Hivatkozási név: HUNINET Egyesület

Magyar Felsőoktatás Informatikai Egyesülete

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
1990
Címe:
1111 Budapest, Egry József u.
Alapítók:
 • Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
 • Budapesti Műszaki Egyetem
 • Debreceni Agrártudományi Egyetem
 • Debreceni Orvostudományi Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Gödöllői Agrártudományi Egyetem
 • József Attila Tudományegyetem, Szeged
 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged
 • Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
 • Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
 • Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest
 • Miskolci Egyetem
 • ME Dunaújvárosi Főiskolai Kar
 • Oktatási Minisztérium
 • Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
 • Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely
 • Veszprémi Egyetem
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  1990-ben a Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére alakult meg a HUNINET (Hungarian University Network) Egyesület.  (Egyesület a magyarországi felsőoktatási számítógépes hálózat kialakítására és működtetésére), amely céljául tűzte ki a felsőoktatás számítógépes kommunikációs és információs hálózatának fejlesztését, a számítógép alkalmazási kultúra terjesztését.

  Az alakuláskor világos volt, hogy a felsőoktatás fejlesztési terveinek megvalósulása jelentős mértékben fog függeni a számítógépes információs és kommunikációs rendszerek fejlettségétől és az alkalmazási kultúra színvonalától. Így pl. a földrajzilag távol eső intézmények tényleges együttműködése, a kreditrendszer alkalmazása, az akkreditációs tevékenység, az új oktatási módszerek mint például a távoktatás bevezetése, hatékony felsőoktatási informatikai infrastruktúra kiépítését igényli valamennyi intézménynél.

  Az egyesület e célok megvalósítását támogatandó végezte munkáját a mindenkor Művelődési és Közoktatási Minisztérium társadalmi háttérintézményeként

  Az intézmények informatikai rendszereinek kialakulása és a HBONE megvalósulása után jelenleg a szoftverakciók szervezése jelenti az egyesület fő tevékenységét. A közösen egyeztetett és bonyolított alkalmazási szoftverek beszerzése sok esetben egyszerűbben és olcsóbban bonyolítható, így elsősorban a kisebb tagintézmények élvezhetik ezt az előnyt.

  A HUNINET (Hungarian University Network) egyesület célja:

  • hogy elősegítse az egyetemeken és főiskolákon kiépült informatikai rendszerek és hálózatok együttműködését és fejlesztését, az üzemeltetési tapasztalatok cseréjét, az optimális üzemvitel ajánlásainak kidolgozását, a magyar felsőoktatás informatikai infrastruktúrájának hatékony működését;
  • hogy segítse a felsőoktatásban dolgozó informatikai szakemberek és felhasználók szakmai kultúrájának emelését, az alkalmazásokban elért eredmények, tapasztalatok közzétételét;
  • hogy szervezze és támogassa a felsőoktatás szoftverellátását, képviselje az egyesületi tagok érdekeit a felsőoktatási kedvezmények érvényesítésében;
  • hogy fórumot biztosítson a felsőoktatás informatikai stratégiai elképzeléseinek kidolgozására, koordinálására, képviseletére;
  • hogy támogassa az informatika felhasználásának terjedését a társadalom különböző szektoraiban – elősegítve a magyar informatikai társadalom megteremtését/kialakulását;
  • hogy részt vegyen olyan országos, külföldi és nemzetközi testületek/szervezetek munkájában, amelyek tevékenysége erre a területre esik és amelyek célja/feladata az 1.) pontban megjelölt hálózatokra vonatkozó harmonizáció. Ennek során tevékenységét összehangolja azokkal a szervezetekkel, amelyek ezen 3.) pontban megjelölt, vagy azokkal lényegében hasonló célokat követnek.
  Felső vezetői
  • Zombori László, elnök 1990-1992
  • Lajos Tamás , elnök 1993-1994
  • Csépai János, elnök 1995 -2002
  • Balla László, elnök 2003-2004
  • Szegedi János , elnök 2005-2006
  • Mézes István , elnök 2007-2008
  • Egyházy Tiborné, elnök 2009-2010
  • Pulai Gábor, elnök 2010-2016
  • Oszti Judit, elnök 2016-2019
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Ritter Dávid, az ELTE IIG igazgatója, Intéző Bizottságának tagja
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek
  n.a.
  Érdekességek

  Huninet újság havi, két havi megjelenéssel, amelynek leglényegesebb cikke: egy-egy felsőoktatási intézmény számolt be részletesen arról, hol tart az intézmény internet kiépítettsége. Az internet elterjedésével, majd a honlapok megjelenésével a nyomtatott sajtó idejét múlta, emiatt megszűnt.


  Létrehozva: 2019.03.28. 16:55
  Utolsó módosítás: 2022.04.21. 22:50