Térinformatikai Szakkiállítás 2015

VI. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás.

Program.

2015. május 28.

Plenáris előadások. 10:40-11:00 Hajzer Károly (Belügyminisztérium, Informatikai Helyettes Államtitkár): Az eközigazatás helyzete, jövője. 11.00-11.20 Keringer Zsolt (osztályvezető – Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal): Önkormányzati térinformatika alkalmazása a gyakorlatban. 11.20-11.40 Barkóczi Zsolt (A HUNAGI elnöke): A megújuló HUNAGI . 11.40-12.00 Stenzel Sándor (Geodézia Zrt.): A felszín alá nézve, avagy mederfelmérés és talajradar.

12:00 – 12:45 A Szakkiállítás megnyitója, a Kiállítók bemutatkozása.

Szekcióülések. 1. szekció. Moderátor: Dr. Szabó Szilárd. 13:45-14:05 Zita Bognár: A GIS model developed for the classification of urban areas – New directions, application possibilities.14.05-14.25 Ervin Wirth–Anna Czinkóczky–György Szabó: Biodiversity estimation by agent logic. 14.25-14.45 Kerimbay N. N.–Mamutov ZH. U.–Kakimzhanov E. H.–Makash K.K.–Kerimbay B.S.: Development of the methodological foundations of GIS technology for geographical and territorial analysis when creating adaptive – landscape system of agriculture in Kazakhstan 14.45-15.05 Ilhom Abdurahmanov: Analysis of pasture land degradation reasons in Farish district of Jizzakh region of Uzbekistan. 15.05-15.25 György Szabó–Attila József Jankó: Formal Gramar of Spatial Structures. 15.25-15.45 Lucas Grégory–József Solymosi–Csaba Lénart: Development of geo-processing models for the automatic generation of a navigation data used for precise industrial disaster remediation. 15.45-16.05 Edina Józsa: An evaluation of EU-DEM and SRTM1 in comparison with ASTER GDEM, SRTM3 and reference DEMs – geomorphometric approaches.

2. szekció: Környezeti alkalmazások a térinformatikában. Moderátor: Pajna Sándor. 13:45-14:05 Nagy Gyula–Boros Lajos: A környezeti igazságtalanságok feltárásának térinformatikai módszerei. 14.05-14.25 Kovács Zoltán–Szabó Szilárd: Talajtulajdonságok becslése a LUCAS talajadatbázis spektrumkönyvtárával. 14.25-14.45 Szatmári József–Barta Károly: Az autópályák hatása a belvízképződésre Csongrád megyében. 14.45-15.05 Utasi Zoltán–Pap Melinda: Egy térségi térinformatikai adatbázis-építés tapasztalatai. 15.05-15.25 Varga Orsolya Gyöngyi–Túri Zoltán: Eltérő táji adottságú mintaterületek vizsgálata objektum alapú képfeldogozással. 15.25-15.45 Pődör Andrea–Révész András–Ócsai Attila–Ladomerszki Zoltán: Közösségi zajtérképezés vizsgálata. 15.45-16.05 Szabó Loránd–Szabó Szilárd: Landsat TM, ETM+, OLI és EO-1 ALI űrfelvételek összehasonlító elemzése a Tisza-tó környezetében.

3. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Kákonyi Gábor. 13:45-14:05 Érsek Ákos: Spectra Precision nagypontosságú GNSS vevőkészülék Android okostelefonok és Tabletek számára. 14.05-14.25 Balla Dániel–Kovács Zoltán–Varga Orsolya Gyöngyi–Zichar Marianna–Novák Tíbor József: Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon. 14.25-14.45 Barkóczi Norbert–Szabó Gergely: Drone alapú felszínmodellek pontosságvizsgálata egy alföldi mintaterületen. 14.45-15.05 Takács László–Lénárt Csaba: Légi lézerszkennelési technológia alkalmazása a kunhalom felmérésében. 1515.05-15.25 Pallos Péter: Leica Zeno család. 15.25-15.45 Kákonyi Gábor: Friss hírek, merre halad az INPHO/UASMaster, az eCognition, és az ENVI szoftvercsalád? 15.45-16.05 Kovács Zoltán–Szabó Szilárd: Tulajdonságtípusok becslése a LUCAS talajadatbázis spektrumkönyvtárával.

4. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Dr. Siki Zoltán. 13:45-14:05 Czinder Anita–Csonka Diána–Kern Zoltán–Kohán Balázs: A csapadék stabil oxigénizotóp értékének variogram vizsgálata a Kárpát-medencében. 14.05-14.25 Herschman Tamás: Open Tourist Map – Saját Drupal-disztribúció Leaflet alapon. 14.25-14.45 Vámosi Attila: Koordináta-transzformáció SVM alkalmazásával. 14.45-15.05 Nagy Gábor: A terepfelszín, mint függvény elemzésének lehetőségei. 15.05-15.25 Gál Zoltán–Gaál István: Debreceni szuperszámítógép szolgáltatások a kutatásban. 15.25-15.45 Kiss Levente–Ladányi Richárd: Új biomassza erőmű – és kiszolgáló ültetvények – helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében. 15.25-16.05 Siki Zoltán: Automatizált geodéziai adatgyűjtés és feldolgozás nyílt forráskódú alapokon.

16:10 – 17:10 I. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Kerimbay N. N.–Mamutov ZH. U–Kakimzhanov E. H. –Makash K.K. –Kerimbay B.S.: Development of the methodological foundations of GIS technology for geographical and territorial analysis when creating adaptive – landscape system of agriculture in Kazakhstan. Pődör Andrea–Márkus Bála–Odil Akbarov: GE-UZ projekt. Shukhrat Shokirov: Application of Remote Sensing in Pasture land of Forish district in Uzbekistan. Andrea Podor – Shukhrat Shokirov – Ilhom Abdurahmanov – Aizhan Narieva – Gulden Ormanova: Creating a noise pollution map of Sopron city. Nagy Gábor: DAT adatcsere-állományok kezelése nyílt forráskódú eszközökkel. Siki Zoltán–Ultmann Zita: Geo4All 16. Lázár István–Szegedi Sándor–Tóth Tamás–Zakkar Gabriella–Papp László: A szélenergia potenciál becslés pontosságát befolyásoló szélprofilok vizsgálata távérzékelt adatok alapján.

5. szekció: Térinformatikai módszerek a települések és területek minősítésénél. . Moderátor: Dr. Kozma Gábor. 17:10-17:30 Jakobi Ákos: Raszter-jellegű vizsgálatok vektoros társadalmi adatokon. 17.30-17.50 Keringer Zsolt: Az új térinformatikai rendszere és alkalmazása Szombathelyen. 17.50-18.10 Pálóczi Gábor–Pénzes János: A kapcsolatháló-elemzés alkalmazási lehetősége a munkaerőpiaci vonzáskörzetek lehatárolásában 18.10-18.30 Burai Sarolta: Bocskaikert és Debrecen-Pallag összehasonlító településmorfológiai vizsgálata geoinformatikai eszközökkel. 18.30-18.50 Kohán Balázs–Eisam-Eldeen Fatima–Iván Veronika–Horváth Erzsébet–Mészáros János–Sik András–Jakab Gergely–Szalai Zoltán: Vízmosások fejlődésének vizsgálata UAV eszközzel Kistés és Somogybabod példáján.

6. szekció: Térinformatika települési és terepi alkalmazásai. Moderátor: Dr. Pázmányi Sándor. 17:10-17:30 Kolesár András: Állami és közösségi téradatok összehasonlítása pontosság, teljesség, leíró adatok és frissesség szempontjából. 17.30-17.50 Mikesy Gábor–Képes Attila: Az új digitális Földrajzinév-tár felé. 17.50-18.10 Ónodi Zsolt–Szentpáli Áron: Települési GIS modellezés speciál kollégium.  18.10-18.30 Chrabák Péter–Ladányi Richárd: Járatoptimalizálás térinformatikai vonatkozásai. 18.30-18.50 Gyenizse Péter–Bognár Zita–Morva Tamás: Hova érdemes új lakást építeni Szegeden a lakosság véleményén alapuló geoinformatikai modell szerint? 18.50-19.10 Vízhányó József: Trimble UX5 – légi adatgyűjtő rendszer.

7. szekció: Térinformatika a katasztrófavédelemben és a hidromorfolólógiában. Moderátor:  Szabó József 17:10-17:30 Kitka Gergely–Huszár Tibor–Tobak Zalán–Szatmári József–van Leeuwen B.–Kovács Ferenc–Győri Anna–Okner Adrienn–Tóth Judit–Juhász Levente: Tűzcsapkataszter a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatában. 17.30-17.50 Kovács Ferenc–Kitka Gergely–Huszár Tibor: Térinformatika az erdőtűzvédelem szolgálatában.  17.50-18.10 Kiss Kinga–Halmai Ákos–Czigány Szabolcs–Balassa Bettina–Bugya Titusz–Lóczy Dénes–Pirkhoffer Ervin: Deltatorkolat az alagsorban!? – Kismintás hidromorfológiai vizsgálatok.   18.10-18.30 Plásztán József Zsolt–Jánószky Mihály–Tóth Csaba Albert:Geoinformatikai és környezetanalitikai módszerekkel történő korbecslés recens fluviális üledékeben. 18.30-18.50 Árvai Mátyás–Kern Zoltán–Kohán Balázs–Marcel Mîndrescu–Nagy Balázs: A Farcău-tőzegláp medrének modellezése és térinformatikai vizsgálata.

8. szekció: Webes térinformatika. Moderátor: Dr. Szabó György. 17:10-17:30 Kis Réka–Gede Mátyás: A Kazinczy-levelezés vizualizációja Google eszközök segítségével. 17.30-17.50 Látos Tamás–Deák Márton–Sik András: A marsi Gale-kráter formakincsének és felszíni összetételének vizsgálata we-bes térinformatikai eszközök alkalmazásával. 17.50-18.10 Orosz László–Mattányi Zsolt–Turczi Gábor–Kajner Péter–Simó Benedek–Vikor Zsuzsanna: A NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer) fejlesztés. 18.10-18.30 Simó Benedek–Orosz László–Barczikayné Szeiler Rita: MFGI GIS – térinformatika földtanra optimalizálva. 18.30-18.50 Kozics Anikó–Monori Dávid–Móricz Dénes–Paár Ferenc–Tolnai Gábor:Az Országos Kékkör táblarendszerének kialakítása. 18.50-19.10 Braunmüller Péter–Takács Krisztián: Fentrol.hu – a digitális légifelvétel archívum és érdekességei.

2015. május 29. 9. szekció: Modellezés, előrejelzés, statisztika. Moderátor: Kerényi Attila. 8.00-8.20 Pásztor László–Laborczi Annamária–Takács Katalin–Szatmári Gábor–Fodor Nándor–Illés Gábor–Bakacsi Zsófia–Szabó József: Cél-specifikus, digitális talajtérképek környezeti kritériumokon alapuló területi lehatárolási feladatok támogatására. 8.20-8.40 Czimbalmos Róbert–Hatházi Ágnes–Zsembeli József: A marsi Gale-kráter formakincsének és felszíni összetételének vizsgálata webes térinformatikai eszközök alkalmazásával.  8.40-9.00 Laborczi Annamária–Takács Katalin–Bakacsi Zsófia–Szabó József–Pásztor László: A Duna-Tisza köze genetikai talajtípus térképének előállítása adatbányászati eszközökkel. 9.00-9.20 Takács Katalin–Laborczi Annamária–Bakacsi Zsófia–Szabó József–Pásztor László: Domborzatmodellek és űrfelvételek szerepe a digitális talajtérképezésben – országos termőréteg vastagság térképezés. 9.20-9.40 Ungvári Zsuzsanna: Valós tengerszint feletti magasságok meghatározása erdőfelületek alatt SRTM és CORINE adatok alapján.

10. szekció: Térbeli elemzések. Moderátor: Prof. Dr. Csorba Péter. 8.00-8.20 Bertalan László –Szabó Gergely: Mederfejlődési vizsgálatok a Sajó hazai szakaszán. 8.20-8.40 Szalóki Annamária: Geostatisztikai módszerek alkalmazhatóságának lehetőségei valamint korlátai mezőgazdasági művelés alatt álló területeken. 8.40-9.00 Enyedi Péter–Kiss Alida–Lénárt Csaba–Katona Zsolt: Felszíni karsztformák térképezése LIDAR adatok felhasználásával az Aggteleki-karszt területén. 9.00-9.20 Eisam Eldeen Fatima –Telbisz Tamás: Teraszok lehatárolása digitális domborzatmodell alapján a Maros mentén. 9.20-9.40 Szabó Zsuzsanna–Hunyadi Gergő–Tomor Tamás: Felszínfejlődési szakaszok és formák vizsgálata LiDAR felmérés alapján a Tisza hullámterén. 9.40-10.00 Bekő László–Lukácsy György–Katona Zsolt–Burai Péter: Tokaji szőlőtermőhelyek felmérése légi távérzékelési technológiával.

11. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Dr. Szabó György. 8.00-8.20 Burai Péter–Zlinszky András–Deák Balázs: Vegetációtérképezés légi szenzorok alkalmazásával 8.20-8.40 Szabó Renáta: Egy 18. századi Valk-éggömb virtuális megjelenítése. 8.40-9.00 Olasz Angéla–Kristóf Dániel–Binh Nguyen Thai: Big geospatial data processing. 9.00-9.20 Neuberger Hajnalka–Juhász Attila: TLiDAR adatok felhasználása a múlt katonai objektumainak felderítésében 9.20-9.40 Varga Zoltán: Új multiszenzoros eszköz 3D modell előállításához.

10:20 – 11:00 II. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Fülöp Györk–Bakó Gábor–Sárközi Edit:Földmegfigyelési adatok alkalmazása biomassza mennyiségi becslésére. Andrási Bence: Dél-Nyírségi felszínformák morfometriai elemzése domborzatmodell alapján Ilhom Abdurahmanov: Pasture land degradation degree and its reasons in farish district of jizzakh region of Uzbekistan. Aizhan Narieva: Population Ecology of Gypsy Moth in Kyrgyzstan using by GIS (Central Asia). Karácsonyi Zoltán–Kelemen Béla–Gajdos György–Magyar Máté: Térinformatikai háttérrel történő kis vízfolyás fejlesztése, új értékek létrehozása. Piskóti-Kovács Zsuzsa–Molják Sándor: Energiatérképezés az egri modellrégióban. 11:00 – 12:00 Szakmai Tanácskozás a kiállítókkal.

13:00 – 14:00 Fórum – A A Térinformatikai Konferencia záró értékelése.

 

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2015.05.28-05.29

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Főszereplők:
  • Elnök: Dr. Lóki József egyetemi tanár Társelnök: Pajna Sándor eKÖZIG ZRT. vezérigazgató Cseri József a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit KFT. igazgatója Dr. hab. Szabó Szilárd az MTA Geoinformatikai Albizottság elnöke - Szervező Bizottság.

Kiadvány adatai:

“AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT TALÁLKOZÁSA A TÉRINFORMATIKÁBAN. VI. THEORY MEETS PRACTICE IN GIS” címen jelent meg a konferencia kiadványa. Szerk: Boda Judit. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2015.

ISBN 978-963-318-488-2

A kiadvány pdf formában letölthető itt.


Létrehozva: 2017.11.14. 20:47
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 11:02