Matematikai nyelvészet és gépi fordítás

A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdéseiről tartott munkaértekezlet.

A Munkaértekezlet kiadványának vázlata:

Szerkesztők előszava

I. rész Németh Gyula: Elnöki megnyitó Kalmár László: Matematikai és nyelvi struktúrák Papp Ferenc: Nyelvi rendszer, közlési folyamat és ezek néhány matematikai modellje Kiefer Ferenc: Halmazelméleti és matematikai-logikai modellek a nyelvben Dömölki Bálint-Fónagy Iván-Szende Tamás: Köznyelvi hangstatisztikai vizsgálatok Kozma László: Nyelvstatisztikai berendezés Kisebb közlemények

II. rész Hell György: Az orosz-magyar gépi fordítás elméleti és gyakorlati kérdései Kónyi Sándor: A magyar-orosz gépi fordítás néhány problémája Hadas Ferenc: Az orosz-magyar nyelvtani szótárról Szépe György: A magyarországi gépi fordítás néhány kérdése Sipőczy Győző: Az elöljárós kifejezések programozási kérdései Szalai Sándor: Elméleti és kísérleti adalékok a magyar nyelvű tudományos közlemények gépi kivonatolásának kérdéséhez (Kivonat) Rényi Alfréd: Információelmélet és nyelvészet Ruzsiczky Éva: Az elektromechanikus adatfeldolgozó gép nyelvtudományi alkalmazásának néhány kérdéséről Kisebb közlemények

Tamás Lajos: Elnöki zárószó: Telegdi Zsigmond: A konferencia néhány tanulsága

Angol nyelvű tartalomjegyzék Orosz nyelvű tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Időpont:
1962.03.08-03.10

Rendező szervek:
  • Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
  • Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi Kibernetikai Bizottsága
  • Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Általános Nyelvészeti Munkabizottsága

Kiadvány adatai:

A munkaértekezlet előadásai szerkesztve 1964-ben megjelentek  Kalmár László-Telegdi Zsigmond szerkesztésében. Általános nyelvészeti tanulmányok.A matematikai nyelvészet és gépi fordítás kérdései. Általános nyelvészeti tanulmányok, II. kötetében. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964.


Létrehozva: 2023.06.01. 16:04
Utolsó módosítás: 2024.02.15. 11:18