KSH Informatikai Rendszer Korszerűsítés

A KSH információ-technológiai megújítása és informatikai rendszerének korszerűsítése

A rendszer teljes neve:

KSH Informatikai Rendszer Korszerűsítés és Információ-technológiai Megújítás

Alkalmazás területe:
Államigazgatás
Fejlesztő intézmény(ek):

KSH

HP

IQSOFT

ORACLE

SAS Institute Kft.

Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

1992-1995

Fejlesztő személy(ek):

Kertészné Gérecz Eszter (KSH főosztályvezető, témavezető)

Baracza Lajosné Dévai Gizella (statisztikai rendszer tervezés, fejlesztés felelőse)

Györki Ildikó (adatbázistervezés vezetése)

Pap Imre (Oracle rendszergazda vezető)

Csicsmann József, Pap Éva (statisztikai programcsomagok)

Komár Antal (igazgatóságok rendszereinek tervezése)

Kovács Kálmán (központi hardver infrastruktúra fejlesztés)

Komár Antal (terminálhálózat tervezés)

Uszta József (Project Management Unit (PMU) vezetője)

Felhasználó intézmény(ek):

KSH

Minisztériumok

Országos hatáskörű szervezetek

A rendszer leírása

A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) évtizedes számítógépes rendszerének korszerűsítése a rendszerváltást követően sürgetővé vált. A megváltozott adatszolgáltatói kör, a piacgazdaság és a társadalmi követelmények követése, az adatszolgáltatási kötelezettség és a statisztikai adatok nyilvánosságának igénye, valamint az európai integráció egy korszerű statisztikai informatikai rendszer (hardver, szoftver, alkalmazási rendszerek, országos hálózat kialakítása) megvalósítását tűzte ki célul, és ez a PHARE (Európai Közösségek Tanácsa lengyel-magyar támogatási rendszere) keretében valósult meg hazai és nemzetközi szakértők és a KSH vezetése által elfogadott koncepció alapján.

Előzmények
A projekt kezdete 1989-ig nyúlik vissza, amikor a piacgazdaságba való átmenet új követelményeket támasztott a működő statisztikai rendszerrel szemben. Nélkülözhetetlenné vált a statisztikai szolgálat újragondolása, a statisztikai információs rendszer módszertani vizsgálata, korszerűsítése. Az EUROSTAT (Európai Bizottság Statisztikai Főigazgatósága) 1990 júliusában a Magyar Statisztikai Információs Rendszer korszerűsítése tárgyában szakértői tanulmányt készített. Ezt követően a KSH 1990. novemberére dolgozta ki az EK (Európai Közösség) PHARE-programja részére a projekt indítását megalapozó tanulmányt („Projekt javaslat – A Magyar Statisztikai Információs Rendszer Európai integrálására”).
Az EK és EUROSTAT szakértőkkel folytatott tárgyalások eredményeként a Megvalósíthatósági Tanulmány (1991. szeptember) és a Supplement of the Feasibility Study (1991. október), majd a tenderkiíráshoz szükséges műszaki kiegészítés („Technical Annex of the Call for Tender”) készült el (1991. november). A statisztikai informatikai projekt bekerült az 1992-es indikatív tervbe, majd a KSH elnökének aláírásával (1992. március) létrejön a „Pénzügyi memorandum”, és megjelent a tender felhívás az EK hivatalos lapjában (1992. március). Ezt követően elindult a projekt.

A rendszer jellemzői
A KSH statisztikai informatikai rendszere egy központi és 20 területi alrendszerből áll. A központi rendszer feladata az országos adatigény kielégítése és az ehhez szükséges adatbázis kialakítása. A területi alrendszerek feladata a központi rendszer igényéhez a helyi adatgyűjtések lebonyolítása, az adatok rögzítése, ellenőrzése és továbbítása, valamint a kizárólag helyi igényeket szolgáló adatgyűjtések tervezése, adatbázisba szervezése, kiszolgálása. Az informatikai rendszer fő funkciói: az adatgyűjtés, a metaadatok és a regiszterek kezelése, és a teljes adatelőkészítés, adatbáziskezelés, adatlekérdezés, elemzés folyamat végrehajtása.
A specifikáció alapján olyan nyitott rendszer architektúra valósult meg, amely alkalmas a korábbi központi IBM rendszer kiváltására, illetve az átmeneti időszakban a régi rendszerrel összehangolt működésre.
A számítóközpontban a Hewlett-Packard HP9000 sorozathoz tartozó szerverek, a korábban installált IBM 4381-14 konfiguráció, valamint a kormányzati levelezőrendszer SUN szervere - a „nyitott architektúra” koncepció megvalósításának eredményeképpen - egyetlen központi LAN-ra kapcsolódik.
A területi rendszerek és az országos hálózat kapcsolata a területi igazgatóságokon (a korábbi TPA gépek és az X.21-es hálózat helyett) HP9000/817 típusú UNIX szerverrel lokális hálózaton 16-32 munkaállomással valósultak meg. Ez alól csak a Budapest és Pest Megyei Igazgatóság képez kivételt, ahol a HP9000/867 típusú UNIX szerverhez mintegy 100 munkaállomás kapcsolódik.
A központ és a területi igazgatóságok közötti kommunikációt az Open Mail levelező rendszer segíti.
A fejlesztői környezet relációs adatbázis-kezelő rendszer (Oracle) kiválasztásával, valamit statisztikai elemző programcsomag és egyéb, a tájékoztatást is segítő szoftver elemek beszerzésével valósult meg (lásd: Szoftver környezet).

Technikai jellemzői
Hardver környezet

A KÖZPONTBAN:
szerverek:
HP9000-890, HP9000-867, HP9000-847, 3 HP9000-817
memória: 32Mb – 512Mb
lemezkapacitás: 1.3Gb – 48Gb
optikai lemeztár: 57Gb
DAT kapacitás egységek: 8x8Gb
hálózati kapcsolat: IBM 4381-14-hez
egyéb berendezések:
8 munkaállomás HP9000/715
270 PC (HP Vectra és korábbi beszerzések)
20 HPLaserJet nyomtató
3 sornyomtató

A MEGYEI IGAZGATÓSÁGOKON:
szerverek:
HP9000-867, 18 db HP9000-817
memória: 32Mb – 80Mb (a megye nagyságától függóen)
lemezkapacitás: 2.3Gb – 4Gb (a megye nagyságától függően)
egyéb berendezések:
19 HP9000/715 UNIX munkaállomás
400 PC
19 PLaserJet nyomtató
19 sornyomtató

Szoftver környezet

KÖZPONT ÉS MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK:
Operációs rendszer: HP-UX9.0, OpenSpool, Omniback/Turbo
Adatbáziskezelés: Oracle RDBMS (SQL Forms, SQL Reportwriter, SQL Plus, SQL Menu,
SQL Net, Textretrieval, Case tools stb.)
Alkalmazásfejlesztés: PDE, BLAISE, ORACLE, SAS
Elemzés: SAS, SPSS, TPL
Programozási nyelv: COBOL, C, FORTRAN, PASCAL
Szövegszerkesztés PC-n: Word for Windows
Táblázatkezelés PC-n: Lotus 1-2-3 for Windows
Hálózatkezelés: LAN Manager, HP Arpa
Elektronikus levelezés: OpenMAil

Használat

A rendszert 1994-ben adták át, majd sikeresen működött évtizedeken át. Időközben bővítésekre, fejlesztésekre került sor, de az alapvető működési jellemzők és koncepció nem változott.

Történeti érdekeségek
Adatközlő

Kertészné Gérecz Eszter (2024)


Létrehozva: 2024.07.03. 01:13
Utolsó módosítás: 2024.07.04. 16:08