Internet Fiesta 2024

25. Internet Fiesta PRO: értelem és érzelem

Felhívás:

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség több mint két évtizedes hagyományra tekint vissza, amikor – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Internet Fiesta megszervezésére biztatja a hazai könyvtárakat. A mesterséges intelligencia alkalmazásának társadalmi hatásairól, előnyeiről és veszélyeiről napjainkban sok vita zajlik, egyesek Pandora szelencéjeként, mások bőségszaruként tekintenek rá. A 25. Internet Fiesta PRO: értelem és érzelem cím erre a kettősségre kíván reflektálni, utal az online szolgáltatások és azon belül a mesterséges intelligencia objektív hasznosíthatóságára, de a témakörrel kapcsolatos szubjektív – pozitív és negatív – érzéseinkre is. A mesterséges intelligencia révén megújuló online szolgáltatások hétköznapjaink meghatározójává váltak, sokak számára ez akkor kézzelfogható, amikor az egyéni használói szokásokat egyre inkább figyelembe vevő, algoritmusok által meghatározott szolgáltatásokat vesznek igénybe, melyek az élet valamennyi területén megjelennek, az oktatástól a szórakoztatóiparig. Az öntanuló, újgenerációs keresőprogramok pedig az információszolgáltatásban versenyképes könyvtárak, sőt, az egész oktatási rendszer számára is kihívást jelentenek. Eközben érzékelhetően még inkább felértékelődik az információk hitelességének kérdése is. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekre ma még a könyvtár sem tud mindenre kiterjedő módon választ adni, de az MI-ben rejlő lehetőségek feltérképezésében és a „kockázatok és mellékhatások” azonosításában a polgárok, intézmények és a társadalom partnerei tudnak lenni. Az idei fesztivál programjaira 2024. március 21-28. között kerül sor személyes és virtuális formában. A 2024. évi 25. Internet Fiesta PRO: értelem és érzelem programsorozat témáira tett javaslataink: MI és mi mesterséges intelligencia alapú információkereső és képalkotó szolgáltatások bemutatása (OPEN AI, CHAT GPT, Bing, Midjourney, Stable Diffusion DALL-E 2 stb.) Kompetencia+ egyéni és csoportos digitális kompetenciafejlesztés a könyvtárakban (a köznevelésen túl az élethosszig tartó tanulást támogató könyvtári programok, kezdeményezések) Könyvtár PRO programozás, robotika, olvasás a könyvtárakban. Ez a téma különösen felértékelődik a 2023-ban ismertté vált szövegértési kompetenciamérések eredménye kapcsán. A robotikán túl minden olyan egyéb eszköz, program is bemutatásra kerülhet, melyekkel a könyvtárak az utóbbi években az olvasásfejlesztést digitális oldalról, digitális eszközökkel támogatják (így stop motion és képregény alapú feldolgozás, QR-kód játékok, könyv- és szolgáltatás trailerek forgatása YouTube-ra, TikTokra, Reels videók készítése, LEGO Education, mobilalkalmazások stb. használata). Hozzáadott érték értéknövelt digitális könyvtári szolgáltatások a társadalom minden rétegének (könyvtárak által fejlesztett online szolgáltatások, illetve a hozzáférést közvetített szolgáltatások révén biztosító kezdeményezések) bemutatása. Online Tanulás Napja – hazai és nemzetközi online végezhető képzések, tanfolyamok, kurzusok és applikációk bemutatása Válaszol a természetes intelligencia – az online világ személyiségformáló, pszichológiai kihívásai. A témákhoz előadásokkal, játékokkal, bemutatókkal lehet csatlakozni. Kérjük a megyei könyvtárakat, hogy segítsék a térségükbe tartozó könyvtárakat a sikeres programszervezés érdekében, és vonják be kistelepülési szolgáltató helyeiket is. A Fiesta eseményeiről ez a honlap nyújt részletes áttekintést.

Időpont:
2024.03.21-03.28

Rendező szervek:
  • Informatikai és Könyvtári Szövetség
  • Nemzeti Kulturális Alap

Helyszín:
Országos


Létrehozva: 2024.03.27. 19:46
Utolsó módosítás: 2024.03.27. 19:46