FIESZTA 2014

I. Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Sorozat:
FIESZTA

Időpont:
2014.12.03-12.03

Rendező szervek:

Helyszín:
Budapest

Főszereplők:
  • Dr. Dinya Elek: Semmelweis Egyetem EKK, mb. dékánhelyettes Remete Gergő: NJSZT OBSZ, Ifjúsági Csoport - Bemutatkozik az NJSZT OBSZ Ifjúsági Csoport Trimmel Dóra Semmelweis Egyetem EKK, hallgató - Bemutatkoznak az SE EKK egészségügyi ügyvitelszervező hallgatói Dr. Jávor András (Magyar Kormánytisztviselői Kar, elnök) - Az egészségügyi informatika tudományterülete Dr. Schiszler István (Gyemszi, TIG vezető) - Egészségügy informatika jövőkép 2 év múlva Engi Csaba (Answare Kft., pályázati igazgató) - Folyamatalapú egészségügy Dr. Békási Sándor (Semmelweis Egyetem, mhealth szakértő) - Tabletta helyett mobilalkalmazás? Az mhealth orvosi szemmel Prof. Dr. Bari Ferenc (Szegedi Tudományegyetem ÁOK, dékán) - A párpeszéd szerepe az orvos és informatikus munkájában Dinyáné Szabó Mariann (Semmelweis Egyetem EKK, tudományos munkatárs) - A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik Kovács Levente, PhD, habil (Óbudai Egyetem NIK, oktatási dékénhelyettes) - Egészségügyi mérnökinformatika az Óbudai Egyetemen Sájevicsné Sápi Johanna (Óbudai Egyetem NIK, phd hallgató) - Egészségügyi informatikus életpálya. „Hogy kezdjem?” Frigyesy Róbert (Healthware Kft., csoportvezető) - Egészségügyi informatikus életpálya. „Hogy kezdjem?” Dr. Horváth Lajos - Homo informaticus medicalis - Előadók

Egyéb megjegyzés:

Értékelés: 2014. december 3-án hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre az első Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója (FIESZTA). A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály Ifjúsági Csoportja által közösen szervezett rendezvénynek a Semmelweis Egyetem I. Számú Belgyógyászati Klinikája adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a hazai egészségügyi informatikai képzésben részt vevő hallgatók tájékozódhassanak a képzési terület aktualitásairól, a tudományterület kihívásairól, a munkaerőpiac által a szakterülettől elvárt igényeiről. A találkozón résztvevő piaci szereplők aktívan közreműködtek abban, hogy a hallgatók kérdéseire adott válaszaikkal irányt mutatva bevezessék őket a magyar egészségügyi informatika mindennapjaiba, reményeink szerint számos hosszú távú kapcsolat született a nap folyamán. Az elhangzott előadások alapvetően három téma köré csoportosultak: a hallgatóság, az oktatók és a pályakezdők nézőpontjából is megismerhette az egészségügyi informatika életpálya szépségeit és nehézségeit, majd a szakterület neves képviselői felvázolták azt a negyedévszázados jövőképet, amelyet az elektronikus egészségügy célként tűzhet ki maga elé. A találkozó zárásaként azok a fejlesztési területek kerültek terítékre, amelyek már ma is aktívan befolyásolják az egészségügyi ellátás minőségét. A találkozó folyamán került sor a rendezvény kísérőprogramjaként meghirdetett FIESZTA 2014 pályázat díjátadására is. A pályázaton résztvevő hallgatók egy megadott téma kidolgozásával nevezhettek a megmérettetésre, amelyen végül a legjobb három pályaművet író hallgató – támogatóink által felajánlott – értékes tárgynyereményt vehetett át jutalmul. A rendezvényt jellemző érdeklődésre alapozva vitathatatlan, hogy a fiatalok megérkeztek az egészségügyi informatikába és hangjukat is hallatni kívánják. (forrás: IME XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM)

A konferencia honlapja itt látható.


Létrehozva: 2020.01.10. 14:38
Utolsó módosítás: 2024.03.27. 12:27