Térinformatikai Szakkiállítás 2016

VII. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás.

Program

2016. május 26. Plenáris előadások.10:30–10:50 Hajzer Károly (Informatikai Helyettes Államtitkár): E-közigazgatás a Kormányzatban.10:50–11:10 Cseri József (Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. igazgató): A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése I. és II. ütem végrehajtásának tapasztalatai. 11:10–11:20 Prof. Dr. Márkus Béla (NYME): Térinformatika – amit tudni kell. 11:20–11:30 Barkóczi Zsolt (HUNAGI elnök): Nemzeti Téradat Infrastruktúrák nemzetközi bevezetési tapasztalatai 11:30–11:50 Csörgits Péter (Geodézia Zrt. főmérnök): Geodézia Zrt. – Nyitás a világra.

12:00 – 12:45 Szakkiállítás megnyitója, kiállítók bemutatkozása

SZEKCIÓÜLÉSEK.

1. szekció. 13:45–16:00 GI-N2K workshop. Moderátor: Markus. GI-N2K – GIS&T Body of Knowledge v2.eu. Geoinformatics: Need to know. Felkért hozzászólók: Andrea Pődör: VirLaBoK – a teacher perspective. László Zentai: Body of knowledge and cartographyIlhom Abdurahmanov: GIS&T BoK – a student perspective. Gulden Ormanova: Using GIS&T BoK in learning Geography. Shukhrat Shokirov: Development of an MSc programme in Geomatics. Erik Zheentaev: Planning capacity building in an Environmental Agency

2. szekció: Smart City / Városi GIS. Moderátor: Dr. Sik András. 13.45–14:05 Chrabák Péter – Garamvölgyi Ernő – Bodnárné Sándor Renáta: Smart Ground projekt – adatintegrációs platform a másod-nyersanyagok hasznosításáért. 14.05–14.25 Juhász Géza Péter – Vellai Viktória: A TeIR területi tervezést támogató térinformatikai alkalmazásai. 14.25–14.45 Kiss Levente: Úton a Smart City felé. Alternatív energiaforrás becslése GIS támogatással.14.45–15.05 Benedek Csaba ‒ Jankó Zsolt: Virtuális városrekonstrukció légi és földi adatforrások felhasználásával. 15.05–15.25 Enyedi Péter ‒ Bekő László ‒ Tomor Tamás ‒ Lénárt Csaba: LIDAR és ortófotó. Alapadatból Városi GIS megoldások. 15.25–15.45 Gyenizse Péter ‒ Morva Tamás: Új szempontok Pécs belterületének természetföldrajzi minősítéséhez.  15.45–16.05 Lellei László – Kari Szabolcs – Sik András – Riedel Miklós Márton: BIM a térinformatikában.

3. szekció: Környezeti alkalmazások a térinformatikában. Moderátor: Pajna Sándor. 13:45–14:05 Máté Klaudia: A térinformatika alkalmazási lehetőségei az agrár-környezetvédelemben. 14.05–14.25 Mester Tamás ‒ Szabó György ‒ Balla Dániel – Karancsi Gergő ‒ Szabó Gergely ‒ Tóth Csaba: Egy nem zárt rendszerű szennyvízakna talajvízszintre gyakorolt hatásának vizsgálata. 14.25–14.45 Józsa Edina ‒ Szeberényi József: Geomorfometriai vizsgálatok a tektonika domborzatra gyakorolt hatásainak feltárására börzsönyi mintaterületen. 14.45–15.05 Herschman Tamás: Magyarország forrásvíz adatbázisa. 15.05–15.25 Kiss Balázs: Gémeskutak állapotfelmérése és környezeti értékelése alföldi mintaterületeken. 15.25–15.45 Szabó György ‒ Bessenyei Éva ‒ Hajnal Andor ‒ Csige István ‒ Mester Tamás: Szennyeződésterjedés modellezése egy kelet-magyarországi szennyvízleürítő példáján. 15.45–16.05 Pajna Sándor ‒ Pázmányi Sándor: Az eKÖZIG Zrt. és a folyamatosan változó térinformatika.

4. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Kákonyi Gábor. 13:45–14:05 Pallos Péter: Új technológiák a Leica-tól a GIS szegmensben. 14.05–14.25 Csemez Gábor: (Át)változás. 14.25–14.45 Hegyessy Csaba ‒ Berke József: Kintlévőség kezelés támogatása térinformatikai eszközökkel. 14.45–15.05 Gál Zoltán: Kommunikációs technikák a robotrajoknál. 15.05–15.25 Gálya Bernadett ‒ Blaskó Lajos ‒ Tamás János: Belvíz érzékenység vizsgálata radar adatok alapján. 15.25–15.45 Fehér Katalin: GeoIndeX ‒ Üzleti térinformatikai megoldások ‒ célok és lehetőségek. 15.45–16.05 Kákonyi Gábor: A friss és ingyenes műholdfelvételektől a drónos képfeldolgozó csomagokon át a HERE lokációs platformig.

5. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Dr. Siki Zoltán. 13:45–14:05 Balla Dániel – Márta László – Boda Péter – Barkóczi Norbert – Novák Tibor ‒ Zichar Marianna: Szabad hozzáférésű térbeli adatbázisok geovizualizációja. 14.05–14.25 Farkas Gábor: Egy általános célú szabad forrású Web GIS lehetőségei. 14.25–14.45 Szabó Loránd ‒ Szabó Szilárd: Felszínborítás-változás a Tisza-tó területén az elmúlt évtized távérzékelt adatai tükrében. 14.45–15.05 Stenzel Sándor: A valós világtól, a virtuális valóságig. 15.05–15.25 Schlosser Aletta Dóra: Fotorealisztikus megjelenítés Esri CityEngine szoftverben. 15.25–15.45 Józsa Edina ‒ Simon Balázs: Praktikus módszerek az SRTM-1 modell korrigálására GRASS GIS-ben. 15.45–16.05 Siki Zoltán: Nyílt forráskódú GIS az oktatásban.

16:30 – 17:10 I. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Bertalan László ‒ Barkóczi Norbert ‒ Szabó Gergely: Fényképekből generált felszínmodellek lehetőségei Kereskedelmi és OpenSource szoftver-környezetben (Agisoft vs. VisualSFM). Burai Sarolta: Geoinformatika alkalmazása a településföldrajzi kutatásokban. Bertalan László ‒ Szeghalmy Szilvia ‒ Barkóczi Norbert ‒ Szabó Gergely: Xbox Kinect szenzor alkalmazási lehetőségei a felszínmodellezésben. Nagy Bálint: Egy kisvízfolyás hidrológiai modelljének kiépítése HEC-RAS környezetben . Bertalan László ‒ Szabó Gergely: Erózió-akkumuláció a Sajó kanyarulatai mentén egy UAV szemszögéből. Andrási Bence: Geomorfometriai elemzések a Nyírségben. Márkus Béla: GIS need to know8. Kurtyák Ádám: A felszínborítás időbeli változásának bemutatása egy kárpátaljai tájablak példáján. Encs Balázs – McIntosh Richard William: Kőzetfizikai paraméterek becslése terepi mérések és digitalizált adatok alapján. Schlachter Gabriella: A csillagászati ismeretek megjelenése a közoktatásban.

6. szekció: Adatbázisok, térinformatika az oktatásban. Moderátor: Dr. Rózsa Péter. 17:10–17:30 Lehoczki Róbert: Magyarország területére elérhető Copernicus adatbázisok. 17.30 –17.50 Monori Fanny ‒ Besenczi Renátó ‒ Bátfai Norbert: Forgalom-szimulációs platform nyílt térképi adatbázisokon. 17.50–18.10 Nagy Gábor: Térinformatikai adatok véletlenszerű generálása oktatási célokra. 18.10–18.30 Pődör Andrea ‒ Rácskai Patrik: A bűnözéstől való félelem mérése egy webalkalmazás segítségével. 18.30–18.50 Ungvári Zsuzsanna: Az automatizált térképi generalizálás bevezetésének lehetőségei a szakmai, felsőfokú oktatásba: eddigi tapasztalatok, jövőbeli célok. 18.50–19.10 Vámosi Attila ‒ Kulcsár Balázs ‒ Kiss Bacsó László: A Debreceni Egyetem Műszaki Karának térinformatikai modellje

7. szekció: Térinformatikai módszerek a települések és területek minősítésénél. Moderátor: Dr. Kozma Gábor. 17:10–17:30 Deák Attila: A visegrádi országok energetikai helyzetének vizsgálata kartografikus eszközökkel. 17.30–17.50 Dudás Gábor ‒ Boros Lajos ‒ Pál Viktor: A budapesti közösségi szállásadás vizsgálata térinformatikai módszerekkel. 17.50–18.10 Kovalcsik Tamás ‒ Vida György ‒ Mucsi László: A Csongrád megyei országgyűlési választókerületek geoinformatikai elemzése a 2014-es eredmények alapján. 18.10–18.30 Pálóczi Ágnes: A roma lakosság településen belüli elhelyezkedésének vizsgálata. 18.30–18.50 Pálóczi Gábor: Az utazási idő térinformatikai modellezése és a komplex versenyképességi vizsgálat eredménye Debrecen térségében. 18.50–19.10 Pénzes János ‒ Hegedűs László: A területfejlesztés kedvezményezett településeinek vizsgálata térinformatikai eszközökkel.

8. szekció: Térinformatika települési és terepi alkalmazásai. Moderátor: Dr. Pázmányi Sándor. 17:10–17:30 Bakos Károly Livius ‒ Belényesi Márta ‒ Olasz Angéla ‒ Kristóf Dániel: IQumulus Processing Contest 2015 eredmények. 17.30–17.50 Csörgits Péter: Egységes Közmű Nyilvántartás – Szabályozás hiányában szigorúan önkéntes alapon. 17.50–18.10 Utasi Zoltán: Kataszteri térképek adatminősége és feldolgozási lehetőségei a térinformatikai adatbázisban. 18.10–18.30 Türk Gábor ‒ Balázs Boglárka ‒ Fehérné Baranyai Edina: Vízminőség és medermorfológia vizsgálata egy Felső-Tisza menti holtmederben. 18.30–18.50 Plásztán József Zsolt ‒ Csajbók Zoltán ‒ Tóth Csaba Albert: Archív légifelvétel alapú morfológiai vizsgálatok a Berettyó folyó hazai szakaszán. 18.50–19.10 Kristóf Dániel ‒ Belényesi Márta ‒ Olasz Angéla ‒ Nguyen Thai Binh ‒ Giachetta Roberto: Téradatok a felhőben: az IQmulus projekt eredményei

9. szekció: Térinformatika a távérzékelésben. Moderátor: Dr. Burai Péter. 17:10–17:30 Burai Péter ‒ Hunyadi Gergely ‒ Lénárt Csaba ‒ Tomor Tamás: Légi hiperspektrális technológia alkalmazása az anyagvizsgálatban. 17.30–17.50 Koma Zsófia ‒ Deák Márton ‒ Kovács József ‒ Standovár Tibor ‒ Kelemen Kristóf ‒ Székely Balázs ‒ Kohán Balázs: Alacsony pontsűrűségű LiDAR adatok optimális osztályszámának meghatározása CCDA alkalmazásával erdészeti felmérés példáján. 17.50–18.10 Kurtyák Ádám ‒ Túri Zoltán: Űrfelvétel alapú változásvizsgálat egy kárpátaljai mintaterületen. 18.10–18.30 Neuberger Hajnalka ‒ Juhász Attila: Objektum detektálás LiDAR adatokból a pontsűrűség függvényében. 18.30–18.50 Bekő László – Enyedi Péter – Kiss Alida – Lucas Gregory – Lukácsy György: Szőlő termőhely térképezés légi távérzékelési módszerekkel18.50–19.10 Kiss Tímea ‒ Balogh Márton ‒ Fiala Károly: Folyóhátak térbeli jellegzetességei LiDAR felvételek alapján.

10. szekció: GIS és Kartográfia. Moderátor: Prof. Dr. Szabó József. 17:10–17:30 Zentai László: Térképészet 2.0: GIS+Kartográfia. 17.30–17.50 Gede Mátyás: Tematikus térképek Cesiummal. 17.50–18.10 Vízhányó József: Trimble UX5 – légi térképező rendszer. 18.10–18.30 Berke József ‒ Enyedi Attila – Berke Dávid – Ocskai Zsolt – Major Krisztina: Nagyfelbontású légifelvételek képalkotó eljárásainak összehasonlító elemzése. 18.30–18.50 Kozma-Bognár Veronika – Magyary Vanda – Berke József: Ultranagy felbontású légifelvételek multitemporális elemzése. 18.50–19.10 Kovács Béla: Térképészet/GNSS 2.0. 

2016. május 27. 11. szekció: 2. Angol nyelvű szekció. Moderátor: Balázs, Boglárka. 9.00–9.20 Erik Zheentaev: Application of remote sensing technologies for the environmental impact analysis in kumtor gold mining company. 9.20–9.40 Ilhom Abdurahmanov: Time-series analysis of Landsat-TM and ETM+ imagery to monitor grazing impact in a rangeland ecosystem in Forish district, Uzbekistan. 9.40–10.00 Shukhrat Shokirov: Object based image analysis for forest health assessment. 10.00–10.20 Gulden Ormanova: Geomorphology and pollution: the environmental impacts of the copper mining deposits (Dzhezkazgan, Central Kazakhstan). 10.20–10.40 Barkóczi Norbert – Szabó Gergely: Horizontal error assessment of ortophotos produced by photogrammetric way. 10.40–11.00 Varga Orsolya Gyöngyi ‒ Szabó Szilárd: Accuracy assessment of land cover modelling with CA-Markov method based on Corine Land Cover layers.

12. szekció: 3. Angol nyelvű szekció. Moderátor: Szabó, Szilárd. 9.00–9.20 Dávid Berke – Kálmán Kovács: Application oriented analysis of remote sensed data sets. 9.20–9.40 Boudewijn Van Leeuwen ‒ Zsuzsanna Ladányi ‒ Dániel Bátori: Medium resolution satellite data based estimation of phenology and productivity parameters for drought monitoring. 9.40–10.00 Marianna Zichar: GIS support of digital forensics. 10.00–10.20 Zsuzsanna Szabó ‒ Szilárd Szabó: Preliminary results and issues of the extraction of floodplain forms. 10.20–10.40 Anita Karika ‒ Dániel Balla ‒ Gergely Szabó: A comparative accuracy analysis on combined GPS/GLONASS/EGNOS. 10.40–11.00 Anikó Kozics: Detecting salt berms on the Hortobágy from ALS data.

13. szekció: Modellezés, előrejelzés, statisztika. Moderátor: Kerényi Attila. 9.00–9.20 Buday Tamás: Geotermikus hőszivattyús rendszerek primeroldali kiépíthetőségének térinformatikai vizsgálata városi területeken. 9.20–9.40 Szabó J. – Pásztor L. – Koós S. – László P. – Laborczi A. – Takács K. – Szatmári G. – Pirkó B. – Nagy A. – Bialkó T. – Dobos E. – Szabóné Kele G. – Havasné Tátrai É. – Tihanyi K. – Mandula R. – Lukácsy Gy. – Bakacsi Zs.: Terroir lehatárolás terepi felvételezéssel és digitális térképezési eszközökkel a Tokaji Borvidéken. 9.40–10.00 Czimbalmos Róbert: Helyspecifikus gazdálkodás alkalmazásának lehetőségei a forgatás nélküli művelésben Karcagon. 10.00–10.20 Magos Gábor: TOPODOT – mérnöki rajzok kiértékelése pontfelhőkből. 10.20–10.40 Nagy Gábor–Czigány Szabolcs–Ronczyk Levente–Halmai Ákos‒Magyar Elisabeth–Pirkhoffer Ervin: Földi csapadékadatok új megközelítésű interpretációja távérzékelési módszerek felhasználásával.

14. szekció: Térbeli elemzések. Moderátor: Csorba Péter. 9.00–9.20 Kertész Ádám – Pálinkás Melinda – Tóth Adrien: Magyarország felszínének minősítése tájesztétikai szempontból. 9.20–9.40 Balla Csilla – Petrányi Bernadett – Mészáros György: Felszínmodellek előállítása a FÖMI-ben, adatforrások, módszerek és felhasználási lehetőségek. 9.40–10.00 Kisréti Ákos: Közterületi Adatok Publikációja (KAPU) térinformatikai rendszer bevezetése a Budapest Közútnál. 10.00–10.20 Kohán Balázs ‒ Deák Márton – Mészáros János – Nagy Balázs – Szabó Judit – Szalai Zoltán: Ártéri domborzatfelmérés és elöntésszimuláció: gyorsan, hatékonyan és pontosan – a helyi árvízi védekezés érdekében. 10.20–10.40 Farkas-Iványi Kinga – Mészáros János – Pásztor László: Vízközpontú tájértékelés történeti térképek és távérzékelési adatok alapján. 10.40–11.00 Morva Tamás – Gyenizse Péter: Keszthely lakott területének természetföldrajzi szempontú minősítése.

15. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Dr. Szabó György. 9.00–9.20 Kovács Károly Zoltán ‒ Dobos Endre ‒ Gál Szabó Lajos ‒ Vadnai Péter: Talajképző laza üledékek térképezése domborzatmodell alapján. 9.20–9.40 Laborczi Annamária – Pásztor László – Takács Katalin – Szatmári Gábor–Bakacsi Zsófia – Illés Gábor: Kategória típusú talajtérképek előállítása digitális talajtérképezési módszerekkel. 9.40–10.00 Szatmári Gábor – Laborczi Annamária – Takács Katalin – Pásztor László: Digitális talajtérképek bizonytalanságának modellezése és értékelése geostatisztikai módszerekkel. 10.00–10.20 Takács Katalin ‒ Laborczi Annamária ‒ Szatmári Gábor ‒ Bakacsi Zsófia ‒ Szabó József ‒ Tóth Tibor ‒ Pásztor László: Célspecifikus digitális talajtérképek a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek lehatárolásához. 10.20–10.40 Miszori Krisztián: Növénykataszteri alkalmazás DigiTerra Explorer és SmartMapper programokkal.

11:00 – 12:00 II. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Dániel Balla – Krisztina Makai – Gergő Karancsi – László Márta – Péter Boda – Norbert Barkóczi – Marianna Zichar – Tibor Novák: Examination of the spatial heterogeneity of the soil conditions in a plow field with GIS tools. Kovács Károly Zoltán – Dobos Endre: Talaj- és domborzat-alapú tájhasználati adatbázis készítése bükkháti kistelepülés részére. Szegedi Sándor – Lázár István – Papp László ‒ Tóth Tamás: A 2015-ös debreceni nyári hőhullámok vizsgálata. Kocsis Károly – Agárdi Norbert – Koczó Fanni – Mezei Gáspár – Nemerkényi Zsombor – Szabó Renáta: MNA alaptérképétől a Web GIS-ig. Máté Kornél: Geotechnikai és kőzetmechanikai adatok téradatbázisba integrálásának folyamata nyílt forráskódú eszközökkel a radioaktív hulladék elhelyezési vizsgálatokhoz kötődően. Kertész Ádám – Pálinkás Melinda – Tóth Adrien: Tájértékelés térinformatikai módszerekkel. Hegyi Balázs – Nagy Richárd – Ruszkai Csaba: A térinformatikai alapú termőhelyelemzés nemzetközi módszertani összehasonlítása. Nagy Richárd – Ruszkai Csaba – Molják Sándor ‒ Hegyi Balázs: Novaj község térinformatikai alapú agroökológiai döntéstámogató rendszere. Faragó Enikő: 3D modell építés Szarvas környéki mélyfúrások alapján10. Nagy Gábor: Térinformatikai adatok véletlenszerű generálása oktatási célokra11. Munkácsy Béla – Harmat Ádám – Havas Márton: A sűrített levegős energiatárolás lehetőségei egy fenntartható energiarendszerben két megyénk példáján.

12:00 – 12:40 Szakmai tanácskozás a kiállítókkal

13:45 – 15:00 FÓRUM – A Térinformatikai Konferencia záróértékelése

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2016.05.26-05.27

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Főszereplők:
  • Elnök: Dr. Lóki József egyetemi tanár Társelnök: Pajna Sándor eKÖZIG ZRT. vezérigazgató Cseri József a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit KFT. igazgatója Dr. hab. Szabó Szilárd az MTA Geoinformatikai Albizottság elnöke - Szervező Bizottság

Kiadvány adatai:

Konferencia kiadvány készült. AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT TALÁLKOZÁSA A TÉRINFORMATIKÁBAN. VII. THEORY MEETS PRACTICE IN GIS. Debreceni Egyetemi Nyomda. Debrecen. 2016

Szerk: Balázs Boglárka.

ISBN 978-963-318-570-4

A kiadvány pdf formában letölthető itt.


Létrehozva: 2017.11.14. 20:57
Utolsó módosítás: 2021.04.09. 12:33