Hivatkozási név: FÖMI

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Típus:
vállalat
Alapítás időpontja:
1967
Címe:
Budapest, Sas u 19.
Budapest Bosnyák tér 5.
Alapítók:
 • Magyar Állam - 1967. évi 8. törvényerejű rendelet alapján főhatósága a MÉM, szakmai felügyeleti szerve az OFTH (Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal)
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Hatósági jogkörrel felruházott, országos illetékességű, központi földmérési és térinformatikai szervezet.

  A FÖMI – 1967-től 2016-ig − önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a földügyi-földhivatali intézményhálózat központi intézménye.

  Az alábbi feladatokkal kezdte működését: központi adat- és térképtár működtetése, államhatár földmérési nyilvántartása, továbbá térképészeti célú légi-fényképezés, geodéziai alaphálózati és alaptérkép-készítési munkák tervezése, megrendelése, átvétele és szolgáltatása, valamint a földmérési és térképészeti kutatás és fejlesztés.

  Feladatkörét később többször módosították.

  1972-ben a FÖMI feladatává tették a kozmikus geodézia művelését, korszerű referencia rendszer kutatása, bevezetése és használata céljából;
  1980-ban a FÖMI feladatává tették a távérzékelés (űr-, légi, földi) útján nyert adatok alkalmazását, és földmérési, térképészeti és földrajzi adatbank létesítését.
  1988-ban feladata lett a földnyilvántartás számítógépi feldolgozása. Ez az ingatlan-nyilvántartás későbbi számítógépesítési és informatikai feladatait alapozta meg.

  Tevékenységét és jogállását legutóbbi, 2010. november 11-én kelt Alapító Okirata határozta meg, mely szerint “ellátja a földügyi, földmérési, térképészeti, térinformatikai és távérzékelési terület szakmai irányítását, fejlesztését és adatszolgáltatásaival kapcsolatos és az infrastruktúrák működtetését biztosító hatósági és egyéb jogkörébe utalt feladatokat. A FÖMI 2011. augusztusában rendelkezett az országos térinformatikai nyilvántartások jelentős részének fizikai hozzáférésével, az adatokkal és azok nyilvánosságra hozatalával, licencelésével, és ennek árképzésével. Ezen adatok nagy része közadat (közpénzből finanszírozott, közérdekű adatok), mint amilyen az ingatlan-nyilvántartás térképi része vagy az országos földrajzi alaptérképek. Ellátja a téradat-infrastruktúrák működtetését lehetővé tévő térbeli alapadatkörök (állami alapadatok) gyűjtését, feldolgozását, tárolását, fejlesztését és szolgáltatását. EU szinten képviseli Magyarországot a nemzetközi geodéziai, kartográfiai, távérzékelési, térinformatikai és űrkutatási szervezetekben.

  Felső vezetői
  • Felföldi Mihály, igazgató 1967-1968
  • Katona Sándor, igazgató 1968-1970
  • Jagasics Béla , igazgató 1970-1981
  • Sípos Sándor, igazgató 1981-1988
  • Apagyi Géza, igazgató 1988-1997
  • Mihály Szabolcs, főigazgató 1997-2010
  • Toronyi Bence, főigazgató 2010-2015
  • Fekete Gábor , főigazgató 2015-2016
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Bíró Péter, tudományos igazgatóhelyettes (1969-1971)
  • Lukács Tibor, Tudományos igazgatóhelyettes (1971-1988)
  • Almár Iván, Tudományos igazgatóhelyettes (a KGO élén 1972-1980),
  • Mihály Szabolcs, Tudományos igazgatóhelyettes (1988-1997)
  • Winkler Péter, Tudományos igazgatóhelyettes (1997-2008).
  • Büttner György,
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

  Az alábbi feladatokkal kezdte működését: központi adat- és térképtár működtetése, államhatár földmérési nyilvántartása, továbbá térképészeti célú légi-fényképezés, geodéziai alaphálózati és alaptérkép-készítési munkák tervezése, megrendelése, átvétele és szolgáltatása, valamint a földmérési és térképészeti kutatás és fejlesztés.
  Feladatkörét később többször módosították. 1972-ben a FÖMI feladatává tették a kozmikus geodézia művelését, korszerű referencia rendszer kutatása, bevezetése és használata céljából;
  1980-ban a FÖMI feladatává tették a távérzékelés (űr-, légi, földi) útján nyert adatok alkalmazását, és földmérési, térképészeti és földrajzi adatbank létesítését.
  1988-ban feladata lett a földnyilvántartás számítógépi feldolgozása. Ez az ingatlan-nyilvántartás későbbi számítógépesítési és informatikai feladatait alapozta meg.
  A FÖMI feladatai, alaptevékenységei:
   a földmérési és térképészeti tevékenység
   ingatlan-nyilvántartás
   Digitális térképek, a digitális alaptérkép fogalmi modellje elnevezésű, ún. DAT szabvány létre hozása és a digitális alaptérkép fizikai modelljét képező DAT szabályzatok.
  2009-ben a FÖMI alaptevékenysége térinformatikaivá letisztulva a következő volt:
  1. A magyarországi térbeli referencia alapadat körök fenntartása és szolgáltatása a téradat-infrastruktúrák működtetése céljából
  − a térbeli keret referenciaként szolgáló vízszintes EOVA, magassági EOMA és európai földi ETRS’89 geodéziai vonatkoztatási rendszerek és a GNSS szolgáltatás;
  − a térbeli térképi referenciaként szolgáló EOTR térképrendszer állami alaptérképei, domborzat modell, földrajzi név és közigazgatási határ adatbázisok, ortofotók;
  − az államhatár felmérése és nyilvántartása, légi filmtár és adatbázis működése, állami alapadatok készíttetése, átvétele, minőségbiztosítás, szakfelügyelet.
  2. A FÖMI-ben rendelkezésre álló térbeli referencia alapadat körök, távérzékelési és térinformatikai adatok internetes szolgáltatása.
  3. Az országos ingatlan- és földügyi adatok, a földhivatali és azokból származtatott országos adatbázisok és informatikai rendszereik fenntartása, korszerűsítése, felügyelete és belőlük internetes szolgáltatás (TAKAROS, DATR, TAKARNET).
  4. Interoperábilis kapcsolatok működtetése a szakigazgatási és az azon kívüli GIS rendszerek között (pl. cégbíróság,), internetes szolgáltatás és biztonság fenntartása.
  5. Az agrárium terület-alapú támogatásához mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer és szőlőültetvény nyilvántartási GIS rendszer fenntartása és szolgáltatása, kapcsolódó terepi ellenőrzések ellátása (MEPAR, VINGIS, TÁMELL).
  6. Környezetvédelmi, környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési célú földfelszínborítás elemzése, ellenőrzése és GIS rendszerbe foglalása és szolgáltatása (CORINE).
  7. A földmérési, térinformatika és távérzékelés K+F végzése a szakigazgatás céljaira.
  8. EU tagországi szakmai kötelezettségek végrehajtása, mint pl.
  − a 2007/2/EK INSPIRE irányelv térinformációs infrastruktúra feladatainak ellátása,
  − az EU-s agrár-, vidékfejlesztés- és környezetpolitikai jogszabályok Intézetre vonatkozó
  részének valósítása (pl. az EU Copernicus program hazai feladatai),
  − az EuroGeographics elnevezésű Európai Kataszteri és Térképészeti Szervezettel kapcsolattartás és a kapcsolódó kötelezettségek ellátása.
  9. A földügy, a GPS, a digitális térképészet, a távérzékelés és a térinformatika területén jelentkező országos koordinációs és nemzetközi együttműködési feladatok ellátása.
  10. Az Intézet módszertani és információtechnológiai know-how-jának a hasznosítása:
  − Szabványok, szakmai szabályzatok készítése, jogszabályok előkészítése;
  − Az Intézetben kialakított módszerek és technológiák, mint élenjáró ismeretek átadása és szakmai oktatása (pl. kihelyezett tanszék működtetése, MFTTT rendezvényei);
  − Szakterületi könyvtári és dokumentációs szolgáltatások végzése, országos szakfolyóirat szerkesztőségi feladatainak támogatása;
  − A nemzetközi szakmai szervezetekben eredményorientált részvétel;
  − Eredmények publikálása és a szakigazgatást segítő szakmai kiadványok készítése.
  − A jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása (pl. földmérő igazolványok kiadása, Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság működtetése).

  Átalakulások

  Alapításkor Földmérési Intézet néven indult.

  A Földmérési Intézet (jogutódja: FÖMI) 1967-ben alakult, az 1967. évi 8. törvényerejű rendelet (mely a minisztériumi átszervezésekről szólt), a 22/197. MÉM utasítás (a Térképészeti Hivatal Földmérési Intézetének létrehozásáról) és a 338/2006. (XII. 23.) kormányrendelet (ami a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartás szabályairól szólt) hozta létre.

  1988-ban az intézménybe olvasztották a Gépi Adatfeldolgozó Központot (GAK).
  2017 január 1-én a FÖMI-t és a Fővárosi Földhivatalt jogutódlással Budapest Főváros Kormányhivatalába (BFKH) olvasztották Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (BFKH FTFF) elnevezéssel.
  2019. április 1. hatállyal, jogutódlással a BFKH-FTFF-ból a FÖMI-s feladatok nagy részét beolvasztották a Lechner Nonprofit Kft-be, agrártámogatás térinformatikai részét pedig a Nemzeti Földügyi Központba.

  Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról szóló 1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai támogatást biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6. beolvadásos kiválással a Lechner Tudásközpontba olvadtak be úgy, hogy a beolvadásos kiválással beolvadó osztályok jogutódja 2019. április 1. napjától a Lechner  Tudásközpont lett.

  2019. április 1. hatállyal, jogutódlással a BFKH-FTFF-ból a FÖMI-s feladatok nagy részét beolvasztották a Lechner Nonprofit Kft-be, agrártámogatás térinformatikai részét pedig a Nemzeti Földügyi Központba, így jogutódlással megszűnt.

  Érdekességek

  Márkus Béla aki akkor a Soproni Egyetem tanszékvezetője volt 1998-ban irányításával került kialakításra a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) az „Interneten alapuló földügyi információs szolgáltatások rendszere” (FISH projekt).


  Létrehozva: 2024.02.13. 12:48
  Utolsó módosítás: 2024.02.16. 17:02