MSZNY 2024

XX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia.

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. A konferencia a nyelvtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is.

A Számítógépes Nyelvészeti Konferencia fő célja a területen végzett kutatásoknak és eredményeinek bemutatása. A konferenciára elsősorban az alábbi témakörökben várunk cikkeket magyar vagy angol nyelven: Morfológiai és szintaktikai elemzés Ontológiák, korpusznyelvészet Szemantikai annotáció és elemzés, jelentés-egyértelműsítés, névelem-felismerés Információkinyerés, információ-visszakeresés, szövegbányászat, szemantikus keresés Gépi fordítás Beszédfelismerés és -szintézis Nyelvi intelligenciára épülő egyéb alkalmazások.

Program:

CSÜTÖRTÖK 10:00-11:00 Regisztráció 11:00-11:15 Megnyitó 11:15-12:35 Előfeldolgozás, szintaxis 11:15-11:35 Bírósági határozatok automatikus mondatszegmentálásának hatékonyságmérése Csányi Gergely Márk, Lakatos Dorina, Üveges István, Vági Renátó, Megyeri Andrea, Fülöp Anna, Nagy Dániel, Vadász János Pál 11:35-11:55 OCR-hibák kvantitatív elemzése több szövegváltozat összehasonlításával Pethő Gergely, Sass Bálint, Simon László, Lipp Veronika 11:55-12:15 Mi a manó! Egy sajátos szerkezet korpuszvezérelt vizsgálata Vincze Veronika 12:15-12:35 “A fatens felelt pedig…” – A Történeti Magánéleti Korpusz igei szerkezeteinek mozaik n-gram alapú feldolgozása Bajzát Tímea Borbála, Indig Balázs, Kalivoda Ágnes 12:35-14:15 ebédszünet 14:15-15:15 Nagy nyelvi modellek az összehasonlító politikatudományban: Közpolitikai témák klasszifikációja a Babel-rendszerrel Sebők Miklós — meghívott előadó 15:15-16:00 Poszter/demó szekció Tagmondatok és megszakítatlan összetevők kinyerése függőségi elemzésből (P) Szécsényi Tibor A nagy nyelvi modell alapú szervezeti automatizáció lehetőségei és az autonóm ágensek kapcsolódó kihívásai (P) Vándor Péter, Csáki Csaba Magyar nyelvű utasításkövető korpusz építése Stanford Alpaca promptok fordításával és lokalizálásával (P) Yang Zijian Győző, Szlávik Szilárd, Ligeti-Nagy Noémi Kulcsszógenerálás magyar nyelvű, hosszú szövegekből nagy nyelvi modellekkel (P) Dodé Réka, Yang Zijian Győző ParancsPULI: Az utasításkövető PULI-modell (D) Yang Zijian Győző, Dodé Réka, Héja Enikő, Laki László János, Ligeti-Nagy Noémi, Madarász Gábor, Váradi Tamás SHunQA: egy nyíltkérdés-megválaszoló rendszer (D) Berkecz Péter, Zombori Tamás, Banga Gergő, Szabó Gergő, Szántó Zsolt, Novák Attila, Farkas Richárd 16:00-16:20 kávészünet 16:20-17:40 Nyelvmodellek, párbeszéd, gépi fordítás 16:20-16:40 ParancsPULI: Az utasításkövető PULI-modell Yang Zijian Győző, Dodé Réka, Héja Enikő, Laki László János, Ligeti-Nagy Noémi, Madarász Gábor, Váradi Tamás 16:40-17:00 SHunQA: egy nyíltkérdés-megválaszoló rendszer Berkecz Péter, Zombori Tamás, Banga Gergő, Szabó Gergő, Szántó Zsolt, Novák Attila, Farkas Richárd 17:00-17:20 Neurális nyelvi modellek látens szemantikus információ alapján történő maszkolásmentes előtanítása Berend Gábor 17:20-17:40 Building high capacity machine translation models for knowledge distillation and production workflows Oravecz Csaba, Bhavani Bhaskar, Katina Bontcheva and Bogomil Kovachev

PÉNTEK 9:00-10:20 Szemantika, pragmatika 9:00-9:20 Személyes adatok azonosítása és automatikus lecserélése magyar nyelvű szövegekben Novák Attila, Novák Borbála 9:20-9:40 Kiskereskedelmi terméknevek kategorizálása Kombinált Nómenklatúra szerint Ónozó Lívia Réka, Putz Orsolya, Járási István, Gyires-Tóth Bálint 9:40-10:00 Saving labeling cost by embracing Active Learning: a case study Üveges István, Vági Renátó, Megyeri Andrea, Fülöp Anna, Nagy Dániel, Vadász János Pál, Csányi Gergely Márk 10:00-10:20 Felszólításannotálás a MedCollect egészségügyi álhírkorpuszban Szécsényi Tibor, Nagy C. Katalin, Németh T. Enikő 10:20-10:40 kávészünet 10:40-11:40 Orvosi beszédfeldolgozás 10:40-11:00 Comparative analysis of multiple speech tasks to recognise Parkinson’s disease using pre-trained feature extractor embeddings Jenei Attila Zoltán, Valálik Zalán, Sztahó Dávid 11:00-11:20 Magyar nyelvű dizartriás beszéd automatikus elemzése – egy pilot kutatás eredményei Oláh Julianna, Szabó Martina Katalin, Szőke Eszter, Plander Nóra, Hoffmann Ildikó 11:20-11:40 Az egészség jele a szöveg EGÉSZsége? – Szövegkoherencia borderline személyiségzavarban Felletár Fanni, Yang Zijian Győző, Babarczy Anna 11:40-12:00 20 éves az MSZNY – jubileumi előadás Csirik János 12:00-12:30 zárás

Sorozat:
MSZNy

Időpont:
2024.01.25-01.26

Rendező szervek:

Helyszín:
Szeged

Főszereplők:
  • Ács Judit, HUN-REN SZTAKI Berend Gábor, Szegedi Tudományegyetem Gosztolya Gábor, HUN-REN-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport Ligeti-Nagy Noémi, Nyelvtudományi Kutatóközpont Nemeskey Dávid, ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszék Novák Attila, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Simon Eszter, K&H Bank Sztahó Dávid, Budapesti Műszaki Egyetem Vincze Veronika, HUN-REN-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport / Szegedi Tudományegyetem - tudományos szervezőbizottság

Kiadvány adatai:

A konferencia kiadványa itt található.


Létrehozva: 2023.04.18. 17:13
Utolsó módosítás: 2024.02.21. 12:59