Térinformatikai Szakkiállítás 2014

V. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás.

Program

2014. május 29.

PLENÁRIS ELŐADÁSOK. 10:45-10:55 Zsilvölgyi Csaba: A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)mint adatgazda. 10:55-11:25 Cseri József: A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, avagy a földügyi szakterület legnagyobb kihívása az utóbbi évtizedben.

11:25 – 12:15 SZAKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA, A KIÁLLÍTÓK BEMUTATKOZÁSA.

1. szekció: Térinformatikai módszerek a települések és területek minősítésénél. Moderátor: Dr. Kozma Gábor. 14:00-14:20 Gyenizse Péter–Bognár Zita: Néhány vidéki nagyváros alaprajzváltozásának és alakindexének vizsgálata (Investigations on the changes in ground plan and shape index of several major rural cities). 14.20-14.40 Pődör Andrea: Bűnügyi statisztikai adatok összehasonlítása (Comparison of crime statistics).14.40-15.00 Pénzes János: Térinformatikai módszerek alkalmazási lehetőségei a periférikus területek lehatárolása során (Applications of GIS methods in the query of peripheral areas). 15.00-15.20 Boros Lajos–Dudás Gábor: A világvárosok közötti gazdasági térképezése térinformatikai módszerekkel (Economical mapping between world cities with GIS methods). 15.20-15.40 Barkóczi Norbert Gábor: Debrecen bűnözésföldrajzi vizsgálata (Criminal georaphical investigation in Debrecen). 15.40-16.00 Pásztor István Zoltán–Adorján Balázs–Pénzes János: A magyarországi romák önkormányzatiságának sajátosságai (Characteristics of the local governance of Hungarian gypsies).

2. szekció: Geoinformatikai adatok gyűjtése és hozzáférhetősége. Moderátor: Pajna Sándor. 14:00-14:20 Katona Zsolt–Kiss Alida–Dr. Lénárt Csaba–Kelemen Béla: Környezeti adatok publikációja az INSPIRE irányelv alapján (Publication of environmental data based on the INSPIRE directive). 14:20-14:40 Olasz Angéla–Belényesi Márta–Kristóf Dániel: IQMULUS projekt első eredményei (First results of the IQMULUS project). 14:40-15:00 Szekeres Ádám: 2013-ban megvalósult MePAR tartalomfejlesztési projektek (Content development projects carried out in 2013). 15:00-15:20 Rábay Andor: A közösségi térképezésben rejlő előnyök és veszélyek (Benefits and risks in social mapping).15:20-15:40 Lehoczki Róbert: COPERNICUS GIO land projekt hazai vonatkozásai (Domestic aspects of the COPERNICUS GIO land project).

3. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Kákonyi Gábor. 14:00-14:20 Sik András: QGIS Server és QGIS Web Client szoftverkörnyezetben készített webtérkép-alkalmazás a marsi Gale-kráterről (Webmap application of Gale crater on Mars created in QGIS Server and QGIS Web Client software environment). 14:20-14:40 Somogyi József Árpád–Lovas Tamás: Pontfelhő illesztési eljárások (Pointcloud fitting methods). 14:40-15:00 Vámosi Attila: Vetületi rendszerek közötti átszámítás SVM alkalmazásával. (Conversion calculations between projection systems using SVM). 15:00-15:20 László Péter–Perge Kinga–Czikoráné Balázs Erika: A katasztrófavédelem megújult térinformatikai rendszere. (Renewed GIS system of the disaster recovery). 15:20-15:40 Pallos Péter: Leica Geosystems. 15:40-16:00 Nagy Zoltán–Túri Zoltán: A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója (3D shape reconstruction of the pillar statue at Margaret Bridge). 16:20 – 17:00

I. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Andrási Bence: Mezővédő fásítások eredményének felmérése a Dél–Nyírségben. Burai Sarolta: Bocskaikert településföldrajzának vizsgálata geoinformatikai eszközökkel. Dékány Krisztina: Geoinformatika alkalmazása a középfokú oktatásban. Grósz Gábor: Város- és ingatlangazdálkodás, e-Közmű szolgáltatás. Karácsonyi Zoltán–Magyar Máté: Új értékek létrehozása a tócó-patak helyreállítása révén (Aqua-add projekt). Kis János: Egyedi tájértékek felmérése Balmazújváros közigazgatási területén.

4. szekció: Térbeli elemzések, oktatási kérdések. Moderátor:Csorba Péter. 17:00-17:20 Varga Orsolya Gyöngyi–Túri Zoltán: A tájszerkezet vizsgálata objektum alapú megközelítéssel alföldi mintaterületeken (Investigation of the landscape structure in lowland sample areas using an object-based approach). 17:20-17:40 Gáll Eszter: Tájhasználati változások geoinformatikai módszerekkel történő vizsgálata az Északkelet-Nyírségben. (Investigations of the landuse change in the NE-Nyírség with GIS methods). 17:40-18:00 Czimber Kornél: DigiTerra Map – Geoinformatika a gyakorlatban és az oktatásban (DigiTerra Map – GIS in the practice and the education). 18:00-18:20 Szentpáli Áron – Szabó Orsolya: Az erdélyi magyar anyanyelvi oktatással kapcsolatos szakpolitikai döntések segítése térinformatikai eszközökkel (GIS tools for helping policy decisions related to the native Hungarian education in Transylvania). 18:20-18:40 Ladányi Richard–Chrabák Péter–Kiss Levente: Új biomassza erőmű – és kiszolgáló ültetvények – helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC (Location determination of new biomass power plant and service plantation using GIS methods). 18:40-19:00 Ferenczi László–Deák Márton–Kohán Balázs–Látos Tamás: Történeti útvonalak kutatása a Pilisben: tájrégészeti-tájtörténeti vizsgálatok térinformatikai háttérrel (Research on the historical routes in the Pilis: investigations of landscape archeology, land use history based on GIS).

5. szekció : Térinformatika települési alkalmazásai. Moderátor:Dr. Pázmányi Sándor. 17:00-17:20 Jakobi Ákos: A virtuális és valós tér kapcsolatának geoinformatikai vizsgálata (Investigation of the connection between the virtual and real space). 17:20-17:40 Pálóczi Gábor: A háztól házig utazás modellezése a közösségi közlekedés időterében térinformatikai módszerek felhasználásával (Modeling door-to-door traveling in the time space of local transport using GIS methods). 17:40-18:00 Miszori Krisztián: Modern temető nyilvántartás – DigiTerra Pax a gyakorlatban (Modern cemetery-register system – DigiTerra Pax in practice). 18:00-18:20 Molnár Bence: Városi panorámaképek közzététele az interneten (Publication of urban panoramas on the Internet). 18:20-18:40 Ladányi Richard: Térinformatikai járattervezés (GIS-based schedule planning). 18:40-19:00 Bérces Ádám–Török Zsolt Győző: Tér-idővonatkozású adatok vizualizációs lehetőségei (Visualization possibilities of space-time-related data).

6. szekció : Természeti folyamatok és veszélyek. Moderátor: Dr. Szabó József.17:00-17:20 Chrabák Péter–Dobos Endre–Ladányi Richárd: Árvízi vészhelyzetek kezelését támogató elöntési és logisztikai modell kifejlesztése – FLOODLOG (Development of a flood/logistics model that supports emergency flood management– FLOODLOG). 17:20-17:40 Bertalan László–Szabó Gergely: Fotogrammetria-alapú domborzatmodellezés folyóvizes terepasztalon. (Photogrammetry-based DEM creation for flume experiments). 17:40-18:00 Henits László–Tobak Zalán–Boudewijn van Leeuwen: A priori osztályozással támogatott belvíztérképezés különböző forrásból származó űrfelvételek alapján (Inland mapping derived from different satellite imagery supported by a priori classification). 18:00-18:20 Perge Kinga–Czikoráné Balázs Erika–László Péter–Sik András: Kockázati térképezés a katasztrófavédelem SEERISK projektjében (Risk mapping int he SEERISK project of disaster management).  18:20-18:40 Pirkhoffer Ervin–Czigány Szabolcs–Bugya Titusz–Balassa Bettina–Bötkös Tamás–Fábián Szabolcs Ákos–Varga Gábor–Kovács Mónika: PTETHYS, a térinformatika és fizikai kisminta modellezés újszerű megközelítése (PTETHYS, the new aspect of GIS and small sample physical modeling). 18:40-19:00 Hóber Balázs: Újdonságok a DigiTerra Explorer 7 szoftverben (Novelties of the DigiTerra Explorer 7 GIS software).

2014. május 30. 7. szekció : Modellezés, előrejelzés, statisztika. Moderátor:. Kerényi Attila. 8:00-8:20 Balla Dániel–Zichar Marianna–Novák Tibor–Makai Krisztina:Talajszelvények bemutatása Google API-k felhasználásával (Introduction of soil profiles using Google API). 8:20-8:40 Kohán Balázs–Balázs Boglárka: Talajvízadatok interpolációja kokrigeléssel egy homoksági mintaterületen (Interpolation of ground-water data in a sandy sample area using cokriging). 8:40-9:00 Pásztor László–Bakacsi Zsófia–Szabó József–Takács Katalin–Laborczi Annamária: Tematikus talajtérképek dezaggregálási lehetőségei digitális talajtérképezési eljárásokkal (Disaggregation possibilities of thematic soil maps based on digital soil mapping methods). 9:00-9:20 Szalóki Annamária–Somodi Zsófia: Talajok nehézfémtartalmának heterogenitás vizsgálata geostatisztikai módszerek segítségével (Investigations of the heterogenity of heavy metal content in soils with geostatistical methods). 9:20-9:40 Czimbalmos Róbert–Blaskó Lajos–Veres Gábor: Szikesek hasznosítási lehetőségei fás szárú energianövényekkel (Utilization possibilities of salt affected soils with woody energy crops).

8. szekció : Képelemzés – távérzékelés. Moderátor: Dr. Szabó György. 8:00-8:20 Bekő László–Burai Péter–Enyedi Péter–Zsófi Zsolt: Szőlő ültetvény felmérése nagyfelbontású légi távérzékelési módszerekkel (Vineyard-survey by high resolution remote sensing methods). 8:20-8:40 Tulézi Fruzsina–Deák Márton–Kiss Klaudia: Hiperspektrális űrfelvétel alkalmazása talaj szervesanyag-tartalmának meghatározására (Estimation of the organic content in soils using hyperspectral satellite imagery). 8:40-9:00 Kovács Zoltán–Szabó Szilárd–Burai Péter–Szabó Gergely: Tetőtípusok azonosítása hiperspektrális felvételek alapján. (Identification of roof types based on hiperspectral imagery). 9:00-9:20 Berke József–Szilágyi Judit–Kőrösy Péter Ernő–Kozma-Bognár Veronika: A Support Vector Machine osztályozó eljárás alkalmazásának eredményei multispektrális felvételek esetében (Results of using the Support Vector Machine classifying method on multispectral imagery). 9:20-9:40 Kákonyi Gábor: Űrfelvételek, feldolgozó szoftverek, digitális navigációs platform 2014-ben (Satellite imagery, processing softwares, digital navigation platforms in 2014).

9. szekció : Angol nyelvű szekció. Moderátor: Dr. Szabó Szilárd. 8:00-8:20 Bognár Zita–Gyenizse Péter: Comparative analysis of Székesfehérvár and Veszprém based on social viewpoints. 8:20-8:40 Koppányi Zoltán–Demeter Hunor–Vékony Norbert: Location accuracy analysis of cellular handover zones for positioning. 8:40-9:00 Szabó Szilárd: Indices of fragmentation: do we have exact measures? 9:00-9:20 Szabó Gergely: Airborne-based DSM generation with less parameters – advantages and disadvantages of small-camera stereophotogrammetry. 9:20-9:40 Balázs Boglárka: Hydrological investigation in the Rétköz. 9:40-10:00 Varga Zsolt: Precision assessment of aerial photographs taken of an inland model territory.

10:20 – 11:00 II. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Kristóf Csorba–Dávid Szalóki–László Kundra: A geoinformatika, tanuló rendszerek, adatbányászat és okostelefonok kapcsolódási pontjai. Laborczi Annamária– Takács Katalin– Bakacsi Zsófia–Szatmári Gábor–Pásztor László: Országos talaj textúra-osztály térkép létrehozása különböző digitális térképezési módszerekkel . Andrea Pődör–Bela Márkus–Odil Akbarov: Development of Advanced Education in Geoinformatics for Enabling Sustainable Development in Uzbekistan. Takács Katalin–Pásztor László–Bozán Csaba–Körösparti János–Bakacsi Zsófia–Szabó József–Laborczi Annamária: Környezeti kockázatok térképezése regresszió krigeléssel – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye belvíz kockázati térképe. Varga Orsolya Gyöngyi: Turisztikai adatbázis kialakítása és továbbfejlesztése a Hajdú-Bihar–Bihor eurorégióban5. Vass Róbert–Szabó Gergely: Topográfiai térképek magassági adatainak összevetése helyszíni mérésekkel egy hullámtéri mintaterület példáján

11:00 – 12:00 SZAKMAI TANÁCSKOZÁS A KIÁLLÍTÓKKAL

13:00 – 14:00 Fórum – A Térinformatikai Koferenciazáró értékelése.

10. szekció : Korszerű adatgyűjtési módszerek. Moderátor: Dr. Szabó György 14:00-14:20 Rehány Nikolett–Lovas Tamás–Barsi Árpád: Objektumok lézerszkenneres felmérésének szimulációja (Laser scanner surveying simulation of objects).14:20-14:40 Balogh András–Kiss Kinga–Sandó Norbert–Schnur Tamás: Robotrepülős felvételek késznítése és feldolgozása a régészetben (Making and processing of UAV imagery in archeology). 14:40-15:00 Csörgits Péter: Szemelvények a Mobil Térképezés gyakorlatából (Chapters from the practice of Mobile Mapping). 15:00-15:20 Érsek Ákos: Spectra Precision újdonságok 2014 (Novelties of Spectra Precision in 2014). 15:20-15:40 Szabó Gergely–Szabó Szilárd: A DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék oktatási és kutatási tevékenysége (Educational and research program at the – University of Debrecen – Department of Physical Geography and Geoinformatics). 16:00 – 18:00 Szakmai konzultációk.

2014. május 31. 11. szekció : Open Source GISGEOMAT. Moderátor: Dr. Zoltán Siki. 9:00-9:20 Paul Meems: MapWindow Open Source GIS – State of the project 9:20-9:40 Zoltán Siki: State of FOSS4G in Hungary. 9:40-10:00 Marianna Zichar: Guidelines for handling large amount of KML data. 10:00-10:20 Werner Sprung: GIS based Sewer Maintenance. 10:20-10:40 Steven Manaila: GIS Solution in Nigeria.

12. szekció: Open Source GISGEOMAT . Moderátor: Paul Meems.11:00-11:20 Tamás Szekeres: GISInternals Tools and Resources Paul Meems: MapWindow Open Source GIS – State of the project. 11:20-11:40 György Szabó–Ervin Wirth: Modeling the Uncertainty our Spatial Decisions-Judgment Under Uncertainty Related to Real Estate Transactions in Everyday Life Supported by Open Source GIS Tools. 11:40-12:00 Marianna Zichar: Python in Geoinformatics. 12:00-12:20 Titusz Bugya: Multiresolution image format — a possible way to creat and maintain multiple resolution in the same image. 12:20-12:40 Okosun Satur Oboh: GIS solution and effecting mapping of polling unit for free, fair and credible election in Africa (Nigeria). 12:40-13:00 Titusz Bugya: Recent trends of international spreading of commercial an open source based IT solutions.

14:00 – 14:20 Fórum

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2014.05.29-05.31

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Főszereplők:
  • Elnök: Dr. Lóki József egyetemi tanár Társelnök: Pajna Sándor eKÖZIG ZRT. vezérigazgató Cseri József a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit KFT. igazgatója Dr. hab. Szabó Szilárd az MTA Geoinformatikai Albizottság elnöke - A konferencia Szervezőbizottsága

Kiadvány adatai:

AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT TALÁLKOZÁSA A TÉRINFORMATIKÁBAN. V. THEORY MEETS PRACTICE IN GIS. címen konferencia kiadvány készült. Szerk: Balázs Boglárka. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2014.

ISBN 978-963-318-434-9

A kiadvány pdf változata letölthető itt.


Létrehozva: 2017.11.14. 20:41
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 10:57