Hivatkozási név: SZKI

Számítástechnikai Koordinációs Intézet

Típus:
Kutatóintézet
Alapítás időpontja:
1968
Címe:
Budapest, Donáti u. 35-45.
Budapest, Iskola u. 8, 10, 12, 16.
Alapítók:
 • OMFB - Szakmai irányító.
 • KGM
 • KSH
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Az Intézetet feladata volt, hogy megszervezze és irányítsa a hazai közreműködők részvételét a KGST keretében kialakított ESzR (Egységes Számítógép-Rendszer) létrehozásában, valamint összehangolja az e téren működő belföldi és a külhoni szakmai szervezetek munkáját. Az ESzR együttműködés alapvető célja volt az akkor piacvezető IBM-360 számítógép-család hardver eszközeinek lemásolása, a részfeladatokat az akkori “baráti” országok között megosztva. Az SZKI volt a háttérintézménye a francia-magyar számítástechnikai együttműködésnek is.

  Idővel, élve lehetőségeivel, az Intézet különböző hardver-, szoftver-, alkalmazásfejlesztési feladatokat is vállalt, mint amilyenek pl. a vezetői információs rendszerek, dokumentumkezelő, archiváló rendszerek fejlesztése, szoftver minőségbiztosítás, rendszer integrálás.

  Felső vezetői
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Dénes József, Matematikai Laboratórium (MAL) vezetője
  • Kovács Ervin, Hardware Laboratórium (HWL) vezetője, később igazgató
  • Németh Pál, Hardware Rendszertechnikai Laboratórium (HRL) vezetője, később igazgató
  • Kovács Győző, Számítógép Laboratórium (SzL) vezetője, később igazgató
  • Drasny József, Tervezésautomatizálási Laboratórium (TAL) vezetője áramköri kártyák technológiája
  • Dömölki, Bálint, Elméleti Laboratórium (ELL) vezetője
  • Leporisz György, ügyvezető igazgató 1990-es évek
  • Rázga Tamás, ügyvezető igazgató 1990-es évek
  Számítástechnikai alkalmazottak száma
  Kezdetben néhány tucat fő, majd a csúcson, 1985-ben a cégcsoport mintegy 700 főt foglalkoztatott.
  Árbevétel
  Kezdetben az ESZR projekt természetéből adódóan ("mindegy, milyen áron, de mi, itt, ebben az országban létrehozzuk a számítástechnikai kultúrát") ez nem nagyon volt értelmezhető, ugyanakkor már a megalakulás évére is bevételi kötelezettséget róttak az Intézetre. Működését kezdetben az OMFB (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság) finanszírozta Működésének csúcsán 1985-ben 1 Mrd. Ft. konszolidált árbevételt realizált a cégcsoport, ennek mintegy 20%-a tőkés exportból származott 1990-ben, megszűnése előtt, a vállalat eredménye -57.800eFt volt.
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek
  Francia-magyar együttműködés alapján részvétel a Mitra 15 francia számítógép fejlesztésében. A Mitra 15 francia licencű számítógép átvétele és gyártása, majd továbbfejlesztése  a VIDEOTON számára, a VIDEOTON-nal való együttműködésben.  A Mitra 15 alapján kialakított és az ESZR kapcsolat érdekében továbbfejlesztett R10 (EC 1010) sikeres approbációja a VIDEOTON-nal együttműködésben.

  1969-ben megállapodás született a Siemens Ag és az SZKI között abban, hogy egy Siemens 4004/45 számítógép vételárának 50%-át az SZKI szoftver fejlesztéssel ill. szolgáltatással teljesítheti. Ennek alapján az SZKI több száz millió DM értékű szoftvert szállított a Siemensnek, amely érték felét saját devizaszámlára helyezhette, eszközök vásárlásának fedezetéül.

  A saját fejlesztésű M05X (mikroszámítógép) elkészítése (1975), és sikeres felhasználása a MÁV teherfuvarozási rendszerében.

  MEDICOR M055 mikrogéppel vezérelt orvos-diagnosztikai szűrőállomás.

  A saját fejlesztésű R15 (EC 1015) számítógép nemzetközi bevizsgálása 1979-ben, majd a gép gyártásba vétele a SZKÜBT-nél, 1982-84 között.

  National Seminductors IMP16 alapokon, 512K memória,  saját fejlesztés, alkalmazása a MÁV kelet-nyugati fővonalának automatizálása (Hubert Béla és Iványi Gyula).
  IDTR (Interaktív Tervezési és Dokumentumkezelési Rendszer) – M08X Mikroszámítógép Z80 alapokon (64K memória, alkalmazás: agyi elektromos ingerek kutatása).
  MIP Modular Image Processing Képfeldolgozó Rendszer (Föglein János, Dr. Hegedűs Csaba, Kelemen Dezső).
  VIKING (tengerfenék kutató rendszer;( Dr. Álló Géza, Feró László, Stanszy Gábor).
  Recognita OCR, az első, méltán világhíres honi szoftver, (Kovács Emőke vezető fejlesztő).
  Privát, nagykiterjedésű X.25 hálózatok (OTP és Siemens megrendelésre).

  MProlog programnyelv (Szeredi Péter).

  PROPER-8 mikroszámítógép (Z80, 64K) – PROPER-16 IBM PC kompatibilis (8086, 80286, 80386, 256K-1024K) személyi számítógép kifejlesztése, gyártásba vétele a LaborMIM-nél és több ezer példányos eladása.
  SoftOrg automatizált szoftver fejlesztő és életciklus menedzselő alkalmazáscsomag fejlesztése a Számalkkal együttműködésben.

  A  Qualigraph szoftver minőség ellenőrző program kifejlesztése és terjesztése (Szentes János).

  Provision-86 digitalizáló kártya (akár 24 bites, 512×512 képpont felbontással, 25-30 darab készült).
  IBUSZ, IBUSZBANK  On-line információs rendszer (1990, Magyarországon az akkori legnagyobb).
  KENTAUR, Komlpex, Egységes NyÁK-Tervezés Automatizálási Rendszer (1975).

  Átalakulások
  Kezdetben (és deklaráltan) az Intézmény egyetlen célja az ESZR tervezet hazánkra rótt kötelezettségeinek való megfelelés volt,
  azonban az alapító okirata lehetővé tette önálló kutatási és fejlesztési tevékenység vállalását. Ezzel összhangban 1984-ben átalakult, és Számítástechnikai Kutató Intézet és Innovációs Központ néven folytatta tevékenységét.
  Az új formából adódó lehetőségek kiaknázására a ’80-as években különböző leányvállalatok jöttek létre: 1982. SCI-L, 1984. SCITEL (M08X, majd a Proper16 gyártásához).
  1989.  Recognita Rt., 1990. IQSOFT Intelligens Software Fejlesztő- Gyártó és Értékesítő Rt.
  1993-ban kezdődik az SZKI Privatizálása, az ÁVÜ megalapítja az Szki Kft.-t, 60 fő és az ingatlanok jelentős leépítésével.
  1995-ben végelszámolás, jogutód nélkül szűnt meg az Intézet.
  Érdekességek

  Az Intézet létrehozásában közreműködő szakemberek:

  Náray Zsolt (nyugdíjazásáig főigazgató), Dr. Adorján Bence (általános igazgató- később főigazgató-helyettes), dr. Reznyikov Garij (Nemzetközi Főosztály vezetője), Honti Gyuláné (ügyviteli osztályvezető)

  Az SZKI működése során számos eszközt tervezet, készített és nagy mennyiségű kutatási dokumentumot termelt.
  Elévülhetetlen érdeme van a gyártástechnológiai folyamatok fejlesztésében és a hozzájuk kapcsolódó információbázis rendszerezésében, illetve karbantartásában.
  Ami az SZKI-t naggyá tette az,  teljesítette  ESzR-es vállalásait is, eközben jogtiszta megoldásokkal, legális nyugati licenszek alapján újra fejlesztette az eszközöket.
  Az SZKI jelezte az egyik ESZR Főkunstruktőri Tanács ülésén, hogy fontos feladat az eddig mellőzött üzemeltetési kérdések tisztázása.
  C10-es bizottságban az SzKI delegáltjai érték el, hogy a Szófiai egyezmény ne vonatkozzon a szoftverre, azaz a szoftver áru,  nem kell ellentételezés nélkül megosztani
  Gyakorlatilag ez a lépés indította el az üzleti célú szoftverek pályafutását hazánkban.
  Az Intézet felhatalmazást kapott a külföldi, piaci alapokon történő munkavégzésre, így vált az éra egyik sikeres nemzetközi kereskedelmi vállalatává.

  Létrehozva: 2016.06.14. 20:30
  Utolsó módosítás: 2024.02.03. 09:58