Hivatkozási név: MAE

Magyar Agrártudományi Egyesület

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
n.a.
Címe:
Alapítók:
n.a.
Tevékenység legfőbb céljai, területe

Az Egyesület feladata a tudomány és a gyakorlat eredményeinek népszerűsítése, széleskörű terjesztése, hogy tagjainak szakmai továbbképzését minden rendelkezésre álló eszközökkel előmozdítsa.”
A tevékenységi köre:

  • társadalmi fórumot biztosít a tudomány és a gyakorlat által felvetett kérdések megvitatására, széles körú ismertetésére, tudományos előadások, vitaülések, ankétok, konferenciák, szakmai tanfolyamok, tapasztalatcserék, bemutatók, kiállítások stb. útján,
  • a nyilvánosság eszközeivel állást foglal szakmai kérdésekben, kezdeményez, javaslatokkal segíti az állami és társadalmi szervek munkáját, a mezőgazdasági termelés, kutatás, oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás és szakpropaganda területén,
  • elősegíti az új kutatási és fejlesztési eredmények gyakorlati bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését, a megvalósulásuk idejének csökkentését és ezen keresztül a mezőgazdaság és vidék műszaki fejlesztésének meggyorsítását, hazai és nemzetközi versenyképességének fokozását, a vidéken élők élet-és munkakörülményeinek javítását,
  • részt vesz az egyesület jellegének megfelelő nemzetközi szervezetekben, és kapcsolatot tart más országok hasonló egyesületeivel,
  • szakfolyóiratokat és egyéb kiadványokat szerkeszt és ad ki,
  • szakmai tevékenysége során különös figyelmet fordít a vidékfejlesztés, a természetvédelem, az állatvédelem és a környezetvédelem kérdéseire,
  • őrzi és ápolja a haladó agrárszervezetek és kiváló agrártudósok emlékeit és hagyományait,
  • bevonja a társadalmi munkába a mezőgazdasági szakembereket és mindazokat, akik felkészültségüknél fogva segíteni tudják a mezőgazdaság fejlesztésének ügyét,
  • tevékenységi területén kapcsolatot tart az illetékes állami és társadalmi szervekkel, tagegyesületekkel.

 

Felső vezetői
n.a.
Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
n.a.
Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek
n.a.
Forrásmunkák

Létrehozva: 2017.09.06. 13:09
Utolsó módosítás: 2022.04.21. 22:50