Térinformatikai Szakkiállítás 2012

III. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. “Az elmélet és gyakorlat találkozása”.

Program. 2012. május 24.

10.30–10.45 MEGNYITÓ. PLENÁRIS ELŐADÁSOK. 10.45–11.30 Barkóczi Zsolt A HUNAGI lehetséges szerepvállalása a térinformatikai oktatás terén. Dr. Szabó György Térbeli írásbeliség a gyorsuló időben

11.30–12.00 SZAKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA, KIÁLLÍTÓK BEMUTATKOZÁSA

1. szekció : Adatkezelés és adatbázis építése a térinformatikában. Moderátor:  Szabó Szilárd. 13.30–13.50 Kovács Ferenc: Nagy időfelbontású regionális vegetáció monitoring a klímaváltozás tükrében. 13.50–14.10 Bozó Pál-Gonda Cecília–Ambrus Andrea–Burai Péter: Az INSPIRE irányelv bevezetése – hozzájárulás a környezet állapotának értékeléséhez. 14.10–14.30 Buró Botond–Tóth Csaba: Széleróziós adatbázis létrehozása a defláció elleni védekezéshez. 14.30–14.00 Szabó József–Pirkó Béla–Szabóné Kele Gabriella–Havas Ádám-Podmaniczky László–Dombos Miklós–Pásztor László- Bakacsi Zsófia–László Péter–Koós Sándor–Laborczi Annamária–Vass-Meyndt Szilvia: Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének (TDR) kialakítása. 14.50–15.10 Jakobi Ákos: A japán térképi információs szolgáltatások használata magyar szemszögből

2. szekció : Térinformatika és a környezetkímélő technológiák. Moderátor: Pajna Sándor. 13.30–13.50 Pázmányi Sándor – Földi Ferenc Norbert: Az eAGRO Geoinformációs Szaktanácsadási Rendszer fejlesztései. 13.50–14.10 Kollányi László- Hanyecz Katalin: Arborétum adatok térinformatikai nyilvántartása. 14.10–14.30 Pri Nóra–Blaskó Lajos–Czimbalmos Róbert: A szerves és szervetlen formában jelenlévő N változásának vizsgálata a mikrodomborzat függvényében. 14.30–14.50 Négyesi Gábor–Borsos Lajos–Orosz István Dávid: A Nyugati- és Délkeleti-Nyírség széleróziós szempontú összehasonlító vizsgálata. 14.50–15.10 Riczu Péter–Mesterházi Péter Ákos–Fórián Tünde–Fehér Gábor–Bíró János–Tamás János: Mezőgazdasági erőgépek automatikus kormányzásának pontossági vizsgálata.

3. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Kákonyi Gábor. 13.30–13.50 Hóber Balázs: Újdonságok a Digiterra Explorerben. 13.50–14.10 Koppányi Zoltán–Lovas Tamás: GSM-alapú helymeghatározás. 14.10–14.30 Enyedi Péter–Burai Péter–Lénárt Csaba–Tomor Tamás: Nagy felbontású távérzékelt felvételek alkalmazása a precíziós mezőgazdaságban. 14.30–14.50 Bakó Gábor: Modern optikai légi távérzékelési módszerek. 14.50–15.10 Kákonyi Gábor: Nemzetközi térinformatikai trendek 2012-ben.

4. szekció : Térinformatika az oktatásban. Moderátor: Dr. Tóth Csaba. 13.30–13.50 Nagy Géza: Geotrade B. Kft GNSS hálózata. 13.50–14.10 Karika Anita: Eltérő forrású felszínmodellek összehasonlító vizsgálata hazai települések mintáján. 14.10–14.30 Mecser Nikoletta–Szabó Gergely: Eltérő módszerekkel generált felületmodellek pontosságának összehasonlító vizsgálata egy alföldi mintaterületen. 14.30–14.50 Sárközi Boglárka–Barsi Árpád: Ivóvízbázis-védelem térinformatikai támogatása. 14.50–15.10 Szabó Gergő: Algoritmus térbeli és időbeli elérhetőség vizsgálatára helyközi autóbuszos tömegközlekedési menetrendek alapján.

15.40-16.30 I. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely Adorján Balázs: A debreceni Nagyerdő állapotváltozásainak vizsgálata távérzékelési és egyéb geoinformatikai módszerekkel. Bakó Gábor: Magyar fejlesztések az optikai távérzékelésben, az Interspect mérő-kamera sorozat. Balázs Boglárka–Szőcs Gábor–Bakai Gergő–Lakatos Gyula–Kundrát János Tamás–Gyulai István: A térinformatika alkalmazása holtmedrek szukcessziójának vizsgálatában. Balla Dániel: A J 1.0 Topográfiai alkalmazás. Bertalan László: Tájmetria alapú változásvizsgálat a Felső-Hegyközben. Gerges Anita – ifj. Kasó Attila: 3D Arckép – Az 1980-as évek Gyöngyösoroszi mélyszínt érckutatásának rekonstrukciója. Incze József – Novák Tibor József: Felhagyott szőlőteraszok állapotának térképezése távérzékelt adatok felhasználásával a tokaji Nagyhegyen. Kovács Zoltán: Térinformatikai lehetőségek földtani és geofizikai adattári anyagok digitális feldolgozásában. Kovács Zoltán – Bartók Ádám – Koczka Zsolt – Lelesz Magdolna – Pummer Tímea – Vincellér Dóra – Püspöki Zoltán – Lendvay Pál – Hámorné Vidó Mária: A hidasi-medence földtani rekonstrukciójának térinformatikai feldolgozása

5. szekció : Térinformatika a táj- és környezetvédelemben. Dr. Csorba Péter. 16.40–17.00 Szabó Szilárd: Tájmetriai mutatók és foltalak. 17.00–17.20 Pődör Andrea: Térinformatikai adatbázis tervezése városökológiai kutatáshoz. 17.20–17.40 Kovács Károly Zoltán–Holndonner Péter–Dobos Endre: Valós és modellezett villámárvízi esemény összehasonlítása. 17.40–18.00 Balatonyi László–Czigány Szabolcs–Pirkhoffer Ervin: Ultra-kisméretű vízgyűjtők monitoring alapú árvízi modellezése. 18.00–18.20 Berke József–Kozma-Bognár Veronika–Tomor Tamás:Entrópia alkalmazása a térinformatikában. 18.20–18.40 Kristóf Dániel–Képes Attila: Adatbázis alapú megoldások és tér-informatikai szolgáltatások a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán.

6. szekció : Térinformatika önkormányzati alkalmazásai. Moderátor: Dr. Pázmányi Sándor. 16.40–17.00 Tobak Zalán–Van Leeuwen Boudewijn–Csendes Bálint–Henits László–Szatmári József: Városi felszínek spektrális tulajdonságainak elemzése légifelvételek alapján. 17.00–17.20 Ónodi Zsolt: Önkormányzati térinformatika rendszerek adattartalmának alkalmazási lehetőségei a településföldrajzi kutatásokban. 17.20–17.40 Cservenák Róbert: Ismertető a „VÁROSGAZDA” Városüzemeltetési Integrált Térinformatikai Rendszerről. 17.40–18.00 Miszori Krisztián: Modern temető nyilvántartás a gyakorlatban. 18.00–18.20 Gyenizse Péter–Elekes Tibor–Nagyváradi László: A hazai nagyvárosok beépített területének lakossági igények alapján való minősítése és annak problémái. 18.20–18.40 Husi Géza–Kis Bacsó László–Lóki József: Geotermikus energia hasznosítási lehetőségének térinformatikai feldolgozása Létavértes környékén.

7. szekció : Térinformatika talajtani alkalmazásai. Moderátor: Kerényi Attila. 16.40–17.00 Bakacsi Zsófia–Pásztor László–Laborczi Annamária–Matus Judit–Szabó József: Háromdimenziós talaj hidrofizikai adat-bázis építés. 17.00–17.20 Dobai András: Digitális talajtérképezés egy módszertanának bemutatása távérzékelési és talajtani adatbázisok felhasználásával, egy választott mintaterületen. 17.20–17.40 Pásztor László–Bakacsi Zsófia–Laborczi Annamária–Matus Judit-Szabó József: A Kreybig talajszelvény adatbázis térbeli kiterjesztése indikátor krígeléssel. 17.40–18.00 Havasi István–Benő Dávid: Optimális klaszterszámra irányuló vizsgálatok – NDVI adatok alkalmazásával – modern statisztikai módszerekkel. 18.00–18.20 Varga Zsolt–Bíró János: Ecsedi láp területéről készült légi felvétel pontosságvizsgálata, geodéziai mérések alapján. 18.20–18.40 Sándor Gábor–Szabó György:A nehézfémtartalom és a területhasználat kapcsolatának vizsgálata Vásárosnamény talajaiban.

8. szekció : Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás. Moderátor:  Szabó József. 16.40–17.00 Sik András: Keringőegység-adatok térinformatikai integrálása a Mars jeges lejtőformáinak vizsgálatához. 17.00–17.20 Tomor Tamás–Lénárt Csaba: Légi távérzékelési infrastruktúra kiépítése a Károly Róbert Főiskolán. 17.20–17.40 Vízhányó József: Mobil GIS fejlesztések ESRI technológiai alapokon. 17.40–18.00 Szilágyi Gábor: A térinformatika szerepe a katonai Geoinformációs támogatás rendszerében.18.00–18.20 Krausz Nikol–Barsi Árpád: Kültéri RFID-mérések térinformatikai elemzése.18.20–18.40 Érsek Ákos: A legújabb ASHTEC térinformatikai és geodéziai adat-gyűjtési megoldások.

2012. május 25.

9. szekció : Térinformatika az oktatásban (hallgatók). Moderátor: Szabó György. 8.30–8.50 Rábay Andor: A DEM alapú GPS-es méréstervezés gyakorlati hatása a mérési pontosságra napjainkban. 8.50–9.10 Rábay Andor: GPS alapú térképezés és web mapping, mint komplex térinformatikai tananyag. 9.10–9.30 Tamás László: Ipari eredetű tájterhelések térinformatikai megközelítése. 9.30–9.50 Török Viktor: Lefolyási viszonyok modellezése ArcGIS 10 Desktop szoftverkörnyezetben. 9.50–10.10 Végh Tamás: A defláció és az eróziós völgyek kapcsolatának vizsgálata térinformatikai eszközökkel.

10. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Detrekői Ákos. 8.30–8.50 Zichar Marianna: Fúziós táblák a számítási felhőben. 8.50–9.10 Mészáros János: Vályi Béla vízrajzi térképei és geoinformatikai rend-szerbe integrálásuk. 9.10–9.30 Agárdi Norbert Zsolt: Programozással segített tematikus tér-képezés. 9.30–9.50 Czúni László–Lipovits Ágnes: Képi adatok közvetlen elemzése térinformatikai alkalmazásokban. 9.50–10.10 Detrekői Ákos: Milyen szabályozás szükséges és lehetséges a térinformatikában?

11. szekció : Térinformatikai módszerek a települések és területek minősítésénél. Moderátor: Dr. Kozma Gábor. 8.30–8.50 Radics Zsolt–Dorogi Zoltán Tamás: Településmorfológiai viszonyok területi korrelációjának vizsgálata Debrecen-Józsa település-részen. 8.50–9.10 Gyenizse Péter–Szebényi Anita–Nagyváradi László: Bátaszék beépített területének lakossági igények alapján való minősítése geoinformatikai módszerrel. 9.10–9.30 Deák Márton–Ónodi Zsolt–Mari László: Magyarországi falvak lehatárolása EO-1 – hiperspektrális űrfelvételek segítségével. 9.30–9.50 Pálóczi Gábor–Pénzes János: Térinformatikai módszerek a Hajdú-Bihar megyei központok autóbusszal való elérésének dinamikai vizsgálatában.

12. szekció : Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek. Moderátor: Szabó György. 8.30–8.50 Kohán Balázs–Kern Zoltán: Stabilizotóp-koncentrációadatok térbeli interpolációjának összehasonlító vizsgálata. 8.50–9.10 Katona Zoltán–Polgár József: A magyarországi szőlőtermőhelyi kataszter; GIS, ágazatirányítás, területfejlesztés.  9.10–9.30 Bódi Erika–Buday Tamás: Az adatsűrűség hatásának vizsgálata a modellfejlődés és rentábilitás szempontjából két 3D kőzetvázmodell példáján. 9.30–9.50 Bede–Fazekas Ákos: A Moesz-vonal jövőben várható elmozdulásának térinformatikai modellezési lehetőségei. 9.50–10.10 Brachmann Ferenc: Helyzetalapú szolgáltatások: a beltéri pozíció-adatok felhasználása adatbányászati eszközökkel.

10.35-11.25 II. Poszterszekció. Moderátor: Dr. Szabó Gergely. Katona Zoltán–Polgár József: A magyarországi szőlőtermőhelyi kataszter szak-igazgatási célú korrekciója. Laborczi Annamária–Pásztor László–Bakacsi Zsófia–Matus Judit–Szabó József: Az INSPIRE elérte talajainkat; talajtérképi szolgáltatások INSPIRE tesztelésének tapasztalatai. Mészáros János–Kovács Béla–Zentai László: Személyzet nélküli légi rendszerek alkalmazási lehetőségei a távérzékelésben. Molnár Andrea: Növénytípusok változásának vizsgálata távérzékeléses módszerekkel egy változatos morfológiájú mintaterületen. Négyesi Gábor–Borsos Lajos–Orosz István Dávid: A Nyugati- és Délkeleti-Nyírség mezővédő erdő sávrendszereinek felmérése különböző időpontokban készült térképeken. Pretz Dániel: Kerékpáros túratervező webalkalmazás létrehozása ESRI ArcGIS 10 Server-környezetben. Somodi Zsófia: Öntéstalajok mikroheterogenitásának vizsgálata a Felső-Tisza- vidéken. Szatmári József: Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatelemzés – IPA HUSRB Fejlesztési program bemutatása. Túri Marianna: A Sárrét hidrológiai vizsgálata. Varga Orsolya Gyöngyi: GPS túraútvonalak kialakítása a Hortobágyon.

11.25–12.30 Szakmai tanácskozás a kiállítókkal.

14.00–15.00 FÓRUM – Konferenciazáró értékelés.

Sorozat:
Térinformatika Konferenciák

Időpont:
2012.05.24-05.25

Rendező szervek:

Helyszín:
Debrecen

Főszereplők:
  • Elnök: Dr. Lóki József egyetemi tanár Társelnök: Pajna Sándor eKÖZIG ZRT. vezérigazgató Dr. Detrekői Ákos akadémikus, egyetemi tanár Dr. Szabó Szilárd az MTA Geoinformatikai Albizottság elnöke - A konferencia szervező bizottsága

Kiadvány adatai:

Kiadvány készült. Térinformatika konferenciakötet. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2012. Szerk: Lóki József.

ISBN: 978-963-318-218-5

A kiadvány pdf formában letölthető itt.

A kötetben található tanulmányok között található többek között: Barkóczi Zsolt: A HUNAGI lehetséges szerepvállalása a térinformatikai oktatás terén. Kákonyi Gábor: Nemzetközi térinformatikai trendek 2012-ben.


Létrehozva: 2017.11.14. 20:07
Utolsó módosítás: 2024.02.17. 10:47