Paksi Atomerőmű III.-IV. blokkszámítógép-rendszerek

Az eredeti szovjet blokkszámítógép-rendszerek korszerű, hazai eszközökkel történő helyettesítése; a technológiai állapotok és események strukturált megjelenítése

 

A rendszer teljes neve:

A Paksi Atomerőmű Vállalat III-IV. blokkjainak blokkszámítógép-rendszere

Alkalmazás területe:
Folyamat- és termelésirányítás
Fejlesztő intézmény(ek):
Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

1985-86

Fejlesztő személy(ek):

Vashegyi György (KFKI MSZKI főosztályvezető)

Batizfalvy Tamás, Homola László, Kerényi László, Kováts János, Lőrincze Géza, Nyilas Nándor, Padányi Zoltán, Pekár József, Reé Eörs, Szabó Mihály, Szebényi Endre, Stéger Zoltán, Dolgos Sándor (a KFKI MSZKI Ipari Alkalmazások Főosztályának, valamint társosztályoknak munkatársai)

A VEIKI munkatársai (külső fejlesztők)

Felhasználó intézmény(ek):

Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV)

A rendszer leírása

A rendszer feladata: az eredeti szovjet blokkszámítógép-rendszerek - amelyek a teljes technológiát lefedő, ám beavatkozást nem végző mérés-adatgyűjtő rendszerek - korszerű, hazai eszközökkel történő helyettesítése; a technológiai állapotok és események strukturált megjelenítésével az operátori áttekintés javítása, az üzembiztonság fokozása.
A többezer analóg és digitális technológiai jel MMG-SAM telemechanikán keresztül érkezik a KFKI CAMAC perifériarendszerének moduljaira. A modulok összehangolt működtetését fölérendelt Intelligens CAMAC keretvezérlők (ICC) végzik, melyeket MFT-80 alapú real-time operációs rendszer működtet. Ez a szoftver adatkoncentrátorként elvégzi a jelek előfeldolgozását, priorizálását. Protokollkonverterként is működik, azaz a strukturált jelcsomagokat szabványos formában adja át a blokkszámítógépnek.
A TPA-11/440-es blokkszámítógépek tükrözött memóriájú ikergépek voltak, melyek zavarhelyzetben automatikusan átkapcsoltak egymásra. A blokkszámítógépek fő feladata az adatok végső feldolgozása, a technológiai állapotok és változások megjelenítése, valamint a technológiai események naplózása volt. A megjelenítés színes, szemigrafikus display-eken, 100 lapot felölelő, lapozható technológiai sémaképek segítségével történt.
Az erőmű III. és IV. blokkja számára két azonos, de egymástól független blokkszámítógép-rendszer készült.
(Megjegyzendő, hogy a reaktor közvetlen vezérlése a szállított technológia integráns része, így azt az eredeti szállítású, hagyományos szabályozó rendszerek végzik. Minden egyéb beavatkozás a vezérlő pultról, a kezelő személyzet által történik.)

Technikai jellemzői
Hardver környezet

Telemechanika:
MMG SAM 80
Adatkoncentrátor és protokollkonverter:
CAMAC Intelligens Keretvezérlők (ICC)
CAMAC keretek analóg és digitális interface modulokkal (több ezer analóg és digitális jel kezelésére)
Blokkszámítógép:
TPA-11/440 ikergép, 3.5 MB memória, 3 db CDC 80 MB diszk, intelligens gép-gép illesztő egység

Szoftver környezet

MFT 80 real-time operációs rendszer alatti vezérlőszoftver, az intelligens CAMAC modulok számára
RSX 11-M blokkszámítógép alapszoftver és OPAL programrendszer

Használat

A blokkszámítógép strukturálisan máig működik, bár az idők múlásával a PAV munkatársai a rendszer elemeit fokozatosan lecserélték, a technikai követelményeknek megfelelően továbbfejlesztették, rekonstruálták.

Adatközlő

Padányi Zoltán szíves közlése alapján (2020. jan.)


Létrehozva: 2020.01.11. 19:55
Utolsó módosítás: 2024.03.27. 18:21