Térinformatikai Szakkiállítás 2013

IV. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. “Az elmélet és gyakorlat találkozása”.

Program.

2013. május 23

10.30-10.50 Márkus Béla: Térinformatika: földről a felhőbe.  PLENÁRIS ELŐADÁS.

11.00–12.00 SZAKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA, KIÁLLÍTÓK BEMUTATKOZÁSA

SZEKCIÓÜLÉSEK 1. szekció : Angol nyelvű szekció. Moderátor: Dr. Szabó Szilárd.13.30-13.50 Anna Czinkóczky–György Szabó: Uncertainity of Spatial Decision.13.50-14.10 Tünde Szabó–Zoltán Karácsonyi–Joe Irvine–Anders Norberg-Linda Stewart:Spatial characteristics of higher education in different European regions. 14.10-14.30 Paul Meems:MapWindow GIS -An user-friendly Open Source GIS. 14.30-14.00 Minucsér Mészáros–Dragoslav Pavic–Dragan Dolinaj–Stevan Savic: Inland excess water in Serbia -cross border research of a common problem. 14.50-15.10 József Attila Jankó–György Szabó: Comparative Settlement Diagnosis. 15.10-15.30 Van Leeuwen Boudewijn–László Henits–Minucsér Mészáros–Zalán Tobak–József Szatmári: RapidEye satellite imagery for inland excess water identification. 15.30-15.50 Boglárka Balázs: Statistical connections between hidrological parameters and their modelling.

2. szekció : Környezeti alkalmazások a térinformatikában. Moderátor: Pajna Sándor. 13.30-13.50 Nyírcsák Miklós–Pongrácz István:Környezeti terhelés, víz és lég-szennyezettség mérése, adatgyűjtés és adathozzáférés. 13.50-14.10 Bíróné Kircsi Andrea–Hadnagy István: Szélsebesség területi modellezése és verifikációja Debrecen példáján. 14.10-14.30 Szatmári József–Milos Zivanov–Barta Károly–Csépe Zoltán–Brkic Miodrag–Fehér Zsolt –Djordje Obradovic: Belvízi monitoringrendszer kiépítése határmenti együttműködésben. 14.30-14.50 Szabó József–Dombos Miklós–László Péter–Koós Sándor–Laborczi Annamária–Bakacsi Zsófia–Pásztor László: A mezőgazdasági eredetű környezeti terhelések és a talajok környezeti állapotának térbeli készletezése Magyarországon. 14.50-15.10 Gonda Cecília–Szűcs Antónia–Tomor Tamás: Szőlővenyige-hozam becslésének módszere a Gyöngyösi járás területén. 15.10-15.30 Blaskó Lajos–Czimbalmos Róbert:Szikes talajok fásítási lehetőségei.

3. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor:Kákonyi Gábor. 13.30-13.50 Csörgits Péter: Mobil Térképező Rendszer a földmérés és térinformatika gyakorlatában. 13.50-14.10 Nagy Géza: Geotrade GNSS rendszere. 14.10-14.30 Szabó József:TEREP-JÁRÓ szoftver -a terepi munka segítője. 14.30-14.50 Szentpéteri László:  A legújabb Topcon terepi térinformatikai adat-gyűjtő megoldások. 14.50-15.10 Hóber Balázs–Miszori Krisztián: DigiTerra Explorer 7 újdonságok. 15.10-15.30 Érsek Ákos–Nagy Dóra: Új Spectra Precision tétinformatikai és geodéziai GNSS adatgyűjtő készülékek.

4. szekció : Térinformatika az oktatásban. Moderátor: Dr. Tóth Csaba. 13.30-13.50 Adorján Balázs: Regionális vizsgálatok Tolna megyében geoinformatikai módszerekkel. 13.50-14.10 Balla Dániel: Webkartográfia, webes oktató alkalmazások megvalósítása a felsőoktatásban. 14.10-14.30 Biró Tamás: A Visegrádi-hegység horzsaköves epiklasztitjainak szöveti irányítottság vizsgálata GIS-alapú iránystatisztikai módszer segítségével. 14.30-14.50 Eisam Eldeen Fatima–Telbisz Tamás: Völgyhálózat-fejlődés vizsgálata térinformatikai módszerekkel a Torockói-hegység példáján. 14.50-15.10 Sándor Gábor–Szabó György):Talajvizsgálatok Debrecen bel-városában. 15.10-15.30 Varga Orsolya Gyöngyi–Túri Zoltán:Tematikus túraútvonalak ki-alakítása Androidos alkalmazáshoz Hajdú-Bihar megyében.

16.00-16.50 I. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Bakó Gábor–Góber Eszter: Combination and application of remote sensing, photogrammetry, cartography. Balogh Csaba: Debrecen közösségi közlekedésének és kerékpáros úthálózatának geoinformatikai feldolgozása. Barkóczi Norbert: Debrecen bűnözésföldrajzi vizsgálata. Bérces Ádám: Térinformatikai megjelenítés hatékonyságának értékelésére alkalmas szemmozgás követési kísérlet megvalósítása. Buró Botond–Négyesi Gábor–Andrási Bence–Tóth Csaba: Széleróziós mérések nyírségi mintaterületen. Enyedi Péter–Lénárt Csaba–Lucas Grégory: Légi lézer szkennelt és hiperspektrális felvételek használata a biomassza térképezésben. Hillier Domonkos: A budapesti Duna 1833-ban. -Az első “térkép” kartográfiai vizualizációja -. ifj. Kasó Attila–Bánházi Róbert–Földessy János: Stratégiai ásványi nyers-anyagok lehetséges lelőhelyei.  A Recsk-Lejtakna Cu-Au-Ag ércesedés térinformatikai rekonstrukciója.

5. szekció : Térbeli elemzések. Moderátor: Csorba Péter. 17.00-17.20 Bartha Gábor–Kocsis Sándor:Térinformatika alkalmazása a hálózat-tervezésben.17.20-17.40 Gál Zoltán–Balla Tamás–Sztrikné Karsai Andrea–Kiss Gábor: Térbeli folyamatok elemzése WiFi alapú virtuális szenzor hálózattal 17.40-18.00 Kozma-Bognár Veronika–Szabó Rita–Berke József: Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatás-vizsgálatánál. 18.00-18.20 Pálóczi Gábor–Pénzes János: Az elérhetőség kérdésének térinformatikai elemzése Hajdú-Bihar megye közlekedési alágazatainak példáján. 18.20-18.40 Prontvai Lilla:Egy képzeletbeli menekülttábor modellje. 18.40-19.00 Váradi Attila:Térinformatikai feladata van? Mindenre tudunk megoldást: Leica Geosystems

6. szekció : Térinformatika települési alkalmazásai. Moderátor:Dr. Pázmányi Sándor. 17.00-17.20 Deák Márton–Nagy Balázs–Viczián István–Rupnik László: Az ókori Brigetio településviszonyainak térinformatikai elemzése. 17.20-17.40 Fejős Irma–Ónodi Zsolt:Dunakeszi kerékpáros közlekedésének közösségi térképezése. 17.40-18.00 Gyenizse Péter–Bognár Zita:Győr lakott területének minősítése geoinformatikai módszerrel. 18.00-18.20 Jakobi Ákos:A térbeli információk használati és hozzáférési egyenlőtlenségei az információs társadalomban. 18.20-18.40 Rábay Andor:A városi tranzitforgalom szűk keresztmetszeteinek vizsgálata GPS-es sebességmérés alapján. 18.40-19.00 Szabó József–Meszlényi Dávid:A Drónok kora.Hajózó személyzet nélküli légi eszközzel végrehajtott légifényképezés, digitális kép-feldolgozás Mosaicmill szoftverekkel

7. szekció : Modellezés, előrejelzés, statisztika. Moderátor: Kerényi Attila. 17.00-17.20 Bakacsi Zsófia–Pásztor László–Szabó József–Laborczi Annamária:Korrelációs algoritmusok kidolgozása talajadatok célorientált felhasználásnak támogatására.  17.20-17.40 Pásztor László–Bakacsi Zsófia–Szabó József–Laborczi Annamária–Dobos Endre: Célspecifikus digitális talajtérképek előállítása adatbányászati eszközök felhasználásával. 17.40-18.00 Pirkhoffer Ervin–Czigány Szabolcs: Nagy adatbázison alapuló, GIS típusú árvízi előrejelzési modell. 18.00-18.20 Jordán Győző–Petrik Attila–Kórody Gergely–Keresztúri Gábor: A 2D digitális felszín modellezéstől a 3D földtani térmodellekig. Módszerek és alkalmazások. 18.20-18.40 Csonka Bernadett:Agro-ökológiai szempontból értékes tájelemek lehatárolása a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatainak felhasználásával. A 2013-as Közös Agrár-és Vidékfejlesztési politika hatásai a biodiverzitásra. 18.40-19.00 Mészáros János:Nagy felbontású domborzatmodellek generálása nyílt forrású eszközökkel.

8. szekció : Térinformatika az oktatásban. Moderátor: Szabó József 17.00-17.20 Bertóti Réka Diána–Hegedűs András–Vágó János: Alkalmazott térinformatika oktatása a Miskolci Egyetemen. 17.20-17.40 Bertalan .László–Tóth Csaba Albert: Fluviális felszín fejlődési folyamatok modellezési lehetőségei folyóvizes laboratóriumban. 17.40-18.00 Bognár Zita:Siófok és környéke természeti adottságainak elemzése.18.00-18.20 Czellér Krisztina:Mikroelemek transzportjának vizsgálata a talaj-növény rendszerben különböző magyarországi talajtípusokon.18.20-18.40 Árvai Mátyás:Térinformatikával az utolsó magas-tátrai gleccserek nyomában. 18.40-19.00 Végh Tamás:A Paks és Bölcske közötti magaspart völgyfejlődésének vizsgálata térinformatikai-és többváltozós statisztikai elemző módszerek segítségével.

2013. május 24. 9. szekció : Webes térinformatika. Moderátor: Dr. Szabó György. 8.00-8.20 Gede Mátyás–Ungvári Zsuzsanna–Zentai László:Virtuális Glóbuszok Múzeuma 2.0. 8.20-8.40 Kovács Iván–Harsányi Melinda–Tancsik Ottó:Webes térképi szolgáltatások a FÖMI-től: jelen és jövő. 8.40-9.00 Sik András: Web-alapú térinformatikai alkalmazások a bolygókutatás-ban. 9.00-9.20 Szabó Judit Alexandra:Vízmosáskereső webalkalmazás -ArcGIS és PostgreSQL szoftverekkel. 9.20-9.40 Barton Gábor–Tobak Zalán–Fehér Zsolt Zoltán–Boudewijn van Leeuwen–Kovács Ferenc:Téradat infrastruktúra építése és webes térképi publikációs felület készítése a belvíz monitoring tevékenység támogatásához. 9.40-10.00 Miszori Krisztián:  Online térkép szolgáltatások a mobil térképezésben.

10. szekció : Képelemzés -távérzékelés. Moderátor: Dr. Szabó József. 8.00-8.20 Bakó Gábor–Molnár Zsolt: Nagysebességű repülőgépes távérzékelés és adatfeldolgozási módszerek. 8.20-8.40 Bekő László–Kiss Alida–Burai Péter: Invazív gyomok felmérése légi távérzékelési technológiával hullámtéri területeken. 8.40-9.00 Tobak Zalán–Csendes Bálint–Henits László–van Leeuwen Boudewijn–Mucsi László: Légifelvételek spektrális és térbeli információtartalmának felhasználása a városi felszínborítás tér-képezésében. 9.00-9.20 Mikus Gábor:A FÖMI távérzékelési és térinformatikai fejlesztései a komplex agrárkárenyhítési rendszerben. 9.20-9.40 Kákonyi Gábor:Űrfelvételek, képfeldolgozás,digitális térképek, DigitalGlobe, ENVI, eCognition, NAVTEQ újdonságok és tren-dek 2013-ban. 9.40-10.00 Zboray Zoltán:A légi-, és űrtávérzékelés korszerű módszerei és eredményei a FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság feladataiban.

11. szekció : Térinformatikai módszerek a települések és területek minősítésénél. Moderátor: Dr. Kozma Gábor. 8.00-8.20 Pődör Andrea: Kartogrammok alkalmazása bűnözési adatok bemutatásakor. 8.20-8.40 Kovács Zoltán–Szabó Szilárd: Interaktív spektrum kiértékelés MS Excel környezetben. 8.40-9.00 Bán Miklós–Bérces Sándor: Szabadon használható webes biológiai térképi adatbázisok. 9.00-9.20 Török Zsolt Győző–Bérces Ádám:Térinformatikai vizualizációk vizsgálata szemmozgás követési kísérletekkel. 9.20-9.40 Varga Zsolt–Bíró János: A Hajdúhát területéről készült légi felvétel és topográfiai térkép pontosságvizsgálata, erdőhatárok geodéziai felmérése alapján. 9.40-10.00 Mecser Nikoletta–Szabó Gergely: Felületmodellek pontosságának összehasonlító vizsgálata egy nyírségi mintaterületen

12. szekció: Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor:Dr. Szabó György. 8.00-8.20 Szántó Zoltán–Vizi László–Pajtli Tibor–Hajas Tamás:Az intelligens tömeges adatfeltöltés új technológiái. 8.20-8.40 Kolesár András–Olasz Angéla–Oláh Róbert: Nyílt forráskódú fejlesz-tések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán 8.40-9.00 Szeghalmy Szilvia: Gráfvágás alapú szegmentálás. 9.00-9.20 Zichar Marianna: Geovizualizáció interdiszciplináris megközelítésben. 9.20-9.40 Belényesi Márta–Kristóf Dániel–Olasz Angéla: Felhő, “Big Data”, intelligens adatfeldolgozás: az IQmulus projekt. 9.40-10.00 Agárdi Norbert Zsolt–Ungvári Zsuzsanna–Zentai László: Domborzatmodellből nyert szintvonalak automatizált generalizálása. Új lehetőségekkel bővült az internetes tárlat.

10.20 -11.00 II. poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Tóth Csaba–Körmöndi Barnabás: Mezőgazdasági területek geoinformatikai vizsgálata a Cserehátban. László Péter–Laborczi Annanmária–Sieglerné Matus Judit–Pásztor László–Bakacsi Zsófia–Szabó József: Újrahasznosítható anyagok/hulladékok elhelyezésének talajtani, térinformatikai vonatkozásai. Molnár Andrea: Csernozjom talajok heterogenitásának vizsgálata harangodi és taktaközi mintaterületeken. Szűcs Antónia–Bekő László: A Gyöngyösi kistérség vidékfejlesztési adatainak elemzése térinformatikai módszerekkel. Túri Marianna: A Sebes-Körös hullámtéri feltöltődésének vizsgálata a folyó egy hazai szakaszán. Türk Gábor–Balázs Boglárka: Vízkémiai paraméterek 3D modellezése egy tiszai holtágon. Karácsonyi Zoltán–Karácsonyi Judit–Szabó Tünde: Térinformatikai alapú döntéshozatali eszköz kialakítása és alkalmazása a városi kék felületek fejlesztéséhez: Aqua-add projekt. 11.00–12.00 Szakmai tanácskozás a kiállítókkal.

13.00–14.00: FÓRUM –Konferencia záró értékelés.

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2013.05.23-05.24

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Főszereplők:
  • Elnök: Dr. Lóki József egyetemi tanár Társelnök: Pajna Sándor eKÖZIG ZRT. vezérigazgató Cseri József a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit KFT. igazgatója Dr. Szabó Szilárd az MTA Geoinformatikai Albizottság elnöke - A konferencia Szervezőbizottsága

Kiadvány adatai:

A Konferenciakiadványt szerkesztette: Lóki József.

Az elmélet és gyakorlat találkozása a Térinformatikában. IV. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2013.

ISBN: 978-963-318-334-2

A kiadvány pdf formában letölthető itt.

 


Létrehozva: 2017.11.14. 20:36
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 10:53