EEGIS – ELMŰ-ÉMÁSZ Térinformatikai Rendszer

Az ELMŰ-ÉMÁSZ közműhálózat térképalapú nyilvántartása és műszaki információs rendszere

A rendszer teljes neve:

ELMŰ-ÉMÁSZ GIS Rendszer

Alkalmazás területe:
Energia, telekommunikáció
Műszaki információs rendszerek
Térinformatikai rendszerek (GIS)
Fejlesztő intézmény(ek):
Fejlesztés/kibocsátás/követés ideje:
     

2010-

Fejlesztő személy(ek):

Biriszló László (vezető rendszerfejlesztő)

Gubányi Katalin (vezető rendszerfejlesztő)

Felhasználó intézmény(ek):

ELMŰ Hálózati Kft. és jogelődei

MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. és jogelődei

A rendszer leírása

A rendszer célja: az ELMŰ (Budapesti Elektromos Művek) és Émász (Észak-magyarországi Áramszolgáltató) központjában és régióiban működő, vállalati szinten egységes, szabályalapú, hálózatnyilvántartást megvalósító műszaki információs rendszer kialakítása, amely támogatja az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és bővítéséhez kapcsolódó üzleti folyamatokat.

Az EEGIS rendszer a hálózati engedélyesek tulajdonában és kezelésében lévő áramszolgáltatói hálózat térkép alapú, számítógépes műszaki hálózat-nyilvántartását valósítja meg. Az EEGIS felöleli a nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózat nyilvántartását az ELMŰ és az Émász teljes szolgáltatási területén, kiegészítve az optikai kábelek kezelésével.
A rendszer tartalmazza a szabadvezetéki, illetve kábelhálózatok létesítményeinek, készülékeinek és szerelvényeinek műszaki adatait, az átviteli hálózat átadási pontjaitól a nagy-/középfeszültségű alállomásokon és a közép-/kisfeszültségű transzformátor-állomásokon keresztül a fogyasztói csatlakozó vezetékekig bezárólag. A rendszer az elosztóhálózat elemeinek műszaki és térképi adatain túlmenően, információkat is szolgáltat annak topológiájáról és normál kapcsolási állapotairól is.

Az EEGIS a Bentley OpenCities Map PowerView 2023 alapszoftverre épült. A Bentley alapszoftver főbb jellemzői a többfelhasználós környezet, a hálózatos üzemeltetés, a szabályalapú adatmodell, a felhasználóbarát felület, a magas fokú adatbiztonság, a többszintű felhasználói jogosultság-kezelés, valamint a többszintű reprezentáció.
Ez utóbbi sajátosságnak köszönhetően, a hálózat és annak berendezései három fő ábrázolási módban jelennek meg: nyomvonalas nézetben, kiterített üzemviteli térképi nézetben és állomási belső sémákon. Az alaptérképek háromféle részletezettségben megrajzolva kerülnek betöltésre: 1:500, 1:2000 és 1:25000 méretarányban. A térképi nézetekben a műszaki objektumok és az alaptérképek zoom szinttől függően automatikusan beállítódó részletességgel jelennek meg.

Technikai jellemzői
Hardver környezet

A rendszer kiszolgálását egy a belső hálózati szegmensben futó Windows alkalmazás-szerver és egy Linux operációs rendszerű adatbázis-kezelő szerver végzi.

Szoftver környezet

Az EEGIS rendszer minden térképi és műszaki attribútum adatot nyílt adatstruktúrájú Oracle Enterprise Edition 19c adatbázisban kezel, a kliensek Bentley OpenCities Map GIS alapszoftverre épülnek.
Az ÁRTEMISZ Kliensek futtatása terminál szerver kapcsolaton keresztül történik távoli asztal kapcsolattal a Windows-os fájlmegosztásokon található binárisok indításával.

Szervezési környezet

Az EEGIS hálózatnyilvántartás szolgáltatja a hálózati alapadatokat az ACCS üzemirányítási rendszer (SCADA/DMS), a MIRTUSZ munkairányítási rendszer (WFMS) felé, a HÁMER meghibásodási adatokat gyűjtő, a HALÁSZ hálózat állapotfelméréseket gyűjtő, valamint a DIFTÁR diagnosztikai adatokat gyűjtő rendszer irányába. A tranzakciós rendszereken túlmenően az EEGIS adatain alapul az RBM-FUZZY eszközgazdálkodás-tervezést támogató rendszer, valamint a vállalati adattárház és BI (business intelligence) rendszerek működése.

Az EEGIS rendszert alapvetően a hálózati dokumentációs szakterület használja a hálózatnyilvántartás folyamatos karbantartására és változásvezetésére, de az innen származó adatok és információk – rendszerintegrációs kapcsolatokon keresztül – a vállalat összes szervezeti egységét és minden üzleti folyamatát támogatják.

Történeti érdekeségek

Az EEGIS rendszer elődei a KIR, KÖFIR és NAFIR feszültségszinttől függő hálózatnyilvántartási rendszerek voltak. Az EEGIS rendszer ezek adatmodelljeinek és adatainak az integrálása útján jött létre 2010-ben.
Az eredeti rendszerek adatokkal való feltöltése az ELMŰ és az Émász analóg és digitális nyilvántartásai, síkrajzi és szakági adatokat tartalmazó geodéziai bemérések, valamint helyszíni felmérések eredményei alapján történt.
Az EEGIS fejlesztését követve készült el Főváros Vízművek Bentley alapú hálózatnyilvántartási rendszere is, a MIR 2012-ben. 2024-ben készül az EEGIS rendszer alapjain az E.ON új hálózatnyilvántartási rendszere, az INIS rendszer.

Források
Adatközlő

Tenke Tibor, Cseke István (2024. máj.)


Létrehozva: 2024.06.01. 16:35
Utolsó módosítás: 2024.06.02. 14:36