Bánfai Balázs, Mészáros Tamás: Klinikumban alkalmazott egészségügyi terminológiák karbantartása, Jánki Zoltán Richárd1, Bilicki Vilmos: Adatkonzisztencia és adatminőség elosztott telemedicina rendszerekben, Szabó Zoltán, Bilicki Vilmos: Biztonsági előírások kiértékelése és betartatása heterogén egészségügyi digitális infrastruktúrában, Csontos Balázs, Heckl István: Akadálymentesítő módszer megvalósítása a WordPress Gutenberg blokkszerkesztőhöz, Gál Kinga Henrietta, Sándor Zoltán: A NEAK járóbeteg és fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények weblapjainak akadálymentességi vizsgálata 16:30-18:153. Szekció-Elnök: Surján György. Surján György: A COVID-19 járvány empirikus modellezésének néhány tapasztalata, Makara Mihály, Balkányi Péter, Mézes István: A NoCovidRendszer. 17:00-17:30 Röst Gergely(plenáris előadás): COVID-19 modellezése Magyarországon, Kujbus Melinda, Sándor Zoltán: A COVID-19 járványügyi intézkedések hatásosságának vizsgálata Magyarországon, Balkányi László, Lukács Lajos: Az „open data” világa a COVID-19 idején, Paulikné Varga Barbara: A praxisközösségek szerepe a COVID időszakban

DECEMBER 5. (SZOMBAT) 8:00-9:304. Szekció-Elnök: Vassányi István. Szabó Bálint, Paláncz Béla, Szlávecz Ákos, Katalin Kovács, Benyó Balázs: Artificial Intelligence Based Insulin Sensitivity Prediction for Personalized Glycaemic Control in Intensive Care, Nagy Roland, Dimák Balázs, Perényi Ádám, Molnár Fiona, Csanády Miklós, Kiss József Géza, Rovó László: A cochleáris implantátum elektródasor visszafordulásának azonosítása egy új szoftverrel, a Trans-Impedance Matrix (TIM) segítségével, Vetró Mihály, Hullám Gábor, Juhász Gabriella, Antal Péter: A depresszió környezeti faktorainak vizsgálata oksági elemzési módszerekkel, Takács Péter: Új multihalmaz műveltek és alkalmazási lehetőségeik, Kobzos László: Az EKG parametrizálásának egy biztató kísérlete

V. 9:45-11:155. Szekció-Elnök: Bari Ferenc. Tolnai József, Dömötör Marcell, Szabó Lili Adrienn: Szívbillentyű betegségek követése teleauszkultációs módszerekkel, Fodor Gergely, Schranc Álmos, Kulcsár Richárd Máté, Ballók Bence, Tolnai József, Peták Ferenc: 3D-nyomtatás alkalmazása humán kapnográf kisállatcélú adaptálására, Vályi Adél Anna, Szűcs Mónika, Barabás Katalin: Egészségfejlesztő játék applikáció terve általános iskolásoknak, Bársony Georgina Eszter: Agyhullámok mérésére alkalmas szoftver fejlesztése Android környezetben, Sikné Lányi Cecília, Árvai Adrián, Proszenyák Gergő, Arpad Kelemen, Shannon Cerbas, Barbara van De Castle, Yulan Liang: Mozgásra ösztönző játék tervezése csontvelő átültetésen átesett rákos betegek motiválására, Sikné Lányi Cecília, Erdős György, Henn Dóra, Mesterházi-Kövecses Anna, Molnár-Nemes Márta: „Diabokosodó” játék tervezése óvodás korú 1-es típusú cukorbeteg gyermekeknek. 11:30-13:006. Szekció-Elnök: Balkányi László. Di Giovanni Márk: Fogászati CT felvételek szegmentációjának automatizálása, Bazsó Sándor, Viola Árpád, SzláveczÁkos, Benyó Balázs: General geometrical model of the human vertebral body, Somogyi Péter: Analysis and design of aortic valve-sparing surgeries with modelling and simulation environment supportKiss, Benedek Gábor, Szabó Bálint, Szlávecz Ákos, Somogyi Péter, Benyó Balázs: Tooth Root Canal Segmentation Using Convolutional Neural Networks, Anane Yahia, Benyó Balázs: Insulin sensitivity and blood glucose level analysis of critically ill patients in their early phase of ICU treatment, Tamás Dózsa, Péter Kovács, Sándor Fridli: Correction of cupping and streak artifacts on CT i


Létrehozva: 2020.12.05. 17:29
Utolsó módosítás: 2024.02.15. 14:49