INTERKOMPUTO’82

INTERCOMPUTO’82 Számítástechnikai  Eszperantó Konferencia.

19 ország több mint kétszáz számítástechnikai szakembere köszöntötte az 1983. évi kommunikációs világévet Budapesten, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság által szer¬ vezett INTERKOMPUTÓ ’82 nemzetközi számítástudományi szimpozion és kiállítás rendezvénysorozata alkalmával. A szimpoziont Vámos Tibor akadémikus, az NJSZT elnöke nyitotta meg. Ezt követően neves hazai és külföldi szak¬emberek számoltak be legújabb eredményeikről, köztük Helmar FRANK professzor (NSZK), a paderboni Kibernetikai Intézet igazgatója, dr. Grigorij GEJTIN (Szovjetunió), a leningrádi Zsdanov Egyetem tanszékvezető professzora, Jan Otto de KAT (Hollandia), a delfti egyetem professzora, dr. Jerzy LEYK, a Varsói Informatikai Intézet tanácsadója. A plenáris ülés egyes előadásait a Magyar Televízió is rögzítette. Három napon át 4-5 szekcióban folyt a munka, hogy a szimpozion széles tematikáját rendszerező 10 szekcióba sorolt 103 előadás mindegyikére sor kerülhessen. A szimpozion munkanyelve az eszperantó volt. A programozás elmélete és gyakorlata szekció (elnöke prof. dr. Helmar FRANK, NSZK) volt a legnépesebb, ezért itt magyar nyelvű szinkrontolmácsolás folyt. A szekcióban elhangzott 26 színvonalas előadás közül igen nehéz bármelyiket is kiemelni. Mivel a szimpozion a kommunikációs világév jegyé¬ ben zajlott, témakörébe igen jól illeszkedett dr. Bakonyi Péter – dr. Kiss István előadása: „Az országok közötti számítógépes kommunikáció lehetőségei és perspektívái.” Ez az előadás egyszersmind elvi hátteret adott a Számítógépes Információs Társaság standján rendszeresen folyó USA-Budapest adatátvitelnek. Szemereki Éva előadása a COM-ról szintén illeszkedett a kiállításhoz, ahol az érdeklődők a mikrofilm¬ olvasó segítségével megtekinthették a konferenciakiadvány számítógéppel szerkesztett részének COM úton készített mikrofiche-ét. A matematikai szekcióban (elnöke dr. Francois LO JACOMO, Franciaország) túlsúlyban voltak a szovjet előadások, azonban NSZK-beli szerzőktől is több érdekes előadást hallottunk. A nyelvtudományi szekció (elnöke prof. dr. Grigorij GEJTIN, Szovjetunió) minden előadója más országból érkezett, s elő-adásaik a számítógépes beszédszintetizálástól a személyi adatokkal történő automatikus azonosításig széles témakört öleltek át. Az oktatási szekció (elnöke prof. dr. Fabrizio PENNACC- HIETTI, Olaszország) a számítástechnikai vonatkozású isme¬retek oktatásával, a számítógépnek az oktatási eszköztárba való bevonásával foglalkozott. Az ipari alkalmazási szekció (elnöke ing. Vladimir NEMEC, Csehszlovákia) a számítástechnika vízügyi, építőipari, fémszerkezettani stb. alkalmazását tárgyalta. Igen népszerű volt a mikroszámítógép-szekció (elnöke Jimmie OSBURN, Jordánia). A csoport áttekintést adott például az Egyesült Államokban és Magyarországon beszerezhető mikrogépek választékáról, részletes ismertetést hall¬hattunk az IDEALOS operációs rendszerről, a könyvelőgépek mikrogépes kiváltásáról stb. A mezőgazdasági szekció (elnöke Jan Otto de KAT, Hollandia) a téma fontosságához mérten kissé rövid időt fordított a szá-mítástechnika mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazását vizsgáló előadásokra. Az orvostudományi szekció (elnöke dr. Rudolf FISCHER, NSZK) a számítástechnika egészségügyi alkalmazásával foglal-kozott, a számítógépes gyógyszertervezéstől egészen az egyes betegségekre való hajlam számítógépes előrejelzéséig. A terminológiai szekc/ó (elnöke Terry WATTS, Nagy-Britannia) az eszperantó nyelv számítástechnikai alkalmazását tárgyalta – tág értelemben: a programnyelvként való alkalmazástól a számítógépes szövegfordításon át egészen a bibliográfiai visszakereső rendszerekig. Az ügyviteli szekcióban (elnöke dr. Jerzy LEYK, Lengyelország) négy ország szakemberei számoltak be többek között a jogi információ-visszakereső rendszerekről, a légitársasági ügyviteli rendszerről, a vezetéstájékoztatási és ellenőrzési rendszerről stb. A szekcióüléseket befejezve ismét plenáris ülésre gyűltek össze a szimpozion résztvevői. Ezen tartotta meg előadását I. UYGUR (Svájc), a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) számítástechnikai főosztályvezetője, aki az ITU főtitkárának, a kommunikációs világév főkoordinátorának személyes képviselőjeként vett részt az INTERKOMPUTO ’82-n. Köszöntötte a szimpozion résztvevőit Ivajlo IVANCSEV, a bulgáriai elektrotechnikai, elektronikai, távközlési és számítástechnikai társaság (az NJSZT bolgár testvérszervezete) főtitkára. Ezután a szekcióelnökök összefoglalták a szekciójukban folyó munkát. Végül dr. Szelezsán János, az NJSZT főtitkárhelyettese értékelte az INTERKOMPUTO ’82 munkáját. Sikeres hátteret nyújtott a szimpozion számára a több mint 20 intézmény közreműködésével megrendezett számítástechnikai kiállítás. Ennek kétségtelenül a legérdekesebb része a Számítógépes Információs Társaság standján levő termináltól a Michigan Egyetem (USA) számítógépével rendszeresen megvalósított összeköttetés volt. Rendszeresen nagy tömeg vette körül az ország legolcsóbb számítógépét, az AIRCOMP-16-ot gyártó BOSCOOP standját. Feltűnő volt, hogy a kiállított gépeket próbálgatok között mennyi volt a középiskolás. A VEIK! aktív formában kínálta szoftverfejlesztési és -alkal¬ mazási eredményeit. Az ESZ 1040-es gépén létrehozott egy adatbázist, mely a konferencia résztvevőinek az adatait tartal¬mazza (név, postacím, előadáscím, előadás ideje, helye stb.). Ezt az adatbázist a kiállításon levő terminálról, telefonvonalon lehetett lekérdezni. A SZÜV a COM szolgáltatása keretében mikrofiche-t készített a hatkötetes, több mint ezeroldalas konferenciakiadványnak arról a részéről, amelynek a szerkesztése – a VIDEOTON felajánlása nyomán – számítógéppel történt. A standján felállított mikrofiche-olvasón bárki beleolvashatott a kész fiche-be, amely a szimpozion alatt működő könyvesboltban megvásárolható volt. A hazautazás előtt igen sok résztvevőt megkérdeztünk a rendezvénysorozattal kapcsolatos észrevételeiről. Az egybe¬ hangzóan pozitív vélemények közül idézzük Terry WATTS-ét (Nagy-Britannia): „Gratulálok a rendező Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak mind a szakmailag színvonalas szimpozionért, mind pedig az azt kiegészítő egyéb rendezvényekért. Ami kiemelkedően szimpatikus volt a rendezvénysorozat szakmai részében: a „hallgatóság” szétbontása 30-50 fős, emberi méretű szekciókra. Ez feloldotta a gátlásokat, és jó talajt jelentett a parázs hangulatú, érdemi jellegű, igazán nemzetközi vitákhoz. Méltó indítása ez a kommunikációs világévnek.

Időpont:
1982.12.27-12.30

Rendező szervek:
  • NJSZT
  • Eszperantó Világszövetség

Helyszín:
Budapest

Főszereplők:
  • Broczkó Péter - Főszervező

Kiadvány adatai:

Kiadvány az NJSZT Könyvtárban megtalálható (iTA/400). A kiadvány digitálisan itt olvasható.

Résztvevők száma:
200 felett

Egyéb megjegyzés:

A konferenciáról Broczkó Péter számolt be a Szervezés és Vezetés szaklap 1983/5 számában, INTERCOMPUTO’82 címmel

 


Létrehozva: 2016.04.03. 17:24
Utolsó módosítás: 2023.06.27. 16:13